Previous Next

Na tematskoj sjednici Općinskog vijeća ponovo ukazano na brojne probleme zdravstva u Ilijašu

Općinsko vijeće Ilijaš na redovnoj 27. sjednici održanoj 16. maja 2023. godine razmatralo je Informaciju u oblasti zdravstva na području općine Ilijaš za period 01.01.2022. godine do 31.12.2022. godine. Razmatrajući navedenu Informaciju Općinsko víjeće Ilijaš zaključilo je da stanje u oblasti zdravstva na području općine Ilijaš nije zadovoljavajuće i da je potrebno hitno organizovati tematsku sjednicu Općinskog vijeća Ilijaš na temu "Analiza stanja iz oblasti zdravstva na području općine Ilijaš”, te je sjednica održana danas uz prisustvo 17 vijećnika. Sjednicu je vodila predsjedavajuća OV Ilijaš Alma Mešić. Sjednici su prisustvovali šef OJ Dom zdravlja Ilijaš dr. Nijaz Štitkovac, v.d. direktorica Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo dr. Jasna Huseinbegović – Musić, Dženan Tikveša iz Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, predstavnica JU Apoteke Sarajevo Amra Kovačević.

Informaciju o stanju zdravstvene zaštite na području Ilijaša na početku je obrazložila Sanja Zagorac – Jozić, pomoćnica načelnika u Službi za društvene djelatnosti i poslove mjesnih zajednica Općine Ilijaš.

- Izdvojit ću četiri ključna problema u pružanju zdravstvene zaštite za građane općine Ilijaš. Ti problemi nisu nastali jučer, oni se povlače nekoliko godina unazad i mi sve to vrijeme pokušavamo razgovarati sa generalnim direktorom JU Domovi zdravlja Kantona Sarajevo, jer tu je uglavnom i najveća problematika. Hronični nedostatak medicinskog kadra datira nekoliko godina unazad. Neki optimum je 10 timova porodične medicine. Mi najčešće imamo sedam timova i nema potrebe objašnjavati šta znači odsustvo tri tima iz redovnog rada. Kao posljedicu toga imamo zatvorenu područnu ambulantu na Gajevima i područnu ambulantu u Mrakovu. U ostalim ambulantama nekako uspijemo organizovati rad. Naredni problem je nedostatak specijalističkog kadra. Pored svih ulaganja u opremanje rendgen kabineta i jednog zasebnog krila u Domu zdravlja, te stvaranje svih uslova za rad pulmološke službe koje je finansirala Općina Ilijaš nemamo specijalnistu pulmologa tri godine. Ne mogu da vjerujem da na nivou JU Domovi zdravlja KS ne posotoji dovoljan broj pulmologa koji bi barem jedan dan u sedmici mogli da rade ovdje u Ilijašu. Sljedeći problem je ulaganje u sanaciju centralnog objekta u Ilijašu. Općina Ilijaš je 2017. godine završila radove na dogradnji dva sprata na objektu Doma zdravlja. U 2018. godini smo riješili prvu fazu utopljavanja objekta Doma zdravlja. Od 2018. godine do danas u završetak tog projekta, koji je tada iznosio 110.000 KM, pored apliciranja Ministarstvu zdravstva KS nismo uspjeli osigurati sredstva da se sanacija objekta konačno završi. Naglašavam još jednom, od 2018. godine u objekat Doma zdravlja u Ilijašu nisu uložena nikakva sredstva. Također, pomenut ću i izgradnju kružnog toka oko samog objekta koji bi omogućio bolju prohodnost vozilima hitne pomoći i brži transport pacijenata. Na kraju bih spomenula i hronični problem voznog parka Doma zdravlja u Ilijašu. O voznom parku praktično se brine samo Općina Ilijaš. Nedostatak vozila hitne pomoći riješili smo 2020. godine nabavkom vozila koje je u potpunosti finansirala Općina Ilijaš. Imamo veliki pritiska građana sa područja Srednjeg da se i za tu ambulantu porodične medicine osigura vozilo hitne pomoći. Mi smo taj problem premostili tako što smo danas potpisali ugovor za nabavku patronažnog vozila za ambulantu Srednje u vrijednsoti 46.000 KM. Nadamo se da će do kraja sedmice to vozilo biti isporučeno. Rješenje svih nabrojanih problema ne zahtjeva ogromna materijalna ulaganja. Određenim preraspodjelama kadra i plaćanja rada ljekarima u dane vikenda bismo omogućili da imamo 10 timova i ne remetimo redovan ritam rada. Samo uz malo dobre volje i ne uz velika materijalna ulaganja mogli bismo unaprijediti zdravstvenu zaštitu na obostranu korist zdravstvenih radnika i pacijenata/građana općine Ilijaš, zaključila je Zagorac – Jozić.

