Previous Next

Najava nastavka 27. redovne sjednice Općinskog vijeća Ilijaš

Nastavak 27. redovne sjednice Općinskog vijeća Ilijaš održat će se dana 16. maja (utorak) 2023. godine sa početkom u 16:00 sati, u sali Općinskog vijeća Ilijaš (zgrada Općine Ilijaš, III sprat) sa sljedećim
 
DNEVNIM REDOM:
 
1. Vijećnička pitanja i inicijative;
 
2. Izvještaj o realizaciji zaključaka sa 26. sjednice Općinskog vijeća Ilijaš;
 
3. Izvještaj o realizaciji akata sa 26. sjednice Općinskog vijeća Ilijaš;
 
4. Informacija u oblasti zdravstva na području Općine Ilijaš za period 01.01.2022.-31.12.2022. godine;
 
5. Informacija o stanju socijalne zaštite na području Općine Ilijaš za 2022. godinu;
 
6. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja o poslovanju JKP "Vodostan" d.o.o. Ilijaš za 2022. godinu
 
7. Prijedlog Odluke o podsticaju prema pojedinim djelatnostima fizičikih lica (obrtima i obrtu srodnim djelatnostima) početnicima u biznisu u 2023. godini;
 
8. Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za izvođenje radova na rekonstrukciji i izgradnji elektroenergetske mreže TP Drinčići;
 
9. Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za izvođenje radova na izgradnji STS 10(20)/0,42 kV "Banjer" (T34560);
 
10. Nacrt Odluka o:
 
a) usvajanju Plana parcelacije "Kamenica" i
 
b) provođenjeu Plana parcelacije "Kamenica";
 
11. Nacrt Odluka o:
 
a) usvajanju Regulacionog plana Apartmansko naselje "Milakov Do" Misoča i
 
b) provođenju Regulacionog plana Apartmansko naselje "Milakov Do" Misoča.
Image

Adresa

Ul. 126. Ilijaške brigade, br.6
71 380 ILIJAŠ

ID BROJ: 4200621930005
Depozitni račun
RAIFFEISEN BANKA : 1610000091470429

 ISO 9001:2015

Kontakt informacije

Tel:  +387 33 58 06 20
Fax: +387 33 40 05 05
Mail: info@ilijas.ba