• ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba

oficijelna internet prezentacija općine Ilijaš
Obilježen dan Osnovne škole "Podlugovi" Ispis Email
Autor Nermina Durić-Kahvedžić   
Petak, 29 Svibanj 2015 11:38

POD-4-300x200Prigodnim programom, danas je u 10 sati, obilježen dan OŠ „Podlugovi“ u Podlugovima. Ono što je najvažnije za funkcionisanje jedne škole i što direktor Branislav Pavlić ističe, jesu sami učenici:

„Prvenstveno to su naši učenici sa svojim interesima. Naša obaveza je otvaranje slobodnog prostora u kojem će djeca biti ono što oni žele.“

Škola je nastala prije 18 godina, tačnije 1998. razdvajanjem resursa današnje OŠ „Hašim Spahić“ u Ilijašu.

„Uz velike napore mojih prethodnika, napravili smo sve ovo što se danas može nazvati OŠ „Podlugovi“ u Podlugovima. Uvijek smo se trudili da to bude nešto što miriše djecom, roditeljima i nastavnim kadrom kao i drugim osobljem. Pohvalio bih kolegu koji odlazi u mirovinu, Edhema Kadrića, koji je nizao sjajne rezultate u Kantonu Sarajevo „

Ove godine , 480 učenika pohađa ovu javnu ustanovu.

„Imamo blage tendencije porasta, ali za nas je mnogo bitnije to da smo ušli u jedno razdoblje koje je poprilično stabilno. Nema više velikih oscilacija.“

Nastavnica bosanskog jezika i književnosti, Edina Durić, iz godine u godinu je zadužena za najljepši dio, a to je sama priredba. Preko 100 učenika koji su uključeni u današnju priredbu itekako govori o aktivnostima škole. Nastavnica Durić kaže da se svakom prilikom trudi da se taj broj poveća kako bi svako dijete dobilo priliku da pokaže ono što najbolje zna i voli da radi.

„Naše priredbe su sadržajne od samog orkestra bez kojeg je priredba nemoguća, zatim hora, dramske sekcije, male i velike grupe folklora, itd. Naša djeca su vrlo aktivna i jedva čekaju svaku priredbu kako bi na svoj način obilježili svaki događaj. Sa tačkama sa kojima se ovdje predstavljaju, naši učenici su spremni učestvovati na bilo kojem takmičenju. Postoje skriveni talenti kod djece i ovo je izuzetno lijepa prilika da pokažu šta znaju.„

Čestitamo nastavnom osoblju i djeci Dan OŠ "Podlugovi". 

Piše : Alma Omerović

 

 

 
Odlični rezultati stipendista Općine Ilijaš Ispis Email
Autor Adha Masnopita   
Petak, 29 Svibanj 2015 06:38

aminasljivoAmina Šljivo, studentica II ciklusa Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, dobitnica  Zlatne značke Univerziteta Sarajevo za najbolje rezultate ostvarene tokom školovanja na prvom ciklusu Elektrotehničkog fakulteta, stipendista Općine Ilijaš, obratila se Općini Ilijaš saopćenjem, koje prenosimo u cjelosti:

"Kao stipendista Općine Ilijaš želim da podijelim sa Vama svoj uspjeh, kao i uspjeh mog fakulteta.
Oko 130 studenata sa Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu, od čega oko 40 takmičara u naučnim disciplinama, je u periodu od 18.-25. maja branilo boje ETF Sarajevo (i Bosne i Hercegovine) na međunarodnom susretu studenata elektrotehnike održanom u Bečićima, Crnoj Gori. Održano je 14 takmičenja u nauci, kao i veliki broj sportskih takmičenja.

U konkurenciji od 20 fakulteta elektrotehnike iz regiona (http://www.elektrijada.com/index.php?id=47&sadrzaj=33&jezik=sr) ETF Sarajevo je osvojio zavidno drugo mjesto u nauci, i treće u generalnom plasmanu (evidentno smo lošiji sportisti, u odmjeravanju mozgova smo se pokazali kao mnogo bolji). Ovo je najveći uspjeh fakulteta na elektrijadama do sada.

