Previous Next

Sastanak predsjednika Savjeta MZ, općinskog načelnika i predstavnika KJKP "RAD"

U velikoj sali Općine Ilijaš organizovan je sastanak predsjednika Savjeta mjesnih zajednica sa područja općine Ilijaš, općinskog načelnika, predstavnika općinske Službe za saobraćaj, stambeno – komunalne poslove i građenje, stručnog saradnika za poslove mjesnih zajednica i predstavnika KJKP "RAD".

Sastanak je održan na inicijativu KJKP "RAD" s ciljem unapređenja sistema upravljanja otpadom na području općine Ilijaš obzirom da upravljanje otpadom predstavlja važan segment u funkcionisanju lokalnih zajednica.

Rukovodilac PJ Ilijaš KJKP “RAD” Alan Šerak kazao je kako je planirano da KJKP "RAD" obiđe sve lokalne zajednice u Kantonu Sarajevo i da direktnom komunikacijom sa predstavnicima MZ u svakoj općini dobije neposredne informacije, prijedloge i sugestije koje imaju za cilj poboljšanje pružanja komunalnih usluga.

"Općina Ilijaš je prva lokalna zajednica u kojoj je održan sastanak. Predstavnici MZ su izrazili zadovoljstvo u samom pristupu sastanku, koji bi u budućnosti trebao da se održava redovno. Dogovoreno je da se daje snažna podrška nastavku implementacije projekta uvođenja dvolinijskog sistema prikupljanja otpada. Što znači da svako individualno domaćinstvo posjeduje vlastite posude s akcentom na razdvajanje otpada. Također, predsjednici MZ su upoznati sa informacijom da se planira otvaranje reciklažnog dvorišta kako bi građanima prenijeli informacije u smislu kakve prednosti pruža recikalžno dvorište. Dogovoreno je da se pristupi reviziji postojećih lokacija za odlaganje kabastog otpada u mjesnim zajednicama, čije se prikupljanje vrši organizovanjem akcija tri puta godišnje", rekao je Šerak.

Pomoćnik načelnika u Službi za saobraćaj, stambeno – komunalne poslove i građenje Aziz Fazlić je kazao da će Općina Ilijaš aktivno učestvovati u daljnjoj implementaciji uvođenja selektivnog prikupljanja otpada nabavkom PHD kanti. Budžetom Općine za 2022. godinu planirano je 30.000 KM za ovu namjenu.

"Prioriteti za daljnju nabavku kanti, koji su delegirali predsjednici Savjetra MZ, su Podlugovi, Mrakovo i Malešići. Općina Ilijaš će u saradnji sa KJKP "RAD" nastojati u toku ove godine realizovati započete projekte selektivnog prikupljanja otpada u pomenutim mjesnim zajednicama. Kada je u pitanju prikupljanje, odvožnja i deponovanje otpada u MZ Dragoradi će se riješiti putem projekta "Općine sa nula otpada" koji Općina provodi u sardanji sa Udruženjem "Centar za energiju, okolinu i resurse" – CENER 21.

Kada je u pitanju reciklažno dvorište Općina je aplicirala Fondu za okoliš Federcije BiH sa projektom opremanja reciklažnog dvorišta. Projekat je odobren u iznosu 50.000 KM, a Općin Ilijaš će učestvovati sa 70.300,80 KM. Očekujemo potpisivanje Sporazuma do kraja ovog mjeseca, a implementacija se planira u prvom polugodištvu tekuće godine. Time ćemo stvoriti uslove za puštanje u rad reciklažnog dvorišta", kazao je Fazlić.

Previous Next

Sastanak predstavnika Savjeta MZ i načelnika Općine Ilijaš

Općinski načelnik Akif Fazlić održao je sastanak sa predstavnicima Savjeta mjesnih zajednica Luka, Malešići, Gajevi, Lješevo i Ljubina te predstavnicima općinske Službe za društvene djelatnosti i poslove mjesnih zajednica.

