• ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba

oficijelna internet prezentacija općine Ilijaš
Održana 33. sjednica Općinskog vijeća Ilijaš Ispis Email
Autor Adha Masnopita   
Utorak, 29 Rujan 2015 13:02

DSC 0764Nakon ljetne pauze danas je u velikoj sali Općine Ilijaš održana 33. sjednica Općinskog vijeća sa 17 tačaka dnevnog reda.
Nakon vijećničkih pitanja i inicijativa jednoglasno je usvojen Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Ilijaš za period 01.01.-30.06.2015. godine. Budžet Općine Ilijaš u navedenom periodu bilježi 4.050.356,00 KM ostvarenih prihoda,  što je 45% od planiranih prihoda u Budžetu za 2015. godinu. Sa druge strane, ostvareni su izdaci u iznosu od 3.957.576,00 KM, što predstavlja 44% od planiranih izdataka u Budžetu za 2015. godinu. Ostvaren je suficit za navedeni period u iznosu od 92.780,00 KM.
Vijećnici su na današnjoj sjednici jednoglasno podržali i Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata u stanju socijalne potrebe kojim je predviđeno da se imovinski cenzus sa dosadašnjih 100,00 KM, po članu porodice poveća na 120,00 KM kao i Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika o stipendiranju i nagrađivanju izuzetno nadarenih učenika i studenata kojom je planirano da pravo učešća na konkursu za stipendiranje imaju studenti koji nisu obnavljali godinu, a pohađaju fakultete Univerziteta u Sarajevu iz grupacije medicinskih nauka, tehničkih i biotehničkih nauka bez obzira na ostvareni prosjek ocjena iz prethodne akademske godine. Ovaj Pravilnik je predložen od strane Općinskog načelnika u cilju podsticanja mladih ljudi da se opredijele za studiranje u područjima koja su priznata kao strateški važna u globalnom svijetu.
Izmjenama Pravilnika je predviđeno i da se studenti diplomanti i magistranti nosioci priznanja "Srebrena značka Univerziteta u Sarajevu" nagrade novčanom nagradom u iznosu od 150,00 KM za razliku od dosadašnje prakse kada su se nagrađivali samo nosici "Zlatne značke Univerziteta u Sarajevu".
Vijećnici su usvojili i predloženi Plan stipendiranja učenika i studenata u visokoškolskom obrazovanju u školskoj 2015/2016. godini prema kojem je planirano stipendiranje 43 učenika i 26 studenata u stanju socijalne potrebe i 46 izuzetno nadarena učenika i 64 izuzento nadarena studenta.DSC 0760
Zbog isteka mandata razriješeni su članovi Općinske izborne komisije g. Velid Fazlić i Momčilo Kojić a ujedno je i usvojena Odluka o raspisivanju javnog oglasa za imenovanje dva člana općinske izborne komisije Ilijaš.
Vijećnici su jednoglasno podržali Odluku o davanju saglasnosti na Memorandum i Aneks Memoranduma o razumijevanju s ciljem podrške radu ustanovama kulture od općeg značaja i interesa za Bosnu i Hercegovinu, za period 2016.-2018. godine kojim se Općina Ilijaš obavezuje da u naredne tri godine podrži rad ustanova kulture od općeg značaja i interesa za BiH u iznosu od 18.000,00 KM na godišnjem nivou.
U cilju da se na načelima saradnje i osjećaja javne odgovornosti pomogne u očuvanju kulturne baštine Bosne i Hercegovine Općinski načelnik je 15.septembra 2015. godine u Parlamentarnoj Skupštini BiH potpisao Memorandum i Aneks Memoranduma o razumijevanju s ciljem podrške radu ustanovama kulture od općeg značaja i interesa za Bosnu i Hercegovinu, za period 2016 - 2018. godina, nakon čega je nakon tri godine ponovno za posjetioce otvoren Zemaljski muzej u Sarajevu.

Na 11. tački Dnevnog reda našao se Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o odobravanju i isplati sredstava na ime troškova prijevoza djece sa posebnim potrebama, prema kojoj se novčana sredstva za prijevoz djece s posebnim potrebama koji se školuju ili pohađaju predškolske ustanove u Sarajevu određuje u mjesečnom iznosu od 100,00 KM a za djecu koja pohađaju predškolske ustanove na području Općine Ilijaš u iznosu od 50,00 KM.

