Previous Next

Ministrica obrazovanja i načelnik posjetili OŠ Srednje - počinju radovi na sanaciji PŠ u Dragoradima

Povodom početka radova na rekonstrukciji Područne škole u Dragoradima, ministrica odgoja i obrazovanja Kantona Sarajevo Naida Muminović – Hota, delegacija Općine Ilijaš na čelu sa načelnikom Akifom Fazlićem i pomoćnicom Sanjom Zagorac – Jozić posjetili su centralnu školu u Srednjem i pripadajuće područne škole Gajevi i Dragoradi.

Sredstva za ovaj projekat obezbjedilo je Ministarstvo za odgoj i obrazovanje KS u vrijednosti od 80.000 KM i Općina Ilijaš u vrijednosti 15.000 KM.

Radovi obuhvataju unutarnje radove na sanaciji mokrih čvorova, sanaciji podnih površina, detaljno krečenje unutrašnjih površina, vanjsko uređenje i ograđivanje dvorišta, kao i uređenje pristupne staze.

"Sredstva su obezbijeđena u 2020. godini, ali je dobro što je škola bila uvrštena u projekat „Zeleni ekonomski razvoj“ UNDP-a u BiH, tako da je u protekloj godini urađeno utopljavanje, zamijenjen krov, urađena termofasada i zamijenjena vanjska stolarija.

Jedan od dugoročnih prioriteta Općine Ilijaš, a koji mi realizujemo u posljednje tri godine, je stvaranje najboljih tehničkih i materijalnih uslova za rad područnih škola na području općine Ilijaš. U sklopu tog projekta sanirane su područne škole u Bioči, Kamenici, Gajevima. Danas otvaramo radove i u Dragoradima, a očekujemo da budu implementirana sredstva Vlade KS putem Razvojne banke za utopljavanje područnih škola u Ljubnićima, Lješevu i Malešićima kao i Srednjoškolskog centra u Ilijašu. Vrijednost te investicije je više od pola miliona maraka", kazala je Zagorac – Jozić.

Ministrica Muminović – Hota izrazila je zadovoljstvo što će ovaj projekat obezbjediti kvalitetne uslove za odvijanje nastavnog procesa.

"Drago nam je što ćemo kroz rekonstrukciju škole omogućiti kvalitetne uslove za odvijanje nastavnog procesa. Kvalitet života se mora mjeriti upravo u rubnim područjima KS. Uz ovakvo dobre prirodne uslove za zdrav život, moraju postojati i svi drugi infrastrukturni objekti, to je na zapadu dobar standard, dobra putna povezanost i mislim da zajedničkim snagama možemo raditi upravo na tome, na poboljšanju uvjeta života", navela je ministrica Muminović – Hota.

Direktorica Osnovne škole „Srednje“ Dženita Čehajić – Kulo upriličila je obilazak škole, te upoznala ministricu sa specifičnostima rada ove obrazovne ustanove, koja ima najveće školsko područje i tri područne škole Kamenicu, Gajeve i Dragoradi, te gdje djeca vozare i 20 kilometara autobusima do škole u Srednjem. Ministrica je imala priliku obići i kabinet geografije kod inovativnog nastavnika Mahira Mališevića, koji raspolaže sandbox sistemom.

"Cilj ove posjete bio je obilazak svih područnih škola i sagledavanje cjelokupne situacije našeg školskog područja i izuzetno smo sretni što smo imali priliku ugostiti ministricu, kazala je Čehajić – Kulo. Za podršku projektima uručene su zahvalnice ministrici i načelniku.

Izmjene i dopune Pravilnika o stipendiranju Općine Ilijaš

Izmjene i dopune Pravilnika o stipendiranju Općine Ilijaš

Na devetoj redovnoj sjednici Općinskog vijeća Ilijaš usvojene su izmjene i dopune Pravilnika o stipendiranju i nagrađivanju izuzetno nadarenih učenika i studenata i Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata u stanju socijalne potrebe.

Pomoćnica načelnika Sanja Zagorac – Jozić pojasnila je izmjene i dopune koje su suštinski najbitnije i koje bi budućim stipendistima mogle biti korisne prilikom apliciranja na konkurs.

