Previous Next

Održana javna prezentacija Nacrta Budžeta Općine Ilijaš za 2024. godinu

U sali Općinskog vijeća Ilijaš danas je održana javna rasprava i prezentacija Nacrta Budžeta Općine Ilijaš i Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Ilijaš za 2024. godinu. Prezentaciji su prisustvovali direktorica JKP "Vodostan" Ilijaš Belma Zukić, direktor JU "Kulturno-sportski centar i Radio Ilijaš" Nermin Hodžić, građani općine Ilijaš, te uposlenici Općine Ilijaš.

Nacrt Budžeta Općine Ilijaš za 2024. godinu prisutnim je prezentirao Nedžad Masnopita, šef Odsjeka za budžet i trezor Općine Ilijaš.

Prisutni su uzeli aktivno učešće u raspravi, te iznijeli primjedbe i prijedloge na Nacrt Budžeta Općine Ilijaš za 2024. godinu koje se odnose na sljedeće: kupovina zemljišta za proširenje mezarja u naselju Kadarići, izgradnja sportske plohe u naselju Kadarići, sufinansiranje ekskurzija učenicima u stanju socijalne potrebe, podrška natalitetnoj politici, nabavka specijalizovanog vozila i uređaja za čišćenje i održavanje sistema otpadnih voda, sredstva za održavanje SRC "Banovac", dodatno finansiranje manifestacije "Ilijaški dani", sredstva za sufinansiranje projekta adaptacije i uređenja enterijera kino dvorane.

"Dokument Nacrt Budžeta Općine Ilijaš, za razliku od ranijih godina, u dijelu pored ekonomske, funkcionalne i fondovske komponente posjeduje i programsku komponentu. To znači da je direktno u korelaciji sa Strategijom razvoja Općine Ilijaš za period 2021. - 2027. godina. Izrađen je po modelu da u programskom dijelu pored 2024. godine postoje projekcije budžeta po određenim projektima za period 2025 - 2026. godine. Nakon realizacije Budžeta za 2024. godinu imat ćemo podatke u skladu sa postavljenim indikatorima za pojedine projekte i njihova mjerenja. Intencija je da se u narednom periodu postavljeni indikatori spuste na niži nivo i da svi efekti koji su od interesa za jedinicu lokalne samouprave budu mjerljivi. Ne samo po osnovu ulaganja u infrastukturne objekte već i u pojedine djelatnosti kao npr. kultura, sport, održavanje kulturno-historijskog naslijeđa itd.
Iznenađen sam nezainteresovanošću društvene zajednice, pogotovo udruženja, koja dobar dio svog finansiranja ostvaruju iz Budžeta Općine Ilijaš. Svi prijedlozi i primjedbe će naći svoje mjesto u skladu sa raspoloživim sredstvima u Budžetu Općine Ilijaš. Pozivam sve zainteresovane građane, institucije, udruženja građana da dostave svoje primjedbe ukoliko se određeni projekti nisu našli u ovom Nacrtu. Prilikom kreiranja primjedbi svakako bi trebali voditi računa da su one u skladu sa strateškim okvirom u okviru Strategije razvoja", rekao je Nedžad Masnopita šef Odsjeka za budžet i trezor Općine Ilijaš.

Javna rasprava na Nacrt Budžeta trajat će do 6. decembra 2023. godine. Nakon provedene javne rasprave svi zainteresovani subjekti mogu do 8. decembra 2023. godine, do 12:00 sati, dostaviti svoje primjedbe, prijedloge i sugestije u pisanoj formi na e-mail. Primjedbe i prijedlozi dostavljeni poslije navedenog roka neće biti uzeti u razmatranje.

Dokumenti Nacrt Budžeta Općine Ilijaš za 2024. godinu i Nacrt Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Ilijaš za 2024. godinu se mogu preuzeti na sljedećem linku: https://ilijas.ba/index.php/dokumenti/budzet

Previous Next

Javni rasprava na Nacrt Regulacionog plana "Apartmansko naselje Doci I"

Općinsko vijeće Ilijaš na 32. redovnoj sjednici, održanoj 21.11.2023. godine, usvojilo je Nacrt Odluke o usvajanju Regulacionog plana “Apartmansko naselje Doci I” Ilijaš i Nacrt Odluke o provođenju Regulacionog plana “Apartmansko naselje Doci I” Ilijaš. Javna rasprava na Nacrt Regulacionog plana “Apartmansko naselje Doci I”, Nacrt Odluke o usvajanju Regulacionog plana “Apartmansko naselje Doci I” i Nacrt Odluke o provođenju Regulacionog plana “Apartmansko naselje Doci I” održat će se 15. decembra 2023. godine u sobi 21 Općine Ilijaš /lI sprat/ sa početkom u 14 sati i 30 minuta.

