Previous Next

Obavijest o potpunoj obustavi saobraćaja na raskrsnici za Bioču

Obavještavaju se građani da će u srijedu, 04. oktobra 2023. godine, doći do potpune obustave saobraćaja na regionalnom putu R 445 na dionici puta Semizovac – Ilijaš – Visoko zbog izvođenja radova na izradi završenog sloja asfalta na rasksnici za Bioču.

Mole se građani za strpljenje i razumijevanje, te da koriste alternativne pravce kako bi izbjegli eventualne gužve, stoji u obavještenju iz firme MGBH d.o.o. Sarjevo.

Previous Next

Završetak radova na uređenju desne obale korita rijeke Bosne u Ilijašu

Agencija za vodno područje rijeke Save i Općina Ilijaš već nekoliko godina realizuju projekat uređenja korita rijeke Bosne u Ilijašu. Trenutno se privodi kraju projekat uređenja rijeka Bosne na dionici od ušća Gnionice do mosta za naselje Kadarići.

"Riječ je o jedinoj preostaloj dionici na desnoj obali rijeke Bosne dužine 300 metara na potezu od restorana Diana do mosta za Kadariće. Vrijednost radova je 336.000 KM i vrlo brzo očekujemo njihov zavreštak", kazao je Mirza Bezdrob rukovodilac sektora za realizaciju projekata u Agenciji za vodno područje rijeke Save.

Pomoćnica općinskog načalnika u Službi za privredu i finasije Merima Osmanović je kazala kako se radi o kompleksnom projektu čijom će se realizacijom postići brojni benefiti za općinu Ilijaš.

"Riječ je o projektu koji je realizovan u urbanom dijelu Ilijaša i od posebnog je značaja. Njegovom realizacijom riješit će se dugogodišnji niz problema zaštite zemljišta, objekata i saobraćajnica. Dobili smo uređenu cjelinu, te su stvoreni uslovi za daljnju urbanizaciju ovog područje što će se definisati kroz prostorno – plansku dokumentaciju."

Općina je također kandidovala određeni broj projekata koji će se realizovati u narednom periodu. Riječ je o projektima hitnih intervencija, odnosno regulisanje proticajnog profila na pojednim dionicama rijeke Bosne, kao i projektima trajne regulacije na koritu rijeke Bosne, u naselju Misoča i naselju Luka.

Izvođač radova je ŠPIC BETON d.o.o Zenica, a nadzor nad izvođenjem radova provodi IPSA institut d.o.o. Sarajevo.

Previous Next

Održana 30. redovna sjednica Općinskog vijeća Ilijaš

Održana je 30. redovna sjednica Općinskog vijeća Ilijaš koju je vodila predsjedavajuća Općinskog vijeća Alma Mešić. Na dnevnom redu našlo se 11 tačaka.

Nakon što je jednoglasno usvojen dnevni red vijećnici su prešli na vijećnička pitanja i inicijative, a potom je jednoglasno usvojen Izvještaj o realizaciji zaključaka sa prethodne sjednice i Izvještaj o realizaciji akata sa prethodne sjednice. Usvojen je zaključak koji je predložio vijećnik Kenan Buza, a koji se odnosi na izmjenu radnog vremena šaltera za ovjeru dokumenata sa radnog vremena od 08 do 16 na novo radno vrijeme od 08 do 18 sati.

Sjednica je nastavljena usvajanjem Gender akcionog plana Općine Ilijaš za period od 2023. do 2027. godine. Gender akcioni plan (GAP) Općine Ilijaš je strateško - planski dokument općine koji svojom implementacijom treba da potiče budući rast i razvoj zajednice, te unaprijedi ravnopravnost spolova u zajednici. Uvođenje principa ravnopravnosti spolova u razvojne politike, strategije, projekte i programe je od posebnog značaja na lokalnom nivou, jer je lokalni nivo vlasti najneposredniji i najbliži građanima/kama.

Potom je Vijeće jednoglasno usvojilo Odluku o izmjenama Pravilnika o stipendiranju i nagrađivanju izuzetno nadarenih učenika i studenata i Odluku o izmjenama Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata u stanju socijalne potrebe. Usvojenim Odlukama visina mjesečne naknade stipendije povećala se sa dosadašnjih 70 KM na 90 KM za učenike srednje škole i sa dosadašnjih 130 KM na 150 KM za studente na visokoškolskim ustanovama.

