• ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba

oficijelna internet prezentacija općine Ilijaš
Okončan projekat energetske efikasnosti u JU OŠ "Srednje" Ispis Email
Autor Adha Masnopita   
Četvrtak, 29 Ruj 2016 06:29

skolasrednjeut1Prvi put nakon 37 godina u potpunosti je rekonstruisan objekt Osnovne škole “Srednje” u općini Ilijaš, čime je 266 osnovaca dobilo mnogo bolje uslove za pohađanje nastave. U okviru projekta energetske efikasnosti, na školi je zamijenjena kompletna stolarija, ugrađeni su novi sistem za zagrijavanje, termo fasada na fiskulturnoj sali te LED rasvjeta u cijelom objektu. Projekt je realizovan uz pomoć kreditnih sredstava Svjetske banke u iznosu od 395.981 KM a osigurala ih je Vlada Kantona Sarajevo. Premijer Kantona Sarajevo Elmedin Konaković istakao je da je ovo jedan od šest školskih objekata čiju je rekonstrukciju finansirao Kanton Sarajevo u ovoj godini.

skolasrednjeut2„Nastavlja se ova lijepa priča poboljšanja uslova rada naših učenika, učitelja i nastavnika. U KS rekonstruisano je šest škola. U ovoj godini su tri novonapravljene škole. Posebno mi je drago što je stavljen akcenat na škole koje do sada nisu imale podršku većih nivoa vlasti. Ako je negdje trebalo utopljavanje škole i rekonstrukcija, onda je to OŠ „Srednje“. Čuli smo od direktora da dječaci i djevojčice dolaze iz udaljenih mjesta i da imamo područne škole. Posebno zimi, čekajući na gradski prevoz dolaze promrznuti u svoje školske klupe. Vrlo je bitno da ih u školi čekaju adekvatni uslovi za proces nastave. Na naše zadovoljstvo, škola je danas otvorena gdje je toplije. Kao Vlada imamo obavezu da se ovi procesi nastave i dodatno ubrzaju u narednim godinama“ kazao je premijer KS Konaković.

Elvir Kazazović ministar za obrazovanje, nauku i mlade KS kazao je da mu je posebno drago da je tim ljudi, na čelu sa premijerom Konakovićem, došao u OŠ „Srednje“.

skolasrednjeut3„Činjenica je da do sada ni jedan Premijer nije posjetio ovu školu kao ni resorni ministar. Svjesni smo stanja i neophodnosti da se u ovoj školi, prije svega zbog samog položaja uradi taj projekat energetske efikasnosti. Mi smo to uradili u prvoj godini mandata“ kazao je ministar Kavazović.

Načelnik Akif Fazlić istakao je važnost ovog projekta za učenike i nastavnike OŠ „Srednje“

skolasrednjeut4„Radi se o školi koja ima najveće teritorijalno područje 250 kvadratnih kilometara i u ovu školu dolazi oko 260 učenika. Djeca koja pohađaju ovu školu zaslužuju da imaju najbolje uslove kada je u pitanju proces obrazovanja. Zbog toga sam danas zaista sretan jer smo ovu školu doveli na ovaj nivo uslova. U obrazovanje su potrebna stalna ulaganja, savremena učila. Općina Ilijaš će sigurno biti na tom fonu da ovu školu prati na najbolji mogući način“ kazao je načelnik Fazlić.

Ministarstvo finansija KS je ispred Vlade KS provelo proceduru zaduženja za kreditna sredstva koja su uložena u projekat energetske efikasnosti. Jasmin Halebić, ministar finansija KS ovaj projekat nazvao je investicijom.

„Mi zaista ovo ne smatramo uobičajenim zaduženjem, ovo smatramo investicijom koja će se u narednom periodu prema planu ušteda, upravo vratiti u Budžet KS. Drago mi je da će se učenicima omogućiti bolji standar i uslovi za obrazovanje, čime bi se pored finansijskog povrata opravdala i društvena opravdanost ovakvih ulaganja“ kazao je ministar Halebić.

