Previous Next

Ilijaškim poljoprivrednicima podijeljeni uređaji za mjerenje pH vrijednosti zemljišta

U prostorijama Općine Ilijaš podijeljeni su uređaji za mjerenje pH vrijednosti zemljišta za 11 poljoprivrednih proizvođača sa područja općine Ilijaš.

Uređaji su podijeljeni u okviru projekta Jačanje kapaciteta i edukacija poljoprivrednika o uticaju klimatskih promjena u općinama Hadžići i Ilijaš, a kojeg implementira Centar za energiju, okolinu i resurse – CENER 21.

Ilijaš je, zajedno sa Hadžićima, jedna od dvije pilot općine na kojima se sprovode projektne aktivnosti, kako bi poljoprivrednici sa ovih područja imali priliku ojačati svoje kapacitete kroz edukativnu radionicu i dodjelu uređaja za analizu zemljišta.

Projekat ima za cilj jačanje svijesti poljoprivrednika sa područja općina Hadžići i Ilijaš o utjecaju klimatskih promjena na poljoprivredu te educiranje o mjerama prilagođavanja i blagovremenoj prevenciji šteta uzrokovanih klimatskim promjenama, kao i umrežavanje sa akademskim krugom i stručnjacima iz ove oblasti, koji će, kada se ukaže potreba, pružiti pomoć i rješenja u budućnosti.

Aktivnosti predviđene projektom su edukacija 20 predstavnika poljoprivrednih gazdinstava, nabavka uređaja za analizu zemljišta i smjernice za prilagođavanje klimatskim promjenama u poljoprivrednom sektoru.

Projekat Jačanje kapaciteta i edukacija poljoprivrednika o uticaju klimatskih promjena realizuje se uz pomoć Kanadskog fonda za lokalne incijative (Canada Fund for Local Initiatives- CFLI). Ukupan budžet projekta je 24,248.22 CAD.

Image

Adresa

Ul. 126. Ilijaške brigade, br. 16
71 380 ILIJAŠ

ID BROJ: 4200621930005
Depozitni račun
RAIFFEISEN BANKA : 1610000091470429

 ISO 9001:2015

Kontakt informacije

Tel:  +387 33 58 06 20
Fax: +387 33 40 05 05
Mail: info@ilijas.ba