Blog

Lattest News Aroud Business

Previous Next

Općina Ilijaš izdvojila 10.000 KM za Službu socijalne zaštite općine Ilijaš

Općinski načelnik Akif Fazlić održao je radni sastanak sa direktorom JU „Kantonalni centar za socijalni rad Sarajevo“ Mahirom Delićem i šeficom Službe socijalne zaštite Općine Ilijaš Amrom Bučan. Sastanku je prisustvovao i Nijaz Spahić pomoćnik načelnika u Službi za boračko – invalidsku zaštitu.

Budžetom Općine za 2022. godinu planirana su sredstva u iznosu od 10.000,00 KM za JU “Kantonalni centar za socijalni rad” za nabavku informatičke opreme i kancelarijskog namještaja Službe socijalne zaštite općine Ilijaš.

"Ove godine kada smo kreirali Nacrt budžeta Općine Ilijaš naša Služba je aplicirala sa zahtjevom za sredstava informatičke opreme što je Općinsko vijeće i odobrilo. Računarska oprema je planirana u svrhu boljeg funkcionisanja Centra za socijalni rad u Ilijašu", rekao je pomoćnik načelnika u Službi za boračko – invalidsku Nijaz Spahić.

Direktor JU „Kantonalnog centra za socijalni rad Sarajevo“ Mahir Delić je kazao kako mu je ovo prvi zvanični kontak sa Općinom Ilijaš, te da se nada uspješnoj saradnji i u budnućnosti.

„Ovo je naš prvi kontakt sa Općinom Ilijaš. Do sada su druge općine na teritoriji Kantona Sarajevo pružale podršku našoj ustanovi, a to nije bio slučaj sa Općinom Ilijaš. Nadam se da će i u buduće Općina Ilijaš pomagati jer u ovom momentu Centar nema dovoljno sredstava za nabavku potrebne informatičke opreme koja će nam dobro doći“, rekao je Delić.

Amra Bučan, šefica Službe socijalne zašitite općine Ilijaš spomenula je da na godišnjem nivou preko 6.500 lica koja zatraži pomoć u Centru.

„Kada su u pitanju podaci o našim korisnicima možemo reći da je ove godine povećam broj korisnika koji se obraćaju za pomoć. Kada su u pitanju ostvarena prava i usluge nije došlo do znatnog povećanja. Pružamo usluge našim korisnicima, dodjeljujemo novčane pomoći i pokušavamo ih osnažiti kroz razne projekte“, istakla je Bučan.

Image

Adresa

Ul. 126. Ilijaške brigade, br.6
71 380 ILIJAŠ

Kontakt informacije

Tel:  +387 33 58 06 20
Fax: +387 33 40 05 05
Mail: info@ilijas.ba
opacity: 0;