Ovih pet mjesnih zajednica učestvuju u drugoj fazi projekta “Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH” kojeg finansiraju Vlada Švicarske i Švedske, a sprovodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u BiH.
 
Tema sastanka bila je razmjena ideja za pripremu projektnih prijedloga na Javni poziv za aplikacije jedinica lokalne samouprave koji provodi UNDP. Projekti koji budu odobreni Općina Ilijaš će sufinansirati sa minimalno 30% cjelokupnog iznosa.
 
Općinski načelnik Akif Fazlić rekao je da su na sastanku napravili retrospektivu projekata koje su predložili forumi građana u ovih pet mjesnih zajednica, te da su sagledali mogućnost realizacije delegiranih projekata u toku ove godine sa aspekta pripremljenosti projektnih ideja u smislu izrade potrebne projektne dokumentacije, kao i u smislu ishodovanja potrebnih dozvola za realizaciju projekata.  
 
"Zaključili smo da sljedeći projekti zadovoljavaju ove kriterije; u MZ Lješevo projekat izgradnje društvenog centra, u MZ Luka prva faza projekta izgradnje sportske plohe u dvorištu PŠ Bioča, u MZ Malešići projekat sanacije i dogradnje postojeće sportske plohe u okviru PŠ Malešići, u MZ Ljubina sanacija sportske plohe u smislu zamjene postojeće dotrajale ograde i uređenja javne rasvjete na pomenutoj sportskoj plohi i u MZ Gajevi prva faza projekta realizacije sportske plohe u okviru PŠ Gajevi. Općina Ilijaš za sve ove projekte može proceduralno osigurati uslove njihove realizacije. Budžetom Općine definisana su zajednička sredstva za prvu fazu ovog projekta u iznosu od 181.000 KM, posebna stavka definsana je za izgradnju društvenog centra u Lješevu od 100.000 KM i treća stavka su sredstva u iznosu od 30.000 KM od strane Ministarstva za odgoj i obrazovanje KS za projekat izgradnje sportske plohe u Gajevima. U osnovi to predstavlja preko 300.000 KM koje smo kroz postojeće finansijske dokumente obezbijedili. Također ćemo eventualni nedostatak sredstava biti u prilici osigurati i time zaokružiti finansiranje ovih pet projekata. Na kraju želim čestitati predsjednicima i članovima Savjeta ovih pet mjesnih zajednica na opredjeljenosti, na radu i angažmanu koji pokazuju i koji su kroz ove aktivnosti omogućili da ove mjesne zajednice dobiju respektabilne društvne projekte koji će biti na opštu korist građana", rekao je Fazlić. 
 
Predsjednik Savjeta MZ Lješevo Fuad Masnopita je kazao kako će projekat izgradnje društvenog centra u Lješevu biti kandidovan i da očekuje njegovu realizaciju do kraja godine. 
 
"Predstavnici MZ predstavili su prijedloge projekata koji su prethodno izglasani na forumima građana, a koji su provedeni u mjesnim zajednicama. Zajednički smo razmotrili mogućnosti realizacije predloženih projekata. Projekat koji je delegiran ispred MZ Lješevo je izgradnja društvenog centra i ureda Savjeta MZ. Sa zadovoljstvom mogu reći da je taj projekat odobren od strane Općine i načelnika. Biće kandidovan na javni poziv UNDP-a i raditi ćemo na tome da se što prije realizuje te se nadam da ćemo do kraja godine imati funkcionalan društveni centar i ured Savjeta MZ Lješevo", rekao je Masnopita. 
 
