Previous Next

Radionica u okviru projekta MEG II: Unaprijeđenje funkcije e-uprave između uprave i građana, te uprave i privatnog sektora

U okviru druge faze Projekta općinskog okolišnog upravljanja (MEG II) u Općini Ilijaš je održana radionica na temu unaprijeđenje funkcije e-uprave između uprave i građana, te između uprave i privatnog sektora.

Radionicu je održao eksterni MEG konsultant za uposlenike Općine Ilijaš zadužene e-registar i digitalnu komunikaciju sa privatnim sektorom, te građankama i građanima, potom za sve pomoćnike načelnika i šefove službi, vijećnike i vijećnice, predsjedavajuću OV, sekretara OV i koordinatoricu MEG projekta Općine Ilijaš.

Projekat općinskog okolišnog upravljanja (MEG II) se implementira u 31 jedinici lokalne samouprave, a zajednički ga finansiraju Vlada Švicarske, Švedska i Vlada Češke Republike, kao i Evropska unija u BiH kroz svoj IPA II fond, a provodi ga Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u BiH.

Image

Adresa

Ul. 126. Ilijaške brigade, br. 16
71 380 ILIJAŠ

ID BROJ: 4200621930005
Depozitni račun
RAIFFEISEN BANKA : 1610000091470429

 ISO 9001:2015

Kontakt informacije

Tel:  +387 33 58 06 20
Fax: +387 33 40 05 05
Mail: info@ilijas.ba