Previous Next

Sastanak općinskog načelnika i ministra Hadžiahmetovića: Dogovoreni projekti u vrijednosti 2,5 miliona KM 

Ministar komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo Enver Hadžiahmetović sa saradnicima je posjetio Općinu Ilijaš i sastao se sa načelnikom Općine Ilijaš Akifom Fazlićem. U kabinetu načelnika održan je radni sastanak na kojem se razgovaralo o saradnji na projektima čija je vrijednost 2,5 miliona KM. 
 
Načelnik Fazlić zahavalio se ministru na, kako je naveo, vrlo efikasnoj posjeti i značajnoj podršci Općini Ilijaš u smislu infrastrukturnih projekata.
 
„Koristim priliku da se zahvalim ministru na posjeti i svemu onome što je resorno ministarstvo pripremilo, a tiče se realizacije projekata iz budžeta Kantona Sarajevo i odnosi se na općinu Ilijaš. Ove godine je kroz ministarstvo definiran najveći iznos sredstava za jednu godinu. U pitanju je nekoliko linija kroz koje će se to finansiranje realizovati. Prvo je u pitanju finansiranje utopljavanja javnih objekata koje se implementiraju preko Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD-a) u iznosu od 950.000 KM. Riječ je o četiri školska objekta i to SŠC "Nedžad Ibrišimović", te tri područne škole u Ljubnićima, Lješevu i Malešićima. Ministar je predložio da i područna škola u Misoči bude tretirana kroz ovaj program u vrijednosti od 80.000 KM. Time bismo ove godine završili utopljavanje svih školskih objekata na području naše općine. Drugom linijom finansiranja osigurana su sredstva za utopljavanje objekta ambulante na Gajevima u iznosu od 40.000 KM i sufinansiranje projekta energetske efikasnosti objekta Sportske dvorane u Ilijašu gdje će ministarstvo definisati iznos od 100.000 KM. Sljedeći važan projekat, koji Općina Ilijaš vodi treću godinu, je izgradnja reciklažnog dvorišta. Za ovaj projekat je namjenjeno 150.000 KM. U ovoj fazi projekta nabaviti će se potrebna oprema za funkcionisanje reciklažnog dvorišta. Ovo je  jako bitan projekat sa aspekta ekoloških zahjteva koji su pred nama. Stalna podrška nije izostala ni ove godine za JKP "Vodostan" Ilijaš u iznosu od 265.000 KM. Bitno je spomenuti i vodne naknade na koje je ove godine Općina Ilijaš aplicirala sa sedam projekata, kroz raspored sredstava koje je utvrdila Vlada KS, a na prijedlog resornog ministarstva odobrena su sredstva u iznosu od  870.000 KM", rekao je načelnik Fazlić. 
 
Ministar Hadžiahmetović je kazao kako će Općina Ilijaš pored navedenih projekata, kao dio Kantona Sarajevo, imati još benefita iz ovog ministarstva u smislu finansijskih sredstava.
 
"Zadovoljstvo mi je što smo na današnjem sastanku definisali da će svi školski objekti na području općine Ilijaš biti utopljeni i rekonstruisani i to je zaista velika stvar. Osim energetske efikasnosti govorili smo i o projektima vodnih naknada u iznosu od 870.000 KM, dakle više nego prošle godine. Iz oblasti zaštite okoliša smo predvidjeli sredstva u iznosu od 150.000 KM za reciklažno dvorište. Ilijaš je jedna od najčišćih općina u KS i želimo da to još više unaprijedimo. Određena sredstva nedostaju i za Sportsku dvoranu Ilijaš, a mi smo spremni da sufinansiramo. Ne znamo još da li će to biti krovna konstrukcija ili utopljavanje. Ove godine potpisali smo Sporazum sa JKP "Vodostan" Ilijaš, iako je to preduzeća koje ima svog osnivača, ali smatramo da lokalna zajednica ne smije ostati bez ovih sredstava, te ćemo i sufinansirati i ovo komunalno preduzeće. Općina Ilijaš, kao dio Kantona Sarajevo, će imati još benefita iz našeg ministarstva u smislu finansijskih sredstava", zaključio je ministar Hadžiahmetović. 
 
Nakon sastanka u kabinetu načelnika posjeta je završena obilaskom Sportske dvorane Ilijaš, SŠC "Nedžad Ibrišimović" i reciklažnog dvorišta. 
 
