Previous Next

Olakšano izdavanje ličnih dokumenata za građane naselja Srednje

Građanima s prijavljenim mjestom prebivališta na području općine Ilijaš koji gravitiraju u naselju Srednje, od naredne sedmice će biti obezbijeđeno pružanje usluga i u šalter sali objekta MUP-a KS u naselju Srednje, ulica Srednje bb, a što podrazumijeva podnošenje zahtjeva za izdavanje lične karte i vozačke dozvole i njihovo preuzimanje, produženje registracije motornih vozila, izdavanje potvrda i uvjerenja iz evidencija koje vodi Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, kao i druge usluge iz nadležnosti Ministarstva.

Na ovaj način građanima naselja Srednje će biti znatno olakšana procedura za dobijanje dokumenata zbog kojih su do sada morali ići do Ilijaša.

Šalter sala u naselju Srednje počinje s radom 02.03.2022. godine i radiće svakim radnim danom od 07:30 do 16:00 sati.

Napominjemo da će se usluge za građane s prijavljenim mjestom prebivališta na području općine Ilijaš i dalje pružati u punom kapacitetu i na dosadašnjoj lokaciji u objektu VII Policijske uprave Ilijaš u prostorijama Sektora za administraciju Ilijaš, ulica Hašima Spahića broj 17a.

Izvor: Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo

Image

Adresa

Ul. 126. Ilijaške brigade, br. 16
71 380 ILIJAŠ

ID BROJ: 4200621930005
Depozitni račun
RAIFFEISEN BANKA : 1610000091470429

 ISO 9001:2015

Kontakt informacije

Tel:  +387 33 58 06 20
Fax: +387 33 40 05 05
Mail: info@ilijas.ba