• ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba

oficijelna internet prezentacija općine Ilijaš
U Općini Ilijaš uskoro gradnja "zelenih otoka" Ispis Email
Autor Adha Masnopita   
Četvrtak, 30 Listopad 2014 13:27

SAM 1828U Općinu Ilijaš ovih dana su dopremljeni kontejneri za selektivno odlaganje otpada, za čiju nabavku je Švedska međunarodna agencija za razvoj SIDA izdvojila 27.330,40 EURA. U mjesecu martu iduće godine očekuje se i nabavka specijalnog vozila za odvoz smeća, u vrijednosti od 59.280,00 EURA.
Podsjetimo Ugovor sa Švedskom međunarodnom agencijom za razvoj, SIDA, koji se odnosi na izgradnju zelenih otoka u mjesnim zajednicama za prikupljanje otpada za reciklažu Općinski načelnik g. Akif Fazlić je potpisao u aprilu ove godine. Ugovorom je planirana izgradnja zelenih otoka, nabavka jednog vozila za odvoz čvrstog otpada i 100 kontejnera.
Ukupna vrijednost projekta je 114.610,00 EURA, od čega će SIDA finansirati 86.610,01 EURA a Općina Ilijaš 28.000,00 EURA.
Na 9 lokacija za izgradnju zelenih otoka je već pribavljena građevinska dozvola a  preostalih 11 lokacija su u  fazi rješavanja imovinsko-pravnih odnosa. Nakon pribavljanja građevinskih dozvola pristupit će se gradnji zelenih otoka.

Izgradnjom zelenih otoka stvorit će se preduslovi za izgradnju komunalne infrastrukture u oblasti upravljanja otpadom, proširiti područje organizovanog prikupljanja kućnog otpada, unaprijediti sistem za iskorištavanje otpada i stvoriti uslovi za odvojeno prikupljanje otpada.

Zeleni otoci će se graditi na javnim površinama u općinskoj svojini, u neposrednoj blizini društvenih domova ili drugim pogodnim lokacijama koje utvrdi Radna grupa.
Na zelenim otocima za razvrstavanje otpada, bit će postavljeno po 5 namjenskih  kontejnera i to za: suhi papir i karton, metal, staklo i plastiku za recikliranje i kontejner za mješani otpad.
Prikupljanje i odvoz reciklažnog otpad sa zelenih otoka vršit će se tipiziranim vozilom namjenjenim za odvoz reciklažnog otpada.

"Odvajanjem otpada po kategorijama učinit ćemo naš grad ljepšim i ekološki zdravijom sredinom" rekao je koordinator ovog Projekta, komunalni inspektor, g. Sadik Alić.


 

 
Održana 23. sjednica Općinskog vijeća Ilijaš Ispis Email
Autor Adha Masnopita   
Četvrtak, 30 Listopad 2014 12:46

vijeceDanas je u sali Općine Ilijaš održana 23. sjednica Općinskog vijeća. Nakon vijećničkih pitanja i inicijativa prešlo se na dnevni red planiran za ovu sjednicu.
Na trećoj tačci vijećnicima je predložen Zaključak o ponovnom vraćanju tačke na dnevni red prije isteka roka od šest mjeseci - Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za zaključenje Ugovora o korištenju Gradskog nogometnog stadiona u Ilijašu koji je razmatran i nije dobio potrebnu većinu na 20. sjednici Općinskog vijeća Ilijaš koja je održana 26.06.2014. godine, da se ponovo stavi na dnevni red za sjednicu Općinskog vijeća Ilijaš koja će se održati u mjesecu novembru 2014.godine.
Odluku o pristupanju izradi Regulacionog plana ''Alića gaj'' donijelo je Općinsko vijeće Ilijaš na sjednici održanoj 31.10.2013. godine. Cilj izrade Plana je urbano uređenje ovog pretežno neizgrađenog prostora koje će lokalnom stanovništvu omogućiti kvalitetniji život, i obezbijediti opremanje saobraćajnom, komunalnom i društvenom infrastrukturom.
Na današnjoj sjednici potrebnu većinu dobio je prijedlog Odluke o usvajanju Regulacionog plana "Alića gaj" kao i prijedlog Odluke o provođenju Regulacionog plana "Alića gaj". Ovom Odlukom utvrđuju se uslovi korišćenja, izgradnje, uređenja i zaštite prostora i način provođenja Regulacionog plana "Alića gaj", a naročito granice prostorne cjeline, urbanističko-tehnički uslovi za izgradnju građevina, uslovi za uređenje građevinskog zemljišta, uređenje zelenih i slobodnih površina, te odnosi prema postojećim objektima. U sklopu obuhvata ovog Plana definisane su zone sa sljedećim namjenama:
Zona individualnog stanovanja
Zona kolektivnog stanovanja
Stambeno-poslovna zona
Zona sporta, rekreacije i zelenila
Zona saobraćajne infrastrukture.