Obzirom da će Općina Ilijaš po završetku projekta izgradnje reciklažnog dvorišta ovaj objekat predati na upravljanje KJKP "Rad" Sarajevo Alan Šerak, rukovodilac radne jedinice Ilijaš pri JKP "Rad" Sarajevo, kazao je: 
 
"Ovdje će se prikupljati razne vrste otpada, određene opasne materije, auto gume, ambalažni otpad, PET ambalaža, papir, kabasti otpad i bijela tehnika. Vršit će se primarna obrada, odnosno sortiranje i baliranje otpadnih materija. Građani sa područja općine Ilijaš će besplatno moći odložiti otpad koji generišu u domaćinstvu. Svrha je omogućiti da se likvidiraju divlje deponije. Nadam se da će do septembra ovo reciklažno dvorište početi sa radom", rekao je Šerak. 
 
Ministar Hadžiahmetović je kazao kako će se investicija u reciklažno dvorište višestruku vratiti. 
 
"Dajemo 150.000 KM, a očekujemo da se to višestruko vrati i to kako bi grad bio čišći i kako bi otpad pretvorili u novac. Ovo je prvo reciklažno dvorište u KS i kao takvo je pilot projekat te se nadam da ćemo na osnovu ovog projekta pokrenuti i druge aktivnosti u kantonu. Kroz kantonalni ekološki akcioni plan je zamišljeno da svaka općina ima vlastito reciklažno dvorište. Bitno je naglasiti da se reciklaža ne vrši na deponiji, nego na kućnom pragu. Ono što je uspjeh u Ilijašu jeste što se selekcija otpada vrši upravo na kućnom pragu", poručio je ministar Hadžiahmetović. 
 
 
Previous Next

Načelnik Fazlić u posjeti Domu zdravlja Ilijaš: Općina finansirala nabavku frižidera za vakcine

Općinski načelnik Akif Fazlić i pomoćnica načelnika u službi za društvene djelatnosti i poslove mjesnih zajednica Sanja Zagorac – Jozić posjetili su Dom zdravlja Ilijaš i sa direktorom ove organizacione jedinice doktorom Nijazom Štitkovcem razgovarali o trenutnoj situaciji u primarnoj zdravstvenoj zaštiti na području općine Ilijaš. Povod posjete bio je i nabavka profesionalne rashladne opreme za skladištenje i čuvanje vakcina koju je finansirala Općina Ilijaš. Također je bilo riječi o organizaciji rada područnih ambulanti i njihovoj pokrivenosti kadrom, novom sistemu rada nakon poboljšanja epidemiloške situacije, o prethodnim ulaganjima za unaprijeđenje materijalno – tehničkih uslova te o budućim ulaganjima Općine Ilijaš u sektor primarne zdravstvene zaštite.

Načelnik Fazlić je kazao kako je jedan od prioriteta Općine Ilijaš unapređenje primarne zdravstvene zaštite.

"S obzirom na osjetljivost i specifičnost čuvanja vakcina i iskazanom potrebom za nabavkom profesionalnog rashladnog uređaja za čuvanje vakcina u Domu zdravlja Ilijaš Općina je osigurala sredstva u iznosu od 8.040,00 KM. Nastavit ćemo i dalje pomagati primarnu zdravstvenu zaštitu, a sve s ciljem zaštite i unapređenja zdravlja građana Općine Ilijaš", rekao je načelnik Fazlić.

Direktor OJ Dom zdravlja Ilijaš dr. Nijaz Štitkovac uz zahvalu načelniku Fazliću na pomoći koju im Općina Ilijaš kontinuirano pruža istakao je da se nabavkom ovog frižidera poboljšao tzv. hladni lanac, odnosno način čuvanja vakcina.

"Na početku vakcinacije, u augustu prošle godine, imali smo problem sa skladištenjem vakcina. Dom zadravlja je do tada posjedovao rashladne uređaje za vakcine za potrebe pedijatrske službe i svaki novi dopremljeni kontigent vakcina bio je problem. Frižideri se nisu smjeli pretrpati vakcinama, pa nam je Dom zdravlja Vogošća privremeno posudio frižider. Općina Ilijaš je u međuvremenu osigurala potreba sredstva za nabavku rashladnog uređaja i doznačila ih Domu zdravlja Ilijaš, potom je uslijedio proces javnih nabavki i u konačnici je uređaj stigao prošlog mjeseca. U pitanju je jedan veliki frižider i jedan prenosni, odnosno mobilni, za potrebe transporta. Što se tiče dosadašnje saradnje sa lokalnom zajednicom ona je uvijek bila korektna i izražavam zahvalnost na tome, a posebno me raduje svaka buduća saradnja", zaključio je direktor Štitkovac.

