Previous Next

Najava 30. redovne sjednice Općinskog vijeća Ilijaš

Redovna 30. sjednica Općinskog vijeća Ilijaš održat će se dana 28. septembra (četvrtak) 2023. godine sa početkom u 16:00 sati, u sali Općinskog vijeća Ilijaš (zgrada Općine Ilijaš, III sprat) sa sljedećim

DNEVNIM REDOM:

1. Vijećnička pitanja i inicijative;
2. Izvještaj o realizaciji zaključaka sa 29. sjednice Općinskog vijeća Ilijaš;
3. Izvještaj o realizaciji akata sa 29. sjednice Općinskog vijeća Ilijaš;
4. Prijedlog Odluke o usvajanju "Gender akcionog plana Općine Ilijaš za period od 2023. do 2027. godine";
5. Prijedlog Pravilnika o izmjenama Pravilnika o stipendiranju i nagrađivanju izuzetno nadarenih učenika i studenata - prečišćeni tekst;
6. Prijedlog Pravilnika o izmjenama Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata u stanju socijalne potrebe - prečišćeni tekst;
7. Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za izvođenje radova na rekonstrukciji i izgradnji saobraćajnice unutar lokaliteta Apartmanskog naselje Donja Bioča;
8. Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za izvođenje radova na izgradnji "KBTS 10(20)/0,42 kV Misoča 2 (1839)" i priključnih srednjenaponskih 10(20) kV kablova za KBTS 10(20)/0,42 kV Misoča 2 (183) i 0,4 kV kablovskim izlazima;
9. Prijedlog Odluke o neposrednoj pogodbi za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta k.č.br.315/9 K.O. Ilijaš Grad;
10. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu označavanja i evidentiranja naseljenih mjesta, poslovnih zona, ulica, trgova i kućnih brojeva;
11. Prijedlog Odluka o:
a) usvajanju Plana parcelacije "Kamenica" Ilijaš
b) provođenju Plana parcelacije "Kamenica" Ilijaš;
12. Prijedlog Rješenja o:
a) razrješenju člana Komisije za javna priznanja, obilježavanje događaja i ličnosti i zaštitu kulturnog i prirodnog naslijeđa
b) izboru člana Komisije za javna priznanja, obilježavanje događaja i ličnosti i zaštitu kulturnog i prirodnog naslijeđa.

Image

Adresa

Ul. 126. Ilijaške brigade, br. 16
71 380 ILIJAŠ

ID BROJ: 4200621930005
Depozitni račun
RAIFFEISEN BANKA : 1610000091470429

 ISO 9001:2015

Kontakt informacije

Tel:  +387 33 58 06 20
Fax: +387 33 40 05 05
Mail: info@ilijas.ba