Previous Next

Načelnik Fazlić i ministar Mijatović obišli industrijske zone Željezara i Luka

Ministar privrede Kantona Sarajevo Zlatko Mijatović i načelnik Općine Ilijaš Akif Fazlić obišli su industrijske zone Željezara i Luka. Obilasku je prethodio sastanak na kojem je potpisan sporazum o novom investiranju u industrijske zone u Ilijašu, Luka i Željezara. Riječ je o šest projekata koji će biti realizirani, za koje će Ministarstvo privrede izdvojiti 775.000 KM, a Općina Ilijaš učestvovati sa 160.000 KM vlastitih sredstava.

Previous Next

Obavještenje: U nedjelju, 18. juna 2023. godine izbori u mjesnim zajednicama

Općinska izborna komisija Ilijaš obavještava sve političke stranke, udruženja građana i građane općine Ilijaš da je Općinsko vijeće Ilijaš, na svojoj 27. sjednici održanoj dana 16. 05. 2023. godine, donijelo Odluku o izmjenama Odluke o uslovima, načinu kandidiranja, održavanja izbora, dodjeli mandata u mjesnim zajednicama i razrješenju Predsjednika i članova Savjeta mjesnih zajednica. Odluka je stupila na snagu 16. 05. 2023. godine. 
 
Na osnovu navedene odluke Općinsko vijeće Ilijaš je na istoj sjednici, održanoj dana 16. 05. 2023. godine, donijelo Odluku o raspisivanju izbora u mjesnim zajednicama na području općine Ilijaš, te zadužilo Općinsku izbornu komisiju za sprovođenje izbora.
 
U skladu sa Odlukom o raspisivanju izbora u mjesnim zajednicama na području općine Ilijaš, Izbori će biti održani u svim mjesnim zajednicama na području općine Ilijaš u nedjelju, 18. juna 2023. godine, u vremenu od 9:00 do 19:00 sati, shodno Odluci Općinske izborne komisije o održavanju izbora u mjesnim zajednicama na području općine Ilijaš.            
 
U savjete mjesnih zajednica sa područja općine Ilijaš bira se sljedeći broj članova:
 
1. Mjesna zajednica Dragoradi - bira se 5 članova savjeta;
2. Mjesna zajednica Gajevi - bira se 5 članova savjeta;
3. Mjesna zajednica Kamenica - bira se 5 članova savjeta;
4. Mjesna zajednica Srednje - bira se 5 članova savjeta;
5. Mjesna zajednica Ljubina - bira se 5 članova savjeta;
6. Mjesna zajednica Malešići - bira se 5 članova savjeta;
7. Mjesna zajednica Ilijaš Stari - bira se 5 članova savjeta;
8. Mjesna zajednica Ilijaš Grad - bira se 5 članova savjeta
9. Mjesna zajednica Luka - bira se 5 članova savjeta;
10. Mjesna zajednica Misoča - bira se 5 članova savjeta;
11. Mjesna zajednica Mrakovo - bira se 5 članova savjeta;
12. Mjesna zajednica Podlugovi - bira se 5 članova savjeta;
13. Mjesna zajednica Ljubnići - bira se 5 članova savjeta;
14. Mjesna zajednica Lješevo - bira se 5 članova savjeta.
 
Izbore za savjete mjesnih zajednica sprovodi Općinska izborna komisija Ilijaš i birački odbori u skladu sa odgovarajućim odredbama Izbornog zakona Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", br. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02-ispr., 4/04, 20/04, 25/05, 77/05, 11/06, 24/06, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14, 31/16, 41/20, 38/22, 51/22 i 67/22), Statuta Općine Ilijaš ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 20/09 - Prečišćeni tekst i 46/18), Odluke o osnivanju mjesnih zajednica na području općine Ilijaš ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 32/05, 38/05-ispr., 5/10 i 17/19) i Odluke o uslovima, načinu kandidiranja, održavanja izbora, dodjeli mandata u mjesnim zajednicama i razrješenju Predsjednika i članova Savjeta mjesnih zajednica ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 17/19 i 24/23).
 
