Proljetna akcija prikupljanja kabastog otpada i odvojeno prikupljenog otpada

Proljetna akcija prikupljanja kabastog otpada i odvojeno prikupljenog otpada na području općine Ilijaš planirana je u periodu od 14. do 20. maja 2022. godine. Akcija podrazumijeva prikupljanja kabastog otpada, odvojeno prikupljanje elektronskog i elektroničkog otpada na mobilnim reciklažnim dvorištima u terminima koji će biti objavljeni, odvojeno prikupljanje staklene ambalaže na četiri lokacije po općini te prikupljanje papira i plastike na mobilnim reciklažnim dvorištima, uređenja školskih dvorišta, odvojeno prikupljanje otpada te edukacije učenika o postupanju sa otpadom i hortikulturom u dvije škole po općini, čišćenje i uređenje javnih površina.

 Raspored iznošenja kabastog otpada po mjesnim zajednicama na području općine Ilijaš je sljedeći:

Mjesna zajednica

Lokacija

Datum iznošenja kabastog otpada

MZ Luka

kod spomen obilježja

14.-15.05.2022.

kod prodavnice

14.-15.05.2022.

MZ Gajevi

kod trgovine

14.-15.05.2022.

MZ Ilijaš - Grad

kod kontejnera

14.-15.05.2022.

Zeleni otok

14.-15.05.2022.

MZ Stari Ilijaš

iza "Jahorine"

14.-15.05.2022.

iza samoposluge

14.-15.05.2022.

kod kontejnera

14.-15.05.2022.

MZ Kamenica

Plato kod autobuske stanice

14.-15.05.2022.

MZ Lješevo

Plato kod stadiona

14.-15.05.2022.

MZ Lješevo

Plato staro selo

14.-15.05.2022.

Željeznička stanica

14.-15.05.2022.

MZ Malešići

Preko puta Mjesne zajednice

14.-15.05.2022.

Plato kod Ozrenke

14.-15.05.2022.

MZ Misoča

Plato kod mosta

14.-15.05.2022.

Plato preko puta kasarne

14.-15.05.2022.

MZ Mrakovo

Kod trafostanice

14.-15.05.2022.

Salkanov han – plato kod doma zdravlja

14.-15.05.2022.

Plato - Popovići

14.-15.05.2022.

MZ Podlugovi

Plato kod Željezničke stanice

14.-15.05.2022.

Plato preko puta osnovne škole

14.-15.05.2022.

MZ Srednje

Kod kontejnera

14.-15.05.2022.

 

Plan akcije odvojenog prikupljanja elektronskog i elektroničkog otpada putem mobilnog reciklažnog dvorišta

Datum

Lokacija – mjesto reciklažnog dvorišta

Vrijeme odlaganja otpada

17.05.2022.

MZ Lješevo - Staro selo

od 12 do 15 h

17.05.2022.

MZ Podlugovi - O.Š. Podlugovi

od 15 do 18 h

18.05.2022.

MZ Ilijaš Grad - O.Š. Hašim Spahić

od 12 do 15 h

18.05.2022.

MZ Stari Ilijaš - O.Š. Stari Ilijaš

od 15 do 18 h

19.05.2022.

MZ Malešići - Plato kod društvenog doma

od 12 do 15 h

19.05.2022.

MZ Srednje - Centralni plato

od 15 do 18 h

 

Na lokacijama gdje će biti locirano mobilno reciklažno dvorište građani će imati mogućnost:

 • odvojeno odlaganje elektronskog i elektroničkog otpada;
 • odvojeno odlaganje ambalažnog otpada: papira, kartona, PET ambalaže, najlona i stakla;
 • popunjavanja upitnika sa kojim će učestvovati u nagradnoj igri ZEOS-a koji će na kraju akcije

izvući dobitnike koji će dobiti nagrade u vidu novog električnog aparata;

 • dobiti informacije o odvojenom prikupljanju svih vrsta otpada od strane uposlenika KJKP RAD-a.

 

Plan akcije odvojenog prikupljanja ambalažnog stakla u zelenim zvonastim kontejnerima

Lokacija

Mjesna zajednica

Termin odlaganja staklene ambalaže

Banovac

Ilijaš Grad

14.-20.05.2022. godine

Centralni plato

Srednje

14.-20.05.2022. godine

 

KJKP RAD I EKOPAK će na četiri lokacije na općini tokom sedam dana postaviti zvonaste zelene kontejnere za prikupljanja stakla gdje će građani i pravna lica moći donijeti i odložiti staklo iz podruma, garaža ili iz drugih objekata.

Plan akcije u osnovnim školama

Osnovna/srednja škola

Termin akcije

Osnovna škola Hašim Spahić (Ilijaš)

18.05.2022. godine u 10 h

 

U odabrane dvije osnovne škole tokom akcije će se uraditi sljedeće:

 • Orezivanje žive ograde i uređenje hortikulture u dvorištu od strane KJKP PARK;
 • Čišćenje i pranje asfaltiranih površina u školi i odvoz otpadaka od strane KJKP RAD;
 • Postavljanje posuda za odvojeno prikupljanje ambalažnog otpada od strane EKOPAK;
 • Postavljanje kanti za prikupljanje elektronskog i elektroničkog otpada od strane ZEOS;
 • Edukacija ekološke sekcije od strane KJKP RAD;
 • Na dan akcije učenici trebaju donijeti u školu elektronski, elektronički otpad i ambalažni otpad: papir, karton, PET ambalažu;
 • Najbolja i najaktivnija škola će na kraju akcije dobiti prigodan poklon od strane partnera.
Image

Adresa

Ul. 126. Ilijaške brigade, br.6
71 380 ILIJAŠ

ID BROJ: 4200621930005
Depozitni račun
RAIFFEISEN BANKA : 1610000091470429

 ISO 9001:2015

Kontakt informacije

Tel:  +387 33 58 06 20
Fax: +387 33 40 05 05
Mail: info@ilijas.ba