Previous Next

Delegacija Općine Ilijaš obilježila 30 godina od osnivanja Prvog korpusa Armije RBiH

Povodom 30 godina od formiranja Prvog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine delegacija Općine Ilijaš predvođena načelnikom Akifom Fazlićem na Centralnom spomen obilježju u Ilijašu položila je cvijeće i odala počast poginulim pripadnicima Armije RBiH i MUP-a RBiH. Događaju su prisustvovali i predstavnici Koordinacije boračkih udruženja općine Ilijaš, predstavnici Saveza brigadnih udruženja Prvog korpusa Armije RBiH, te vijećnici Općinskog vijeća Ilijaš.

Centralni događaji obilježavanja formiranja Prvog korpusa planirani su za 1. septembar u Sarajevu, a iz Saveza brigadnih udruženja Prvog korpusa Armije RBiH su pozvali građane da se pridruže aktivnostima.

Prvi korpus je formiran odlukom Predsjedništva RBiH od 18. augusta 1992. godine i naredbom Štaba vrhovne komande Armije RBiH od 1. septembra 1992 godine. Bio je jedan od sedam korpusa u sastavu Armije RBiH. Zona odgovornosti Prvog korpusa tokom agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu bilo je područje Sarajeva, odnosno odbrana glavnog grada Republike BiH.

Prvi komandant Prvog korpusa Armije RBiH bio je rahmetli Mustafa Hajrulahović Talijan. Komandanti Prvog korpusa bili su još i Vahid Karavelić i Nedžad Ajnadžić.

Svrha i cilj osnivanja Prvog korpusa kao i cjelokupne Armije RBiH bili su odbrana Bosne i Hercegovine kao suverene, nezavisne, slobodne države svih njenih građana.

Tri brigade Prvog korpusa ponijele su počasne nazive ”slavna”, a četiri ”viteška”.

Od pripadnika Prvog korpusa Armije RBiH, 472 su nosioci najvišeg ratnog priznanja ”Zlatni ljiljan”, 29 pripadnika je odlikovano najvišim državnim priznanjima od Predsjedništva BiH i 19 pripadnika ratnim priznanjem ”Srebreni štit”.

Na putu borbe za slobodu, 6.585 boraca Prvog korpusa poginulo je u odbrani suvereniteta, nezavisnosti i cjelovitosti BiH.

Previous Next

OBAVIJEST O PROMJENI LOKACIJE: Poziv na javnu promociju Analize rezultata istraživanja položaja i potreba mladih Općine Ilijaš

U srijedu, 31. augusta 2022. godine sa početkom u 11:00 sati, u PROSTORIJAMA BIZNIS CENTRA održat će se promocija Analize rezultata istraživanja položaja i potreba mladih Općine Ilijaš. 

Ova analiza pripremljena je u uskoj saradnji između vladinog i nevladinog sektora, tačnije Općine Ilijaš i Instituta za razvoj mladih KULT. Istraživanje je utemeljeno na zakonskim obavezama proizašlim iz Zakona o mladima FBiH i urađeno je s namjerom da bude polazna osnova za izradu treće po redu Strategije prema mladima Općine Ilijaš sa akcionim planom.  Terenski rad na prikupljanju podataka i anketiranje mladih s područja Ilijaša realizirani su u periodu od januara do marta 2022. godine i prilikom prikupljanja podataka angažirani su anketari s područja Ilijaša, a koji su i sami mlade osobe, u dobi od 18 do 30 godina starosti.
Tematske oblasti u kojima smo propitivali stavove, mišljenja i ponašanja mladih su: Obrazovanje i nauka mladih; Rad, zapošljavanje i preduzetništvo mladih; Socijalna briga mladih; Zdravstvena zaštita mladih; Kultura i sport mladih; Aktivizam (učešće, volontiranje, mobilnost, migracije) mladih; Sigurnost mladih i COVID-19 i mladi (mladi u vrijeme pandemije). Definirani problemi i potrebe biti će polazna osnova za kreiranje preciznih programa za mlade, s konkretnim mjerama za njihovo učinkovito rješavanje. 
Pozivamo predstavnike omladinskih udruženja, relevantnih javnih ustanova, vijećenike i vijećnice Općinskog vijeća Ilijaš te sve druge zainteresovane građane i građanke općine Ilijaš da prisustvuju javnoj promociji Analize rezultata istraživanja položaja i potreba mladih Općine Ilijaš. 
Previous Next

Asfaltiranje 140 metara lokalnog puta u naselju Mlini

U toku je asfaltiranje lokalnog puta u naselju Mlini u mjesnoj zajednici Misoča. Ukupna dužina novoasfaltiranog puta je 140 metara sa širinom od tri metra. Općina Ilijaš u potpunosti je finansirala ovaj projekat iz svog budžeta u vrijednosti od 21.056,49 KM.