Kandidate za članove savjeta mjesnih zajednica predlaže: najmanje 20 građana koji imaju prebivalište na području mjesne zajednice za koju se sprovode izbori za savjet, udruženja građana koja djeluju na području općine Ilijaš, političke stranke koje djeluju na području općine Ilijaš.
 
Predlagač predlaže onoliko kandidata koliko se bira članova savjeta za tu mjesnu zajednicu, a svi predloženi kandidati moraju da ispunjavaju sljedeće uslove:
- da na dan izbora imaju prebivalište najmanje 6 (šest) mjeseci na području mjesne zajednice za čiji savjet se kandiduju (dokazuju uvjerenjem o kretanju i Izjavom kandidata da živi na području podružnice mjesne zajednice za koju se kandiduje ovjerenom od strane nadležnog općinskog organa za ovjeru),
- da su upisani u Centralni birački spisak za mjesno područje za koje se kandiduju,
- da su potpisali izjavu o prihvatanju kandidature,
- da imaju podršku najmanje 20 građana (lista građana sa potpisima),
- da nisu vijećnik u Općinskom vijeću Ilijaš.
 
Prilikom predlaganja kandidata za članove savjeta mjesnih zajednica potrebno je voditi računa da sastav liste približno odražava nacionalnu strukturu, zastupljenost spolova i mladih. Lista mora biti sastavljena na način da bude predložen minimalno po jedan kandidat za svaku podružnicu koja je sastavni dio mjesne zajednice za koju se sprovode izbori. Zahtjevi za ovjeru kandidatskih lista podnose se na propisanim obrascima, a rok za predaju kandidatskih listi je 08. 06. 2023. godine do 15h, lično u sjedištu Općinske izborne komisije (ul. 126. ilijaške brigade br. 6, III sprat, zgrada Općine Ilijaš). Svi potrebni obrasci mogu se preuzeti u sjedištu Općinske izborne komisije.
 
Lista će biti odbijena ako jedan ili više kandidata na listi: 
 
- nema prebivalište na području mjesne zajednice, odnosno nije upisan u Centralni birački spisak za ulice ili naselja koja pripadaju mjesnoj zajednici za koje je kandidovan;
- kandidat na listi mora imati prebivalište na području mjesne zajednice za koju se kandiduje najmanje šest mjeseci prije donošenja ove Odluke, što dokazuje uvjerenjem o kretanju (ne starijim od dana donošenja ove Odluke) i Izjavom kandidata da živi na području podružnice mjesne zajednice za koju se kandiduje (ovjerenom od strane nadležnog općinskog organa za ovjeru);
- ako nije priložena pismena izjava kandidata o prihvatanju kandidature ovjerena od strane nadležnog općinskog organa za ovjeru; 
- ukoliko ne sadrži potrebnu podršku potpisa najmanje 20 građana sa područja mjesne zajednice za koju se provode izbori;
- ukoliko se na Listi nalazi ime Općinskog vijećnika, a da istovrameno nije priložena ostavka na funkciju Općinskog vijećnika ovjerena od strane Centralne izborne Komisije Bosne i Hercegovine;
- ukoliko lista ima manji ili veći broj kandidata od broja pet (5).
 
Lokacije biračkih mjesta su utvrđene Odlukom Općinske izborne komisije koja je objavljena na oglasnoj ploči svih mjesnih zajednica, na oglasnoj ploči Općine Ilijaš, na web stranici Općine Ilijaš, kao i putem Radio Ilijaša. 
 
Općinska izborna komisija utvrđuje konačne Liste kandidata za članove Savjeta mjesne zajednice za svaku mjesnu zajednicu, najkasnije u roku od sedam (7) dana prije dana održavanja izbora. 
 