Usvojene su i Odluke o neposrednoj pogodbi za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta Banovac u površini od 32 m² i zemljište u obuhvatu Regulacionog plana „Centar“ u Ilijašu u površini od 26 m², kao i Prijedlog Odluke o načinu i uslovima prodaje neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Ilijaš, putem javnog nadmetanja radi izgradnje stambeno-poslovnog objekta u površini od 672 m² i parking prostora u površini od 170 m² upisano u K.O. SP_Višnjica.
U sklopu 15. tačke dnevnog reda razriješen je dužnosti Predsjednik Komisije za mlade i obrazovanje g. Midhat Džafo, predstavnik Socijaldemokratske unije BiH a na mjesto Predsjednika Komisije za mlade i obrazovanje izabrana je g. Belma Kamenjaš, predstavnica Socijaldemokratske Unije BiH.
Također razriješen je dužnosti člana a time i zamjenik predsjednika Etičke komisije g. Amar Dovadžija predstavnik Stranke demokratske akcije, a na mjesto zamjenika predsjednika imenovana je g. Masnopita Muamera predstavnica Stranke demokratske akcije.
Usvojena su i pojedina rješenja iz imovinsko-pravne oblasti, a najviše pažnje vijećnika je privukao Izvještaj o radu Komisije za poslove mjesnih zajednica i saradnju sa drugim općinama i gradovima OV-a Ilijaš, koji se odnosi na obilazak Savjeta MZ-a Općine Ilijaš i radu Savjeta mjesnih zajednica Općine Ilijaš od preuzimanja mandata pa nadalje.
Komisija za poslove Mjesnih zajednica je sačinila detaljan Izvještaj a Predsjednik Komisije g. Mehmed Smajlović kroz kraće izlaganje je vijećnicima pojasnio sadržaj Izvještaja s akcentom na realizovane i započete Projekte. I Predsjednici Savjeta Mjesnih zajednica  također su imali priliku prezentirati probleme s kojim se svakodnevno susreću u svom radu a Općinsko vijeće je jednoglasno usvojilo Izvještaje uz  Zaključak da: „Koordinator za rad mjesnih zajednica zajedno sa Komisijom za poslove mjesnih zajednica i Predsjednicima Savjeta u roku od 60 dana dostavi Općinskom vijeću konkretan prijedlog mjera za poboljšanje i unaprijeđenje rada Savjeta mjesnih zajednica.


 

 
Sutra 33. sjednica Općinskog vijeća Ilijaš Ispis Email
Autor Adha Masnopita   
Ponedjeljak, 28 Rujan 2015 10:30

U utorak,  29.09.2015. godine sa početkom u 10:00 sati u velikoj sali Općine Ilijaš zakazana je 33. sjednica Općinskog vijeća Ilijaš.
 
Za Dnevni red su planirane sljedeće tačke:

1. Vijećnička pitanja i inicijative
2. Izvještaj o realizaciji zaključaka sa 32. sjednic
3. Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Ilijaš za period 01.01.-30.06.2015. godine
4. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata u stanju socijalne potrebe;
5. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika o stipendiranju i nagrađivanju izuzetno nadarenih učenika i studenata

6. Prijedlog Plana stipendiranja učenika u srednjem i studenata u visokoškolskom obrazovanju u stanju socijalne potrebe u školskoj 2015/2016. godini
7. Prijedlog Plana stipendiranja izuzetno nadarenih učenika u srednjem i studenata u visokoškolskom obrazovanju u školskoj 2015/2016. godini
8. Prijedlog Odluke o:
a) razrješenju člana Općinske izborne komisije Ilijaš – Velid Fazlić
b) razrješenju člana Općinske izborne komisije Ilijaš – Momčilo Kojić
9. Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog oglasa za imenovanje 2 (dva) člana Općinske izborne komisije Ilijaš
10. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Memorandum i Aneks Memoranduma o razumijevanju s ciljem podrške radu ustanova kulture od općeg značaja i interesa za Bosnu i Hercegovinu, za period 2016-2018. godina
11. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o odbravanju i isplati sredstava na ime troškova prevoza djece sa posebnim potrebama
12. Prijedlog Odluke o neposrednoj pogodbi za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta (k.č.br.1880/44 K.O. SP_Podgora)

