Previous Next

Obavijest o održavanju vojne vježbe EUFOR-a: U BiH boravi 250 pripadnika rezervnih strateških snaga

U svrhu blagovremenog obavještavanja javnosti o aktivnostima EUFOR-a u Bosni i Hercegovini, prenosimo inforamciju da se trenutno provodi vježba MELEAGER u sklopu koje će u Bosni i Hercegovini boraviti oko 250 pripadnika strateških rezervnih snaga EUFOR-a. Više informacija može se pronaći u saopštenju za javnost komandanta EUFOR-a na temu dolaska strateških rezervnih snaga

"Komandant EUFOR-a generalmajor László Sticz održao je konferenciju za štampu sa ministrom odbrane BiH Zukanom Helezom, zamjenikom ministra odbrane BiH Slavenom Galićem i brigadnim generalom Tomom Kolendom, zamjenikom načelnika Zajedničkog štaba OS BiH, u cilju informiranja građana BiH o dolasku strateških rezervnih snaga EUFOR-a u BiH radi obuke.
Komandant EUFOR-a generalmajor László Sticz objasnio je da EUFOR predstavlja funkcionalnu i efikasnu kombinaciju snaga raspoređenih u području operacija koje imaju na raspolaganju rezervne snage, koje mogu pozvati u slučaju potrebe. Ove rezervne snage mogu se integrirati sa trupama EUFOR-a koje su već raspoređene u Bosni i Hercegovini. Jedan broj zemalja članica Evropske unije obavezao se da će osigurati ove rezervne snage. Ove rezervne snage se redovno raspoređuju u BiH u svrhu obuke i upoznavanja sa BiH i procedurama koje mi provodimo, kako bi, u slučaju potrebe za raspoređivanjem, bile u stanju da se brzo integriraju u snage EUFOR-a i izvrše zadatke koji im se dodijele. Na ovaj način osigurava se kontinuirano održavanje sigurnog i stabilnog okruženja u BiH.
Francuske snage iz sastava strateških rezervnih snaga EUFOR-a bit će raspoređene sljedeće sedmice i ostat će ovdje oko mjesec dana. Zajedno sa trupama iz Rumunije i Italije bit će pod komandom EUFOR-a i činit će multinacionalni element operacije ALTHEA veličine jednog bataljona. Oko 250 vojnika sa opremom bit će raspoređeno zračnim, željezničkim i cestovnim putem. Proces raspoređivanja (prihvat, okupljanje, pokret i integracija) također će biti dio vježbe. Raspoređivanje ovih strateških rezervnih snaga pokazuje predanost EUFOR-a i Evropske unije Bosni i Hercegovini kako bi se pružila podrška domaćim vlastima u održavanju sigurnog i stabilnog okruženja.
Ovo raspoređivanje strateških rezervnih snaga nazvano je MELEAGER, po sinu boginje ALTHEE, po kojoj operacija snaga Evropske unije u Bosni i Hercegovini nosi naziv. Za ovo raspoređivanje snaga odabran je naziv „Vježba MELEAGER“ kao simbol snažne veze između snaga EUFOR-a u području operacija i rezervnih snaga.
Tokom svog boravka u BiH, ove strateške rezervne snage će izvoditi obuku i patrolirati zajedno sa snagama EUFOR-a što će omogućiti EUFOR-u da uvježbava efikasnu integraciju strateških rezervnih snaga u strukturu snaga EUFOR-a. Oni će također izvoditi obuku zajedno sa EUFOR-om i OS BiH čime će se dodatno povećati saradnja i interoperabilnost između EUFOR-a i OS BiH.
Za vrijeme konferencije za štampu, ministar odbrane BiH Zukan Helez je istakao način na koji je planirana zajednička obuka u svrhu priprema za vježbu „Kombinovani odgovor“ u kojoj će učestvovati 1. bataljon 6. pješadijske brigade OS BiH, kao i pripadnici EUFOR-a. Ministar Helez je naglasio da je ovo izvrsna prilika za OS BiH da se najprije uvježbaju a zatim učestvuju sa EUFOR-om u vježbi koja je dio njihovog godišnjeg plana obuke i vježbi. Također je istakao da EUFOR ostaje u potpunosti posvećen i ključni akter u održavanju sigurnog i stabilnog okruženja u BiH.
Zamjenik ministra odbrane BiH Slaven Galić je izjavio da je ova vježba od velike koristi za povećanje nivoa sigurnosti u BiH i da svaka obuka doprinosi izvršenju zadataka OS BiH.
Raspoređivanje strateških rezervnih snaga odvija se redovno i planira se unaprijed, naglasili su komandant EUFOR-a generalmajor László Sticz i ministar odbrane BiH Zukan Helez.
EUFOR je snažan, sposoban i pouzdan partner BiH i ostaje predan pružanju podrške vlastima BiH u održavanju sigurnog i stabilnog okruženja."

Image

Adresa

Ul. 126. Ilijaške brigade, br. 16
71 380 ILIJAŠ

ID BROJ: 4200621930005
Depozitni račun
RAIFFEISEN BANKA : 1610000091470429

 ISO 9001:2015

Kontakt informacije

Tel:  +387 33 58 06 20
Fax: +387 33 40 05 05
Mail: info@ilijas.ba