• ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba

oficijelna internet prezentacija općine Ilijaš
Općinski načelnik održao sastanak s predstavnicima 5. Policijske uprave Ilijaš Ispis Email
Autor Adha Masnopita   
Petak, 23 Siječanj 2015 11:16

policijaDana 23.01.2015. godine Općinu Ilijaš i Općinskog načelnika posjetio je novoizabrani načelnik 5. Policijske uprave Ilijaš g. Jusuf Zornić sa svojim saradnicima.
Na sastanku je razmatrano stanje sigurnosti na području Općine Ilijaš i sigurnosna situacija je ocijenjena zadovoljavajuće. Saradnja između lokalne zajednice i Policijske uprave je dobra, podrška građanima je intenzivna i u narednom periodu će se još više intenzivirati, a sve u cilju  zaštite i podizanja  sigurnosti građana Općine Ilijaš na veći nivo.

 
Ove godine u planu sanacija nekoliko opasnih klizišta u Ilijašu Ispis Email
Autor Nermina Durić-Kahvedžić   
Petak, 23 Siječanj 2015 08:15

povocanaslovnaProšlogodišnje majske poplave izazvale su na području općine Ilijaš pokretanje više od 20 novih klizišta, a osim toga nanešene su enormno velike štete , kako na infrastrukturi tako i na imovini pravnih lica i građana.

Najopasnija klizišta su na području MZ Ljubina u Povoči, u Srednjem, kao i u Čevljanovićima koja ugrožavaju kuće i putnu infrastrukturu. Ekipa Radio Ilijaša obišla je Povoču, kao i prošle godine, te vam donosimo slike ovog opasnog klizišta.

Štete od klizišta procijenjene su na 450 000 KM.povoca4
-Najveći problem je sanacija klizišta. U 2014. godini urađeni su elaborati za sanaciju klizišta. Očekujemo u 2015. da zaokružimo finansijsku konstrukciju i da Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo izabere izvođače radova i da klizišta u Čevljanovićima i Srednjem uđu u fazu realizacije. Treći problem je put za Solakoviće-Povoča. Uspjeli smo obezbijediti oko 120 hiljada KM od kantonalne civilne zaštite i gradskih općina i ta sredstva će biti uložena ove godine u rješavanje tih problema, kazao je načelnik Općine Ilijaš Akif Fazlić.

povoca8U saradnji sa službom za privredu i finansije, te službom za urbanizam i prostorno uređenje općine Ilijaš, a pod nadzorom Zavoda za izgradnju Kantona, zajednički se prošle godine pristupilo sanaciji klizišta Bjelotine i Dedići, a također je urađena projektna dokumentacija za klizište Srednje, te predložene mjere za sanaciju klizišta i odrona na području MZ Ljubina.

 
Općinu Ilijaš posjetio direktor Službe za zapošlavanje KS g. Igor Kamočaji Ispis Email
Autor Adha Masnopita   
Četvrtak, 22 Siječanj 2015 14:56