Mještani ovog dijela naselja zadovoljni su i raduju se što će dobiti novi asfaltni put. Ismet Ljubijanikić stanovnik Mlina je kazao kako će 12 stambenih objekata dobiti novi pristupni put. "Stanovnicima ove ulice mnogo će značiti novi put. Dobit ćemo asfaltni pristup za 12 kuća. Ranije je uređene i korito rijeke Misoče koje je u neposrednoj blizini puta, tako da se kvalitet življenja iz godine u godinu poboljšava. Djeca ovog naselja dobit će prostor da se igraju i voze bicika bez izlaska na glavnu saobraćajnicu koja prolazi kroz Mline."

Previous Next

JAVNI POZIV ZA SUBVENCIORANJE KUPOVINE UDŽBENIKA I ŠKOLSKOG PRIBORA ZA UČENIKE OD 1. DO 4. RAZREDA OSNOVE ŠKOLE

Općina Ilijaš poziva roditelje/staratelje učenika od prvog do četvrtog razreda, koji pohađaju osnovne škole sa područja Općine Ilijaš, da podnesu zahtjev za subvencioniranje troškova nabavke udžbenika za školsku 2022/23. godinu putem jednokratne stipendije u iznosu do 100,00 KM. 

Pravo na dodjelu jednokratne stipendije imaju učenici od prvog do četvrtog razreda osnovne škole koji imaju prebivalište na području općine Ilijaš. 
Napomena: Konkurs ostaje otvoren do 23.septembra 2022.godine. Svi roditelji/staratelji trebaju imati važeće fisikalne račune za udžbenike i/ili školski pribor koji je kupljen u periodu od 01.08. do 23.09.2022. godine, kako bi ostvarili pravo na subvenciju.
Previous Next

Poziv na javnu promociju Analize rezultata istraživanja položaja i potreba mladih Općine Ilijaš

U srijedu, 31. augusta 2022. godine sa početkom u 11:00 sati, u Sali Općinskog vijeća Ilijaš održat će se promocija Analize rezultata istraživanja položaja i potreba mladih Općine Ilijaš. 

Ova analiza pripremljena je u uskoj saradnji između vladinog i nevladinog sektora, tačnije Općine Ilijaš i Instituta za razvoj mladih KULT. Istraživanje je utemeljeno na zakonskim obavezama proizašlim iz Zakona o mladima FBiH i urađeno je s namjerom da bude polazna osnova za izradu treće po redu Strategije prema mladima Općine Ilijaš sa akcionim planom.  Terenski rad na prikupljanju podataka i anketiranje mladih s područja Ilijaša realizirani su u periodu od januara do marta 2022. godine i prilikom prikupljanja podataka angažirani su anketari s područja Ilijaša, a koji su i sami mlade osobe, u dobi od 18 do 30 godina starosti.
 
Tematske oblasti u kojima smo propitivali stavove, mišljenja i ponašanja mladih su: Obrazovanje i nauka mladih; Rad, zapošljavanje i preduzetništvo mladih; Socijalna briga mladih; Zdravstvena zaštita mladih; Kultura i sport mladih; Aktivizam (učešće, volontiranje, mobilnost, migracije) mladih; Sigurnost mladih i COVID-19 i mladi (mladi u vrijeme pandemije). Definirani problemi i potrebe biti će polazna osnova za kreiranje preciznih programa za mlade, s konkretnim mjerama za njihovo učinkovito rješavanje. 
 
Pozivamo predstavnike omladinskih udruženja, relevantnih javnih ustanova, vijećenike i vijećnice Općinskog vijeća Ilijaš te sve druge zainteresovane građane i građanke općine Ilijaš da prisustvuju javnoj promociji Analize rezultata istraživanja položaja i potreba mladih Općine Ilijaš. 
Previous Next

Asfaltiranje pristupnog puta za sportsku plohu u Salkanovom Hanu

Nakon što je jučer izvršena priprema podloge, danas je počelo asfaltiranje pristupnog puta u dužini 80 metara za sportsku plohu u Salkanovom Hanu u mjesnoj zajednici Mrakovo. 
Riječ je o projektu koji Općina Ilijaš u potpunosti finansira iz svog budžeta u vrijednosti od 13.858,65 KM. 
Ovo je još jedan u nizu projekata kojim se poboljšava putna infrastruktura na području općine Ilijaš. Radove izvodi ilijaška firma Niskogradnja Durmić d.o.o. i planirano je da budu završeni danas.
Image

Adresa

Ul. 126. Ilijaške brigade, br. 16
71 380 ILIJAŠ

ID BROJ: 4200621930005
Depozitni račun
RAIFFEISEN BANKA : 1610000091470429

 ISO 9001:2015

Kontakt informacije

Tel:  +387 33 58 06 20
Fax: +387 33 40 05 05
Mail: info@ilijas.ba