Refik Kurtović, direktor OŠ „Srednje“ napomenuo je da je ovo prva temeljita rekonstrukcija koju je podržala Vlada KS.

skolasrednjeut5„Boravak djece u ovoj školi biće mnogo ugodniji jer djeca dolaze i sa 25 km udaljenosti od škole. Želim također naglastiti da je urađena ograda na koritu rijeke Rače čime smo poboljšali bezbjednost učenika u školskom dvorištu“ kazao je direktor Kurtović.

Vlada KS je opredjeljena da pomogne svim školama kojima je potrebna pomoć za poboljšanje uslova obrazovanja a osoblje OŠ “Srednje” posebno se zahvalilo općinskom Načelniku koji je pomogao sve što je bilo neophodno u nadi da će to roditelji i učenici znati prepoznati. Povodom okončanja projekta učenici i nastavno osoblje upriličili su prigodnu priredbu za čelnike Vlade KS i Općine Ilijaš, te su im uručili zahvalnice.

Izvor: www.radioilijas.ba

 
Brže i jeftinije do dozvola u Općini Ilijaš Ispis Email
Autor Adha Masnopita   
Srijeda, 28 Ruj 2016 11:44

SvjetskaB1U velikoj, novootvorenoj, sali Općine Ilijaš danas je upriličena prezentacija rezultata projekta poboljšanja poslovnog okruženja na lokalnom nivou u BiH (LIFE), koji implementira Grupacija Svjetske banke u saradnji sa Britanskom ambasadom u BiH, u cilju povećanja konkurentnosti i privlačenja većeg broja investitora, što će doprinijeti ukupnom poboljšanju kvaliteta života u Općini Ilijaš.
Prezentaciji su prisustvovali: Općinski načelnik g. Akif Fazlić, g. Tarik Šahović, projekt menadžer ispred Grupacije Svjetske banke zajedno sa saradnicima, predstavnik Ambasade Velike Britanije u BiH  g. Peter Thomas GGF program menadžer zajedno sa saradnicima, privrednici Općine Ilijaš te rukovodioci i uposlenici Jedinstvenog općinskog organa uprave, a rezultate projekta prezentirao je g. Mirza Marukić – šef Odsjeka za lokalni razvoj Općine Ilijaš.

Na samom početku Prezentacije prisutne je pozdravio Općinski načelnik g. Akif Fazlić istakavši: "Ovo je vrlo značajan Projekat koji se uklapa u SvjetskaB2naše opredjeljenje da je lokalni ekonomski razvoj ključni prioritet naše općine. U prethodnom periodu ostvarili smo značajne rezultate u ovoj oblasti. Povećanje ekonomije i zaposlenosti je dosta izraženo a to govori i činjenica da smo uspjeli prethodne četiri godine kreirati 1362 nova radna mjesta, da smo uspjeli pozicionirati Općinu Ilijaš na 12. mjesto po vrijednosti izvoza u FBiH, da smo jedina Općina u Kantonu Sarajevo koja ima pozitivan trgovinski bilans ali i dalje postoji potreba da ovaj segment razvijamo. Nezaposlenost je još uvijek velika i u novi mandatni period idemo sa našim projektnim zadatkom, a to je otvaranje novih 500 radnih mjesta. Ovo je jedan od projekata koji će nam pomoći u realizaciji našeg Plana. Kroz ovaj projekat smo već uradili značajne stvari: smanjili troškove izdavanja dozvola, skratili rokove, formirali Privredno vijeće koje  funkcioniše kao jedan važan Savjet načelnika Općine Ilijaš, uradili Investicioni profil za Općinu Ilijaš koji će biti na raspolaganju svim potencijalnim investitorima što stvara jedan novi ambijent Općine Ilijaš".

