Previous Next

Obavještenje o obustavi saobraćaja na regionalnoj cesti od mosta na rijeci Bosni u Malešićima do skretanja za Bioču u Starom Ilijašu

U subotu i nedjelju, 26. i 27. marta 2022. godine, planirana je potpuna obustava saobraćaja u periodu od 7 do 17 sati za sva motorna vozila na dijelu regionale ceste R445 od mosta na rijeci Bosni u Malešićima do skretanja za Bioču u Starom Ilijašu. Obustava je planirana zbog izrade zaštitnog i habajućeg sloja kolovozne konstrukcije.

Alternativni pravac za odvijanje saobraćaja biće autoput i dionica Stari Ilijaš – Vlaškovo – Donja Vogošća. Izvođač radova će postaviti odgovarajuću saobraćajnu signalizaciju na mjestu izvođenja radova, te u Podlugovima i Semizovcu.

Previous Next

Radni sastanak općinskog načelnika i predstavnika KJKP "Park" i KJKP "Rad"

Načelnik Općine Ilijaš Akif Fazlić održao je radni sastanak sa predstavnicima Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća "Park" i Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća "Rad". Sastanku je prisustvovao i pomoćnik načelnika u Službi za saobraćaj, stambeno – komunalne poslove i građenje Aziz Fazlić.

Tema satanka bila je hortikulturalano uređenje javnih površina, tačnije sadnja cvijeća i niskog rastinja, prokresavanje i sječa stabala, te redovno održavanje dječjih parkova i sportskih igrališta.

Dogovoreno je da se pored angažovanja KJKP "Rad" i Općine Iljaš u ove poslove uključi KJKP "Park", koji u svom redovnom radu vrši ovakve poslove i posjeduje neophodnu opremu i mehanizaciju.

S obzirom da KJKP "Rad" nije iz tehničkih razloga u mogućnosti da vrši sječu stabala, dogovoreno je da te poslove preuzme KJKP "Park".

Na sastanku je zaključeno i to da se obuhvat tretiranih javnih površina i vrste radova povećaju shodno potrebama ove lokalne zajednice.

Također, općinski načelnik je tražio od KJKP "Park" da uključe i općinu Ilijaš u projekte uređenja javnih površina koje finanisira Vlada Kantona Sarajevo.

Dogovoreno je da se u narednom periodu kreiraju zajednički projekti u oblasti uređenja javnih površina, sadnje cvijeća i niskog rastinja, sječe stabala, te redovno održavanje dječjih parkova i sportskih igrališta koji će postati sastavni dio operativnih planova Općine Ilijaš i koje će finansirati Općina Ilijaš iz svog budžeta.

 

Previous Next

KS: Kulturno – sportski centri prigradskih općina ponudit će više sadržaja iz kulture

Direktori kulturno – sportskih centara sa područja općina Hadzići, Ilidža, Vogošća i Ilijaš razgovarali su s ministrom kulture i sporta KS Samirom Avdićem i tom prilikom zatražili podršku radi unapređenja programskih sadržaja novim kulturnim, umjetničkim, obrazovnim i zabavnim programima.

“Cilj nam je da pored sportskog segmenta, koji je dominantan, u općinskim kulturno – sportskim centrima radimo i na poboljšanju programa kulture. Nadamo se da ćemo uskoro biti u prilici da, u dogovoru s ministrom i u saradnji sa kantonalnim ustanovama kulture, ponudimo neke nove sadržaje našim sugrađanima ”, kazao je direktor Kulturno – sportsko – rekreacionog centra Ilidža Haris Topalović.

Ministar Avdić je kazao kako je cilj dio sadržaja koje implementiraju ustanove kulture “premjestiti” i u navedene općine. Među tim sadržajima bi bile pozorišne predstave, koncerti, kino – projekcije, književni susreti, programi kulturno – umjetničkih društava itd.

