Previous Next

Općina Ilijaš izdvojila 122.000 KM za rad 13 boračkih udruženja u 2024. godini

U velikoj sali Općine Ilijaš upriličeno je potpisivanje i dodjela Ugovora o finansiranju i sufinansiranju 13 udruženja građana koja okupljaju boračku populaciju. Dodjeli su prisustvovali predstavnici boračkih udruženja sa područja općine Ilijaš, općinski načelnik Akif Fazlić i pomoćnik načelnika u Službi za opću upravu, boračko – invalidsku i socijalnu zaštitu Nijaz Spahić. Pomoćnik načelnika Nijaz Spahić je izrazio zadovoljstvo današnjim potpisivanjem Ugovora, te pojasnio na koji način i za koje projekte su raspoređena budžetska sredstva.

- Odlukom o godišnjoj raspodijeli sredstava iz budžeta Općine Ilijaš za 2024. godinu osigurano je 62.000 KM za aktivnosti obilježvanja značajnih datuma, događaja i ličnosti iz perioda odbrambeno – oslobodilačkog rata 1992-1995. i NOR-a 1941-1945. godine. Za redovan rad – stručnu i pravnu pomoć članstvu u ostvarivanju statusnih pitanja iz budžeta Općine Ilijaš je osigurano 60.000 KM, pojasnio je Spahić.

Načelnik Fazlić čestitao je Dan Armije RBiH svim njenim pripadnicima i kazao je da je veliko zadovoljstvo nastaviti dugogodišnju saradnju sa ilijaškim boračkim udruženjima, te da se simbolično i u znak poštovanja i ovi ugovori potpisuju upravo na Dan Armije RBiH 15. aprila.

- Osim podrške redovnom funkcionisanju boračkih udruženja, sve više preovlađuje podrška programskom radu, projektima, obilježavanju važnih datuma, pisanju knjiga, snimanju filmova, stvari koje su bitne i treba da ostavimo generacijama koje dolaze, da se sačuva uspomena i istina o časnoj borbi za našu domovinu, što će biti nastavljeno i ove godine i raduje što ima takvih zahtjeva. Želim vas pozvati na nastavak dobre saradnje, zajednički smo radili za opći interes i to se vidjelo i prošle godine iz većeg prisustva građana događajima i važnim godišnjicima, što dovoljno govori o dobroj organizaciji i dobrim programima, naveo je načelnik Fazlić.

Predstavnici boračkih udruženja zahvalili su se načeliku Fazliću i Općini Ilijaš. Predsjednik Udruženja boraca 126. Ilijaške brigade Bego Durić kazao je da će ova sredstva biti utrošena za redovan rad i troškove funkcionisanja Udruženja.

- Udruženje 126. Ilijaške brigade je najbrojnije boračko udruženje u općini Ilijaš, na našoj Skupštini bude prisutno od 200 do 300 naših članova. Sva udruženja mogu biti izuzetno zadovoljna podrškom Općine Ilijaš svom radu. Osim redovnih aktivnosti, Općina Ilijaš podržava i naše projekte, zaokruženo je finansiranje jednog od najvećih projekata a to je Monografija. Posebno ove godine uz potporu i Općine i Ministarstva za boračka pitanja KS nastavljeno je uređenje Spomen sobe 126. Ilijaške brigade, koja je u fazi uređenja enterijera i očekujemo i otvorenje povodom Dana brigade sljedeće godine, naveo je Durić.

Za udruženje “Organizacija porodica šehida i poginulih boraca općine Ilijaš” i Udruženje “RVI Ilijaš” osigurano je po 10.000 KM. Sa 4.500 KM podržani su JOB “Unija veterana” Ilijaš, Udruženje demobilisanih boraca Ilijaš, Udruženje logoraša Ilijaš i Udruženje boraca 126. Ilijaške brigade. Sa 4.000 KM podržano je Udruženje Antifašista i boraca NOR-a Ilijaš. Za Patriotsku ligu 91, Udruženje dobitnika najvećih ratnih priznanja i odlikovanja i Udruženje porodica nestalih osigurano je po 3.500 KM. Za Udruženje žena u Armiji RBiH izdvojeno je 3.000 KM. Za Udruženje maloljetnih boraca Armije RBiH osigurano je 2.500 KM i za Udruženje boraca odbrambeno – oslobodilaćkog rata “Tale” Ilijaš 2.000 KM.

Image

Adresa

Ul. 126. Ilijaške brigade, br. 16
71 380 ILIJAŠ

ID BROJ: 4200621930005
Depozitni račun
RAIFFEISEN BANKA : 1610000091470429

 ISO 9001:2015

Kontakt informacije

Tel:  +387 33 58 06 20
Fax: +387 33 40 05 05
Mail: info@ilijas.ba