SvjetskaB3Opći cilj projekta je da pruži podršku lokalnim vlastima u Bosni i Hercegovini u jačanju njihove konkurentnosti i podsticanju rasta privatnog sektora kroz smanjenje opterećenja za privredu na lokalnom nivou, dosljednu implementaciju propisa na lokalnom nivou, unapređenje transparentnosti u pružanju usluga građanima i privredi, te unapređenje usluga za investitore i povećanje investicija u općini.

"Zadovoljstvo mi je biti danas ovdje, zbog toga što smo u predviđenom vremenskom periodu uradili veliki dio posla. U današnje vrijeme nije čest slučaj da se predviđene aktivnosti završavaju u rokovima i zaista želim da se zahvalim uposlenicima Općine Ilijaš i svesrdnoj podršci načelnika Fazlića, jer je veliki dio posla urađen, što će, nadam se, pomoći Općini Ilijaš da bude još bolja i efikasnija. Naša saradnja sa Općinom Ilijaš ne završava ovom prezentacijom, jer planiramo raditi na privlačenju investicija, tako da je ovo samo početak. Nama je u interesu da ovaj projekat zaživi. Nema puno općina koje se mogu pohvaliti sa ovim što vi imate danas", istakao je gosp. Tarik Šahović, projekt menadžer.

Tokom prezentacije prisutni su informisani o napretku ostvarenom na polju regulatornih reformi, pojednostavljenja i smanjenja administrativnih opterećenja kod pribavljanja općinskih saglasnosti i rješenja, umanjenja administrativnih taksi. Kao rezultat regulatorne reforme u Općini Ilijaš, SvjetskaB4ostvarene su direktne uštede na godišnjem nivou od 548.182,00 KM za privredu. Uštede proističu iz eliminacije dokumenata ili njihovog pribavljanja po službenoj dužnosti, smanjenjem taksi i naknada te skraćenjem vremena potrebnog za kompletiranje i rješavanje potpunog zahtjeva privrednika, čime se u konačnici ostvaruju i višemilionske indirektne uštede za građane i privredu. 
Također, kao bitna novina u stvaranju pravne sigurnosti i transparentnosti u radu svih službi općinske uprave, uspostavljen je E-registar koji će biti dostupan na zvaničnoj web stranici općine, a sadržavat će podatke o svim administrativnim postupcima općinske uprave, te ažurne liste dostupnih općinskih poticaja, obrasce i upute za podnošenje zahtjeva, rokove za njihovo rješavanje sa iznosima administrativnih naknada.

Dodatno prezentiran je i Investicioni profil Općine Ilijaš sa fokusom na konkretne investicijske lokacije, sektore i ostale potencijale i konkurentske prednosti za investiranje, te uspostavljen Privredni forum i Program postinvesticione podrške investitorima u Općini Ilijaš.

Podsjećamo, u decembru prošle godine Općina Ilijaš se priključila projektu poboljšanja poslovnog okruženja na lokalnom nivou u BiH (LIFE) , kojeg realizuje grupacija Svjetske banke  putem svoje članice Međunarodne financijske korporacije (International Financial Corporation - IFC). Projekat je finansijski podržala Ambasada Velike Britanije u BiH u iznosu od 130.000,00 KM, a Općina Ilijaš učestvuje sa 8.000,00 KM.

 
Općina Ilijaš. Brže do dozvola i lakše do investicija Ispis Email
Autor Adha Masnopita   
Utorak, 27 Ruj 2016 14:12

