Previous Next

Održana prezentacija u okviru Projekta opštinskog okolišnog upravljanja (MEG2)

U sali Općinskog vijeća Ilijaš predstavnici Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP) u Bosni i Hercegovini, a u okviru Projekta opštinskog okolišnog upravljanja (MEG2), predstavili su rezultate nezavisne procjene učinka u okviru Sistema za upravljanje rezultatima.

Procjena učinka je provedena u Općini Ilijaš u proteklih nekoliko mjeseci na osnovu 99 indikatora za mjerenje napretka rada lokalnih uprava u BiH. Rezultati su predstavljeni općinskom načelniku, pomoćnicima načelnika, šefovima odsjeka Općine, predsjedavajućoj Općinskog vijeća te vijećnicima.

Prikazani rezultati pružaju jasan uvid u trenutno stanje cjelokupnog rada lokalne uprave, kao i osnovu za izradu individualnih akcionih planova kojima će se definisati i tehnička podrška koju će MEG2 projekat pružati partnerskim općinama i gradovima.

Pored toga izvršena je i prezentacija nacrta Metodologije za dodjelu finansijske podrške temeljene na rezultatima.

Također, razgovaralo se o tekućim i aktivnostima na MEG2 projektu koje slijede u narednom periodu.

MEG2 se trenutno implementira u 30 jedinica lokalne samouprave, a zajednički ga finansiraju Ambasada Švicarske u Bosni i Hercegovini, Ambasada Švedske i Ambasada Republike Češke u Bosni i Hercegovini, dok projekat provodi UNDP u BiH.

Rezultati mjerenja zadovoljstva građana javnim uslugama

Rezultati mjerenja zadovoljstva građana javnim uslugama

Anketiranje građana i građanki je provedeno kao aktivnost JLS, a u cilju procjene stepena zadovoljstva građana i građanki administrativnim i komunalnim uslugama u jedinici lokalne samouprave. Anketa je  sprovedena metodom slučajnog uzorka.

Ispitivanje javnog mnijenja korisnika i korisnica javnih usluga je provedeno u februaru 2022 i to na uzorku od 300 građana i građanki.

Sam proces je osmišljen tako da je anketiranje izvršeno pred prostorijama grada, i to metodom ispitivanja građana i građanki koji su upravo koristili usluge javne uprave.

Analizirani su odgovori kojim ispitanici izjavljuju da su zadovoljni ili nezadovoljni uslugama te su dati procenti ispitanika/ca.

Zbir zadovoljnih i nezadovoljnih ispitanika/ca ne iznosi uvijek 100% jer se jedan dio ispitanika/ca izjasnio da je ili neutralan ili da ne zna.

 

 Kratka verzija rezultata mjerenja zadovoljstva građana javnim uslugama

 
 
Najava 15. redovne sjednice Općinskog vijeća Ilijaš

Najava 15. redovne sjednice Općinskog vijeća Ilijaš

Redovna 15. sjednica Općinskog vijeća Ilijaš održat će se u srijedu, 23. marta 2022. godine sa početkom u 10 sati u velikoj sali Općinskog vijeća Ilijaš. Dnevnim redom je planirano 20 tačaka i to:

1. Vijećnička pitanja i inicijative;
2. Izvještaj o realizaciji zaključaka sa 14. sjednice Općinskog vijeća Ilijaš;
3. Izvještaj o izvršenju Budžeta općine Ilijaš za period 01.01.2021.-31.12.2021. godine
4. Prijedlog Odluke o visini komunalnih taksi na području općine Ilijaš;
5. Prijedlog Odluke o davanju mišljenja na ŠPO za ŠPP "GORNJE BOSANSKO" – dio;
6. Prijedlog Odluke o visini naknade za rad predsjednika i članova Savjeta mjesnih zajednica Općine Ilijaš i menadžera Društvenog centra;
7. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za zaključivanje Ugovora o prodaji u skladu sa članom 23. Zakona o eksproprijaciji (broj 195/2 "Alića Han");
8. Prijedlog Odluke o rješavanju statusa i upravljanja mezarjima – grobljima na području općine Ilijaš;
9. Prijedlog Odluke o upravljanju i korištenju poslovnih prostorija;
10. Prijedlog Odluke o davanju na korištenje i upravljanje poslovnih prostorija u Ilijašu, izgrađenih na parceli broj 150 K.O. Ilijaš Grad;
11. Prijedlog Odluke o usvajanju Regulacionog plana "Apartmansko naselje Doci" – Ilijaš;
12. Prijedlog Rješenja iz imovinsko – pravne oblasti kojim se odbija prijedlog JP Željeznice FBiH d.o.o. za obnovu upravnog postupka u kojem je doneseno Rješenje Općinskog vijeća Ilijaš broj: 04-41-576/99 od 09.07.1999. godine;
13. Prijedlog Rješenja iz imovinsko-pravne oblasti kojim se odbija prijedlog JP Željeznice FBiH d.o.o. za obnovu upravnog postupka u kojem je doneseno Rješenje Općinskog vijeća Ilijaš broj: 06/1-31-603/14 30.04.2014. godine;
14. Prijedlog Rješenja iz imovinsko-pravne oblasti kojim se odbija prijedlog JP Željeznice FBiH d.o.o. za obnovu upravnog postupka u kojem je doneseno Rješenje Općinskog vijeća Ilijaš broj: 06/1-31-1260/14 30.05.2014. godine;
15. Prijedlog Rješenja iz imovinsko-pravne oblasti kojim se odbija prijedlog JP Željeznice FBiH d.o.o. za obnovu upravnog postupka u kojem je doneseno Rješenje Općinskog vijeća Ilijaš broj: 06/1-31-1542/14 30.05.2014. godine;
16. Prijedlog Rješenja iz imovinsko-pravne oblasti kojim se odbija prijedlog JP Željeznice FBiH d.o.o. za obnovu upravnog postupka u kojem je doneseno Rješenje Općinskog vijeća Ilijaš broj: 06/1-31-4095/14 29.09.2015. godine;
17. Prijedlog Rješenja o:
a) razrješenju člana Komisije za prostorno uređenje, stambeno – komunalne poslove i ekologiju
b) izboru člana Komisije za prostorno uređenje, stambeno – komunalne poslove i ekologiju;
18. Prijedlog Zaključka kojim se odbacuje prijedlog JP Željeznice FBiH d.o.o. za obnovu upravnog postupka u kojem je doneseno Rješenje Općinskog vijeća Ilijaš broj:01-I-02-2154/01 od 31.05.2001. godine;
19. Nacrt "Strategije razvoja općine Ilijaš za period 2021.-2027.godine";
20. Informacija o dodjeli općinskih stipendija za učenike i studente u školskoj 2021/2022. godini.

Previous Next

Potpisan Memorandum o saradnji između Općine Ilijaš i Prirodno – matematičkog fakulteta UNSA

Načelnik Općine Ilijaš Akif Fazlić i dekan Prirodno – matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu Nusret Drešković potpisali su Memorandum o saradnji dvije ustanove na čijem su čelu.

Potpisivanjem ovog Memoranduma Općina Ilijaš i PMF će partnerski doprinijeti realizaciji aktivnosti u okviru planiranog projekta "STECCI – Stone monument Ensambles and the Cimate Change Impact". Cilj istraživanja je kreiranje i promocija inovativne i održive zaštite dijela sakralnog kulturno – historijskog naslijeđa od negativnih uticaja klimatskih promjena i antropogenih prijetnji kroz aktivno učešće lokalne zajednice u njihovom očuvanju i promociji.

Osim u oblasti zaštite i očuvanja stećaka, cilj projekta je kreiranje strateškog okvira za razvoj kulturnog turizma. Realizacijom projekta će se unaprijediti i promovisati saradnja između lokalnih zajednica kako na nacionalnom tako i na nivou regije Zapadnog Balkana.

Ovakve aktivnosti imaju za cilj proizvodnju sinergijskog učinka koji bi poboljšao kvalitet života lokalnog stanovništva i očuvao kulturnu baštinu općine.

Načelnik Fazlić je sa dekanom Dreškovićem razmjenio iskustva u vezi sa realizacijom projekata, kao i mogućnostima za unaprjeđenie saradnje između Općine Ilijaš i Prirodno – matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

“Zahvaljujemo se menadžementu Fakulteta jer su odlučili da Općina Ilijaš bude jedna od lokalnih zajednica koja će biti obuhvaćena aplikacijom. Jako nam je važno da imamo naučno – istraživački pristup u očuvanju stećaka kroz njihovu konzervaciju i zaštitu, ali i da kroz projekat izvršimo promociju kulturno – historijskog naslijeđa naše lokalne zajedice”, naglasio je načelnik Fazlić.

Fakultet i Općina će se partnerski angažovati kroz odnose koji su bazirani na principima trаnspаrеntnоsti, konsenzusa, obostranog interesa, оdgоvоrnоsti, еfikаsnоsti, pоsvеćеnоsti, mеđusоbnе infоrmisаnоsti, autonomnosti obje strane, tе dobrom i оdgоvоrnоm uprаvlјаnju resursima kојi će se koristiti za оstvаrivаnjе zајеdničkih cilјеvа i aktivnosti.

