• ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba

oficijelna internet prezentacija općine Ilijaš
U toku radovi na planinarskom domu Krivajevići Ispis Email
Autor Adha Masnopita   
Četvrtak, 27 Lis 2016 10:23

PDKrivajeviciIz Budžeta Općine Ilijaš Planinarskom društvu „Bijambare“ doznačena su finansijska sredstva u iznosu od 10.000,00KM za sufinansiranje projekta “Postizanje pune energetske efikasnosti” i sufinansiranje ugradnje i nabavke podnih podloga i potrebnih sanitarija za planinarski dom Krivajevići.
Projekat “Postizanje pune energetske efikasosti” Općina Ilijaš će sufinansirati zajedno sa Ministarstvom prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo, koje je za ovu namjenu odobrilo 10.000,00KM putem Javnog poziva za dodjelu sredstava za finansiranje projekata iz oblasti zaštite okoliša iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2016. godinu, na koji je apliciralo Planinarsko društvo Bijambare.

Članovi   Upravnog odbora PD „ Bijambare „ posjetili  ovu lokaciju, a o realiziranim aktivnostima kao i daljnim planovima upoznao nas je g. Mirsad  Kustura, predsjednik PD „Bijambare„ Ilijaš.

„ Kada govorimo o radovima na planinarskom domu Krivajevići već je završeno oko dvije trećine planiranih aktivnosti koje se tiču termofasade . Novac koji smo dobili od Ministarstva prostornog uređenja  i Općine  Ilijaš namjenski je raspoređen. U skorije vrijeme planirano je postavljanje podnih obloga, sanitarija i  postavljanje rasvjetnih tijela. Do kraja godine  očekujemo da će prizemlje doma biti u funkciji. U subotu 29.10.2016. godine učenici Planinarske sekcije OŠ „Hašim Spahić„ Ilijaš posjetit će planinarski dom Krivajevići  gdje će biti edukovani za određene vrste aktivnosti koje se tiču orjentacije u prostoru, ekologije i zaštite okoliša“ – rekao je g. Kustura.

Stavljanjem ovog objekta u punu funkciju unaprijedit će se turistička ponuda zaštićenog prirodnog područja Bijambare i Općine Ilijaš.

 
Prednacrt izrade Regulacionog plana "Gornji Kadarići" Ispis Email
Autor Adha Masnopita   
Četvrtak, 27 Lis 2016 07:56

RPGornjiKadarici1Jučer je u kabinetu Općinskog načelnika održan sastanak na temu: "Prednacrt izrade Regulacionog plana "Gornji Kadarići".
Sastanku su prisustvovali: Pomoćnica načelnika u Službi za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove Općine Ilijaš g. Meliha Avdibegović, stručna saradnica za urbanizam g. Mersa Zeković, predstavnici Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo, predstavnici Investitora "Union Real Estate Company" d.o.o. Sarajevo, predstavnici JKP "Vodostan" Ilijaš i Predsjednik mjesne zajednice Ilijaš-grad.
Odluku o pristupanju izradi Regulacionog plana "Gornji Kadarići" donijelo je Općinsko vijeće Ilijaš na februarskoj sjednici. Regulacionim planom planirana je gradnja "Apartmanskog naselja u Gornjim Kadarićima i to izgradnja: 63 stambena objekta, spratnosti: suteren, prizemlje i sprat, sportsko-rekreacionog centra, vjerskog objekta i objekta društvene infrastrukture.
Apartmansko naselje će se prostirati na površini od 6,7 ha.
Prema riječima Pomoćnice načelnika g. Avdibegović, do sada su na ovom području urađene ažurne geodetske podloge i izrađen Elaborat o inženjersko geodetskim karakteristikama terena. Sva dokumentacija je dostavljena Zavodu za planiranje razvoja Kantona Sarajevo.

RPGornjiKAdarici2Na sastanku najviše je bilo riječi oko rješavanja parking prostora, rješavanja saobraćajnice kroz naselje, pitanjima vodosnadbijevanja i rješavanju odvodnje otpadnih voda.

Cilj izrade Regulacionih planova je urbano uređenje prostora i stvaranje najboljih optimalnih rješenja za predmetnu lokaciju.
Na sastanku je zaključeno da se predloži Općinskom vijeću Nacrt Regulacionog plana "Gornji Kadarići" cijeneći interese lokalne zajednice ali i uz poštivanje uslova infrastrukture.
 
Nakon usvajanja Nacrta Regulacionog plana uslijedit će i Javna rasprava u kojoj pravo sudjelovanja imaju svi zainteresovani građani.

 
U toku asfaltiranje puta u Industrijskoj zoni "Luka" Ispis Email
Autor Adha Masnopita   
Srijeda, 26 Lis 2016 10:04

fiskalniracun 002Danas je počelo asfaltiranje puta u Industrijskoj zoni "Luka".
Riječ je o asfaltiranju puta dužine 600 m, a širine 6 m, koji prolazi kroz samu Industrijsku zonu "Luka".
Ukupna vrijednost Projekta je cca 220.000,00 KM, a Projekat će sufinansirati Federalno ministarstvo poduzetništva i obrta u saradnji sa Švicarskom ambasadom i UNDP-om u iznosu od 104.8886,65 KM, a preostala sredstva obezbijeđena su u Budžetu Kantona Sarajevo i Budžetu Općine Ilijaš.