Vijećnici nisu podržali Odluku kojom se utvrđuje da je od javnog interesa izvođenje radova na rekonstrukciji i izgradnji saobraćajnice unutar apartmanskog naselja Donja Bioča faza 1 i da se u tu svrhu može pristupiti eksproprijaciji dijela zemljišta označenog u K.O. Bioča.

Usvojena je i Odluka kojom se utvrđuje da je od javnog interesa izvođenje radova na izgradnji KBTS 10(20)/0,42 kV Misoča 2 (1839) i priključnih srednjenaponskih 10(20) kV kablova za KBTS 10(20)/0,42 kV Misoča 2 (1839) i 0,4 kV kablovskim izlazima na dijelu zemljišta u K.O. Podgora.

Jednoglasnu podršku Vijeća dobila je i Odluka o neposrednoj pogodbi za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Ilijaš, a radi oblikovanja građevinske parcele vlasništva Synergetic d.o.o. Sarajevo.

Na samom kraju sjednice Vijeće u usvojilo Rješenje kojim se Neira Bešlija, predstavnica stranke Narod i pravda, razrješava dužnosti članice Komisije za javna priznanja, obilježavanje događaja i ličnosti i zaštitu kulturnog i prirodnog naslijeđa Općinskog vijeća Ilijaš, a potom je Vijeće usvojilo i Rješenje kojim se Namir Solak, predstavnik stranke Narod i pravda, bira za člana Komisije za javna priznanja, obilježavanje događaja i ličnosti i zaštitu kulturnog i prirodnog naslijeđa Općinkog vijeća Ilijaš.

Previous Next

Mladi Ilijaša intenzivno se pripremaju za tržište rada

U Biznis centru Ilijaš održana je druga po redu radionica koja je organizovana u okviru regionalnog programa YourJob BiH, a u saradnji sa Općinom Ilijaš. Ovaj put mladi su imali priliku naučiti kako se pripremiti za prvi intervju.

Stručna savjetnica za obrazovanje, pitanja mladih i NVO sektor Enisa Mešetović tim povodom je istakla da su današnji učesnici prije svega sjajni mladi ljudi.

"Za razliku od prethodne radionice koja je bila namjenjena za maturante Srednjoškolskog centra "Nedžad Ibrišimović", ovaj put smo otvorili javni poziv za sve mlade ljude od 15 do 35 godina i zaista mogu reći da smo imali jednu sjajnu grupu, od naših srednjoškolaca preko mladih nezaposlenih do onih koji su započeli svoj vlastiti biznis ali i studenti. Svi oni su svjesni važnosti posjedovanja ovakvih kompetencija, a mi kao Općina zaista se trudimo da im obezbjedimo najbolje moguće edukacije kako bi sutra bili spremni za tržište rada."

Merjem Dedović studentica treće godine na FPN u Sarajevu smjer Sigurnosne i mirovne studije podjelila je svoje utiske.

"Mislim da je veoma važno da poznajemo neke osnovne obrasce ponašanja koje poslodavci žele čuti i vidjeti i kako da se u najkraćoj formi predstavimo. Dakle, danas sam naučila da trebamo odgovarati kratko i konkretno na postavljena pitanja."

Na pitanje šta je bitnije CV ili intervju, predavač Antonio Topalović kaže da je u pitanju uzročno posljedična veza.

"Da biste uopšte bili pozvani na intervju morate imati kvalitetan CV, biografiju koja predstavlja ono što vi zaista jeste, vaše najveće uspjehe, kao i samo obrazovanje i kompetencije koje imate i koje ste postigli tokom vašeg radnog iskustva. S druge strane možete imati izvrstan CV ali kada dođete na intervju imate loše samopredstavljanje. Zaključak je da je jako bitno da se potrudimo oko oba dijela, s tim da bi možda malu prednost dao intervju jer CV možete pripremiti unaprijed i uz nečiju pomoć dok ste na intervju prepušteni sami sebi i morate pokazati najbolje što imate i što možete. Intervju pokazuje ono što zaista jeste i moj savjet svima je da se dobro pripreme, prije svega na uobičajena pitanja i da porade na tremi."