Predmet saradnje po Memorandumu podrazumijeva saradnju i podrškui u realizaciji monitoringa i konzervacije stećaka na lokalitetu nekropole Kopošići, saradnju kroz organizaciju i učešće u obukama, seminarima, radionicama, okruglim stolovima te podršku Općine u stvaranju podsticajnog okruženja za potrebe turističke valorizacije i ostalih projektnih aktivnosti vezanih za nekropolu stećaka na teritoriji općine Ilijaš.

Previous Next

Radni sastanak općinskog načelnika i direktora SŠC Ilijaš: Potpisan ugovor vrijedan 25.000 KM

Općinski načelnik Akif Fazlić održao je radni sastanak sa direktorom Srednjoškolskog centra "Nedžad Ibrišimović" Amirom Džafom. Sastanku su prisustvovale i pomoćnica načelnika u službi za društevne djelatnosti i poslove mjesnih zajednica Sanja Zagorac – Jozić i stručna saradnica za obrazovanje, pitanje mladih i NVO sektor Enisa Mešetović.

Sastanak je održan u cilju potpisivanja Ugovora o sufinansiranju projekta sanacije glavnog ulaza u objekat škole. Vrijednost projekta je 25.000 KM.

Pored navedenog na sastanku se razgovaralo o prethodno realizovanim projektima koji su sufinansirani od strane Općine Ilijaš. Riječ je o puštanju u rad pristupa interentu putem mreže optičkih kablova i LAN mreže, kao i projekata iz granta za mlade ("Upoznajmo Ilijaš" i "Bosna je ćilimom zastrta").

Direktor škole upoznao je načelnika o dosadašnjoj realizaciji dva velika projekta iz oblasti srednjeg stručnog obrazovanja. Prvi je projekat Regional Challenge Fund-a (RCF), a drugi je projekat uveđenja novih zanimanja koji je podržan od strane Njemačkog društva za međunarodnu saradnju (GIZ-a) u kojem SŠC učestvuje zajedno sa srednjoškolskim cetrima iz Vogošće i Hadžića.

Dogovoreno je da će se Općina Ilijaš uključiti u podršku projekta RCF-a tako što će urediti i asfaltirati pristupni put prema učeničkim radionicama.

Općinski načelnik Akif Fazlić čestitao je menadžementu škole za realizovane projekte i postignute rezultate te još jednom iskazao opredjeljenost Općine da podržava aktivnosti koje za cilj imaju unapređenje obrazovnog procesa.

“Općina Ilijaš će u skladu sa svojim mogućnostima uvijek podržavati projekte, koji za cilj imaju unapređenje obrazovnog procesa i omogućavanja da naša djeca imaju najbolje uslove za učenje i boravak u školi. Također, naš zajednički cilj jeste da Srednjoškolski centar u Ilijašu bude prepoznat kao obrazovna ustanova koja producira kvalitetan kadar, koji je u skladu sa tržištem rada”, istakao je načelnik Fazlić.

Direktor Džafo se zahvalio općinskom načelniku, kao i Općinskom vijeću Ilijaš na kontinuiranoj podršci, mnogobrojinm projektima koji se raliziraju u SŠC "Nedžad Ibrišimović" Ilijaš, a što za cilj ima sakodnenvno poboljšanje uslova školovanja.

"Mi u SŠC "Nedžad Ibrišimović" napravili smo veliki iskorak u promociji škole i lokalne zajednice i postali smo prepoznatljivo mjesto za provođenje novih ideja kako na polju obrazovanja, tako i života mladih općenito", rekao je Džafo.

 

Previous Next

Održano općinsko tekmičenje iz geografije

U prostorijama JU OŠ “Stari Ilijaš” održano je općinsko takmičenje iz geografije za učenike devetih razreda iz pet osnovnih škola sa područja općine Ilijaš.

Najuspješniji na ovom takmičenju bio je Adem Ajdin učenik OŠ “Hašim Spahić” sa osvojenih 68 bodova, zatim učenica OŠ “Podlugovi” Emela Mandra sa osvojenih 67 bodova. Treće mjesto zauzela je Nadža Spahić učenica OŠ “Srednje” sa osvojenih 66 bodova.

Općina Ilijaš je učenicima takmičarima osigurala užinu i osvježenje, te za osvojena prva tri mjesta novčane nagrade i priznanja.

Takmičenje je održano u svim općinama KS u isto vrijeme, a pitanja za takmičenje priprema tim Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo. Učenicima i nastavnicima zahvaljujemo na učešću u takmičenju, čestitamo na postignutim rezultatima i želimo mnogo sreće na kantonalnom takmičenju.

Image

Adresa

Ul. 126. Ilijaške brigade, br. 16
71 380 ILIJAŠ

ID BROJ: 4200621930005
Depozitni račun
RAIFFEISEN BANKA : 1610000091470429

 ISO 9001:2015

Kontakt informacije

Tel:  +387 33 58 06 20
Fax: +387 33 40 05 05
Mail: info@ilijas.ba