Ja sam se takmičila kao član prvog tima u dvije naučne discipline: "Teorija električnih kola" gdje je moj tim osvojio PRVO mjesto, te iz oblasti "Automatika" gdje je moj tim osvojio DRUGO mjesto. U prilogu Vam šaljem nekoliko slika sa elektrijade, slike naših priznanja, pehara i diploma, kao i slike mojih naučnih timova.

Još jednom, želim iskazati zahvalnost na povjerenju ukazanom os strane moje općine, kao i novčanoj pomoći kojom podržava svoje studente u vidu stipendije. Zbog podrške koju nam pružate, mi ćemo nastojati biti sve bolji".

Općinski načelnik i uposlenici Jedinstvenog Općinskog organa upućuju iskrene čestitke Amini i žele puno uspjeha u daljem radu.

 
Održana 31. sjednica Općinskog vijeća Ilijaš Ispis Email
Autor Adha Masnopita   
Srijeda, 27 Svibanj 2015 10:34

slika5Danas je održana 31. sjednica Općinskog vijeća Ilijaš s Dnevnim redom od 6 tačaka.
Nakon usvajanja Zapisnika sa prethodne sjednice i Dnevnog reda, vijećnici su jednoglasno usvojili i Zaključak o ponovnom podnošenju tačke na Dnevni red prije isteka roka od 6 mjeseci, a to je Izvještaj o radu Pravobranilaštva Kantona Sarajevo za Općinu Ilijaš za 2014. godinu, koji se našao na trećoj tački Dnevnog reda i jednoglasno je usvojen.
U okviru vijećničkih pitanja i inicijativa vijećnici su postavljali pitanja o aktuelnim problemima, upućivali inicijative nadležnim institucijama iz oblasti zdravstva, infrastrukture, zaštite voda.
Na četvrtoj tački Dnevnog reda našao se Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za zaključivanje ugovora o zajedničkoj gradnji nadziđivanjem. Ovom Odlukom daje se saglasnost za zaključivanje Ugovora o zajedničkoj gradnji nadziđivanjem između Općine Ilijaš i JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo, kojim će se ugovarači obavezati da zajednički realizuju projekat "Rekonstrukcije, nadziđivanja, izmjene elemenata i materijala vanjskog izgleda fasade" kroz zajedničku gradnju dvije etaže nad postojećim objektom Doma zdravlja u Ilijašu i jedne etaže nad postojećim objektom Općine Ilijaš. Realizacijom ovog Projekta Općina Ilijaš će dobiti dodatna 84,21 m² prostora. slika7
Obrazloženje Informacije o izvršenju Budžeta Općine Ilijaš za period 01.01.-31.03.2015. godine dala je Pomoćnica Općinskog načelnika u Službi za privredu, finansije i investicije Općine Ilijaš, g. Merima Osmanović i istakla da je: "Budžet općine Ilijaš u periodu 01.01.-31.03.2015. godine bilježi 2.153.757,00 KM ostvarenih prihoda,  što je 24% od planiranih prihoda u Budžetu za 2015. godinu. Sa druge strane, ostvareni su izdaci u iznosu od 1.818.420,00 KM, što predstavlja 20% od planiranih izdataka u Budžetu za 2015. godinu. Prema tome, ostvaren je suficit za navedeni period u iznosu od 335.337,00 KM".
Na ovoj sjednici posebnu pažnju vijećnika privukla je informacija iz oblasti šumarstva i eksploatacije kamena. Vijećnici su prisutnim predstavnicima Uprave za šumarstvo i JKP "Sarajevo-šume" postavljali pitanja u cilju zaštite šuma, lokalnih puteva prilikom ekspoatacije, te se i Općinski načelnik g. Akif Fazlić obratio po ovoj tački, rekavši da: "je ovo jako važna materija za lokalnu zajednicu i drago mi je da vijećnici ozbiljno shvataju ovu problematiku. Imamo dva interesa kada je u pitanju ova oblast. Prvi je zaštita šuma kao prirodnog bogatstva a drugi funkcija i rad JP "Sarajevo-šuma" koji obavljanjem svoje djelatnosti obezbjeđuju zapošljavanje kadra pa do proizvodnje. Bitno je sagledati oba segmenta i zadovoljiti oba interesa".
Općinski načelnik je predložio Općinskom vijeću i da usvoje a potom i upute nadležnim institucijama dva Zaključka i to:
1. Da se u Operativnom planu korištenja sredstava Ministarstva privrede Kantona Sarajevo prioritet da Projektima rekonstrukcije i modernizacije puteva na područjima vezanim za eksploataciju šuma; i
2. Prioritet u prodaji drvnih sortimenata pod jednakim uslovima dati  proizvođačima sa područja Kantona Sarajevo u cilju stvaranja uslova za povećano zapošljavanje u Kantonu Sarajevo.
Oba Zaključka su dobila jednoglasnu većinu, te je i Općinsko vijeće predložilo i usvojilo još dva Zaključka koja će Služba uputiti nadležnim institucijama i to:
1. U cilju zaštite lokalnih puteva od interesa za Općinu Ilijaš da Služba za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove Općine Ilijaš izvrši postavljanje vertikalne signalizacije u smislu zabrane kretanja šlepera i prikolica koje vrše prijevoz balvana; i
2. Zadužuje se JP "Sarajevo-šume" da odrede lokaciju za utovar i lagerovanje balvana kako bi se izbjegao utovar i lagerovanje na saobraćajnicama.