Projekt Your Job, kojeg financira Europska unija, provodi Caritas Bosne i Hercegovine, u partnerstvu s Udruženjem za razvoj kompetencija „S.K.I.L.L.S.“, Fondacijom Biznis start centar Bar, Caritasom Barske nadbiskupije i Fondacijom Mozaik ima za cilj potporu zapošljivosti i mogućnostima zapošljavanja mladih u prekograničnom području BiH i Crne Gore. Projektne aktivnosti su namijenjene mladima do 35 godina, koji traže zaposlenje ili dodatnu obuke koje bi im omogućile lakše zapošljavanje ili samozapošljavanje.

Previous Next

Izgradnja kanalizacione i vodovodne mreže u naselju Banovac

U toku su radovi na izgradnji nove i rekonstrukciji postojeće vodovodne i kanalizacione mreže u dijelu obuhvata Regulacionog plana Banovac.

Riječ je o drugoj fazi projekta koji obuhvata dužinu 298 metara fekalne kanalizacione mreže i 299 metara oborinske kanalizacione mreže. Vrijednost projekta je 350.140,68 KM. Finansijska sredstva za ovaj projekat osigurala je Općina Ilijaš kroz drugu fazu Projekta općinskog okolišnog upravljanja (MEG II) i Ministarstvo komunalne privrede Kantona Sarajevo.

Radove je obišao načelnik Općine Ilijaš sa saradnicima iz nadležnih službi i predstavnicima Ministarstvo komunalne privrede Kantona Sarajevo. Izvođač radova je Ted Invest d.o.o. Sarajevo, a nadzor vrši Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo.

Paralelno sa radovima koje izvodi Ted Invest JKP Vodostan Ilijaš vrši rekonstrukciju postojeće oborinske kanalizacione mreže u trupu trotoara profila DN 160, odnosno polaganje nove cijevi profila DN 300 u dužini od 150 metara. Također, vrši se i rekonstrukcija vodovodne mreže profila DN 300 u dužini od 400 metara.

"Cilj rekonstrukcije oborinske kanalizacije je da se riješi odvodnja oborinskih voda jer je postojeći cjevovod oštećen i nedovoljnog profila, zbog čega na tom dijelu, dolazi do nemogućnosti prihvatanja kišnice nakon obilnih padavina i zadržavanja vode na saobraćajnici ispred dvorišta katoličke crkve i dijela ulice ispod gradske tržnice i tržnog centra Bingo. Rekonstrukcijom vodovodne mreže vrši se zamjena i izmještanje starog cjevovoda iz privatnih parcela u javne. Ovom se rekonstrukcijom također povećava profil vodovodne cijevi i usklađuje sa RP Banovac", kazala je direktorica JKP Vodostan Belma Zukić.

Ranije ove godine završena je prva faza projekta izgradnje dijela feklane i oborinske kanalizacione mreže u dijelu obuhvata RP Banovac. Projekat je obuhvatio dužinu od ispusta Gnionica do regulacionog okna (RO) 15 i 38 Banovac u dužini 347 m i 356 m. Vrijednost projekta po okvirnom sporazumu iznosi 712.003,50 KM.

Previous Next

Asfaltiranje 1500 metara lokalnog puta u MZ Gajevi

Nakon što je izvršena priprema terena i podloge danas je počelo asfaltiranje lokalnog puta u mjesnoj zajednici Gajevi. Riječ je o dionici Gajevi – Dragoradi (Lokva).

Dužina puta koja će biti asfaltirana je 1500 metara. Asfaltiranje se vrši u dva sloja (8cm+4cm).

Projekat finansira Općina Ilijaš u iznosu od 581.753,25 KM.

Radove u MZ Gajevi obišli su predstavnici nadležne općinske službe. Izvođač radova je ilijaška firma Halilović d.o.o.

Napominjemo, kako je ranije i planirano i kako je potvrdio izvođač radova, od ponedjeljka do petka (25., 26., 27., 28., i 29. septembra 2023. godine), u periodu od 07 do 16 sati na snazi je totalna obustava saobraćaja na ovoj dionici. Učesnici u saobraćaju koji koriste ovaj lokalni put mogu koristiti zaobilaznice.

Image

Adresa

Ul. 126. Ilijaške brigade, br. 16
71 380 ILIJAŠ

ID BROJ: 4200621930005
Depozitni račun
RAIFFEISEN BANKA : 1610000091470429

 ISO 9001:2015

Kontakt informacije

Tel:  +387 33 58 06 20
Fax: +387 33 40 05 05
Mail: info@ilijas.ba