sliiikaOpćinski načelnik g. Akif Fazlić održao je inicijalni sastanak sa direktorom JU Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo, g. Igorom Kamočajiom, šefom poslovnice Službe za zapošljavanje Ilijaš, g. Nožić Dženanom, i saradnicima Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo.
Cilj posjete je realizacija Programa za zapošljavanje Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo kojim će se unaprijediti tržište rada, uticati na smanjenje nezaposlenosti, obezbijediti potrebni kadrovi u skladu sa zahtjevima poslodavaca ili planovima razvoja privrede.
Direktor Službe g. Kamočaji je istakao da "Služba želi biti aktivan učesnik u kreiranju tržišta rada u Kantonu Sarajevo kao posrednik između ponude i potražnje radne snage, odnosno servis s jedne strane nezaposlenim osobama i poslodavcima s druge strane. Ovim Programom želimo uticati na smanjenje nezaposlenosti na području Općine Ilijaš".
Općinski načelnik g. Akif Fazlić je zahvalio direktoru i saradnicima na posjeti, i čestitao Službi na ostvarenim rezultatima i istakao da: "prigradske općine Kantona Sarajevo, tj. Općina Trnovo, Hadžići, Vogošća i Ilijaš čine 75% teritorija Kantona Sarajevo i ukupno gledano s tog područja je 8,2% zaposlenih a 23 % nezaposlenih osoba na području Kantona. Općina Ilijaš je trenutno u fazi realizacije Projekta sa SERDOM, čijom realizacijom će se poboljšati kontakt s poslodavcima, instaliranjem odgovarajućeg softvera stvorit će se direktna komunikacija nezaposlenih osoba s poslodavcima, a imat ćemo i pouzdane statističke podatke o broju nezaposlenih osoba i broju poslodavaca na području Općine.
Strateški gledano, trebamo spriječiti migraciju stanovništva s područja Općine Ilijaš tako što ćemo stvoriti veći broj radnih mjesta" rekao je Općinski načelnik.
Na sastanku je bilo riječi i o rješavanju problematike prostora Službe za zapošljavanje Kantona – ispostava Ilijaš, kao i o problemima s kojim se Služba susreće u primjeni Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba u Kantonu Sarajevo i primjenom Pravilnika o evidencijama u oblasti zapošljavanja, koji kaže da osobe koje su ostvarile prihod veći od 25% prosječne plate u FBiH nisu više nezaposlene osobe i ne mogu se voditi na evidenciji Službe. Služba je uputila inicijativu za izmjenu Zakona i Pravilnika da se iznos poveća sa 25% na 40% prosječne plate FBiH, rekao je g. Kamočaji. 
Ovo je samo jedan u nizu seta sastanaka koji će se održavati u narednom periodu a sve u cilju poboljšanja politike zapošljavanja.

 
Općinski načelnik održao sastanak sa direktorima osnovnih i srednjih škola s područja Općine Ilijaš Ispis Email
Autor Adha Masnopita   
Četvrtak, 22 Siječanj 2015 13:10

direktoriDanas je u kabinetu Općinskog načelnika održan radno-konsultativni sastanak sa direktorima osnovnih i srednjih škola s područja Općine Ilijaš. Cilj sastanka je analiza postignutih rezultata u prethodnoj godini i planiranje projekata za 2015. godinu.
Općinski načelnik je upoznao prisutne da je Budžet Općine Ilijaš za 2015. godinu usvojen, da se priprema Operativni plan načelnika koji će biti razmatran na februarskoj sjednici Općinskog vijeća, te će ovaj sastanak pomoći da se u Operativnom planu pozicioniraju aktivnosti iz oblasti obrazovanja za 2015. godinu.
"Generalno 2014. godinu možemo ocijeniti kao uspješnu kada su u pitanju infrastrukturni projekti obrazovnih ustanova, otvorili smo Osnovnu školu "Stari Ilijaš", realizovano je dosta  projekata na sanaciji OŠ "Srednje", OŠ "Podlugovi", ono što je ostalo nerealizovano, a planirano je u 2014. godini je sanacija krova SŠC "Nedžad Ibrišimović" i asfaltiranje dijela puta u sastavu Kampusa "Perzijsko-bosanskog koledža sa internatom". Od početka drugog polugodišta ponovo počinjemo sa podjelom užina učenicima u stanju socijalne potrebe, privodimo kraju proceduru dodjele stipendija za učenike i studente za školsku 2014/2015. godinu i s ponosom mogu reći da broj naših stipendista iz godine u godinu se povečava. Uslove za dobivanje općinske stipendije ispunilo je 79 učenika i 83 studenta.
2015. godina će biti godina energetske efikasnosti, ogromna novčana sredstva viših instanci vlasti će biti usmjerena na finansiranje i sufinansiranje Projekata iz ove oblasti. Vaš zadatak kao menadžera obrazovnih institucija je da pripremite kvalitetne projekte energetske efikasnosti i da iste kandidujete po Javnim pozivima, a Općina Ilijaš je uvijek spremna sufinansirati takve Projekte" – rekao je Općinski načelnik g. Akif Fazlić.

