Obavijest za javnost

Federalno ministarstvo okoliša i turizma uputilo je akt Općini Ilijaš u vezi sa upoznavanjem javnosti sa podnesenim zahtjevom vlasnika zemljišta za prethodnu procjenu uticaja na okoliš radova na potrebnom krčenju šume, sa ciljem privođenje zemljišta krajnjoj namjeni prema usvojenom Regulacionom planu Haluge.

Image

Adresa

Ul. 126. Ilijaške brigade, br. 16
71 380 ILIJAŠ

ID BROJ: 4200621930005
Depozitni račun
RAIFFEISEN BANKA : 1610000091470429

 ISO 9001:2015

Kontakt informacije

Tel:  +387 33 58 06 20
Fax: +387 33 40 05 05
Mail: info@ilijas.ba