Pozitivno mišljene vijećnika Općinskog vijeća dobila je Šumskoprivredna osnova za ŠPP
„Gornjebosansko“-dio.

Jednoglasno je usvojen i prijedlog Odluke o neposrednoj pogodbi za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta, k.č.br. 265/9 po kulturi njiva u površini od 775 m2 i
k.č.br. 265/10 po kulturi njiva u površini od 896 m2 sve upisane u državno vlasništvo sa upisanim nosiocem prava raspolaganja u korist Općine Ilijaš. Prodaja će se vršiti neposrednom pogodbom neizgrađenog građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu za izgradnju poslovnih prostora P-30, P-29 koji se nalaze u obuhvatu Industrijske zone "Luka" u Ilijašu. Naknada na ime neizgrađenog građevinskog zemljišta utvrđena je u iznosu od 25,00 KM/1m2 zemljišta.
Razrješen je dužnosti člana, a time i zamjenika predsjednika Komisije za prostorno uređenje, stambeno-komunalne poslove i ekologiju Armin Matoruga, predstavnik Bosanskohercegovčke patriotske stranke – Sefer Halilović, i na ovo mjesto imenovan je Mirzet Ličina, predstavnik Bosanskohercegovčke patriotske stranke – Sefer Halilović.
Razrješen je dužnosti član Komisije za boračka pitanja Jasmin Kurdija, predstavnik Bosanskohercegovčke patriotske stranke – Sefer Halilović, te je na ovo mjesto imenovan Rusmir Alikadić, predstavnik Bosanskohercegovčke patriotske stranke – Sefer Halilović. Za člana Komisije za mlade i obrazovanje izabrana je Melisa Korjenić, predstavnik Stranke za Srednje.
Na 9 tačci naša se prijedlog Zaključka kojim se utvrđuje javni interes za Općinu Ilijaš izgradnja kompleksa proizvodnih objekata farme za tov pilića. Općinski načelnik je dao pojašnjenje vijećnicima vezano za ovu tačku: "Firma "Tref" d.o.o. Visoko  obratila se, Općini Ilijaš, sa pismom namjere, za izgradnju kompleksa objekata farme za tov pilića  čiji kapacitet u prvoj fazi izgradnje  bi se sastojao od dva objekta ukupnog kapaciteta 100 000 komada / turnusu. Investitor planira,  ukoliko krene sa realizacijom namjeravane izgradnje, proširiti farmu do broja od ukupno šest proizvodnih objekata, a u narednom periodu izgraditi i proizvodnu halu za preradu mesa. Objekte prve faze bi  gradio u Ljubnićima.  Gabariti objekata bi bili (80,0x25,0)m, spratnosti P+Pt. Lociranje objekta je planirano na  neizgrađenom lokalitetu, izvan urbanog naselja.
 Lokalitet na kojem se traži izgradnja je u obuhvatu Prostornog plana Kantona Sarajevo za period 2003-2023.godine  u zoni šume i šumskog zemljišta, dijelom na uslovno-stabilnom terenu. Zavod za planiranje razvoja kantona Sarajevo je mišljenja da  zahtjev treba rješavati kroz izradu Urbanističkog projekta u skladu sa odredbama Zakona o prostornom uređenju (“Sl.novine Kantona Sarajevo” br. 7/05), po predhodno utvrđenom interesu općine za izgradnju predmetnog kompleksa. Nakon razgovora s potencijalnim investitorom, ukoliko Zaključak dobije potrebnu većinu investitor će pristupiti izradi Urbanističkog projekta, a po tome poktretanju procedure za građevinsku dozvolu” rekao je Općinski načelnik.
I ovaj Zaključak je dobio potrebnu većinu.

Na 23 sjednici Općinskog vijeća usvojena su i pojedina rješenja iz imovinsko-pravne oblasti kao i Informacija o uspjehu i odgoju učenika u osnovnim i srednjim školama, na području Općine Ilijaš primljena je k znanju.


 

 
Sutra počinje prodaja pretplatnih karata Ispis Email
Autor Aida Muratović   
Četvrtak, 30 Listopad 2014 11:25

Prodaja pretplatnih karata za novembar 2014. godine za sve kategorije korisnika javnog gradskog prevoza, osim za penzionere počet će sutra.