Redoslijed Listi na glasačkom listiću za svaku mjesnu zajednicu utvrđuje se žrijebanjem koje će provesti Općinska izborna komisija u subotu, 10. 06. 2023. godine, u 10h, u sali Općinskog vijeća Ilijaš, uz mogućnost prisustva po jednog (1) predstavnika Liste.
 
Sve Liste koje učestvuju na izborima za Predsjednike i članove Savjeta mjesnih zajednica mogu podnijeti zahtjev za akreditovanje po jednog posmatrača za praćenje izbornih aktivnosti na biračkom mjestu za koje se lista prijavljuje, najkasnije do 13. 06. 2023. godine do 15h.
 
Akreditovanje posmatrača vrši Općinska izborna komisija najkasnije 5 (pet) dana prije dana održavanja izbora. 
 
Glasanje se vrši upisivanjem znaka X u kvadratić ispred Liste pri čemu glasač može glasati samo za jednu ponuđenu listu. 
Previous Next

Saradnja Ministarstva privrede KS i Općine Ilijaš: Potpisan sporazum o nastavku investiranja u IZ Željezara i Luka

Ministar privrede Kantona Sarajevo Zlatko Mijatović i načelnik Općine Ilijaš Akif Fazlić održali su danas sastanak na kojem je potpisan sporazum o novom investiranju u industrijske zone u Ilijašu, Luka i Željezara. Sastanku su prisustvovali i pomoćnici načelnika Merima Osmanović, Aziz Fazlić i šef Odsjeka za privredu i lokalni razvoj Mirza Marukić. Radi se o šest projekata koji će biti realizirani, za koje će Ministarstvo privrede izdvojiti 775.000 KM, a Općina Ilijaš učestvovati sa 160.000 KM vlastitih sredstava.

Ministar Mijatović naglašava da je ova podrška nastavak dobre saradnje sa Općinom Ilijaš.

- Općina Ilijaš je naš cijenjeni parner u ovom programu, radi se o infrastrukturnom uređenju industrijskih zona, o šest pojedinačnih projekata. U dosadašnjem periodu za industrijske zone u Ilijašu izdvojeno je 3,5 miliona KM. Vidimo veliki napredak i potencijal, kako za općinu Ilijaš i njen razvoj, tako i za privrednike u Kantonu Sarajevo, kazao je Mijatović napomenuvši da je ovogodišnji Budžet Vlade KS za podsticaje u privredi 7,5 miliona KM, te postoji mogućnost da Općina Ilijaš ukoliko aplicira sa kvalitetnim projektima dobije i dodatna sredstva.

Programom je planirana raspodjela ovih sredstava za infrastrukturno opremanje industrijskih zona, uređenje priključnih i pristupnih puteva, bolju komunikaciju unutrašnjeg transporta, obezbjeđenje snabdijevanja vodom, električnom energijom, zemnim gasom, te razvoj i podsticaj industrijske proizvodnje.

Načelnik Fazlić zahvalio je Vladi KS i kazao je da je ovaj sporazum nagovještaj daljeg investiranja, stvaranja povoljnog poslovnog ambijenta u okviru općine Ilijaš.

- Potpisali smo već sporazum sa Ministarstvom komunalne privrede, ovo je drugi sporazum koji potpisujemo sa Ministarstvom privrede. Radi se o investiranju u industrijske zone Ilijaš, prije svega u IZ Luka i jedan projekat u IZ Željezara, ukupne vrijednosti 775 hiljada KM, koji će finansirati Vlada KS, a Općina Ilijaš imat će 161 hiljadu KM imati učešće iz vlastitog budžeta, dakle oko 900 000 KM investiranja u saobraćajnu i gasnu infrastrukturu. Ovo je lijep nagovještaj daljeg investiranja, želimo da našim privrednicima stvorimo priliku i najbolji mogući ambijent za poslovanje. Naša privreda ima trend rasta, samo u prošloj godini izvezeno je oko 380 miliona KM vrijednosti i jedina smo općina u KS koja ima pozitivan spoljno-trgovinski bilans, pokrivenost izvoza uvozom 200 posto, što je garant daljeg razvoja lokalnog poslovnog ambijenta i ekonomije, kazao je Fazlić.