Pomoćnica načelnika Sanja Zagorac – Jozić je kazala kako su u prethodnoj godini realizovana značajna ulaganja za unaprjeđenje materijalno – tehničkih uslova rada Doma zdravlja Ilijaš. Počevši od opremanja covid ambulante, nabavke boca sa kisikom, oksimetara, termometara, izgradnjom tunela za ulazak covid pozitivnih pacijenata i nabavke kontejnera za trijažu.

"U 2022. godini budžetom Općine Ilijaš na poziciji zdravstvo - objekti i oprema planirana je nabavka jednog patronažnog vozila za potrebe ambulante u Srednjem. Vozilo bi omogućilo lakši pristup pacijentima i obilazak oboljelih na širem području Srednjeg. Planirana sredstva su u vrijednosti od 30.000 KM. Postupak javne nabavke bi trebao biti pokrenut u mjesecu maju, a u julu bismo trebali imati zaključen ugovor sa dobavljačem", kazala je pomoćnica Zagorac – Jozić.

Novi sistam rada nakon poboljšanja epidemiološke situacije

U Domu zdravlja Ilijaš početkom ovog mjeseca, vodeći se zaključcima Vlade Kantona Sarajevo da se prelazi na normalni režim rada u zdravstvenim ustanovama, vratio se uobičajeni režim rada. To znači da su ukinuti trijažni punktovi, svi covid centri i covid ambulante. Ukinut je i drive-in punkt u Semizovcu, a pacijentima je na raspolaganju driv-in punkt Vrbanja svaki radni dan do 17 sati. Evidentno je manji broj oboljelih od virusa Covid-19, ali još uvijek postoji potreba za testiranjem pacijenata za potrebe prijema na bolničko liječenje ili zbog zakazanih operacija. Takvi pacijenti imaju mogućnost testiranja (PCR i antigesnski test) u punktu Doma zdravlja Ilijaš svakim radnim danom od 7:30 do 11:30 sati, a vikendom i eventualno poslije podne se mogu testirati u Vogošći i na punktu Vrbanja.

Iako su u Domu zdravlja Ilijaš prešli na uobičajeni sistem rada oformili su tzv. febrilnu sobu u kojoj doktor vrši pregled pacijenata koji su evidentirani sa simptomima infekcije virusa Covid-19 ili potvrđeni kao pozitivni, a laboratorijski tehničar vadi krv za analize.

Prestankom rada covid ambulanti Domu zdravlja Ilijaš je ponovno na raspolaganju dodatni medicinski kadar i to dva doktora, šest medicinkih sestara i jedan laborant, koji su raspoređeni u uobičajeni režim rada.

Stanje u područnim ambulantama i pokrivenost kadrom

Od prošlog ponedjeljka, čim su se stekli uslovi za tzv. normalni sistem rada, sa radom se krenulo u ambulanti Mrakovo. Za početak doktor porodične medicine radi puno radno vrijeme svakog utorka i četvrtka. "Ako bi se eventualno povečao broj pacijenata mi smo spremni povečati broj dana kojim doktor dolazi", rekao je direktor Štitkovac.

Rad u ambulanti Podlugovi je organizovan u dva tima, a stvarne potrebe prema riječima direktora Štitkovca su tri tima. "Nekako izlazimo na kraj i sa trenutačna dva tima, a novost je da smo definitivno uveli prvu i drugu smjenu svaki dan. Ranije to nije bio slučaj, bila je samo prva smjena, a jedan ili dva dana u sedmici druga. Ako ne bude nekih velikih kadrovskih promjena mi ćemo u Podlugovima organizovati dva tima", naveo je direktor Štitkovac.

Rad u ambulanti Srednje je organizovan na način da jedan doktor porodične medicine radi u prvoj smjeni ponedjeljkom, utrokom i petkom, a u drugoj smjeni srijedom i četvrtkom. Broj kartona u ambulanti Srednje nema puni kapacitet jednog tima, ali zbog udaljenosti i razuđenosti teritorije opravdava svoje postojanje.