“Kada je riječ o sportu, sve funkcioniše dosta dobro. Smatramo da postoji mnogo prostora i za implementaciju kulturnih sadržaja, a prije svega putem Pozorišta mladih, Muzičke akademije, Srednje muzičke škole, Narodnog pozorišta, kao i Sarajevo film festivala koji je naš brend”, istakao je ministar Avdić.

Izvor: Press Vlade KS

Previous Next

Civilna zaštita Općine Ilijaš: Povećana opasnost od požara

Upozoravaju se građani općine Ilijaš da prilikom čišćenja svojih imanja izbjegavaju paljenje vatre. Ukoliko to urade trebaju voditi računa da vatra ne izmakne kontroli i ne izazove neželjene posljedice.

Strogo se zabranjuje paljenje vatre u blizini šumskih kompleksa, minskih polja i požarno osjetljivih objekata. Za one koji se ne budu pridržavali ovih upozorenja shodno zakonu o zaštiti od požara preduzeće se propisane sankcije.

KONTAKT TELEFONI:

033/400-211 PVB Ispostava Ilijaš

033/401-000 Policijska uprava Ilijaš

033/580-695 Služba civilne zaštite

Previous Next

Održana 15. redovna sjednica Općinskog vijeća Ilijaš

Martovska sjednica Općinskog vijeća Ilijaš, kojom je predsjedavala Alma Omerović, održana je ove srijede. Dnevnim redom prvobitno je planirano 20 tačaka, ali je jedna tačka povučena. Nakon vijećničkih pitanja i inicijativa usvojen je Izvještaj o realizaciji zaključaka sa prethodne sjednice.

Potom je pomoćnica načelnika u Službi za privredu i finansije Merima Osmanović obrazložila Izvještaj o izvršenju budžeta Općine Ilijaš za period od 1. januara do 31. decembra 2021. godine. Osnovni elementi ovog Izvještaja su prikaz planiranih i ostvarenih prihoda i primitaka, prikaz planiranih i ostvarenih rashoda i izdataka, grafički prikaz strukutre prihoda i primitaka, grafički prikaz rashoda i izdataka, objašnjenje pojedinih stavki iz budžeta, podatke o korištenju budžetske rezerve te o garancijama tokom fiskalne godine. Osim toga, Izvještaj sadrži uporedne pokazatelje ostvarenih veličina tekuće godine sa ostvarenim veličinama prethodne godine i planiranim veličinama tekuće godine. Budžet Općine Ilijaš u ovom periodu bilježi 14.154.669,00 KM ostvarenih prihoda, što je 90 posto od planiranih prihoda u budžetu za 2021. godinu. Od toga porezni prihodi iznose 7.101.157,00 KM, neporezni prihodi 1.813.247,00 KM, prihodi od tekućih transfera 832.911,00 KM, prihodi od donacija 49.754,00 KM, prihodi od kapitalnih transfera 1.866.961,00 KM, kapitalni primici 76.900,00 KM i prenesena sredstva po tekućem prilivu iz prethodnog perioda 1.167.332,00 KM. Sa druge strane, ostvareni su izdaci u iznosu od 12.837.665,00 KM, što predstavlja 81 posto od planiranih izdataka u budžetu za 2021. godinu. Prema tome, ostvaren je suficit za navedeni period u iznosu od 1.317.004,00 KM. Općinsko vijeće Ilijaš dalo je potrebnu podršku za usvjanje ovog Izvještaja.

Vijećnici su potom podržali Odluku kojom se utvrđuju kriteriji i visina komunalnih taksi za obveznike koji su registrovani i/ili posluju na području općine Ilijaš u skladu sa Zakonom o komunalnim taksama Kantona Sarajevo.

Podržana je i Odluka kojom se daje pozitivno mišljenje na prijedlog Šumsko privredne osnove za ŠPP "Gornje bosansko" – dio za period od 1. januara 2023. godine do 31. decembra 2032. godine uz uslov da su ispunjene odredbe iz Zakona o šumama Kantona Sarajevo.