Cilj ovog Javnog poziva je podrška realizaciji prioriteta i inicijativa na lokalnom nivou koji imaju za cilj poboljšanje javnih usluga i kvalitete života građana u jednicama lokalne samouprave. Javni poziv također ima za cilj poticanje zajedničkih projekata više MZ, kao i partnerskih inicijativa između mjesnih zajednica i jedinica lokalne samouprave, koje doprinose poboljšanju dobrobiti zajednice. Ovaj Javni poziv usmjeren je na podršku projektnim prijedlozima za jedinice lokalne samouprave na području BiH.
Previous Next

Potpredsjednik grupacije AMA S.p.a. iz Italije najavio nove investicije u IZ Luka

U kabinetu općinskog načelnika Akifa Fazlića održan je radni sastanak kojem su prisustovali Alessandro Malavolti potpredsjednik grupacije AMA S.p.a sa sjedištem u Italiji i Adnan Hajdarpašić direktor AMA Adriatic sa sjedištem u industrijskoj zoni Luka.

Tema sastanka bila je dalje investiranje i širenje ove grupacije u Ilijašu. Gosti su najavili da će već u ovoj godini biti završena izgradnja još jedne hale ukupne GBP površine preko 7.000.m2, za koju je u završnoj fazi izdavanje potrebnih dozvola od strane Općine Ilijaš.

Pored navedenog Alesandro Malavolti je iskazao poslovni interes za nastavak investiranja u nove proizvodne hale, te se je u tom smislu razgovaralo o prostornim mogućnostima širenja ove grupacije u okviru IZ Luka. Dogovoreno je da će se ovo pitanje zajednički definisati i tražiti modaliteti njegovog rješavanja.

Zajednički je konstatirano da se dosadašnja saradnja ove kompanije i Općine odvijala na  profesionalnom nivou, te da je poslovni ambijent koji je kreirala Općina Ilijaš privlačan za investiranje kao i za samo poslovanje.

AMA Adriatic je firma koja nije zagađivač okoliša i životne sredine jer se radi o ekološki čistoj djelatnosti, firma koja trenutno zapošljava 285 radnika, koja koristi i praktikuje moderne tehnologije u proizvodnji kao što robotika i automatizacija proizvodnih procesa.

Previous Next

Pušten u funkciju automatski uređaj za regulisanje saobraćaja na pružnom prelazu u Ljubnićima

Automatski uređaj za regulisanje saobraćaja na pružnom prelazu u Ljubnićima pušten je danas u funkciju. Događaju su pored lokalnog stanovništva prisustvovali načelnik Općine Ilijaš Akif Fazlić, pomoćnik načelnika u Službi za saobraćaj, stambeno – komunalne poslove i građenje Aziz Fazlić, savjetnik generalnog direktora Željeznica Federacije BiH Vahid Đozo i direktor Sektora elektro – tehničke djelatnosti Željeznica FBiH Mustafa Kubat.

Projekat je vrijedan 231.660 KM, a od toga je JP Željeznice FBiH sufinansiralo 50 posto vrijednosti ili 115.830 KM, Direkcija za puteve Kantona Sarajevo 69.030 KM ili 29,80 posto i Općina Ilijaš 46.800 KM ili 20,20 posto ukupne vrijednosti projekta.

Vahid Đozo, savjetnik generalnog direktora JP ŽFBiH, je iskazao zadovoljstvo što se na području općine Ilijaš radi na osiguranju bezbjednosti saobraćaja na željezničko – cestovnim prelazima.

"U protekle dvije godine smo uložili 530.000 KM za dva prelaza i to Alića Han i prelaz u Ljubnićima. Željeznice su osigurale 50 posto sredstava, a preostalih 50 posto Dirkecija za ceste i Općina Ilijaš. Dugo godina sarađujemo sa Općinom Ilijaš i svi projekti koji smo zajednički realizovali su na obostrano zadovoljstvo uspješno okončani. Što se tiče unapređenja bezbjednosti saobraćaja, zaštita na prelazima i ugradnje semafora sa polubranicima Željeznice su spremne finansirati svaki naredni projekat sa 50 posto učešća. Na lokalnoj zajednici i upravljačima ceste je da osiguraju preostalih 50 posto sredstava", rekao je Đozo.

