Previous Next

Javna rasprava na Nacrt Poslovnika o radu Općinskog vijeća Ilijaš

Na 14. redovnoj sjednici Općinskog vijeća Ilijaš vijećnici su usvojili Nacrt Poslovnika o radu Općinskog vijeća Ilijaš, te je isti stavljen na javnu raspravu objavom putem web stranice Općine Ilijaš, objavom na oglasnoj ploči Općine Ilijaš i javnom prezentacijom u sali Općinskog vijeća Ilijaš.

U javnoj raspravi mogu učestvovati građani, javna preduzeća, javne ustanove, mjesne zajednice, političke stranke, udruženja građana i druga zainteresovana lica. Javna rasprava o Nacrtu Poslovnika o radu OV Ilijaš se određuje u trajanju od 21 dana, počev od 25. februara 2022. godine do 17. marta 2022. godine.

Zainteresovani subjekti mogu dostavljati primjedbe, prijedloge i sugestije na Nacrt Poslovnika o radu OV Komisiji za statut i propise Općinskog vijeća Ilijaš u pisanoj formi ili putem e-maila Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. najkasnije do 17. marta 2022. godine do 16 sati. Primjedbe i prijedlozi dostavljeni poslije navedenog roka neće se uzeti u razmatranje. Javna prezentacija održat će se 4. marta 2022. gdine u 14 sati u sali Općinskog vijeća Ilijaš, zgrada Općine, treći sprat.

Komisija za statut i propise OV Ilijaš će nakon provedene javne rasprave i održane javne prezentacije pripremiti i dostaviti Općinskom vijeću Ilijaš na razmatranje prijedlog Poslovnika o radu OV, vodeći računa o prijedlozima, mišljenjima i sugestijama iznesenim u toku javne rasprave.

 
 
Previous Next

Održana 14. redovna sjednica Općinskog vijeća Ilijaš

Održana je 14. redovna sjednica Općinskog vijeća Ilijaš koju je vodila predsjedavajuća Općinskog vijeća Alma Omerović. Na dnevnom redu našlo se 19 tačaka, od kojih su najviše pažnje vijećnika privukli Izvještaj o radu općinskog načelnika i službi Općine Ilijaš za 2021. godinu i Operativni plan načelnika i službi Općine Ilijaš za 2022. godinu.

Nakon što je jednoglasno usvojen dnevni red vijećnici su prešli na vijećnička pitanja i inicjative, a potom je usvojen i Izvještaj o realizaciji zaključaka sa prethodne sjednice.

U okviru treće tačke dnevnog reda općinski načelnik Akif Fazlić je predočio Izvještaj o radu općinskog načelnika i službi Općine Ilijaš za proteklu godinu koji predstavlja skup izvještaja o radu službi koji su proizvod realizacije plana i programa rada službi za 2021. godinu, realizacije projekata iz Operativnog plana općinskog načelnika i službi za upravu za 2021. godinu, Izvještaja o radu javnih preduzeća i realizacije mjerljivih ciljeva Općine Ilijaš za 2021. godinu.

"Metodološki izvještaj govori o realizaciji programskih aktivnosti koje su definisane planiranim strateškim dokumetima Općine Ilijaš, planovima rada općinskih službi i na određeni način tretira realizaciju projekata koje Općina relizuje kao implementator i dijelom su sufinansirani od viših nivoa vlasti, tačnije od Vlade Kantona Sarajevo i dijelom Vlade Federacije BiH. Cijenim da je Izvještaj sveobuhvatan, transparentan i da daje dovoljno kvalitetnih informacija.

Smatram da je prošla godina bila uspješna uz sve teškoće koje je sa sobom nosila. Prije svega ću se prisjetiti da je prošla godina bila intenzivno pandemijska godina, te da smo dva puta bili u prilici proglašavati stanje prirodne nesrće, prvi put u ljeto zbog suše i drugi put u novembru zbog poplava.