Ovom prilikom načelnik Fazlić poklonio je ministru Mijatoviću suvenir, simbol bosanskohercegovačkih nacionalnih spomenika a koji se nalaze u Ilijašu – Starobosanski grad Dubrovnik i Nekropola Kopošići. Nakon sastanka u kabinetu upriličen je i obilazak industrijskih zona Željezara i Luka.

Previous Next

Održan historijski čas za ilijaške srednjoškolce o stradanju stanovnika Lješeva

U okviru ovogodišnjeg programa obilježavanja 31. godišnjice stradanja stanovnika Lješeva na spomen - obilježju u Starom Selu u Lješevu održan je historijski čas za učenike Srednjoškolskog centra "Nedžad Ibrišimović" Ilijaš i "Perzijsko – bosanskog koledža" Lješevo. Učenici su imali priliku slušati o ubistvima 22 Bošnjaka – muslimana iz sela Lješeva koje su srpski agresori 05. juna 1992. godine svirepo likvidirali, te o odvođenjima i progonu stanovnika bošnjačke nacionalnosti sa područja Lješeva u logore u Podlugovima i Ilijašu. Historijske činjenice iz perioda koji je prethodio junu 1992. godine učenicima je prezentovao Muris Masnopita profesor historije i sin jednog od ubijenih šehida, potom su Adha Masnopita i Nermina Lemezan učenicima predstavile lične priče kćeri ubijenih šehida.

"Danas sam ovdje kao predavač, a lično sam vezan za Lješevo jer je moj babo ubijen na ovome mjestu. Moj zadatak je bio da upoznam učenike o događajima koji su prethodili zločinu. Najvažnije od svega je da učenici danas izvuku pouku i poruku da moraju pamtiti kako im se ne bi ponovilo", rekao je Muris Masnopita.

"Danas smo govorili o motivima i razmjerama ovog zločina, ne da bi mrzili nego da bi spoznali istinsku prošlost kako nam se nikad više ne bi ponovio zločin u Lješevu, Luci, Bioči, Dragoradima, Srebrenici, Višegradu, Bratuncu, ali i cijeloj Bosni i Hercegovini", kazala je Nermina Lemezan, kćerka jednog od ubijenih šehida i članica Organizacionog odobra manifestacije "Da se ne zaboravi Lješevo 5. juni 1992. - 5. juni 2023. godine".

U okviru historijskog časa učenici su pogledali izložbu fotografija, dokumentovane izvještaje međunarodnih medija o ubistvima u Lješevu, fotografije nastale na dan ekshumacije, te odlomke iz dnevnika Izeta Avdukića jednog od ubijenih stanovnika Lješeva koji je pisao samo nekoliko sati prije nego će biti ubijen.

"Posebno bih izdvojila jedan pano u okviru izložbe koju su učenici mogli pogledati, a na kojem smo radili duži period. Riječ je o panou na kojem su mogli vidjeti porodična stabla naših šehida i svih njihovih potomaka. Naime, srpski agresori su 5. juna 1992. godine ubistvima pokušali izbrisati postojanje Bošnjaka – muslimana u selu Lješevu. Zatrti sjeme nekom narodu isto je što i poreći i izbrisati njegovu vezu sa precima. Cilj nisu ostvarili, jer u 2023. godini brojimo 145 potomaka šehida. Od toga 40 djece, 69 unuka i 36 praunuka", dodala je Lemezan.

Na samom kraju sa učenicima je realizovan dijalog na kojem su mogli iskazati svoje impresije o onome što su čuli i donijeti zaključke koje su ponijeli sa ovog časa historije.