Izvođač radova je firma "Mušinbegović" d.o.o.o Visoko, a prema riječima predstavnika ove firme, ukoliko vremenske prilike budu dozvoljavale zavšetak radova planiran je sutra.
"Pripremni radovi su izvšreni, dužina puta je 600 m, saobraćajnica je široka 6 m sa  urađenim trotoarima za pješake sa obje strane, širine po 1,5 m. Fekalna i oborinska odvodnja su urađene, slivnici postavljeni, tamponiranje završeno. Trenutno je u toku asfaltiranje BNS prvog sloja asfalta debljine 8 cm, a poslije a slijedi asfaltiranje drugog sloja asfalta debljine 4 cm", naglasio je predstavnik izvođača radova.

fiskalniracun 010Na ovom lokalitetu su postavljena  i  dva promotivna bilborda, a u sklopu projekta štampane su i brošure Industrijska zona "Luka".

Industrijska zona "Luka" prostire se na površini od 16,6 ha, i nalazi se pored autoputa. Od samog centra Sarajeva udaljena je oko 20 km.

Realizacijom ovog Projekta znatno se unaprijeđuje infrastruktura i poboljšanje usluga ove Industrijske zone, stvara povoljniji poslovni ambijent za mala i srednja preduzeća koja posluju u okviru ove zona. To sve ima za cilj razvijanju malih i srednjih preduzeća, a samim tim otvaranju novih radnih mjesta, što je i strateški cilj Općine Ilijaš.


 

 
Završeni radovi na izgradnji dvovovdnog krova iznad ulaza OŠ "Podlugovi" Ispis Email
Autor Adha Masnopita   
Utorak, 25 Lis 2016 11:35

trijemPodlugovi1Ovih dana završeni su radovi na izgradnji dvovodnog krova nad ulaznim trijemom koji vodi do glavnog ulaza u objekat JU OŠ "Podlugovi". Vrijednost  Projekta je 4.180,00 KM a sredstva su obezbijeđena u Budžetu Općine Ilijaš.
U sklopu ovog Projekta firme "Halilović" d.o.o. Ilijaš i "PC SHOP AAA"  finansirale su obnovu fasade, ugradnju LED rasvjete na ulaznom trijemu i instalaciju video nadzora na objektu JU OŠ "Podlugovi". 

Podsjetimo, ove godine na objektu JU OŠ "Podlugovi" završena je sanacija i zamjena krova, krovne konstrukcije i odvoda oborinskih voda.  Stari krov od salonitnih ploča, koje su dotrajale i uzrokovale brojna prokišnjavanja zamijenjen je novim limenim krovom. Ukupna vrijednost Projekta je 75.000,00 KM, od čega je Ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica FBiH trijemPodlugovi2sufinansiralo 60.000,00 KM, a Općina Ilijaš je obezbijedila 15.000,00 KM. Projektom rekonstrukcije i zamjene krova nije bila obuhvaćena rekonstrukcija ulaznog trijema, koji je također prokišnjavao i nalazio se u lošem stanju.
Realizacijom ovih Projekata značajno su unaprijeđeni uslovi boravka u školi za učenike i nastavnike a postići će se značajne uštede i na zagrijavanju objekta.

Operativnim planom Općinskog načelnika i Službi Općine Ilijaš 2016. godina okarakterisana je kao godina ulaganja u oblast zdravstva i obrazovanja, a u prilog tome govori i činjenica da je u ovoj godini u infrastrukturne objekte obrazovanja uloženo oko 1.123.000,00 KM. 

 
Održana javna tribina na temu izlaganja koncepta RP "Apartmansko naselje Haluge" Ispis Email
Autor Adha Masnopita   
Četvrtak, 20 Lis 2016 10:51

RPHaluge1Danas je u kabinetu Općinskog načelnika održana javna tribina, na temu: Izlaganja koncepta Regulacionog plana "Apartmansko naselje Haluge".
Sastanku su, pored Općinskog načelnika g. Akifa Fazlića prisustvovali: Pomoćnica načelnika u Službi za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove Općine Ilijaš g. Meliha Avdibegović, stručna saradnica u oblasti prostornog planiranja i urbanizma g. Mersa Zeković, direktorica JKP "Vodostan" Ilijaš g. Belma Zukić, Predsjednik Savjeta MZ Mrakovo g. Mehmed Smajlović i Predsjednik savjeta MZ Misoča g. Alen Matoruga.