Također zbog prolongiranja lokalnih izbora i potrebnog vremena da se konstituiše OV kasnili smo sa donošenjem budžeta i svih drugih potrebnih programskih akata kroz koje osiguravamo provođenje procedure za početak realizacije svih projekata.

Želim kazati da smo u protekloj godini dali adekvatan i profesionalan odgovor u smislu socijalne i zdravstvene zaštite, dali smo odgovor na ekonomske mjere u smislu ublažavanja efekata pandemije, te smo u konačnici dali adekvatan odgovor i kada je u pitanju stanje prirodne nesreće.

Najbolje razultate smo osjetili na ekonomskim mjerama. Prošla godina je bila najuspješnija poslovna godina kada su u pitanju rezultati lokalnog ekonomskog razvoja. Dakle u prošloj godini, a shodno podacima iz statističkog biltena KS od 15. februara ove godine, izvoz sa općine Ilijaš je 307 miliona KM, a zadnji najveći iznos je bio 245 miliona KM. Jako je važo da je naša privreda ostala pozicionira na izvoznim tržištima što pokazuju ovi razultati. Kroz te rezultate smo dostigli i najveći stepen zaposlenosti, tako da je broj zaposlenosti prešao šest hiljada. Naravno imamo još uvijek visok broj registrovanih nezaposlenih lica, nekih 4.378, ali to govori da je fizički rast prije svega industrijske proizvodnje itekako prisutan.

Kada su u pitanju infrastrukturni projekti želim kazati da je u fazi realizacije bilo 54 projekta, od toga je 45 u potpunosti realizovano, a devet preneseno u ovu godinu. Vrijednost završenih projekata je 5.278.000,00 KM, a ostalih devet nezavršenih projekata nosi vrijednost od 636.000,00 KM i za njihov zavreštak smo kroz doneseni budžet za ovu godinu osigurali sredstva.

Najveći broj projekata je iz sfere saobraćajne infrastrukture njih 32, komunalne infrastrukture 15 i društvene infrastrukture četiri projekta. Ovdje nisu tretirani projekti koje direktno implementira Vlada KS ili neka druga institucija, nego samo oni projekti gdje Vlada i druge institucije sufinansiraju te projekte, a Općina Ilijaš je implementator i zapravo u 98 posto to je slučaj.

Osim infrastukturnih projekata i kapitalnih projekta treba se osvrnuti na doprinos koji ova Općina, Općinsko vijeće i načelnik daju kroz tekuće transfere svima onima koji imaju važnu društvenu ulogu u smislu provođenja aktivnosti iz sfere obrazovanja, kulture, sporta i zdravstva. Kroz Izvještaj se vidi veliki broj izdvajanja prema raznim javnim ustanovama i udruženjima građana na osnovu čega su mogli provoditi svoje vrlo značajne projekte, često i važnije nego što su pomenuti kapitalni projekti. Za te namjene izdvojili smo 1.269.000,00 KM i to za boračka udruženja i njihove aktivnosti osigurano je 125.000 KM, za humanitarne organizacije 78.000 KM, za sport 197.000 KM, zdravstvo 18.000 KM, za kulturu 76.000 KM, stipendiranje 232.000 KM i za prevoz učenika i studenata, koji realizujemo sa resornim ministarstvima Vlade KS, 274.000 KM.

Ovo su cifre koje ukazuju na šta smo sve postavili fokus našeg djelovanja i možemo ocjenjivati kakvi efekti toga. Kada sublimiramo sve što je urađeno i uslove u kojima je urađeno mislim da ovaj Izvještaj možemo ocijeniti uspješnim", rekao je Fazlić.

U nastavku sjednice načelnik je obrazložio Operativni plan općinskog načelnika i službi Općine Ilijaš za 2022. godinu, koji je potom Općinsko vijeće usvojilo. 