13. Prijedlog Odluke o neposrednoj pogodbi za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta (k.č.br.228/65 K.O. SP_Podgora)

14. Prijedlog Odluke o načinu i uslovima prodaje neizgrađenog građevinskog zemljišta (k.č.br.217/2 i k.č.br.217/14 K.O. SP_Višnjica)
15.Prijedlog rješenja o:
a) razrješenju člana, a time i predsjednika Komisije za mlade i obrazovanje
b) izboru člana, a time i predsjednika Komisije za mlade i obrazovanje
c) razrješenju člana, a time i zamjenika predsjednika Etičke komisije
d) izboru člana, a time i zamjenika predsjednika Etičke komisije
16.Prijedlog rješenja iz imovinsko-pravne oblasti:
a) rješenje broj:06/1-31-1490/15
b) rješenje broj:06/1-31-1618/15
c) rješenje broj:06/1-31-4095/14
d) rješenje broj:06/1-31-543/11
e) rješenje broj:06/1-31-1619/15
17.Izvještaj o:
a) radu Komisije za poslove mjesnih zajednica i saradnju sa drugim općinama i gradovima OV-a Ilijaš, vezan za obilazak Savjeta MZ-a Općine Ilijaš i
b) radu Savjeta mjesnih zajednica Općine Ilijaš od preuzimanja mandata pa nadalje.

 
Materijali za XXXIII sjednicu Općinskog vijeća Ilijaš Ispis Email

Poštovani,

Materijale za sljedeću sjednicu Općinskog vijeća Ilijaš (XXXIII sjednica) možete preuzeti na sljedećem linku:

 Materijali za XXXIII sjednicu Općinskog vijeća Ilijaš

 

 
Potpisan Sporazum za nadziđivanje objekta Općine Ilijaš i Doma zdravlja Ilijaš Ispis Email
Autor Adha Masnopita   
Srijeda, 23 Rujan 2015 12:56

UGOVOR1Danas je u Kabinetu Općinskog načelnika potpisan Sporazum o finansiranju i realizaciji projekta: "Rekonstrukcija, nadziđivanje, izmjena elemenata i materijala vanjskog izgleda fasade", kroz zajedničku gradnju dvije etaže nad postojećim objektom JU "Dom zdravlja Kantona Sarajevo" – Organizaciona jedinica Dom zdravlja Ilijaš i jedne etaže nad postojećim objektom Općine Ilijaš između Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo i Općine Ilijaš i Ugovor o zajedničkoj izgradnji nadziđivanjem objekta Doma zdravlja Ilijaš i Općine Ilijaš, između JU "Dom zdravlja Kantona Sarajevo" i Općine Ilijaš.

Ukupna vrijednost Projekta je  969.808,94 KM sa uračunatim PDV-om.
Vrijednost radova  nadziđivanja dvije etaže nad  Domom zdravlja u Ilijašu iznosi 607.726,96 KM a vrijednost radova nadziđivanja jedne etaže nad objektom Općine Ilijaš iznosi 362.081,98 KM.
Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo će sufinansirati gradnju dvije etaže nad postojećim objektom JU ”Dom zdravlja Kantona Sarajevo”-Organizaciona jedinica Dom zdravlja Ilijaš. U 2015. godini  u  Budžetu Kantona Sarajevo za tu namjenu planirana su sredstva u iznosu od 300.000,00 KM.
Planirana sredstva u 2016. godini iznose 200.000,00 KM, ali će konačan iznos biti izvjestan nakon donošenja Budžeta Kantona Sarajevo za 2016. godinu od strane Skupštine Kantona Sarajevo.
Vrijednost radova nadziđivanja jedne etaže nad objektom Općine Ilijaš iznosi 362.081,98 KM. Općina Ilijaš će sufinansirati realizaciju ovog Projekta u 2015. godini u iznosu 250.000,00 KM a, u 2016. godini u iznosu od 219.808,94 KM.