 
Sutra sjednica Općinskog vijeća Ilijaš Ispis Email
Autor Adha Masnopita   
Utorak, 26 Svibanj 2015 14:02

U srijedu, 27.05.2015. godine, planirana je 31. sjednica Općinskog vijeća Ilijaš.
Za Dnevni red planirane su sljedeće tačke:

1. Vijećnička pitanja i inicijative
2. Izvještaj o realizaciji zaključka sa 30. sjednice
3. a) Prijedlog Zaključka o ponovnom podnošenju tačke na dnevni red prije isteka roka od šest mjeseci
   b) Izvještaj o radu Pravobranilaštva Kantona Sarajevo za Općinu Ilijaš za 2014. godinu
     4.   Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za zaključivanje ugovora o zajedničkoj gradnji nadziđivanjem
     5.   Informacija o izvršenju Budžeta općine Ilijaš za period 01.01.-31.03.2015. godine
     6.   Informacija iz oblasti šumarstva i eksploatacije kamena.

 
Fiskulturna sala OŠ "Srednje" dobila sportsku opremu Ispis Email
Autor Adha Masnopita   
Petak, 22 Svibanj 2015 11:43

skola1Danas je u JU OŠ "Srednje" Srednje održana svečanost povodom okončanja projekta opremanja sportskom opremom fiskulturne sale.
Sportsku opremu za opremanje fiskulturne sale Osnovne škole  ''Srednje'', u vrijednosti od 11.000,00 Eura obezbjedilo je Udruženje „Obrazovanje gradi BiH“ na čelu sa gospodinom Jovanom Divjakom, a donator sredstava je Organizacija „Ujedinjeni gradovi Francuske“.

Ovom prilikom prisutnim se obratio direktor škole g. Refik Kurtović, koji se u ime učenika, kolektiva OŠ "Srednje" i u svoje lično ime zahvalio Organizaciji "Ujedinjeni gradovi Francuske", Udruženju "Obrazovanjem gradi BiH" na čelu sa gospodinom Jovanom Divjakom, Općinskom načelniku g. Akifu Fazliću kao i Ministarstvu obrazovanja FBiH koji su u prethodnoj godini finansirali sanaciju krova i sanaciji podnih obloga. skola2
"Realizacija ovog Projekta je značajna za lokalnu zajednicu iz razloga što ovo područje pokriva površinu od 250 km², a ovo je jedina sportska sala na tom području. Sada djeca s ovog područja imaju svoj kutak za sportske aktivnosti.U budućnosti planiramo realizaciju i drugih projekata kao što je ugradnja termo izolacije. Ova škola sve više se otvara prema zajedniici zahvaljujući podršci zvaničnih institucija. Svakako da ne izostaju ni uspjesi učenika na općinskim i kantonalnim takmičenjima. Učenik naše škole predstavljat će našu Općinu na državnom takmičenju iz informatike", rekao je direktor Kurtović.