"Operativnim planom definisana su 93 infrastrukturna projekta, posebno je naglašen aspekt spomen – obilježja, jer zadnjih par godina na tom polju nismo imali ozbiljnijih aktivnosti. Iz oblasti komunalne privrede imamo 18 projekata, prije svega pitanje tretmana otpadnih voda te rekonstrukcija i izgradnja vodovodnih sistema. U oblasti cestovne infrastrukture imamo 53 projekta. Društvena infrastruktura broji 17 projekata i ovdje su značajno tretirani sportski objekti, odnosno sportske plohe.

Operativnim planom su utvrđeni i definisani projekti čijom realizacijom će se prije svega nivo izgrađene infrastrukture u oblasti saobraćaja, vodosabdjevanja, elektrosnabdjevanja i ostalih komunalnih funkcija, društvenih djelatnosti, ekologije i zaštite životne sredine, rada organa uprave, javnih preduzeća i ustanova čiji je osnivač Općina Ilijaš, MZ i CZ podići na viši nivo.

Kada su u pitanju društvene djelatnosti prioritete smo akcentirali na oblast obrazovanja i sporta gdje ćemo kroz veliki broj projekta stvoriti još bolje uslove za obrazovni proces i razvoj sporta u Ilijašu.

U 2022. godini planirana je realizacija većeg broja kapitalnih projekata. Posebno izdvajamo sljedeće projekte i oblasti: završna fazaizgradnje Grdskog stadiona Ilijaš, završetak rekonstrukcije regionalne ceste Malešići – Stari Ilijaš, nastavak dalje modernizacije saobraćajne, vodovodne i kanalizacione infrastrukture na cijelom području općine Ilijaš, završetak infrastrukturnog opremanja industrijskih zona, završetak izgradnje reciklažnog dvorišta te energetska efikasnost javnih objekata.

Važno je napomenuti da će se realizacijom projekata definisanim u oblasti privrede i poljoprivrede, kao što je nastavak subvencioniranja poljoprivredne proizvodnje, uvođenja novih poticaja za poslovne idje i star up biznis, a posebno dalja ulaganja u industrijske zonem stvoriti ambijent i uslove za dalji ekonosmki rast i zapošljavanje.

Dinamika realizacije nekih od projekata biće uslovljena aktivnostima nosilaca, finansijera i implementatora projekata, prije svega Vlade Kantona Sarajevo i njenih nadležnih ministarstava i direkcija kao i investitora.

Poseban zadatak i važno pitanje za dalji razvoj općine će se definisati kroz donošenje nove prostorno – planske dokumentacije i donošenje nove Strategije razvoja za period 2021. – 2027. godina", rekao je Fazlić.

Petom tačkom dnevnog reda je usvojen Nacrt Poslovnika o radu Općinskog vijeća Ilijaš. Stavljen je na javnu raspravu objavom putem web stranice Općine Ilijaš, objavom na oglasnoj ploči Općine Ilijaš i javnom prezentacijom u sali Općinskog vijeća Ilijaš. U javnoj raspravi mogu učestvovati građani, javna preduzeća, javne ustanove, mjesne zajednice, političke stranke, udruženja građana i druga zainteresovana lica. Javna rasprava o Nacrtu Poslovnika o radu OV Ilijaš se određuje u trajanju od 21 dana, počev od 25. februara 2022. godine do 17. marta 2022. godine.

Zainteresovani subjekti mogu dostavljati primjedbe, prijedloge i sugestije na Nacrt Poslovnika o radu OV Komisiji za statut i propise Općinskog vijeća Ilijaš u pisanoj formi ili putem e-maila Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. najkasnije do 17. marta 2022. godine do 16 sati. Primjedbe i prijedlozi dostavljeni poslije navedenog roka neće se uzeti u razmatranje. Javna prezentacija održat će se 4. marta 2022. gdine u 14 sati u sali Općinskog vijeća Ilijaš, zgrada Općine, treći sprat.