Gradnja "Apartmanskog naselja Haluge" planirana je na nadmorskoj vidini od 580-700 m, a nalazi se između MZ Mrakovo i MZ Misoča. Na ovom lokalitetu planirana je gradnja 133 objekta, od čega  131 stambeni objekat, jedan stambeno-poslovni i jedan objekat društvene infrastrukture. Ova dva objekta bit će namijenjena za potrebe stanovništva "Apartmanskog naselja Haluge" ali i šire društvene zajednice.  Također je planirana gradnja saobraćajnice kroz Apartmasnko naselje, šetnice sa drvoredom i gradnja sportskih terena.
RPHaluge2Pomoćnica načelnika u Službi za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove g. Meliha Avdibegović istakla je da je: "Poslije usvajanja Odluke o pristupanju izrade Plana, u aprilu 2016. godine, na koje je Zavod za planiranje KS dao pozitivno mišljenje pristupilo se izradi koncepta Plana. Do sada su urađene ažurne geodetske podloge i inženjersko-geodetske karakteristike terena i konstatovano je da je područje pogodno za izgradnju objekata ovakvog tipa".

Na sastanku je najviše bilo riječi o pitanju vodosnadbijevanja "Apartmanskog naselja Haluge".
Prema riječima direktorica JKP "Vodostan" g. Belma Zukić, postojeći vodovodi su projektovani prije 50-60 godina i nisu prilagođeni današnjim potrebama. Neophodno je tražiti sistemsko  rješenje za ovakav problem i razmišljati o uslovnim vodovodima.
 
RPHaluge3Cijeneći interese lokalne zajednice Općinski načelnik g. Akif Fazlić je na sastanku istakao da će se gradnjom "Apartmasnkog naselja Haluge" znatno urbanizirati ovo područje. Neophodno je razvijati općinu kroz prostorno-plansku dokumentaciju i time stvarati ambijent za nova ulaganja.

Predsjednik savjeta MZ Mrakovo g. Mehmed Smajlović i Predsjednik savjeta MZ Misoča g. Alen Matoruga, saglasni su sa gradnjom "Apartmanskog naselja Haluge" u ovim mjesnim zajednicama ali vodeći računa o zaštiti javnog dobra i interesa građana ovih mjesnih zajednica kao i poštivanje uslova infrastrukture.

Nacrt Regulacionog plana "Apartmasnko naselje Haluge" nadležna Služba će poredložiti Općinskom vijeću Ilijaš na narednoj sjednici, a ukoliko Nacrt RP bude usvojen slijedi javna rasprava u trajanju od 15 dana. 


 

 
<< Početak < « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 » > Kraj >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
OPĆINA ILIJAŠ
Strategija razvoja
Vizija razvoja
Vodić kroz općinu
Konkursi/Oglasi/Pozivi
Općinsko vijeće
Budžet
Javne nabavke
Plan kapitalnih investicija
Postavite pitanje
Uprava Općine Ilijaš
Mjesne zajednice
Projekat LIFE

E-REGISTAR
administrativnih postupaka

 

 

e-uprava
INFO

ADRESA:
126. Ilijaške brigade, br.6
71 380 Ilijaš

TELEFON:
+387 33 58 06 20

E-MAIL:
info@ilijas.ba

RADNO VRIJEME
07:45 - 16:15

RAD SA STRANKAMA:
08:00 - 16:00


 

Sve informacije o Vašim zahtjevima možete dobiti na Info Desk-u (Info Pultu) Općine Ilijaš.

Na Info Desk-u ćete dobiti detaljna upustva, vodiće za ostvarivanje Vaših zahtjeva, kao i tipske obrasce zahtjeva.

Info Desk se nalazi na ulazu u glavnu zgradu Općine Ilijaš.

Više informacija na:
Telefon: +387 33 58 06 20
E-mail: info@ilijas.ba

 

 

Odluke

ODLUKA
o raspodjeli finansijskih sredstava sportskim udruženjima koja se finansiraju iz Budžeta općine Ilijaš za 2016.godinu

 

ODLUKA
o raspodjeli Budžetskih sredstava iz granta za projekte mladih koji se finansiraju i sufinansiraju sredstvima Budžeta Općine Ilijaš za 2016. godinu

 

ODLUKA
o raspodjeli finansijskih sredstava iz tekućeg granta za programe iz oblasti kulture koji se finansiraju i sufinansiraju sredstvima Budžeta općine Ilijaš za 2016.godinu

Budžet Općine Ilijaš 2016

 

 

.

URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI ZA POTREBE RASPISIVANJA JAVNOG POZIVA U SVRHU DODJELE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ZA IZGRADNJU INDIVIDUALNIH STAMBENIH OBJEKTA NA LOKALITETU NOVO NASELJE "ALIĆA GAJ" 

Skica

Poster

Izvještaj i plan

pdfsmall
 Izvjestaj o radu općinskog načelnika i službi općine Ilijaš za 2015. godinu

 

pdfsmall
 Operativni plan općinskog načelnika i službi općine Ilijas za 2016 godinu

Program rada OV Ilijaš

pdfsmall
 Program rada Općinskog vijeća Ilijaš za 2016.godinu

BROJAČ POSJETA
'
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDanas230
mod_vvisit_counterJuče903
mod_vvisit_counterOva sedmica3953
mod_vvisit_counterOvaj mjesec23263