Od 3. do 7. novembra prodajna mjesta radit će produženo, od 07.00 do 16.30 sati, a ostalim radnim danima radit će od sedam do 14.30 sati. U subotu, 1. novembra, dežurna prodajna mjesta Ćumurija, Latinska Ćuprija, Otoka, Dobrinja, Ilidža, Vogošća i Hadžići radit će u vremenu od 08.00 do 13.30 sati, najavljeno je iz GRAS-a.

 
Na sajmu Natural products Scandinavia u Malmeu se predstavila firma "Halilović" Ispis Email
Autor Aida Muratović   
Četvrtak, 30 Listopad 2014 09:59

mejraSedam kompanija iz Bosne i Hercegovine uspješno su predstavile na sajmu "Natural Products Scandinavia", koji je održan 26. i 27. oktobra 2014. godine u Malmeu u Švedskoj. Pored očekivanih kontakata sa kompanijama iz Švedske, održani su i brojni sastanci sa firmama iz Danske, Norveške, Finske, ali i Holandije, Njemačke, Austrije, Velike Britanije i drugih zemalja. I firma “Halilović”Ilijaš je bila dio bh tima .
Na sajmu smo predstavljali eterična ulja ,ljekovito bilje i žitarice –kazala je Mejra Halilović.

Opširnije...
 
57 sugrađana dalo krv Ispis Email
Autor Aida Muratović   
Srijeda, 29 Listopad 2014 13:21

krvCrveni križ općine Ilijaš u saradnji sa Zavodom za transfuziju Sarajevo je organizovao akciju dobrovoljnog darivanja krvi .Prijavljene su 64 osobe ,od toga 57 je dalo krv.Akcija je održana u prostorijama Crvenog križa Ilijaš.

 
<< Početak < « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 » > Kraj >>

Stranica 1 od 103
OPĆINA ILIJAŠ
Strategija razvoja
Vizija razvoja
Vodić kroz općinu
Tenderi/Konkursi/Oglasi
Općinsko vijeće
Budžet
Postavite pitanje
Uprava Općine Ilijaš
Mjesne zajednice
e-uprava
INFO

ADRESA:
126. Ilijaške brigade, br.6
71 380 Ilijaš

TELEFON:
+387 33 58 06 20

E-MAIL:
info@ilijas.ba

RADNO VRIJEME
07:45 - 16:15

RAD SA STRANKAMA:
08:00 - 16:00


 

Sve informacije o Vašim zahtjevima možete dobiti na Info Desk-u (Info Pultu) Općine Ilijaš.

Na Info Desk-u ćete dobiti detaljna upustva, vodiće za ostvarivanje Vaših zahtjeva, kao i tipske obrasce zahtjeva.

Info Desk se nalazi na ulazu u glavnu zgradu Općine Ilijaš.

Više informacija na:
Telefon: +387 33 58 06 20
E-mail: info@ilijas.ba

 

 

Izbori 2014

Preliminarni rezultati za sve nivoe vlasti za Opće izbore 2014. godine za izbornu jedinicu Ilijaš:

pdfsmall Predsjedništvo BiH

pdfsmall Zastupnički/Predstavnički dom parlamentarne skupštine BiH

pdfsmall Zastupnički/Predstavnički dom parlamenta FBiH

pdfsmall Skupštine kantona FBiH (Kanton Sarajevo)

.

URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI ZA POTREBE RASPISIVANJA JAVNOG POZIVA U SVRHU DODJELE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ZA IZGRADNJU INDIVIDUALNIH STAMBENIH OBJEKTA NA LOKALITETU NOVO NASELJE "ALIĆA GAJ" 

Skica

Poster

.

pdfsmall Izvještaj o radu Općinskog načelnika i općinskih službi za 2013. godinu

pdfsmall Izvještaj o radu Općinskog načelnika i općinskih službi za 2013. godinu - PRILOG

pdfsmall OPERATIVNI PLAN OPĆINSKOG NAČELNIKA ZA 2014. GODINU

Intervju

U oktobarskom izdanju Business magazina objavljen je opširan intervju sa načelnikom Općine Ilijaš gospodinom Akifom Fazlićem pod naslovom "Privredna progresija temeljna je odrednica rada organa lokalne uprave".

 Dio intervjua smo objavili na internet stranici, a cjelokupan intervju možete preuzeti na linku ispod ovog teksta.

 

pdfsmall 

Cjelokupan intervju načelnika Općine Ilijaš u Business magazinu

Sarajevo srce Europe

Sarajevo srce Europe

 

Sarajevo Heart of Europe

 

BROJAČ POSJETA
'
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDanas103
mod_vvisit_counterJuče556
mod_vvisit_counterOva sedmica2393
mod_vvisit_counterOvaj mjesec16750