Ambulanta u Kamenici radi srijedom, a ako se ukaže potreba, prema riječima direktora Štitkovca, može se uvesti rad još jednim danom. U ovoj ambulanti u prosjeku bude između 20 i 30 pacijenata dnevno.

Plan je ako bi se povećao broj kartona u ambulanti Mrakovo rad organizovati na tri dana u sedmici, u Kamenici na dva dana i to bi u konačnici bilo pet radnih dana za jednog doktora.

Kada je u pitanju pokrivenost kadrom direktor Štitkovac je iskazao bojazan jer u septembru troje doktora odlaze na specijalizaciju. "Nadam se da ćemo dobiti nadokandu kadra za kolege koje idu na specijalizaciju. Obećali su nam, ali može biti prelazni period u kojem nećemo imati kadra i to će biti izazovno."

Rad specijalističkih ordinacija u centralnom objektu je organizovan tako da specijalista oftamolog i neurolog rade jednom sedmično, a otorinolaringolog dva puta u sedmici. Dom zdravlja Ilijaš odnedavno nema specijalistu pulmologa, a pacijenti su primorani da idu u druge organizacione jedinice u kojima ima slobodnih termina za pregled.

Previous Next

Obavještenje o obustavi saobraćaja na regionalnoj cesti od mosta na rijeci Bosni u Malešićima do skretanja za Bioču u Starom Ilijašu

U subotu i nedjelju, 26. i 27. marta 2022. godine, planirana je potpuna obustava saobraćaja u periodu od 7 do 17 sati za sva motorna vozila na dijelu regionale ceste R445 od mosta na rijeci Bosni u Malešićima do skretanja za Bioču u Starom Ilijašu. Obustava je planirana zbog izrade zaštitnog i habajućeg sloja kolovozne konstrukcije.

Alternativni pravac za odvijanje saobraćaja biće autoput i dionica Stari Ilijaš – Vlaškovo – Donja Vogošća. Izvođač radova će postaviti odgovarajuću saobraćajnu signalizaciju na mjestu izvođenja radova, te u Podlugovima i Semizovcu.

Previous Next

Radni sastanak općinskog načelnika i predstavnika KJKP "Park" i KJKP "Rad"

Načelnik Općine Ilijaš Akif Fazlić održao je radni sastanak sa predstavnicima Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća "Park" i Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća "Rad". Sastanku je prisustvovao i pomoćnik načelnika u Službi za saobraćaj, stambeno – komunalne poslove i građenje Aziz Fazlić.

Tema satanka bila je hortikulturalano uređenje javnih površina, tačnije sadnja cvijeća i niskog rastinja, prokresavanje i sječa stabala, te redovno održavanje dječjih parkova i sportskih igrališta.

Dogovoreno je da se pored angažovanja KJKP "Rad" i Općine Iljaš u ove poslove uključi KJKP "Park", koji u svom redovnom radu vrši ovakve poslove i posjeduje neophodnu opremu i mehanizaciju.

S obzirom da KJKP "Rad" nije iz tehničkih razloga u mogućnosti da vrši sječu stabala, dogovoreno je da te poslove preuzme KJKP "Park".

Na sastanku je zaključeno i to da se obuhvat tretiranih javnih površina i vrste radova povećaju shodno potrebama ove lokalne zajednice.

Također, općinski načelnik je tražio od KJKP "Park" da uključe i općinu Ilijaš u projekte uređenja javnih površina koje finanisira Vlada Kantona Sarajevo.

Dogovoreno je da se u narednom periodu kreiraju zajednički projekti u oblasti uređenja javnih površina, sadnje cvijeća i niskog rastinja, sječe stabala, te redovno održavanje dječjih parkova i sportskih igrališta koji će postati sastavni dio operativnih planova Općine Ilijaš i koje će finansirati Općina Ilijaš iz svog budžeta.

 

Image

Adresa

Ul. 126. Ilijaške brigade, br. 16
71 380 ILIJAŠ

ID BROJ: 4200621930005
Depozitni račun
RAIFFEISEN BANKA : 1610000091470429

 ISO 9001:2015

Kontakt informacije

Tel:  +387 33 58 06 20
Fax: +387 33 40 05 05
Mail: info@ilijas.ba