Načelnik Općine Ilijaš Akif Fazlić je kazao da je sigurnost učesnika u saobraćajuje jedan od ključnih prioriteta Općine Ilijaš i zbog toga je jako važno da je još jedan projekat iz tog segmenta realizovan.

"Imamo još značajan broj otovrenih pitanja pružnih prelaza na području općine Ilijaš, prije svega u mjesnim zajednicma Lješevo i Podlugovi gdje trebamo izdefinisati tehnička rješenja, a na bazi toga rješavati pitanje osiguranja finansijskih sredstava. Zahvaljujem se Željeznicama kao implementatoru projekta, a posebnu zahvalnost iskazujem prema Ministarstvu saobraćaja KS i Direkciji za ceste KS koji su sufinansirali ove projekte. Nadam se da ćemo i u budućnosti zajednički učestvovati na sličnim projektima", rekao je načelnik Fazlić.

Načelnik i pomoćnik sa predstavnicima JP Željeznica Federacije BiH na kraju su obišli željezničku stanicu u Podlugovima i kontrolnu sobu sa softverom za praćenje željezničkog saobraćaja na pruženim prelazima.

Čestitka općinskog načelnika ilijaškom konzorcijumu

Čestitka općinskog načelnika ilijaškom konzorcijumu

Općinski načelnik Akif Fazlić uputio je čestitku ilijaškom konzorcijumu, koji čine Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović" i kompanije AMA Adriatic, CloudIT, Lišćevica promet i Mikrocop BH, jer je jedan od četiri iz Bosne i Hercegovine koji je odabran da učestvuje u prvoj fazi projekta Regional Challenge Fund-a (RCF). Grant sredstva RCF-a u ukupnoj vrijednosti iznose 1,5 miliona EUR, od čega je ilijaški konzorcijum dobio 927.595 KM.

Načelnik je čestitao Amiru Džafi direktoru Srednjoškolskog centra "Nedžad Ibrišimović" kao nosiocu projekta, direktorima komapanija članica konzorcijuma Adnanu Hajdarpašiću, Admiru Kuliću, Zuhdiji Džafi i Aidu Kuliću te kazao kako je izuzetno ponosan na uspjeh konzorcijuma.

"Najveći potencijal naše lokalne zajednice predstavlja privreda i kompanije koje posluju u dvije industrijske zone Željezara i Luka. Drugi značajan segment razvoja loklane zajednice je obrazovanje, odnosno obrazovni sistem u kojem postoje zanimanja potrebna privredi. Važnost povezivanja škola i privrednika ogleda se u tome da se privrednici uključe u nastavni proces i praktičnu nastavu i tako daju smjernice za sam proces obrazovanja potrebnih kadrova.

 

Zadovoljstvo je biti na čelu lokale zajednice u kojoj se škole uključuju u velike regionalne i europske projekte, a kompanije vode uspješni menadžeri koji prepoznaju važnost saradnje sa javnim institucijama.

 

Općina Ilijaš će uvijek podržati i poticati razvojne ideje pojedinaca, direktora javnih institucija, menadžera kompanija i poslovne zajednice, ali i vrednovati rezultate, koordinisati aktivnosti, savjetovati i pomogati u procesima zajedničkih projekta koji su orijentisani prema tržištu rada i stvaranju novih radnih mjesta", rekao je načelnik Fazlić.

Previous Next

927.595 KM za konzorcijum na čijem je čelu ilijaški SŠC Nedžad Ibrišimović

Grant sredstva Regional Challenge Fund-a (RCF) u ukupnoj vrijednosti od 1,5 miliona EUR dodijeljena su na svečanoj ceromiji u Vanjskotrgovinskoj komori Bosne i Hercegovine za četiri konzorcijuma u BiH koji su imali najuspješnije projekte.

Konzorcijum iz Ilijaša, koji čine Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović" kao nosioc projekta, firme Lišćevica promet d.o.o., CloudIT d.o.o., AMA Adriatic i Mikrocop BH d.o.o., dobio je bespovratna sredstva u iznosu od 927.595 KM KM.