Realizacijom ovog Projekta Dom zdravlja Ilijaš dobit će 508,69 m² čime će se stvoriti adekvatni prostorni uslovi za rad Centra za mentalno zdravlje  i obezbijediti prostorni uslovi za otvaranje Centra za fizikalnu rehabilitaciju, kao i poboljšanje prostornih uslova postojećih službi u Domu zdravlja Ilijaš. Općina Ilijaš će dobiti 353,96 m² za moderno opremljenu salu Općinskog vijeća i kancelarijski prostor za rad.

Ministrica zdravstva Kantona Sarajevo dr. Emira Tanović-Mikulec je istakla da: "Dugo vremena Dom zdravlja Ilijaš nije ujednačen i ne izgleda isto kao Domovi zdravlja u drugim općinama. Zajedničkim naporima Ministarstva zdravstva, Općine Ilijaš i JU "Dom zdravlja Kantona Sarajevo" krenuli smo u proces da građani Ilijaša dobiju prostor koji će odgovarati njihovim potrebama, posebno za ključnu smjernicu primarne zaštite, pored porodične medicine to je zdravlje u zajednici i taj prostor bit će adekvatan za rad kako zdravstvenih radnika tako i za liječenje građana Ilijaša u dijelu Centra za mentalno zdravlje i Centra za fizikalnu rehabilitaciju".UGOVOR3

Na sastanku je naglašeno da je prioritet menadžmenta JU "Doma zdravlja Kantona Sarajevo" da ojača periferne domove zdravlja koji uvijek na jedan način trpe, a istovremeno trpe i udar priliva ljudi iz drugih općina. 

Direktor JU "Doma zdravlja Kantona Sarajevo" dr. Milan Mioković je naglasio da je: "ovo
veliki dan kako za Općinu Ilijaš tako i za JU "Dom zdravlja Kantona Sarajevo". Ovim Ugovorom o zajedničkoj izgradnji nadziđivanjem objekta Doma zdravlja Ilijaš i Općine Ilijaš JU "Dom zdravlja Kantona Sarajevo" proširuje svoje kapacitete vezano za dvije esencijalne službe uz porodiču medicinu u pružanju primarne zdravstvene zaštite.
To konkretno znači mnogo za građane Ilijaša koji ne moraju više tražiti te usluge negdje drugo. Sada će te uslugu imati u jednom moderno opremljenom prostoru od preko 500 m2 uz savremenu opremu i profesionalce iz oblasti mentalnog zdravstva i fizikalne terapije, čime će se ispuniti načelo jednake dostupnosti i pružanja kvalitetne zdravstvene zaštite".

U 2014.godini, Općina Ilijaš je u saradnji sa JU”Dom zdravlja Kantona Sarajevo”, koja je dala saglasnost na idejno rješenje, uradila glavni izvedbeni projekat rekonstrukcije, nadziđivanja i izmjene elemenata i materijala vanjskog izgleda fasade OJ Dom zdravlja Ilijaš i Općine Ilijaš. Projektom je planirana zamjena stolarije i ugradnja termo fasade kako bi se postigli učinci energetske efikasnosti na postojećoj zgradi koja je sagrađena 1960.godine. Ratnim dejstvima zgrada je značajno oštećena, a nastala oštećenja nisu nikada sanirana, što daje jako loš imidž zdravstvenoj ustanovi. Izbjeći će se postojeći ravni krov i riješiti se stalni problemi prouzrokovani prokišnjavanjem. 
Sredstva za izradu Glavnog projekta, u iznosu od 12.000,00 KM obezbijedila je Općina Ilijaš, koja je već izdala urbanističku saglasnost, a potpisivanjem ovog Sporazuma obezbijedit će se svi neophodni uslovi za izdavanja odobrenja za građenje i zaključivanje Okvirnog sporazuma i prvog pojedinačnog Ugovora za izvođenje radova.
"Općina Ilijaš potpisivanjem ovog Sporazuma dobija dva vrlo važna segmenta. Jedan je pitanje zdravstva i rekonstrukcija odnosno nadogradnja Doma zdravlja i uvođenje novih zdravstvenih funkcija potrebnih građanima UGOVOR5DROpćine Ilijaš i drugi segment rješava pitanje prostora organa uprave, prije svega prostor sale Općinskog vijeća i dodatni prostor koji će omogućiti dalji i efikasniji rad općine, ali prije svega je prioritet na rješavanju jedne moderne sale Općinskog vijeća.
Zadnjih godina, zajedno sa Ministarstvom zdravstva i JU "Dom zdravlja Kantona Sarajevo" intenzivno radimo na uvođenju dodatnih funkcija u Dom zdravlja Ilijaš i želim kazati da smo u posljednje 2-3 godine dosta toga uspjeli uraditi.
Realizacijom ovog projekta bi zaokružili sve potrebne funkcije koje treba da ima jedan Dom zdravlja na području jedne Općine. Nadam se da ćemo zajedno sa Ministarstvom zdravstva te funkcije i obezbijediti u punom kapacitetu i sa aspekta njihovog početka rada i kadra", istakao je Općinski načelnik g. Akif Fazlić.