Tokom sastanka direktori osnovnih i srednjih škola s područja Općine Ilijaš izložili su postignute rezultate u uspjehu i odgoju učenika, kao i analizirali realizovane aktivnosti te izložili planirane projekte u 2015. godini.
Direktor JU Osnovne škole "Hašim Spahić" g. Mirsad Kustura, rekao je da je: "OŠ "Hašim Spahić", bila škola s najvećim brojem učenika na području Kantona Sarajevo, do mjeseca septembra 2014.godine, te da su otvaranjem Osnovne škole "Stari Ilijaš" rasterećeni kapaciteti ove škole, tako da sada škola broji 660 učenika, odgojno-obrazovni proces je stručno pokriven, generalno smo zadovoljni uspjehom učenika. Što se tiče Projekata energetske efikasnosti naša škola ima pripremljena 3 projekta koja namjeravamo kandidovati prema višim instancama i međunarodnim organizacijama, također planiramo i realizaciju manjih projekata".
Direktor JU Osnovne škole "Stari Ilijaš" g. Mahir Dević je istakao da: "OŠ "Stari Ilijaš" broji 480 učenika, da je u Elaborat o opravdanosti osnivanja škole potpuno ispoštovan i opravdan.
U prvom polugodištu ove školske godine dosta je urađeno. OŠ "Stari Ilijaš" je jedina JU na području Općine Ilijaš u kojoj se organizuje produženi boravak za učenike za što je saglasnost dalo Ministarstvo za obrazovanje i naukui KS, fiskulturna sala je potpuno opremljena, stigla je oprema i za stomatološku ordinaciju, pokrenuta je procedura za izdavanje dozvole za rad kod nadležnog Ministarstva zdravstva, škola je dobila i novu informatičku opremu. Ostalo je neriješeno pitanje školske biblioteke i nabavka knjižnog fonda, ali efektivno se radi i na prikupljanju sredstava od raznih donatora za nabavku knjiga. Škola je praktično od osnivanja bez Budžeta, ali nadamo se da će i taj problem biti riješen usvajanjem Budžeta Kantona Sarajevo za 2015.godinu".

G. Refik Kurtović direktor JU Osnovne škole "Srednje", je istakao da su "brojni projekti u 2014. godini realizovani, Projekat utopljavanja Škole u iznosu od 55.000,00 KM finansiralo Federalno ministarstvo prostornog uređenja, u fazi realizacije je projekat sanacija krova i poda fiskulturne sale koju sufinansira Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke u iznosu od 15.470,00 KM, Općina Ilijaš sa 22.000,00 KM i Udruženje "Obrazovanjem gradi BiH" sa cca 6.000,00 KM.  Sanacija  krova je završena. Općina je ove godine finansirala i izgradnju sportskih – travnatih ploha u Gajevima i Dragoradima.  JU OŠ "Srednje pohađa 265 učenika".


Direktor OŠ "Podlugovi" g. Branislav Pavlić, pohvalio je generalno opću situaciju na području Općine Ilijaš i istakao da su realizovane brojne aktivnosti. "U prošloj godini u školi "Podlugovi" zamijenjeni su prozori. Krov škole je u lošem stanju. U 2014. godini aplicirali smo kod UNDP-a za sanaciju krova, nažalost projekat nije prošao, svakako ove godine planiramo aplicirati ovim projektom na  Javne pozive".

G. Fuad Dedić direktor OŠ "Đulistan", je istakao da je: "zadovoljan ostvarenim rezultatima u prvom polugodištu, škola broji 267 učenika. Objekat škole je novijeg datuma. Nažalost naša škola nema podršku viših instanci kad su u pitanju kandidovanje Projekata, jer nas prati pridjev "privatni", ali nastojimo na drugi način obezbjediti donacije, tako smo nedavno imali vrijednu donaciju u IT opremi i sada planiramo nabavku i druge opreme".

Direktorica Srednjoškolskog centra "Nedžad Ibrišimović", g. Nirheta Rahić, je naglasila da: "škola broji 430 učenika raspoređenih u 20 odjeljenja, u 2014. godini realizovani su brojni projekti. Prozori i vrata na školi su ranije zamijenjeni, urađena rekonstrukcija sistema centralnog grijanje također, u 2015. godini neophodna je sanacije mokrih čvorova i rekonstrukcija krova".

Direktor "Perzijsko-bosanskog koledža sa internatom" g. Sead Poturak, susreće se s problemom eksterne mature, "obzirom da najveći broj zainteresovanih učenika za PBK dolazi s područja drugih kantona te se onda susreću sa zakonskom obavezom polaganja eksterne mature,na što se teško odlučuju, prije svega jer OŠ "Đulistan", koja je u sastavu Kampusa, nema mogućnost da organizuje polaganje eksterne mature, tako da imamo tendeciju pada upisa učenika" rekao je g. Poturak. 