Komisija za statut i propise OV Ilijaš će nakon provedene javne rasprave i održane javne prezentacije pripremiti i dostaviti Općinskom vijeću Ilijaš na razmatranje prijedlog Poslovnika o radu OV, vodeći računa o prijedlozima, mišljenjima i sugestijama iznesenim u toku javne rasprave.

Vijećnici su potom podržali Odluku kojom se utvrđuju mjere podsticaja prema početnicima u biznisu na području općine Ilijaš, način finansiranja, korisnici podsticaja, iznos pojedinačnog podsticaja i okvir za provedbu. Cilj podstiacnja je podrška pojedinim djelatnostima fizičkih lica (obrtima i obrtu srodnim djelatnostima) početnicima u biznisu u 2022. godini, radi samozapošljavanja, odnosno podrške u početnoj fazi obavljanja djelatnosti. Sredstva za ovu podsticajnu mjeru osigurat će se budžetom Općine Ilijaš za 2022. i 2023. godinu.

Vijeće je podržalo i Prijedlog Odluke o usvajanju i provođenju Plana parcelacije "Apartmanskog naselja Alain" Ilijaš.

U nastavku sjednice vijećnici su jednoglasno usvojili četiri Prijedloga Odluka o načinu i uslovima prodaje neizgrađenog građevinskog zemljišta u K.O. Ilijaš Grad.

Jednoglasno je podržan i Prijedlog Odluke o pribavljanju bez naknade nekretnina u vlasnišvo Općine Ilijaš. Potom je većinom glasova usvojeno i šest Prijedloga Rješenja iz imovinsko – pravne oblasti kojima se odbija prijedlog JP Željeznice FBiH d.o.o. za obnovu upravnog postupka u kojem su donesena Rješanje Općinskog vijeća Ilijaš.

Na samom kraju sjednice jednoglasno je usvojen i Zaključak o odobravanju godišnje novčane pomoći licima u stanju socijalne potrebe.

Previous Next

Najava 14. sjednice Općinskog vijeća Ilijaš

Redovna 14. sjednica Općinskog vijeća Ilijaš održat će se u četvrtak, 24. februara 2022. godine sa početkom u 10 sati u velikoj sali Općinskog vijeća Ilijaš.

Dnevnim redom je planirano 19 tačaka i to:

 1. Vijećnička pitanja i inicijative;
 2. Izvještaj o realizaciji zaključaka sa 13. sjednice Općinskog vijeća Ilijaš;
 3. Izvještaj o radu općinskog načelnika i službi Općine Ilijaš za 2021. godinu;
 4. Operativni plan općinskog načelnika i službi Općine Ilijaš za 2022. godinu;
 5. Nacrt Poslovnika o radu Općinskog vijeća Ilijaš;
 6. Prijedlog Odluke o podsticaju prema pojedinim djelatnostima fizičkih lica (obrtima i obrtu srodnim djelatnostima) početnicima u biznisu u 2022. godini;
 7. Prijedlog Odluka o:
   a) usvajanju Plana parcelacije "Apartmansko naselje Alain" Ilijaš
   b) provođenju Plana parcelacije "Apartmansko naselje Alain" Ilijaš;
 8. Prijedlog Odluke o načinu i uslovima prodaje neizgrađenog građevinskog zemljišta (k.č.br.1049/2 K.O. Ilijaš Grad);
 9. Prijedlog Odluke o načinu i uslovima prodaje neizgrađenog građevinskog zemljišta (k.č.br.1414/3 K.O. Ilijaš Grad);
 10. Prijedlog Odluke o načinu i uslovima prodaje neizgrađenog građevinskog zemljišta (k.č.br.1414/4 K.O. Ilijaš Grad);
 11. Prijedlog Odluke o načinu i uslovima prodaje neizgrađenog građevinskog zemljišta (k.č.br.1414/5 K.O. Ilijaš Grad);
 12. Prijedlog Odluke o pribavljanju bez naknade nekretnina u vlasništvo Općine Ilijaš;
 13. Prijedlog Rješenja iz imovinsko – pravne oblasti kojim se odbija prijedlog JP Željeznice FBiH d.o.o. za obnovu upravnog postupka u kojem je doneseno Rješenje Općinskog vijeća Ilijaš broj: 04-31-492/01 od 03.09.2001. godine;
 14. Prijedlog Rješenja iz imovinsko – pravne oblasti kojim se odbija prijedlog JP Željeznice FBiH d.o.o. za obnovu upravnog postupka u kojem je doneseno Rješenje Općinskog vijeća Ilijaš broj: 06-31-505/08 od 09.11.2009. godine;
 15. Prijedlog Rješenja iz imovinsko – pravne oblasti kojim se odbija prijedlog JP Željeznice FBiH d.o.o. za obnovu upravnog postupka u kojem je doneseno Rješenje Općinskog vijeća Ilijaš broj: 06-31-1462/08 od 30.12.2009. godine;
 16. Prijedlog Rješenja iz imovinsko – pravne oblasti kojim se odbija prijedlog JP Željeznice FBiH d.o.o. za obnovu upravnog postupka u kojem je doneseno Rješenje Općinskog vijeća Ilijaš broj: 06/1-31-3464/18 od 29.09.2020. godine;
 17. Prijedlog Rješenja iz imovinsko – pravne oblasti kojim se odbija prijedlog JP Željeznice FBiH d.o.o. za obnovu upravnog postupka u kojem je doneseno Rješenje Općinskog vijeća Ilijaš broj: 01/1-02-2011-20c/20 od 29.09.2020. godine;
 18. Prijedlog Rješenja iz imovinsko – pravne oblasti kojim se odbija prijedlog JP Željeznice FBiH d.o.o. za obnovu upravnog postupka u kojem je doneseno Rješenje Općinskog vijeća Ilijaš broj: 01/1-02-2011-20f/20 od 29.09.2020. godine;
 19. Prijedlog Zaključka kojim se odobravaju godišnje novčane pomoći licima u stanju socijalne potrebe.
Previous Next

Program obilježavanja Dana općine Ilijaš i Dana nezavisnosti BiH

Program obilježavanja Dana općine Ilijaš i Dana nezavisnosti BiH:

 • Ponedjeljak, 28. februar 2022.
  09:00 sati – Polaganje cvijeća na šehidskom mezarju u Brezi;
  10:00 sati – Otvaranje izložbe "Diplomatski put Alije Izetbegovića" u Biznis centru;
  11:00 sati – Svečana sjednica Općinskog vijeća Ilijaš u kino sali KSC-a;
  12:30 satI – Polaganje cvijeća na Centralnom Spomen obilježju u Ilijašu;
  13:00 sati – Defile učesnika pješačkom zonom do Trga Alija Izetbegović;
  13:30 sati – Kulturno – umjetnički i dječji program na Trgu Alija Izetbegović;
  16:00 sati – Promocija knjige "Sjećanje na rat u Ilijašu", autora Šerfa ef. Ćatića u Biznis centru;
  18:00 sati – Dodjela Ugovora o stipendiranju izuzetno nadarenim učenicima i studentima i priznanja najuspješnijim sportistima u kino sali KSC-a.
 • Utorak, 01. mart 2022.
  19:00 sati – Vatromet na trgu Alija Izetbegović u Ilijašu.

Obilježavanje Dana općine Ilijaš i Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine bit će održano u skladu sa propisanim epidemiološkim mjerama i uz prisustvo ograničenog broja gostiju.

 

Previous Next

Sastanak predsjednika Savjeta MZ i predstavnika Centra za socijalni rad Ilijaš

U velikoj sali Općine Ilijaš organizovan je sastanak predsjednika Savjeta mjesnih zajednica, stručnog saradnika za poslove mjesnih zajednica Općine Ilijaš i predstavnika JU Kantonalni centar za socijalni rad, tačnije socijalnih radnika koji pokrivaju mjesna područja na općini Ilijaš.