"Danas smo ovdje kako bismo saznali šta se desilo stanovnicima Lješeva, impresije su velike i nije bilo lako slušati o sudbini ovih ljudi. Naše prisustvo je naša dužnost. Važno je znati da mržnja nije rješenje i nadam se da možemo pronaći bolje sutra", rekao je Faris Omanović, učenik trećeg razreda SŠC "Nedžad Ibrišimović" Ilijaš.

Krajem 2021. godine Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv Ranka Draškića i Save Manojlovića. Optuženi se terete da su kao direktni izvršioci lično učestvovali u odvođenju i ubistvu žrtava. Proces suđenja optuženima vodi se pred Sudom BiH od marta 2022. godine, kada su se na prvom pretresu izjasnili da nisu krivi. Brane se sa slobode. Ovaj svirepi zločin preživjelo je dvoje ljudi. Zahida Masnopita kojoj su taj dan ubijena dva sina, suprug, dva brata i više članova uže porodice. Zahida je preselila na ahiret 2004. godine. Drugi preživjeli je trenutno zaštićeni svjedok u procesu koji se vodi pred Sudom Bosne i Hercegovine.

U ponedjeljak, 05. juna 2023. godine sa početkom u 11:00 sati, na spomen - obilježju u Starom Selu u Lješevu planirana je manifestacija "Da se ne zaboravi Lješevo 5. juni 1992. - 5. juni 2023. godine". Učesnici programa su akademski glumac Mirza Mušija, imam džemata Lješevo Nermin efendija Bahtanović, hafiz Arif Omanović, Lamija Fazlić i učenici Kampusa "Perzijsko – bosanskog koledža sa internatom" Lješevo. Moderatorica programa je novinarka BHRT-a Aida Fazlić.

Previous Next

Održana vatrogasna vježba u krugu terminala HOLDINA u Podlugovima

Na terminalu HOLDINA u Podlugovima danas je uspješno realizovana pokazna vatrogasna vježba. Načelnik Općine Ilijaš Akif Fazlić i pomoćnik načelnika u Službi civilne zaštite Zdravko Barić bili su prisutni ovom događaju. Pored njih tu su bili još i načelnici općina Vogošća i Breza, te predstavnici kompanije Holdina.

Učesnici vježbe bili su Vatrogasno društvo Vogošća, Industrijska vatrogasna jedinica INA HOLDING, Crveni križ Ilijaš, Crveni križ Vogošća, Civilna zaštita Općine Ilijaš, Civilna zaštita Općine Vogošća, Profesionalna vatrogasna jedinica Kantona Sarajevo, Kantonalna uprava civilne zaštite, JU Domovi zdravlja Kantona Sarajevo - Organizaciona jedinica Ilijaš. 

Previous Next

Asfaltirano 344 metara puta u zaseoku Odžak u MZ Lješevo

Završeno je asfaltiranje zaseoka Odžak u naselju Lješevo. Riječ je o dionici dugoj 344 metra. Vrijednost projekta je 51.549,03 KM, a investitor projekta je Općina Ilijaš.

Tim povodom predsjednik Savjeta MZ Lješevo Fuad Masnopita i vijećnica u Općinskom vijeću Ilijaš Elma Masnopita obišli su pomenutu lokaciju, a pridružili su im se i stanovnici zaseoka Odžak.

„U mjesnoj zajednici Lješevo napravljeni su vidljivi pomaci u modernizaciji infrastrukture. Zahvalio bih se općinskom načelniku, Općini Ilijaš i svima koji su učestvovali u ovom projektu", kazao je predsjednik Savjeta MZ Lješevo Fuad Msnopita.

Image

Adresa

Ul. 126. Ilijaške brigade, br.6
71 380 ILIJAŠ

ID BROJ: 4200621930005
Depozitni račun
RAIFFEISEN BANKA : 1610000091470429

 ISO 9001:2015

Kontakt informacije

Tel:  +387 33 58 06 20
Fax: +387 33 40 05 05
Mail: info@ilijas.ba