investicije-570x310U cilju poboljšanja poslovne klime na lokalnom nivou, povećanja konkurentnosti i privlačenja većeg broja investitora, Općina Ilijaš predstavila je rezultate ostvarene kroz Projekat unapređenja poslovne klime (LIFE), koji implementira Grupacija Svjetske banke u saradnji sa Britanskom ambasadom u Bosni i Hercegovini. Ovim reformama, ostvaren je novi pristup rada sa investitorima i privrednicima čime se stvaraju uslovi za prosperitet općine i njenih građana. Smanjena administrativna opterećenja, lakše pribavljanje dozvola i uvjerenja te povećanje transparentnosti kroz uvođenje Elektronskog registra administrativnih procedura (E Registar) umnogome će smanjiti rizik i troškove poslovanja na ovoj općini.
Kao rezultat regulatorne reforme na Općini Ilijaš, ostvarene su direktne uštede na godišnjem nivou od 548.182,00 KM za privredu. Uštede proističu iz eliminacije dokumenata ili njihovog pribavljanja po službenoj dužnosti, smanjenjem taksi i naknada te skraćenjem vremena potrebnog za kompletiranje i rješavanje potpunog zahtjeva za privrednike. Smanjenjem vremena potrebnog za rješavanje predmeta i odgovor administracije, u konačnici se ostvaruju i višemilionske indirektne uštede za građane i privredu.
Ubuduće, privrednici i građani neće morati uz zahtjev podnositi dokumentaciju koja se izdaje u općinskim organima ili je već ranije predata. Ona će se pribavljati po službenoj dužnosti u okviru općinskih organa što će značajno smanjiti troškove, vrijeme čekanja i korake u procesu dobijanja neophodnih dozvola. Nadalje, urbanistička saglasnost će se dobivati za 15 dana a ranije se za ovaj dokument čekalo dva mjeseca. Novi rok za osnivanje trgovinske/ugostiteljske/obrtničke djelatnosti je 8 umjesto dosadašnjih 15 dana dok će se odobrenja za privremeno korištenje javne površine od sada dobivati za 5, na šta se ranije čekalo do mjesec dana. Istovremeno, u oblasti prostornog građenja kod izdavanja urbanističke saglasnosti, uvedena je mogućnost predavanja idejnog rješenja umjesto idejnog projekta. Otvorena je i mogućnost da ažurnu geodetsku podlogu izrađuje Općina, što doprinosi uštedi novca i vremena. Donesene su i preporuke kojima je unaprijeđena saradnja sa katastrom u pribavljanju po službenoj dužnosti, bez naknade, dokumenata koji su iz njihove nadležnosti, čime su troškovi za investitore umanjeni za gotovo 25%.
Posebna pažnja posvećena je radu sa investitorima. Izradom Investicionog profila, stavljen je fokus na konkretne investicijske lokacija i potencijale u Općini Ilijaš. Uključivanjem u Saradničku mrežu i uspostavom Programa postinvesticione podrške investitorima, rješavat će se otvorena pitanja sa kojima se investitori susreću u svom poslovanju. Kreirana je i lista poticaja za privredni sektor u nadležnosti Općine. Uspostavljen je i Privredni forum Ilijaš, u čijem radu učestvuju ključni predstavnici privatnog i javnog sektora Općine. Općina je uspostavila sve informacije na jednom mjestu za investitore, kako bi olakšala investiranje i pristup informacijama za postojeće i buduće investitore.
Kroz projekat, čiji je primarni cilj jačanje konkurentnosti lokalne zajednice kroz smanjenje regulatornog opterećenja i povećanja transparentnosti u radu, čelnici Općine Ilijaš stvorili su poslovni ambijent privlačan za dolazak novih investitora. Ovim su podržane aktivnosti zacrtane Reformskom agendom za BIH koja privlačenje investicija na lokalnom nivou svrstava u fokus budućeg rasta i prosperiteta naše zemlje.

 
Nadogradnja, rekonstrukcija i nadziđivanje objekta Općine Ilijaš i Doma zdravlja u završnoj fazi Ispis Email
Autor Adha Masnopita   
Utorak, 27 Ruj 2016 13:46

