Previous Next

Sanacija krovova na dvije zgrade u Podlugovima i Ilijašu

Načelnik Općine Ilijaš Akif Fazlić sa saradnicima iz službe za saobraćaj, stambeno – komunalne poslove i građenje obišao je radove na sanaciji krova na zgradi kolektivnog stanovanja u Podlugovima.

Radovi se odvijaju u okviru projekta sanacije objekata oštećenim ratnim dejstvima. Riječ je o zgradi kolektivnog stanovanja u Moševačkoj ulici na broju 32 u Podlugovima i zgradi kolektivnog stanovanja u ulici Ivana Franje Jukića na brojevima 14 i 16 u Ilijašu.

Sredstva za sanaciju ovih objekata osigurana su od strane Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo u iznosu od 50.000 KM i Općine Ilijaš u vrijednosti 40.000 KM.

Proceduru izbora izvođača radova i implementacije projekta vodi Općina Ilijaš. Izvođač radova je fima "Polet – Srebrenica" doo Ilijaš, a nadzor nad izvođenjem radova vrši Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo.

Načelnik Fazlić se zahvalio izvođaču radova i najavio još dva projekta iz ove oblasti.

"Želim pohvaliti firmu koja izvodi radove, jer su iskoristili lijepo vrijeme da se blagovremeno realizuje ovaj značajan projekat za stanare zgrada koje su u projektu rekonstrukcije krovova. Potom se zahvaljujem Ministarstvu komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo kao suinvestitoru ovog projekta i što prepoznaju značaj i važnost ovakvih projekata i obezbjeđuju značajna sredstva iz budžeta Kantona Sarajevo. Općina Ilijaš je pripremila još dva projekta iz ove oblasti, jedan u Starom Ilijašu i jedan u Srednjem, te ćemo nastojati da kroz udruživanje sredstava sa KS obezbijedimo finanisranja, odnosno pokretanje realizacije i ovih projekata u toku godine", rekao je načelnik Fazlić.

Redžiba Kriještorac sa suprgom Ramizom u ovoj zgradi živi od 1996 godine i kaže kako će stanarima mnogo značiti zamijena krova. "Ovo je slatka za sve nas. Plašila sam se da se krov ne uruši zbog slabe konstrukcije i dotrajalosti. Presretna sam što će se napokon riješiti ovaj problem", kazala je Kriještorac.

Adis Bećirović predstavnik firme "Polet – Srebrenica" doo Ilijaš je kazao kako bi se do petka radovi na ovoj zgradi trebali privesti kraju.

"Trenutno smo u završnoj fazi tesarskih radova, ostalo nam je da realizujemo limarske i krovopokrivačke radove. Po dinamici i planu izvođenja to će biti gotovo do petka. Dakle za tri dana bismo trebali završiti komepletne radove na ovom objektu. Nakon toga sa radovima se selimo na zgradi kolektivnog stanovanja u ulici Ivana Franje Jukića u Ilijašu. Tu su u pitanju ravni krovovi, radi se o hidroizolaciji sa sklanjanjem i vraćanjem šljunkastog materijala", rekao je Bećirović.

Firma "Polet - Srebrenica" je uvedena u posao 7. marta, a rok za izvođenje radova je 60 kalendarskih dana. 

Image

Adresa

Ul. 126. Ilijaške brigade, br. 16
71 380 ILIJAŠ

ID BROJ: 4200621930005
Depozitni račun
RAIFFEISEN BANKA : 1610000091470429

 ISO 9001:2015

Kontakt informacije

Tel:  +387 33 58 06 20
Fax: +387 33 40 05 05
Mail: info@ilijas.ba