I Dr. Nijaz Štitkovac, direktor OJ Dom zdravlja Ilijaš je izrazio zadovoljstvo potpisivanjem ovog Sporazuma. "Građani Ilijaša i uposlenici zaslužuju da imaju bolje uslove i kvalitetnije usluge. Skoro godinu dana Centar za mentalno zdravlje je u funkciji, ali smatram da je to prelazno rješenje jer radi u kapacitetima koji i nisu baš optimalni za vid koji bi trebalo imati. Ovim Projektom ćemo dobiti prostor da proširimo kapacitete u porodičnoj medicini, tako da ljekari mogu imati još dvije ordinacije".
 
UGOVOR4 MAHIRDG. Mahir Dević , Dopredsjedavajući Općinskog vijeća Ilijaš čestitao je građanima Općine, Općinskom načelniku koji zajedno sa Službama vrijedno i marljivo rade na ovom značajnom projektu.
"Želim da kažem da je ovo dio planskih aktivnosti koje se provode  od strane Općinskog vijeća u saradnji sa Općinskim načelnikom, Vladom Kantona Sarajevo, Ministarstvom zdravstva, JU "Dom zdravlja Kantona Sarajevo". Općinsko vijeće, proteklih godina se trudilo da oblast zdravstva pomakne na veći nivo, što je rezultiralo nizom projekata koje smo realizovali. Realizacija Projekta nadogradnje Doma zdravlja Ilijaš i Općine Ilijaš biti će kruna tih naših radnji. Općina Ilijaš zaslužuje bolje opremljen Dom zdravlja, jednu centralnu zgradu u kojoj treba da jačamo specijalističke službe a svakako da je došlo vrijeme da zgrada Općine Ilijaš, pored moderne ulice, dobije ljepši izgled. U ovom momentu politički fokus od strane Općinskog načelnika i Općinskog vijeća jeste izgradnja ovih objekata", rekao je g. Dević.
U ponedjeljak je planirano zaključivanje okvirnog Sporazuma sa izvođačem radova a početak radova očekuje se u oktobru.

 
Rekonstrukcija puta u Gornjim Malešićima Ispis Email
Autor Aida Muratović   
Srijeda, 23 Rujan 2015 12:40

piše :Edita Dahalić

 