9 488Ovih dana izvode se završni radovi na Projektu nadogradnje, rekonstrukcije, nadziđivanja, izmjene elemenata i materijala vanjskog izgleda fasade kroz zajedničku gradnju dvije etaže nad postojećim objektom JU ”Dom zdravlja Kantona Sarajevo”-Organizaciona jedinica Dom zdravlja Ilijaš i jedne etaže nad postojećim objektom Općine Ilijaš. Realizacijom ovog Projekta Dom zdravlja Ilijaš dobio je dodatnih 508,69 m² čime su stvoreni adekvatni prostorni uslovi za rad Centra za mentalno zdravlje  i obezbijeđeni prostorni uslovi za otvaranje Centra za fizikalnu rehabilitaciju, kao i poboljšanje prostornih uslova postojećih službi u Domu zdravlja Ilijaš. Općina Ilijaš je dobila 353,96 m² za salu Općinskog vijeća i kancelarijski prostor za rad službi organa uprave. Ugrađen je i lift za korisnike Doma zdravlja Ilijaš, a trenutno se izvode završni radovi na termo fasadi na zapadnom dijelu zgrade. Na sjevernoj strani zgrade fasada2završeni su radovi na ugradnji termo fasade, kao i svi građevinski radovi u unutrašnjosti objekta. U toku je isporuka kancelarijskog namještaja, ozvučenja, IT opreme  i uređenje glavnih ulaza u objekte Općine Ilijaš i Doma zdravlja. 
 
Projekat nadziđivanja dvije etaže nad objektom Doma zdravlja Ilijaš i jedne etaže nad objektom Općine Ilijaš započeo je krajem prošle godine i njegov završetak planiran je u ovoj godini. Radi se o velikom projektu sa aspekta građevinske operative i sa aspekta finansijskih sredstava zbog fasada3čega je finansiranje planirano kroz dvije budžetske godine, 2015. i 2016 godinu.
Ukupna vrijednost Projekta je 1.411.000,00 KM, od čega je na objekat Doma zdravlja Ilijaš utrošeno 843.000,00 KM, a 568.000,00 KM na objekat Općine Ilijaš. Projekat su  zajedno  finansirali Općina Ilijaš i Ministarstvo zdravstva KS.

Izvođač radova na ovom Projektu je firma GD "KONSTRUKCIJE" d.o.o. Mostar, a nadzor nad izvođenjem radova vrši Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo.

Podsjetimo, prošle godine završeni su radovi na zamjeni starih i dotrajalih prozora na zgradi Općina Ilijaš. Riječ je o Projektu ukupne vrijednosti 98.106,98 KM koji su zajedno finansirali Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo i Općina Ilijaš.

fasada4Ugradnjom termo fasade možemo reći da će objekat Općine Ilijaš koji je do sada bio jedan od najoštećenijih u užem urbanom dijelu grada dobiti potpuno novi i redizajniran izgled, a očekuju se i brojni su benefiti ovog Projekta. Ušteda energije, ušteda budžetskih sredstava na stavci za zagrijavanje, smanjenje emisije CO2, obezbjeđenje boljih uslova rada uposlenih u Jedinstvenom općinskom organu uprave kao i pružanje boljih i kvalitetnijih zdravstvenih usluge pacijentima koje će odgovarati njihovim potrebama.

 
Odobreno 15.000,00 KM Udruženju "Auto-moto klub Ilijaš" Ispis Email
Autor Adha Masnopita   
Utorak, 27 Ruj 2016 08:06

auto-rallyUdruženju "Auto-moto klub Ilijaš" iz Budžeta Općini Ilijaš odobrena su novčana sredstva u iznosu od 15.000,00 KM za realizaciju Projekta: "Adaptacije, dogradnje i nadziđivanja objekta Auto-moto kluba.
Po okončanju agresije na BiH objekat  i poligon koji se nalazi uz objekat su zatečeni u lošem stanju, a jedan dio objekta je bio potpuno uništen. Nakon agresije objekat je djelimično saniran, a u septembru 2015. godine, ovaj lokalitet je zadesio požar koji je načinio veću materijalnu štetu.
Regulacionim planom "Banovac" na čijem lokalitetu se nalazi objekat "Auto-moto kluba Ilijaš", dozvoljena je dogradnja i nadogradnja postojeće zgrade.
Neophodna sredstva za realizaciju ovog Projekta iznose 81.648,00 KM.