Javni poziv na javni uvid Nacrta Regulacionog plana "Apartmannnsko naselje Doci I"

Nacrt Odluke o usvajanju Regulacionog plana "Apartmasnskog naselja Doci I"

Nacrt Odluke o provođenju Regulacionog plana "Apartmanskog naselja Doci I"

Nacrt tekstualnog dijela Regulacionog plana "Apartmansko naselje Doci I"

Model urbanističkog rješenja "Apartmansko naselje Doci I"

Previous Next

Javni uvid na Nacrt Regulacionog plana "Apartmansko naselje Doci I"

Općinsko vijeće Ilijaš na 32. redovnoj sjednici, održanoj 21.11.2023. godine, usvojilo je Nacrt Odluke o usvajanju Regulacionog plana “Apartmansko naselje Doci I” Ilijaš i Nacrt Odluke o provođenju Regulacionog plana “Apartmansko naselje Doci I” Ilijaš. Javni uvid na Nacrt Regulacionog plana “Apartmansko naselje Doci I”, Nacrt Odluke o usvajanju Regulacionog plana “Apartmansko naselje Doci I” i Nacrt Odluke o provođenju Regulacionog plana “Apartmansko naselje Doci I” bit će održan u periodu od 01.12.2023. do 15.12.2023 godine u sobi 25 Općine llijaś II sprat.

Javni poziv na javni uvid Nacrta Regulacionog plana "Apartmannnsko naselje Doci I"

Nacrt Odluke o usvajanju Regulacionog plana "Apartmasnskog naselja Doci I"

Nacrt Odluke o provođenju Regulacionog plana "Apartmanskog naselja Doci I"

Nacrt tekstualnog dijela Regulacionog plana "Apartmansko naselje Doci I"

Model urbanističkog rješenja "Apartmansko naselje Doci I"

Previous Next

Čestitka povodom 18. godišnjice Oružanih snaga BiH

Povodom Dana Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, načelnik Općine Ilijaš Akif Fazlić i predsjedavajuća Općinskog vijeća Ilijaš Alma Mešić uputili su čestitku u kojoj se navodi:

"U svoje lično ime, u ime Općine Ilijaš i Općinskog vijeća Ilijaš svim pripadnicima Oružanih snaga Bosne i Hercegovine upućujemo iskrene čestitke povodom 1. decembra - Dana Oružanih snaga Bosne i Hercegovine.
Oružane snage garant su mira i stabilnosti naše domovine i u svakom trenutku su na raspolaganju i podršci građanima Bosne i Hercegovine. Danas kada obilježavate 18. godišnjicu svog postojanja želimo Vam da svoju časnu i odgovornu dužnost i dalje obavljate uspješno i tako doprinosite miru, sigurnosti i stabilnosti Bosne i Hercegovine i svih njenih građana."

čestitka dan oruzanih snaga bih

Previous Next

Obavijest: Prijava kvara na javnoj rasvjeti

Građani općine Ilijaš mogu prijaviti kvar na javnoj rasvjeti na dva načina:

  • Pozivom na broj telefona 033-562-242 Centru za nadzor i upravljanje javnom rasvjetom Kantona Sarajevo i
  • Putem online platforme čiji link se nalazi na zvaničnoj web stranici Ministarstva komunalne privrede Kantona Sarajevo. Linku za prijavu direktno se može pristupiti OVDJE.

Ministarstvo komunalne privrede Kantona Sarajevo izdaje nalog Centru za nadzor i upravljanje javnom rasvjetom, koji potom upućuje radni nalog ugovorenom izvođaču radova da izvrši popravku.

  • Napomena: Građani koji nisu u mogućnosti prijaviti kvar na gore navedene načine mogu kontaktirati predsjednika i članove Savjeta mjesnih zajednica na području kojih se kvar nalazi. Predsjednik i članovi Savjeta MZ će potom kvar prijaviti putem linka.
Previous Next

Dan otvorenih vrata projekta "Dodatno finansiranje za projekt registracije nekretnina"

U okviru planiranih aktivnosti projekta "Dodatno finansiranje za projekt registracije nekretnina", Federalna uprava za geodetske i imovinsko – pravne poslove organizuje Dan otvorenih vrata koji će se održati u četvrtak 14.12.2023. godine u periodu od 10:00 do 15:00 sati u prostorijama Federalne uprave za geodetske i imovinsko – pravne poslove, na adresi Hamdije Kreševljakovića 96, Sarajevo.

Posjetom Federalnoj upravi za geodetske i imovinsko – pravne poslove građani će moći kroz direktnu komunikaciju sa implementatorima projekta da postavljaju upite vezane za sam Projekt kao i da daju svoje mišljenja o uslugama registracije nekretnina i aktivnostima usklađivanja podataka.

Cilj Dana otvorenih vrata je približiti građanima aktivnosti projekta "Dodatno finansiranje za projekt registracije nekretnina", upoznati ih sa značajem registracije nekretnina, pravima i obavezama vlasnika nekretnina da upišu vlasništvo i suvlasništvo na nekretninama, kao i sa važnošću vođenja ažurnih vlasničkih evidencija.

U periodu od 10:30 do 11:30 sati planirana je prezentacija na temu "Istraživanje percepcije javnosti i zadovoljstva korisnika usluga zemljišne administracije u Federaciji BiH, Studija 3" kojoj će građani moći prisustvovati uživo ili online putem linka: https://fuzgipp.webex.com/fuzgipp-hr/j.php?MTID=m0408124c0e980f81bf78d3b08c158b5b

Napomena: Prilikom ulaska u službene prostorije FGU osobe su dužne imati neki identifikacijski dokument.

Image

Adresa

Ul. 126. Ilijaške brigade, br. 16
71 380 ILIJAŠ

ID BROJ: 4200621930005
Depozitni račun
RAIFFEISEN BANKA : 1610000091470429

 ISO 9001:2015

Kontakt informacije

Tel:  +387 33 58 06 20
Fax: +387 33 40 05 05
Mail: info@ilijas.ba