Ukupna vrijednost Projekta, sa učešćem škole, partnera iz konzorcija i Ministarstva za odgoj i obrazovanje KS je 1.113.478,62 KM.

Ilijaški konzorcijum na svečanoj ceremoniji predstavljali su Amir Džafo direktor SŠC "Nedžad Ibrišimović" te direktori partnerskih preduzeća, Emir Balta direktor Lišćevica promet d.o.o. i Admir Kulić direktor CloudIT d.o.o.

Ceremoniji su, pored predstavnika nagrađenih konzorcija, prisustvovali i zamjenica ambasadorice savezne Republike Njemačke, Direktor RCF-a, Predsjednik VTK BiH, ministrica za odgoj i obrazovanje KS, predstavnica Ministarstva prosvjete i kulture RS i drugi.

Direktor SŠC "Nedžad Ibrišimović" Amir Džafo rekao je da projekat ovog konzorcijuma predstavlja značajno unapređenje sistema srednjeg stručnog obrazovanja, te da će u ovom dijelu promovisati učenje kroz rad, ali i omogućiti da se dio nastavnog procesa iz informatičke grupe predmeta odvija u kompanijama.

Projektom je predviđena skoro potpuna rekonstrukcija učeničkih radionica koja obuhvata zamjenu svih prozora, ugradnju ferobetonskih podova, uz prethodnu demontažu starih podova, ugradnju termo fasade, ugradnju garažnih rolo vrata na dvije radionice, asfaltiranje prilaza, povećanje angažovane snage električne energije sa sedam na 35 kW, ugradnja video nadzora i njegovo spajanje sa matičnom školom.

Pored rekonstrukcije planirana je i nabavka mašina kao i uređaja koje predstavljaju najnovija tehnološka rješenja koja se trenutno koriste u metalskom sektoru.

U budžetu projekta planirane su i edukacije mentora, osoblja škole, studijske posjete kompanijama u BiH koje koriste sličnu tehnologiju, te instalacija i servisiranje opreme.

Ključni razlog za poduzimanje ove aktivnosti leži u činjenici da značajan broj učenika koji završe gimnaziju ne završava fakultet, a nemaju praktična znanja srednje stručne spreme. Rad u kompaniji će im na ovaj način omogućiti da se osposobe za manje složene poslove u IT sektoru, a ukoliko žele nastaviti svoje daljnje obrazovanje i za više i složenije programske poslove.

Projektni prijedlog ilijaškog konzorcija je prepoznat kao kvalitetan projekt koji će doprinijeti jačanju kvalitete nastavnog procesa, kao i kapaciteta nastavnika i mentora. U isto vrijeme će se na ovakav način omogućiti i značajan iskorak u realizaciji nastavnog procesa, posebno praktične nastave što će omogućiti daleko bolju konkurentnost budućeg kadra kojeg obrazuju na tržištu rada, nakon završene srednje škole, kao i adekvatnu pripremu za uvođenje dualnog obrazovanja u Kantonu Sarajevo.

Nakon ceremonije na kojoj su pobjedničkim konzorcijumima uručena Pisma namjere o finansiranju projekata održan je i radni sastanak RCF-a sa predstavnicima konzorcijuma na kojem su dogovorene daljnje aktivnosti u implementaciji projekata.

RCF je finansijski mehanizam osmišljen da poboljša zapošljavanje, naročito mladih.

Ovaj projekat finansira Njemačko savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj, preko Njemačke razvojne banke, a glavni partner u implementaciji projekta je Komorski investicioni forum zapadnog Balkana.

Image

Adresa

Ul. 126. Ilijaške brigade, br. 16
71 380 ILIJAŠ

ID BROJ: 4200621930005
Depozitni račun
RAIFFEISEN BANKA : 1610000091470429

 ISO 9001:2015

Kontakt informacije

Tel:  +387 33 58 06 20
Fax: +387 33 40 05 05
Mail: info@ilijas.ba