"Aut-moto klub Ilijaš" je osnovan 70-tih godina, a reintegracijom Općine Ilijaš 1996. godine, klub je ponovo aktiviran.  Udruženje "Auto-moto klub Ilijaš" je jedinstveno, samostalno, nestranačko i interesno udruženje građana, koje slobodno i dobrovoljno udružuje vlasnike i vozače motornih vozila i druge građane radi ostvarivanja ličnih i zajedničkih potreba i interesa u oblasti automobilizma, motociklizma, saobraćajno-tehničke kulture i preventive u drumskom saobraćaju, turizmu i auto-moto i karting sportu.

Općina Ilijaš svake godine sufinanasira održavanje tradicionalne manifestacije "AUTO RALLY" u organizaciji "Auto moto kluba Ilijaš" u iznosu od 1.500,00 KM. Pružanjem podrške ovom Projektu zaštit će se objekat od propadanja i dobiti moderno opremljen i funkcionalan prostor, te učiniti mjesto dostupnim mladim i svim građanima, simpatizerima automobila, kao i mjesto za održavanje auto takmičenja i pružanje obuke iz ove oblasti.

 
<< Početak < « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 » > Kraj >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
OPĆINA ILIJAŠ
Strategija razvoja
Vizija razvoja
Vodić kroz općinu
Konkursi/Oglasi/Pozivi
Općinsko vijeće
Budžet
Javne nabavke
Plan kapitalnih investicija
Postavite pitanje
Uprava Općine Ilijaš
Mjesne zajednice

E-REGISTAR
administrativnih postupaka

 

 

ODLUKA

O D L U K A

o određivanju biračkih mjesta

 

JAVNI POZIV
Besplatna sterilizacija

pdfsmall

OGLAS
RAP

 

e-uprava
INFO

ADRESA:
126. Ilijaške brigade, br.6
71 380 Ilijaš

TELEFON:
+387 33 58 06 20

E-MAIL:
info@ilijas.ba

RADNO VRIJEME
07:45 - 16:15

RAD SA STRANKAMA:
08:00 - 16:00


 

Sve informacije o Vašim zahtjevima možete dobiti na Info Desk-u (Info Pultu) Općine Ilijaš.

Na Info Desk-u ćete dobiti detaljna upustva, vodiće za ostvarivanje Vaših zahtjeva, kao i tipske obrasce zahtjeva.

Info Desk se nalazi na ulazu u glavnu zgradu Općine Ilijaš.

Više informacija na:
Telefon: +387 33 58 06 20
E-mail: info@ilijas.ba

 

 

Odluke

ODLUKA
o raspodjeli finansijskih sredstava sportskim udruženjima koja se finansiraju iz Budžeta općine Ilijaš za 2016.godinu

 

ODLUKA
o raspodjeli Budžetskih sredstava iz granta za projekte mladih koji se finansiraju i sufinansiraju sredstvima Budžeta Općine Ilijaš za 2016. godinu

 

ODLUKA
o raspodjeli finansijskih sredstava iz tekućeg granta za programe iz oblasti kulture koji se finansiraju i sufinansiraju sredstvima Budžeta općine Ilijaš za 2016.godinu

Budžet Općine Ilijaš 2016

 

 

.

URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI ZA POTREBE RASPISIVANJA JAVNOG POZIVA U SVRHU DODJELE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ZA IZGRADNJU INDIVIDUALNIH STAMBENIH OBJEKTA NA LOKALITETU NOVO NASELJE "ALIĆA GAJ" 

Skica

Poster

Izvještaj i plan

pdfsmall
 Izvjestaj o radu općinskog načelnika i službi općine Ilijaš za 2015. godinu

 

pdfsmall
 Operativni plan općinskog načelnika i službi općine Ilijas za 2016 godinu

Program rada OV Ilijaš

pdfsmall
 Program rada Općinskog vijeća Ilijaš za 2016.godinu

BROJAČ POSJETA
'
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDanas451
mod_vvisit_counterJuče802
mod_vvisit_counterOva sedmica3083
mod_vvisit_counterOvaj mjesec20071