Prijedlog Odluke o visini nakanade za rad predsjednika i članova Savjeta mjesnih zajednica Općine Ilijaš i menadžera Društvenog centra nije dobio potrebnu većinu glasova.

Nakon iscrpne rasprave na tačku dnevnog reda koja tretira Odluku o rješavanju statusa i upravljanja mezarjima – grobljima na području općine Ilijaš Općinsko vijeće Ilijaš je usvojilo Zaključak kojim se odlaže glasanje za pomenutu Odluku za neku od naredih sjednica Općinskog vijeća Ilijaš.

Ovom Odlukom definiše se upravljanje mezarjima – grobljima i pratećom infrastrukturom, održavanje grobalja – mezarja i prateće infrastrukture, način i uslovi za uspostavljanje grobnih mjesta, obavljanje ukopa umrle osobe, ekshumacija posmrtnih ostataka, zašita grobalja – mezarja te nadzor i završe odredbe.

Većinom glasova usvojena je Odluka o upravljanju i korištenju poslovnih prostorija izgrađenih u prizemlju zgrade Gradske tržnice u Ilijašu, na koje pravo vlasištva ima Općina Ilijaš, a koje su Odlukom o povjerenju na upravljanje i korištenje Općinskog vijeća Ilijaš date na upravljanje i korišenje JKP "Vodostan" Ilijaš, a sada se vraćaju u nadležnost Općine Ilijaš.

Usvojena je Odluka o davanju na korištenje i upravljanje poslovnih prostorija površine 71 metar kvadratni, u prizemlju zgrade na parceli broj 150 katastarske općine Ilijaš Grad, na koje pravo vlasništva ima Općina Ilijaš, a koje se daju na korištenje i upravljanje JKP "Vodostan" Ilijaš. Postor se daje na korištenje i upravljanje bez naknade, a u svrhu proširenja kancelarijskog prostora JKP "Vodostan" Ilijaš.

Vijeće je podržalo Odluku o usvajanju Regulacionog plana "Apartmansko naselje Doci" Ilijaš. Također je usvojeno i pet Rješenja i jedan Zaključak kojima se odbijaju prijedlozi Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. za obnovu upravnih postupaka u kojima su donesena Rješenja Općinskog vijeća Ilijaš kao neosnovana.

Usvojeno je Rješenje o razrješenju člana Komisije za prostorno uređenje, stambeno – komunalne poslove i ekologiju Vernesa Žere, predstavnika Socijaldemokratske partije BiH, a potom je usvojeno i Rješenje o izboru člana Komisije za prostorno uređenje, stambeno – komunalne poslove i ekologiju Kenana Derviševića, predstavnika Socijaldemokratske partije BiH.

Vijećnici su podržali i Zaključak kojim se utvrđuje Nacrt "Strategije razvoja općine Ilijaš za period 2021.-2027. godine" i stavlja u provođenja procesa konsultacija kako slijedi: objavom na web stranici Općine Ilijaš, dostavom partnerskim organizacijama i inistitucijama, javnim uvidom u sali Općinskog vijeća (zgrada Općine Ilijaš III sprat) svim radnim danima u vremenu od 14 do 16 sati i organizacijom online konsultacija na dan 12. april 2022. godine od 10 do 13 sati.

U procesu konsultacija mogu učestvovati svi građani općine Ilijaš, mjesne zajednice, udruženja građana, NVO sektor, javne ustanove, javna preduzeća, privrednici, razvojne agencije i druga zainteresovana fizička i pravna lice, odnosno interesne grupe. Proces konsultacija na Nacrt "Strategije razvoja općine Ilijaš za period 2021.-2027. godine" će trajati 30 dana. U datom periodu svi zainteresovani subjekti mogu dostaviti primjedbe i prijedloge prema Komisiji za izradu Strategije u pisanoj formi ili putem e-maila Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.. Primjedbe i prijedlozi dostavljeni poslije utvrđeog roka neće biti uzeti u razmatranje.