Na kraju sastanka Općinski načelnik se zahvalio direktorima, čestitao im na realizovanim aktivnostima i naglasio da obrazovne institucije uvijek mogu računati na podršku Općine Ilijaš u smislu sufinansiranja kvalitetno pripremljenih projekata.

 
Općini Ilijaš dodijeljeno 50.000,00 KM za projekat “Utopljavanje zgrade Općine” Ispis Email
Autor Adha Masnopita   
Srijeda, 21 Siječanj 2015 09:14

Ministar prostornog uređenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo g. Zlatko Petrović i Općinski načelnik g. Akif Fazlić jučer su u zgradi Vlade Kantona Sarajevo potpisali Ugovor o dodjeli finansijskih sredstava za projekat “Utopljavanje zgrade Općine Ilijaš”.
Riječ je o projektu ukupne vrijednosti 94.023,37 KM, kojim je Općina Ilijaš aplicirala na Javni poziv Ministarstva za dodjelu finansijskih sredstava za sufinansiranje projekata iz namjenskih sredstava Federalnog fonda za zaštitu okoliša. 
Općini Ilijaš po ovom Javnom pozivu dodijeljena su bespovratna novčana sredstva u iznosu od 50.000,00 KM, koja će biti utrošena isključivo za zamjenu dotrajale stolarije, u svrhu realizacije Projekta “Utopljavanje zgrade Općine Ilijaš”. Preostala sredstva od cca 44.000,00 KM obezbijedit će Općina Ilijaš.
Sredstva će biti isplaćena u skladu sa dinamikom realizovanih aktivnosti i prihvatanju dostavljenih situacija i izvještaja. Završno plaćanje će biti izvršeno po prihvatanju Završnog izvještaja i konačne situacije.
Realizacijom ovog Projekta poboljšat će se energetska efikasnost objekta, poboljšati vanjski izgled objekta, smanjiti ekološka zagađenost.
Potpisivanje Ugovora je samo prva faza u realizaciji ovog značajnog Projekta, sada slijedi realizacija, odabir Izvođača radova, izvođenje radova i nadzor nad izvođenjem kao i izvještavanje o izvedenim radovima.
Ministarstvo je po ovom Javnom pozivu obezbijedilo novčana sredstva za 28 projekata u okupnom iznosu od 1.193,495,29 KM.

 
<< Početak < « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 » > Kraj >>

Stranica 1 od 119
OPĆINA ILIJAŠ
Strategija razvoja
Vizija razvoja
Vodić kroz općinu
Tenderi/Konkursi/Oglasi
Općinsko vijeće
Budžet
Postavite pitanje
Uprava Općine Ilijaš
Mjesne zajednice
e-uprava
INFO

ADRESA:
126. Ilijaške brigade, br.6
71 380 Ilijaš

TELEFON:
+387 33 58 06 20

E-MAIL:
info@ilijas.ba

RADNO VRIJEME
07:45 - 16:15

RAD SA STRANKAMA:
08:00 - 16:00


 

Sve informacije o Vašim zahtjevima možete dobiti na Info Desk-u (Info Pultu) Općine Ilijaš.

Na Info Desk-u ćete dobiti detaljna upustva, vodiće za ostvarivanje Vaših zahtjeva, kao i tipske obrasce zahtjeva.

Info Desk se nalazi na ulazu u glavnu zgradu Općine Ilijaš.

Više informacija na:
Telefon: +387 33 58 06 20
E-mail: info@ilijas.ba

 

 

Budzet Općine Ilijaš 2015

 

 

.

URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI ZA POTREBE RASPISIVANJA JAVNOG POZIVA U SVRHU DODJELE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ZA IZGRADNJU INDIVIDUALNIH STAMBENIH OBJEKTA NA LOKALITETU NOVO NASELJE "ALIĆA GAJ" 

Skica

Poster

.

pdfsmall Izvještaj o radu Općinskog načelnika i općinskih službi za 2013. godinu

pdfsmall Izvještaj o radu Općinskog načelnika i općinskih službi za 2013. godinu - PRILOG

pdfsmall OPERATIVNI PLAN OPĆINSKOG NAČELNIKA ZA 2014. GODINU

BROJAČ POSJETA
'
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDanas84
mod_vvisit_counterJuče497
mod_vvisit_counterOva sedmica84
mod_vvisit_counterOvaj mjesec13255