Sastanak je održan na inicijativu predsjednika savjeta MZ s ciljem upoznavanja i unaprjeđenja saradnje kada je u pitanju socijalna zaštita stanovnika općine Ilijaš.

Predstavnici mjesnih zajednica istakli su potrebu za uvid u spiskove korisnika Centra za socijalni rad u pogledu dodjele pomoći od strane Općine Ilijaš. Tačnije potrebana su im saznanja koja su to lica na područje njihovih mjesnih zajednica u stanju socijalne potrebe.

Šefica službe socijalne zaštite općine Ilijaš Amra Bučan dosadašnju saradnju Centra za socijalni rad, mjesnih zajednica i Općine ocijenila je kao odličnu, te dodala:

"Do sada, zbog epidemiološke situacije, nije bilo prilike da se zvanično upoznamo i drago mi je da smo to napokon učinili. U pogledu dostavljanja spiskova od strane Centra za socijalni rad mjesnim zajednicama mi nemamo posebnu bazu podataka po mjesnim zajednicama i ne možemo dostaviti spiskove lica koja su u stanju socijalne potrebe, ali svakako možemo na njihov zahtjev dostaviti podatke koja su to lica koja ostvaraju novčanu pomoć Centra. Detektovali smo kao problem i numeraciju kućnih brojeva. Kada dobijemo prijavu i adresu u kojoj nema kućnog broja to nam zaista stvara otežavajuću okolnost u pogledu posjete toj porodici", kazala je Bučan.

Dogovoreno je da se ovakvi sastanci od sada održavaju periodično uz prisustvo pomoćnika načelnika iz resorne općinske službe, a sve u cilju unaprijeđenja socijalna zaštita građana općine Ilijaš.

Previous Next

Saradnja na organizaciji takmičenja: Kanton Sarajevo i općine zajedno prepoznaju izvrsnost kod učenika

Načelnici devet općina Kantona Sarajevo i ministrica za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo Naida Hota – Muminović potpisali su sporazume o saradnji i načinu organizovanja općinskih takmičenja i revije/smotri djece predškolskih ustanova i učenika osnovnih škola.

Prema riječima ministrice Hota – Muminović, sve općine u Kantonu Sarajevo ove godine organiziraju takmičenja iz matematike, fizike, pregovaranja, umjetnosti.

"Sve ćemo to raditi zajedno, u koordinaciji. Zahvalna sam načelnicima općina koji su izdvojili finansijske i druge resurse da provedemo ova takmičenja. Tu je početak priče o izvrsnosti, na nivou lokalnih zajednica, a onda pravimo bazen onih najizvrsnijih, koji idu na kantonalna i takmičenja na višim nivoima. Poznato je da je Bosna i Hercegovina među najtrofenijim zemljama, zbog priznanja koje naši učenici donesu sa međunarodnih takmičenja u znanju, pri čemu je Kanton Sarajevo lider", navela je ministrica Hota – Muminović.

Načelnik Općine Ilijaš Akif Fazlić je rekao da Općina Ilijaš duže od 20 godina organizuje općinska takmičnja u saradnji sa resornim ministarstvom i da kroz pravilnike osigurava nagrade za najuspjenšnije takmičare koji općinu predstavljaju na takmičenjima viših nivoa. 

Kanton Sarajevo će ove godine bit domaćim Juniorske balkanske matematičke olimpijade, od 28. juna do 3. jula. To je za sada prvo i jedino međunarodno takmičenje kojem je KS domaćin.

 

Image

Adresa

Ul. 126. Ilijaške brigade, br. 16
71 380 ILIJAŠ

ID BROJ: 4200621930005
Depozitni račun
RAIFFEISEN BANKA : 1610000091470429

 ISO 9001:2015

Kontakt informacije

Tel:  +387 33 58 06 20
Fax: +387 33 40 05 05
Mail: info@ilijas.ba