Na samom kraju vijećnici su primili k znanju Inforamciju o dodjeli općinskih stipendija za učenike i studente u školskoj 2021./2022. godini.

Previous Next

Premijer Vlade KS Edin Forto i ministar kulture i sporta KS Samir Avdić u posjeti Općini Ilijaš

Premijer Vlade Kantona Sarajevo Edin Forto i ministar kulture i sporta Kantona Sarajevo Samir Avdić posjetili su Općinu Ilijaš i sastali se sa načelnikom Općine Ilijaš Akifom Fazlićem.

U kabinetu načelnika održan je radni sastanak na kojem se razgovaralo o saradnji na četiri projekta iz oblasti sportske infrastrukture. Riječ je o projektu završetka Gradskog stadiona Ilijaš, projektu energetske efikasnosti Sportske dvorane u Ilijašu i rekonstrukciji dva sportska igrališta i to košarkaškog terena u dvorištu Srednjoškolskog centra "Nedžad Ibrišimović" i sportkse plohe u dvorištu OŠ "Hašim Spahić".

Načelnik Fazlić zahavalio se premijeru Forti i ministru Avdiću na, kako je naveo, vrlo efikasnoj posjeti.

"Želim iskazati zadvoljstvo što su kroz današnji razgovor Vlada KS i resorno ministarstvo u osnovi prihvatili sve ono što je Općina Ilijaš aplicirala i što će se ralizovati praktično sve što smo naznačili, te da ćemo nastojati u vrlo kratkom periodu pokrenuti sve projekte kako bi blagovremeno mogli biti realizovani", rekao je načenik Fazlić.

Premijer Vlade KS Edin Forto je iskazao zadovoljstvo zbog današnje posjete i rekao da je Ilijaš Sarajevo.

"Sretan sam što smo danas u Ilijaš. Ilijaš je Sarajevo, ali imam osjećaj da mnogi nisu tako mislili u nekom proteklom periodu. Ova Vlada je u prvom dijelu mandata, ali i sada pokazala da nam je Ilijaš u fokusu i rado sarađujemo sa Općinom Ilijaš na projektima koji su u korist građana. Danas smo razgovarali tematski vezano za četiri projekta koje namjeravamo realizovati u toku godine kako bi djeca Ilijaša imala bolju infrastrukturu i kako bi se mogli baviti sportom, posebice amaterskim i masovnim sportom. To je doslovno ulaganje u budućnost Ilijaša. Pomenuti projekti su u raznim fazama pripremljenosti. Neki su spremi za realizaciju odmah, a neke ćemo morati pripremati. Uskoro će biti još jedna posjeta iz Vlade KS sa ministrom Hadžiahmetovićem koji će doći razgovarati o nekim drugim projektima", kazao je premijer Forto.

Ministar kulture i sporta KS Samir Avdić je pohvalio dosadašnju uspješnu saradnju njegovog Ministarstva sa načelnikom Općine Ilijaš i njegovom administracijom i dodao:

"Kada je u pitanju Ministarstvo kulture i sporta KS mi smo fokusirani na završetak izgradnje Gradskog stadiona u Ilijašu. Izdvojit ćemo sredstva u iznosu od 300.000 KM za završetak radova, a podržat ćemo i ostale projekte koji su veoma važni za mlade, sportska udruženja i sve građane. Ova posjeta je bila konkretna, efektna i efikasna i iskreno vjerujem da ćemo do kraja godine imati potpuno realizaciju pomenutih projekata."

Nakon sastanka u kabinetu načelnika posjeta je završena obilaskom Gradskog stadiona, Sportske dvorane i pomenutih sportskih ploha.

 

Image

Adresa

Ul. 126. Ilijaške brigade, br. 16
71 380 ILIJAŠ

ID BROJ: 4200621930005
Depozitni račun
RAIFFEISEN BANKA : 1610000091470429

 ISO 9001:2015

Kontakt informacije

Tel:  +387 33 58 06 20
Fax: +387 33 40 05 05
Mail: info@ilijas.ba