Posljednih nekoliko mjeseci na području općine Ilijaš aktivni su radovi na rekonstrukciji puteva. Novoasfaltirane i rekonstruisane ceste primjetne su u mnogobrojnim naseljima u općini Ilijaš. Nakon asfaltiranja dionice puta u MZ Mrakovo, na red je došla i MZ Malešići.
Aktivni radovi na putu u Gornjim Malešićima traju već oko petnaest dana, a kako bi radovi proticali u najboljem radu predsjednik Savjeta MZ Malešići Mirsad Hamzić se trudi da što više pomogne izvođačima radova iz firme ,, Halilovići d.o.o.“ iz Ilijaša.
,, Ovdje vršimo kompletnu rekonstrukciju puta na dijelu Gornji Malešići – Malešići, takozvani put Paljevo u dužini od 600 metara i širine 3,5 metara. Nosilac poslova je Općina Ilijaš. Debljina asfalta je oko 7 cm i to je zaista za pohvalu. Uradili smo trasu puta i proširenje negdje čak i do 7 metara, tako da sada imamo dobru komunikaciju za naše stanovništvo koje živi na ovom području. Sada radimo prvu etapu puta oko 300 metara i uz ovaj put redamo odvodne vode tj. kanale, tako da radimo jednu finu i solidnu modernizaciju puta“.
Rekonstrukcija ovog puta najveću korist donijet će stanovnicama naselja Gornji put neasfaltiranMalešići. Olakšat će im transport poljoprivrednih proizvoda, prijevoz djece do škole i fakulteta. Stanovnici su itekako zadovoljni, a posebno je zadovoljan dedo Abdurahman Ramić koji ne posjeduje automobil, ali kako tvrdi taksisti su se znali žaliti na loš put, dedu raduje i to što će hitna pomoć prije stizati do njegovog doma nakon rekonstrukcije puta.
,,Ovaj put nam neizmjerno znači , svaki dobar put svugdje znači mnogo dok loš put nije dobar ni za koga“- ukratko je objasnio dedo Abdurahman.
Pozitivne svrhe ovog puta istaknuo je i Fejo Hadžović.
„ Novi  put je prije svega dobar zbog zimskih uslova, pristupačnost puta, lakše će se snijeg čistiti i lakše odvijati saobraćaj.“
Predsjednik MZ Malešići posebno se zahvalio načelniku Općine Ilijaš i svim njegovim saradnicima i službama koji su omogućili rekonstrukciju puta koji je jedan od važnih puteva na području ove mjesne zajednice.
Danas će biti završeno asfaltiranje prve dionice puta, a završetak cjelokupne dionice predviđen je za sedam dana, a do tada se stanovnici mole za razumijevanje.

 
<< Početak < « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 » > Kraj >>

Stranica 1 od 159
OPĆINA ILIJAŠ
Strategija razvoja
Vizija razvoja
Vodić kroz općinu
Tenderi/Konkursi/Oglasi
Općinsko vijeće
Budžet
Javne nabavke
Plan kapitalnih investicija
Postavite pitanje
Uprava Općine Ilijaš
Mjesne zajednice
e-uprava
INFO

ADRESA:
126. Ilijaške brigade, br.6
71 380 Ilijaš

TELEFON:
+387 33 58 06 20

E-MAIL:
info@ilijas.ba

RADNO VRIJEME
07:45 - 16:15

RAD SA STRANKAMA:
08:00 - 16:00


 

Sve informacije o Vašim zahtjevima možete dobiti na Info Desk-u (Info Pultu) Općine Ilijaš.

Na Info Desk-u ćete dobiti detaljna upustva, vodiće za ostvarivanje Vaših zahtjeva, kao i tipske obrasce zahtjeva.

Info Desk se nalazi na ulazu u glavnu zgradu Općine Ilijaš.

Više informacija na:
Telefon: +387 33 58 06 20
E-mail: info@ilijas.ba

 

 

Javna prezentacija

OBAVJEŠTENJE
U cilju obavještavanja i upoznavanja javnosti sa utvrđenim Nacrtom plana, zakazana je Javna prezentacija utvrđenog rješenja za dan 20.08.2015. godine u 10 sati koja će biti održana u prostorijama općine Ilijaš.

Odluke

ODLUKA
o raspodjeli finansijskih sredstava sportskim udruženjima koja se finansiraju iz Budžeta općine Ilijaš za 2015. godinu

 

ODLUKA
o raspodjeli finansijskih sredstava iz tekućeg granta za programe iz oblasti kulture koji se finansiraju i sufinansiraju sredstvima Budžeta općine Ilijaš za 2015. godinu

Budzet Općine Ilijaš 2015

 

 

Rebalans Budžeta za 2015.

 

.

URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI ZA POTREBE RASPISIVANJA JAVNOG POZIVA U SVRHU DODJELE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ZA IZGRADNJU INDIVIDUALNIH STAMBENIH OBJEKTA NA LOKALITETU NOVO NASELJE "ALIĆA GAJ" 

Skica

Poster

.

pdfsmall
 Izvještaj o radu Općinskog načelnika i općinskih službi za 2014. godinu

 

pdfsmall
 OPERATIVNI PLAN OPĆINSKOG NAČELNIKA ZA 2015. GODINU

BROJAČ POSJETA
'
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDanas180
mod_vvisit_counterJuče537
mod_vvisit_counterOva sedmica3789
mod_vvisit_counterOvaj mjesec1796