Previous Next

Dodijeljeni Ugovori o finansiranju projekata za mlade i udruženja iz oblasti kulture u iznosu od 75.000 KM

Potpisivanje Ugovora o finansiranju projekata za mlade i udruženja iz oblasti kulture sredstvima budžeta Općine Ilijaš za 2024. godinu upriličeno je danas u sali Općinskog vijeća Ilijaš. Odlukom o dodjeli sredstava iz granta za projekte mladih osigurano je 10.000 KM. Sredstva će biti raspoređena na sedam projekata u cilju realizacije Akcionog plana Strategije prema mladima Općine Ilijaš za period 2023 – 2028. godine iz oblasti omladinski aktivizam, volonterski rad, zaštita životne sredine, kultura življenja, projekti za očuvanje, čišćenje i zaštitu prirode. Odlukom o dodjeli sredstava za finansiranje i sufinansiranje udruženja iz oblasti kulture u cilju unaprijeđenja kulturnih aktivnosti i oplemenjivanja kulturnog ambijenta na lokalnom nivou osigurano je 55.000 KM. Dodatno su osigurana namjenska sredstva za plaćanje režijskih troškova u iznosu od 10.000 KM.

Prisutne je pozdravila i poželjela dobrodošlicu pomoćnica načelika u Službi za društvene djelatnosti i poslove mjesnih zajednica Sanja Zagorac-Jozić te najavila kreiranje jedinstvenog pravilnika o postupku finansiranja/sufinansiranja organizacija civilnog društva.

"Na javni pozvi koji je objavljen krajem februara pristiglo je 18 aplikacija sa 18 projektnih prijedloga. Finansiranjem je obuhvaćeno 15 prijedloga. Bužetska pozicija je jedanaka kao i u prethodnoj godini. Imamo i dva nova udruženja kojima čestitam na želji da učestvuju na javnom pozivu Općine Ilijaš. Praksa je da prva godina finansiranja bude sa simboličnim sredstvima, a naredne godine u skladu sa razultatima rada to finansiranje bude u značajnijem iznosu.

Općina Ilijaš je putem Plana integriteta preuzela obavezu da unaprijedi postupak finansiranja organizacija civilnog društva. Tako da ćemo mi najvjerovatnije krajem augusta donijeti jedinstveni pravilnik i još jednom razmotriti vrijednost bodovnih kriterija kako bi bili još egzaktniji. Pravilnikom ćemo prošiti oblasti koje finansiramo. Želja nam je da proširimo oblast obrazovanja, zaštite ljudskih prava, zaštite žrtava nasilja. Pravilnik će biti predložen Općinskom vijeću na usvajanje", kazala je Sanja Zagorac-Jozić, pomoćnica načelnika u Službi za društvene djelatnosti i poslove mjesnih zajednica.

Općinski načelnik Akif Fazlić je istakao kako su u nekoliko zadnjih godina u Ilijašu omogućeni svi materijalni uslovi za rad i djelovanje udruženja te da je sada vrijeme da se finansijska sredstava i trud uloži u društvenu nadogradnju, aktivizam, promociju kulture i rada sa mladima.

"Znam da nije lako voditi udruženja, stoga vam čestitam na društvenom angažmanu i želim mnoštvo uspjeha u budućnosti. Ove godine raspolažemo sa istim sredstvima kao i prethodne. Vi ste u prilici da aplicirate i prema drugim nivoima vlasti, naročito u Kantonu Sarajevo, a nadležna općinska služba vam je na dispoziciji u smislu svake pomoći. Nadam se da ćete u okviru ovih finansijskih sredstava ispuniti svoje programe i očekivanja lokalne zajednice."

Omladinska organizacija “Iskoristi dan – Carpe Diem” realizovat će sedam projekata ukupne vrijednost 10.000 KM. "U maju Omladinska organizacija "Iskoristi dan – Carpe diem" proslavlja desetu godišnjicu postojanja i želim se zahvaliti Općini Ilijaš što je pratila naš rad od prve godine i bila nam vjetar u leđa. Sve ove godine radimo na principima koje smo postavili na samom početku, a to je transparnetan rad i fokus na naše ciljne grupe djecu i mlade. Volontere koji su prošli kroz našu organizaciju trudili smo se naučiti tim vrijednostima i pružiti im mogućnost ličnog razvoja, a uz to su oni doprinijeli razvoju naše loklane zajednice. Ponosna sam i na nove generacije volontera koje obućavamo da preuzimaju vodeće uloge. Nadam se da ćete nam i u budućnsoti biti podrška kao i do sada", kazala je Elma Glamoč predsjednica Omladinske organizacija “Iskoristi dan – Carpe Diem”.

Alma Huskić, predsjednica Udruženja "Zlatne ruke" Ilijaš zahvalila se Općini Ilijaš koja je najveći pokrovitelj za provođenje svih programskih aktivnosti ovog udruženja. "Općina je i ove godine prepoznala rad Udruženja "Zlatne ruke". Drago mi je što možemo nastaviti sa očuvanjem kulturne baštine Bosne i Hercegovine i sa drugim projektima. Opravdat ćemo doznačena sredstva i veselim se što smo partenri ove lokalne zajednice."

U 2024. godini iz budžeta Općine Ilijaš će se finansirati sljedeća udruženja iz oblasti kulture: Bošnjačka zajednica kulture Preporod u BiH – općinsko društvo Ilijaš sa 18.500 KM, Udruženje "Kulturno-umjetničko društvo" Ilijaš 13.3000 KM, Hrvatsko kulturno društvo "Napredak" 7.700 KM, Udruženje za zaštitu kulturno-histroijskog naslijeđa i edukaciju maldih "Arhium" Ilijaš 5.500 KM, Udruženje za unaprjeđenje i razvoj kuturne baštine u BiH "Zlatne ruke" Ilijaš 5.000 KM,Fondacija "Starobosnaki Grad Dubrovnik" Ilijaš 3.000 KM, Udruženje građana "Zavičaj" 1.000 KM, Udruženje Centar za edukaciju "Super znalac 2" Ilijaš 1.000 KM.

Iz budžeta Općine Ilijaš ove godine finansira se jedno omladinsko udruženje "Iskoristi dan – Carpe Diem" sa 10.000 KM.

 

Image

Adresa

Ul. 126. Ilijaške brigade, br. 16
71 380 ILIJAŠ

ID BROJ: 4200621930005
Depozitni račun
RAIFFEISEN BANKA : 1610000091470429

 ISO 9001:2015

Kontakt informacije

Tel:  +387 33 58 06 20
Fax: +387 33 40 05 05
Mail: info@ilijas.ba