Previous Next

Održana prezentacija i javna rasprava na Nacrt Urbanističkog plana urbanog područja Ilijaša za period 2016-2036. godina

U sali Općinskog vijeća Ilijaš održano je izlaganje i javna rasprava Nacrta Urbanističkog plana urbanog područja Ilijaša za period 2016-2036. godina. Prezentaciji i raspravi su prisustvovali načelnik Općine Ilijaš Akif Fazlić, direktor Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo Faruk Muharemović, pomoćnica načelnika u Službi za prostorno uređenje i zaštitu okoliša Meliha Avdibegović sa saradnicima, tim za izradu Urbanističkog plana: Edin Jenčiragić, Adnan Šabeta, Merima Kapetanović, Nedim Đuzo i Ajla Beganović – Rosan, potom direktorica JKP "Vodostan" Ilijaš Belma Zukić, rukovodioc radne jedinice KJKP "Rad" Ilijaš Alan Šerak, vijećnici Općinskog vijeća Ilijaš, predsjednici mjesnih zajednica i ostali zainteresovani građani.

Na samom početku prisutnima se obratio načelnik Općine Ilijaš, koji je ukratko pojasnio glavnu primjedbu na Plan, a koja se tiče značajnog smanjena urbanog područja.

- Zadovoljstvo mi je da smo u ovolikom broju danas ovdje. Za nas, kao lokalnu zajednicu, jako je važno da smo došli u poziciju raspravljai o Nacrtu Urbanističkog plana. Svi znamo da je prethodni Plan istekao 2016. godine i da je potpuno jasna potreba i važnost donošenja novog, posebno jer novo vrijeme donosi nove izazove i nove vizije razvoja. Želim vas sve napomenuti da je Općina Ilijaš geografski pozicionirana na vrlo atraktivnom lokacijskom prostoru, na koridoru Sarajevo – Zenica i također velikim dijelom naše općine proteže se magistralni put i glavna poveznica Sarajevo – Tuzla. To ukazuje na razvojne mogućnosti naše općine. U tom smislu Urbanistički plan je zaista temelj za naš urbani razvoj. Ono što smo dobili kroz Nacrt i što će biti naša osnovna primjedba jeste da je značajno smanjeno urbano područje u odnosu na svako prethodno rješenje. Dakle prethodni Urbanistički plan je obuhvatao nekih 3.284 hektara, a sada je prijedlog oko 2.200 hektara. Što znači da je planiran gotovo za trećinu manji. Mi kao lokalna zajednica zaista želimo i insistirat ćemo da urbano područje bude u granicama važećeg prostornog plana, što i jeste zakonska osnova. Sve tendencije i parametri pokazuju da je Ilijaš u fokusu, da je atraktivan kao lokalitet i da pokazuje mogućnosti razvoja. U tom smislu zaista ovaj Nacrt Plana i Plan koji će se na kraju definisati ne smiju biti prepreka takvoj jednoj viziji i razvoju. Mi ćemo naravno u narednom periodu intenzivno raditi i dati i druge primjedbe na Nacrt. Želim iskoristiti priliku da čestitam Zavodu što je pokrenuo ovaj Nacrt i time otvorio prostor za javnu raspravu i komunikaciju. Cilj nam je da za Ilijaš dobijemo novi prihvatljiv Urbanistički plan i da stavimo tačku na period u kojem nam je bio otežan urbani ravoj zbog stanja planske dokumentacije i to je ono što će biti naša orijentacija u ovoj javnoj raspravi, zaključio je načelnik Fazlić.

Direktor Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo Faruk Muharemović također se obratio prisutnima.

- Naglašavam da je ovo dokumnet u formi Nacrta i da nije konačna verzija. Pozivam vas sve da primjedbe i sugestije dostavite ili u Općinu ili u Zavod za planiranje KS. Želim pojasniti kako Urbanistički plan nije Regulacioni plan. Ovdje ne pričamo o maticama kuća i o individualnim stambenim objektima. Naš Plan se odnosi na namjene površina zemljišta, znači na velike obuhvate, a ne na katastarske čestice. Zavod vam stoji na raspolaganju i sve što je u skladu sa zakonom i strukom će biti uvaženo. Još jednom se zahvaljujem što ste došli u ovolikom broju, rekao je direktor Muharemović.

Nakon uvodnih obraćanja načelnika Fazlića i direktora Muharemovića stručni tim je prezentovao Nacrt Plana, a potom je otpočela javna rasprava u kojoj je veliki broj građana uzeo učešće. Raspravu je vodila šefica odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša Mersa Zeković.

- Od iznesenih primjedbi na javnoj raspravi najčešće ponavljana odnosila se na namjenu poljoprivrednog zemljišta u užem urbanom dijelu općine, koja mora biti ključ razvoja i napretka općine Ilijaš. Zainteresovani građani su tražili da se u ovom području planiraju namjene zemljišta u službi stanovanja. Izrazili su stav i mišljenje da u ovom području ne može biti poljoprivreda, da istu treba locirati izvan urbanih područja. Bilo je i dosta upita vezano za lociranje solarnih elektrana, te upita vezano za prečišćavanje otpadnih voda općine. Sve primjedbe su evidentirane, a potvrdile su i stav općinskih predstavnika, obzirom da su i nadležne službe imale ovakve stavove, a sa istima je izraženo slaganje i nosioca izrade Plana koji će postupati po primjedbama nakon dostave istih, kazala je Zeković

Zaključkom Skupštine Kantona Sarajevo broj: 01-19-6024/24 od 26.02.2024. godine utvrđen je Nacrt "Urbanističkog plana urbanog područja Ilijaš za period 2016-2036. godine" i stavljen je na Javni uvid u trajanju od 60 dana, do kraja aprila 2024. godine, do kada je moguće dostaviti i pisane primjedbe i sugestije. Uvid u Plan moguće je izvršiti svaki radni dan od 12:30 do 15:30 sati u sali Općinskog vijeća zgrada Općine Ilijaš, III sprat, na web stranici Općine Ilijaš. Printane karte Nacrta plana će biti izložene u prostorijama MZ Ilijaš Stari, MZ Misoča, MZ Podlugovi, MZ Lješevo, te sva zainteresovana lica mogu izvršiti uvid na nekom od navedenih mjesta.

Image

Adresa

Ul. 126. Ilijaške brigade, br. 16
71 380 ILIJAŠ

ID BROJ: 4200621930005
Depozitni račun
RAIFFEISEN BANKA : 1610000091470429

 ISO 9001:2015

Kontakt informacije

Tel:  +387 33 58 06 20
Fax: +387 33 40 05 05
Mail: info@ilijas.ba