OPĆINA ILIJAŠ I MLADI

Prema konačnim rezultatima Popisa stanovništva iz 2013. godine, na površini od cca 308 km² na području Općine Ilijaš živi ukupno 19.603 stanovnika, od čega je 9.381 muškaraca i 10.222 žena.

Podaci iz popisa stanovništva pokazuju da je općina 2013. godine imala 4.795 osoba starosti od 15 do 30 godina, što je predstavljalo 24,46% ukupnog stanovništva općine. Gledano po dobnim petogodištima, najviše mladih je bilo u dobi od 25 do 30 godina (37,08%).

Obrazovanje predstavlja jedan od osnovih resursa za razvoj svakog pojedinca ali lokalne zajednice te društva u cjelini. U tom kontekstu, zadatak lokalne zajednice jeste, da putem nadležnih službi prati rad obrazovnih ustanova, analizira provođenje Godišnjih programa rada škola, analizira uspjeh u odgoju djece i mladih, a sve u cilju procjene stanja te predlaganja mjera za unaprijeđenje odgojno-obrazovnog rada. Na području općine Ilijaš egzistira pet osnovnih škola, od toga četiri Javne ustanove osnovne škole “Hašim Spahić” u Ilijašu, “Podlugovi” u Podlugovima, “Srednje” u Srednjem, “Stari Ilijaš” u Starom Ilijašu i privatna osnovna škola “Đulistan” u Lješevu. Također, na području općine Ilijaš uspješno radi odjeljenje Muzičke i baletske škole Novo Sarajevo.  Srednje obrazovanje organizovano je u dvije ustanove i to: Javnoj ustanovi Srednjoškolski centar “Nedžad Ibrišimovi” u Ilijašu i Privatnoj srednjoj školi Perzijsko-bosanski koledž sa internatom u Lješevu. U realizaciji svojih zadataka, koje se tiču podrške obrazovnim ustanovama Općina Ilijaš nastoji poboljšati prostorne, materijalne uvjete rada nastavnog osoblja te boravak učenika u školama, pruža pomoć u organizaciji općinskih takmičenja u znanju te provodi program poticaja najuspješnijih učenika  (učenici generacije, osvajači jednog od prva tri mjesta na kantonalnim i federalnim nivoima takmičenja), pomoć u realizaciji projekata i aplikacija sekcija koje rade u školama te sufinansiranje programa obuke neplivača, kao i škole skijanja. Općina Ilijaš u saradnji sa Ministarstvom saobraćaja Kantona Sarajevo kontinuirano radi na obezbjeđenju besplatnog prijevoza za redovne učenike javnih ustanova osnovnih škola, ako pohađaju školu u školskom području sa područja Općine Ilijaš, a koji stanuju na udaljenosti većoj od dva kilometra od škole koju pohađaju i gdje nemaju uspostavljene redovne linije javnog linijskog prijevoza za područje Kantona Sarajevo, prijevoza učenika i pratioca koji pohađaju Centre iz člana 67. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj: 23/17, 33/17, 30/19, 34/20 i 33/21) i člana 114. Zakona o srednjem obrazovanju Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj:23/17,30/19 i 33/21), koji nemaju posebno organizovan prijevoz za učenike, te besplatan prijevoz redovnih učenika javnih ustanova srednjih škola (prvih i drugih razreda) i subvencioniranje troškova prijevoza redovnih učenika javnih ustanova srednjih škola (treći i četvrti razred), gdje nemaju uspostavljene redovne linije za područje Kantona Sarajevo.  U skladu s tim, otvorene su nove linije i povećan broj polazaka, tako da je vrijeme čekanja na prevoz svedeno na minimum.

Općina Ilijaš dodjeljuje stipendije u kategorijama: izuzetno nadareni učenici i studenti, učenici i studenti u stanju socijalne potrebe,  učenici i studenti u čijim porodicama se istovremeno školuje troje ili više djece, učenici i studenti sa poteškoćama u razvoju, stipendije za studente trećeg ciklusa studija i stipendije za odbranu doktorske disertacije kao i sportske stipendije.

Odabir učenika i studenata korisnika općinske stipendije vrši se prema kriterijima utvrđenim Pravilnikom o stipendiranju i nagrađivanju izuzetno nadarenih učenika i studenata, Pravilnikom o stipendiranju učenika i studenata u stanju socijalne potrebe te Pravilnikom o stipendiranju učenika i studenata sportista sa područja općine Ilijaš.

Općina Ilijaš socijalnu politiku prema mladim provodi putem Službe za boračko-invalidsku zaštitu, socijalnu zaštitu i raseljena lica i Službe socijalne zaštite Općine Ilijaš. Poštujući zakone obje Službe nastoje zadovoljiti potrebe stanovništva u lokalnoj zajednici. Općinska Služba socijalne zaštite pruža slijedeće vrste socijalnih pomoći: subvencioniranje troškova grijanja, pomoć u školskom priboru i knjigama, hraniteljstvo te "sigurna kuća". U okviru Službe za boračko-invalidsku zaštitu, socijalnu zaštitu i raseljena lica Općine Ilijaš obuhvaćene su slijedeće oblasti: dječija zaštita i zdravstvena zaštita lica, novčana naknada majkama porodiljama, status civilnih žrtava rata, status izbjeglica i raseljenih lica te pitanja povratka na područje Općine Ilijaš

Resursi u oblasti kulture na području općine Ilijaš osigurani su u skladu sa mogućnostima i nadležnostima Općine kao jedinice samoupravnog djelovanja. Glavni nosioc dešavanja iz oblasti kulture je Javna ustanova “KULTURNO- SPORTSKI CENTAR I RADIO ILIJAŠ” (www.radioilijas.ba) u čijem sastavu djeluje gradska biblioteka, kino sala, sportska dvorana te Radio Ilijaš. Pored prostornih kapaciteta JU “KSC I RADIO ILIJAŠ”, svi zainteresovani mladi i udruženja, u svrhu realizacije aktivnosti iz oblasti kulture mogu korisiti i prostorije Društvenih domova u Mrakovu, Srednjem, Kamenici, Podlugovima. Podrška općine Ilijaš u oblasti sporta ostvaruje se u skladu sa "Odlukom o načinu ostvarivanja javnog interesa općine Ilijaš u oblasti sporta".  Na području općine Ilijaš djeluju mnogobrojni sportskih kolektiva sa uglavnom mladim sportašima.

Image

Adresa

Ul. 126. Ilijaške brigade, br. 16
71 380 ILIJAŠ

ID BROJ: 4200621930005
Depozitni račun
RAIFFEISEN BANKA : 1610000091470429

 ISO 9001:2015

Kontakt informacije

Tel:  +387 33 58 06 20
Fax: +387 33 40 05 05
Mail: info@ilijas.ba