Prisutnim se obratio i general g. Jovan Divjak koji je pozdravio djecu, učenicima poželio puno sreće u daljem školovanju i istakao da je "zadovoljstvo biti danas ovdje. Nakon sportske podloge škola je dobila i sportske rekvizite zahvaljujući podršci Organizacije Ujedinjeni gradovi Francuske. Ove godine Udruženje "Obrazovanje gradi BiH" obilježava 21 godinu postojanja i za taj period pomogli smo 20 škola u FBiH i u RS. I u narednom periodu pomagat ćemo opremanje škola jer u zdravom tijelu zdrav je duh.A vama draga djeco ovaj dar djece iz Francuske treba da bude putokaz za dalje obrazovanje i sretnu porodicu".

skola 3Općinski načelnik g. Akif Fazlić, također se zahvalio donatorima, "ovo je praktično nastavak realizacije projekta. Ovo je jedini objekat na širem geografskom području gdje se djeca mogu baviti sportskom rekreacijom. Ponosan sam na menadžment ove škole koji koristi sve mogućnosti da stvori što bolje uslove učenicima ovog područja. I u budućnosti obećavam dalju saradnju jer smatram da treba posvetiti posebnu pažnju školama udaljenim od centra grada".

Učenici su za ovu priliku pripremili kulturno-zabavni program, a donatorima su uručene zahvalnice od strane menadžmenta škole.

 
<< Početak < « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 » > Kraj >>

Stranica 1 od 142
OPĆINA ILIJAŠ
Strategija razvoja
Vizija razvoja
Vodić kroz općinu
Tenderi/Konkursi/Oglasi
Općinsko vijeće
Budžet
Javne nabavke
Plan kapitalnih investicija
Postavite pitanje
Uprava Općine Ilijaš
Mjesne zajednice
e-uprava
INFO

ADRESA:
126. Ilijaške brigade, br.6
71 380 Ilijaš

TELEFON:
+387 33 58 06 20

E-MAIL:
info@ilijas.ba

RADNO VRIJEME
07:45 - 16:15

RAD SA STRANKAMA:
08:00 - 16:00


 

Sve informacije o Vašim zahtjevima možete dobiti na Info Desk-u (Info Pultu) Općine Ilijaš.

Na Info Desk-u ćete dobiti detaljna upustva, vodiće za ostvarivanje Vaših zahtjeva, kao i tipske obrasce zahtjeva.

Info Desk se nalazi na ulazu u glavnu zgradu Općine Ilijaš.

Više informacija na:
Telefon: +387 33 58 06 20
E-mail: info@ilijas.ba

 

 

Odluke

ODLUKA
o raspodjeli finansijskih sredstava sportskim udruženjima koja se finansiraju iz Budžeta općine Ilijaš za 2015. godinu

 

ODLUKA
o raspodjeli finansijskih sredstava iz tekućeg granta za programe iz oblasti kulture koji se finansiraju i sufinansiraju sredstvima Budžeta općine Ilijaš za 2015. godinu

Budzet Općine Ilijaš 2015

 

 

.

URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI ZA POTREBE RASPISIVANJA JAVNOG POZIVA U SVRHU DODJELE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ZA IZGRADNJU INDIVIDUALNIH STAMBENIH OBJEKTA NA LOKALITETU NOVO NASELJE "ALIĆA GAJ" 

Skica

Poster

NACRT ODLUKE

pdfsmall
Nacrt Odluke o držanju stoke, pernate živine i kunića

pdfsmall
Javna rasprava - Zaključak

.

pdfsmall
 Izvještaj o radu Općinskog načelnika i općinskih službi za 2014. godinu

 

pdfsmall
 OPERATIVNI PLAN OPĆINSKOG NAČELNIKA ZA 2015. GODINU

BROJAČ POSJETA
'
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDanas267
mod_vvisit_counterJuče778
mod_vvisit_counterOva sedmica3720
mod_vvisit_counterOvaj mjesec18053