Na kompleksnu problematiku ukazala je i v.d. direktorica Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo dr. Jasna Huseinbegović – Musić.

- Problematika je mnogo kompleksnija nego što smo čuli danas. Nadam se da ćemo i mi i JU Domovi zdravlja dobiti veću podršku resornog ministarstva i nadležnih ustanova, jer ovo ne možemo riješiti samostalno. JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć u Ilijašu ima jednu ekipu i znam da je ovaj punkt jako kompleksan i da skoro svi pacijenti koji prođu kroz naš punkt jesu hitni pacijenti. Problem i nas kao i Domova zdravlja jeste kadrovska politika koja nije vođena na ispravan način, ali ne samo kadrovska politika nego i materijalna sredstva koja su neophodna da bi se sve to dovelo u red. Samostalno ne možemo ništa. Ne samo da nam treba podrška Općine Ilijaš, nego nam treba pomoć nadležnog ministarstva. U proteklih mjesec dana koliko sam vršilac dužnosti naišla sam na mnoga zatvorena vrata kada god počnem pričati o problemima i sve se na kraju svede na novac kojeg ima, ali ga, ustvari, nema.

Šef OJ Dom zdravlja Ilijaš dr. Nijaz Štitkovac istaknuo je dugogodišnji problem nedostatka kadra, trend odlaska rada u inostranstvo, kaže, osjeti se u Ilijašu, napuštaju nas laboranti, medicinski tehničari, doktori, a sve podnose građani koji, uzgred, imaju sve veću potrebu za medicinskim uslugama. Poseban problem je i nemogućnost odlaska u ambulantu Mrakovo gdje je 780 kartona a ponovo zbog nedostatka kadra, te hronični problem nedostatka doktora specijalista iz brojnih oblasti. Štitkovac je najavio prijem ljekara na određeno vrijeme što će olakšati i poboljšati stanje, ali i mogući odlazak specijaliste psihijatra što će predstavljati novi veliki problem za pacijente u Ilijašu.

Vijećnici OV Ilijaš imali su mnoga pitanja i diskutovali o načinima kako bi se mogli riješiti i prevazići dugogodišnji problemi u zdravstvu na području Ilijaša. Rasprava je na kraju rezultirala donošenjem tri zaključka, koji su vijećnici jednoglasno, usvojili.

Zaključci su sljedeći:

1. Zadužuje se načelnik Općine Ilijaš, Služba za društvene djelatnosti i poslove mjesnih zajednica Općine Ilijaš, Kolegij Općinskog vijeća Ilijaš i Zdravstveni savjet Općine Ilijaš, da zakažu sastanak sa Ministrom zdravstva Kantona Sarajevo i Generalnim direktorom JU DZ Kantona Sarajevo, nakon godišnjih odmora.

2. Traži se od direktora JU Zavoda za zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo i šefa OJ Dom zdravlja Ilijaš da definišu nadležnosti u pružanju zdravstvenih usluga između JU Zavoda za zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo i šefa OJ Dom zdravlja Ilijaš (tačnije porodične medicine).

3. Traži se od generalnog direktora JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo da hitno obezbjediti adekvatno funkcionisanje specijalističko konsultantske službe u OJ Dom zdravlja Ilijaš u skladu sa standardima i normativima, uzimajući u obzir ukupan broj stanovnika Općine Ilijaš.

Image

Adresa

Ul. 126. Ilijaške brigade, br. 16
71 380 ILIJAŠ

ID BROJ: 4200621930005
Depozitni račun
RAIFFEISEN BANKA : 1610000091470429

 ISO 9001:2015

Kontakt informacije

Tel:  +387 33 58 06 20
Fax: +387 33 40 05 05
Mail: info@ilijas.ba