"Prije svega želim se zahvaliti svim vijećnicima Općinskog vijeća Ilijaš na vrlo konstruktivnim prijedlozima. Neki prijedlozi su prihvaćeni, neki nisu mogli biti prihvaćeni, ali najbitnije je da su se vijećnici pripremili i uzeli aktivno učešće kako bismo zajednički došli do što kvalitetnijeg dokumenta. Pored tehničkih usklađivanja u oba pravilnika i rješenja koja su se iskustveno nametnula kroz višegodišnje provođenje konkursa došlo je i do nekih suštinskih promjena", kazala je Zagorac – Jozić.

Kada je u pitanju Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stipendiranju i nagrađivanju izuzetno nadarenih učenika i studenata prvashodno, namjera je bila izjednačiti sve visokoškolske ustanove, registrovane kao javne ustanove na kojima se obrazuju studenti deficitarnih zanimanja kod ostvarivanja prava na stipendiranje bez obzira na ostvareni prosjek ocjena iz prethodne školske/akademske godine, jer je to do sada bila privilegija samo studenata Univerziteta u Sarajevu.

Prvi put je uvedeno pravo na stipendiranje učenika i studenata koji potiču iz porodice u kojoj su istovremeno školuje troje i više djece bez obzira na ostvareni prosjek ocjena iz prethodne školske/akademske godine.

Definisano je i nagrađivanje učenika pobjednika općinskih takmičenja u znanju i najizvrsnijih učenika osnovnih škola.

Iz prethodnog pravilinika ukinuta je dodjela sredstava za odbrane magistarskog rada ili doktorske disertacije. Zato što je kroz redovan sistem stipendiranja omogućeno stipendiranje drugog ciklusa bolonjskog sistema studija, a kako su do sada pravo na dodjelu sredstava za odbrane doktorskih disertacija mogli ostvaritit samo podnosioci zahtjeva koji se nalaze na evidenciji službe za zapošljavanje u posljednjih pet godina nije zaprimljen niti jedan zahtjev.

Kada je u pitanju Pravilnik o stipendiranju učenika i studenata u stanju socijalne potrebe temeljna namjera bila je preciznije definisanje materijalnog cenzusa za socijalna davanja u skladu sa Zakonom o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodica sa djecom Kantona Sarajevo, jer se materijalni cenzus mijenja svake godine, što bi izravno povlačilo i izmjene Pravilnika na godišnjem nivou. Novim Pravilinkom je definisano da se cenzus izračunava kao proizvod prosječne neto plaće ostvarene u Kantonu Sarajevo u prethodnoj kalendarskoj godini, pomnožene sa odgovarajućim koeficijentom definisanim na osnovu Odluke o visini koeficijenta za obručun neto plate ostvarene u Kantonu Sarajevo, koju donosi Vlada Kantona Sarajevo i Instrukcije o inosima novčanih davanja po Zakonu o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodica sa djecom, na prijedlog Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo.

Porodicu iz prethodnog stava ovog člana čine: roditelji, braća, sestre, bračni drug, djeca rođena u braku ili van braka, usvojena djeca, ako žive u zajedničkom domaćinstvu.

Ukinuto je ograničenje da se stipendija ne može dodijeliti za dva ili više učenika iz iste porodice. Ograničenje je postojalo kod socijelnih kategorija, a isto je prethodno ukinuto iz Pravilnika za nadarene učenike.

Po prvi put je uvedeno je pravo na stipediranje jednog učenika ili studenta koji potiče iz porodice u kojoj se istovremeno školuje troje i više djece, bez obzira na ostvareni prosjek ocjena. Također, izvršena su određena tehnička usklađivanja po pitanju potrebnog prosjeka ocjena za deficitarne fakultete i promjene naziva službi za upravu.

Na narednoj, 10. sjednici Općinskog vijeća Ilijaš bit će predložen Plan stipendiranja, kojim se utvrđuje broj stipendija koje će se dodjeliti u školskoj 2021/2022. godini, na osnovu kojeg će sredinom mjeseca novembra 2021. godine biti objavljen konkurs za stipendiranje.

Održana deveta sjednica Općinskog vijeća Ilijaš

Održana deveta sjednica Općinskog vijeća Ilijaš

Deveta sjednica Općinskog vijeća Ilijaš održana je ovog utorka uz prisustvo 23 vijećnika. Dnevnim redom je planirano 13 tačaka, a sjednicu je vodila predsjedavajuća Općinskog vijeća Ilijaš Alma Omerović.

Nakon prezentacije prof. dr. Osmana Lindova usvojen je Zaključak kojim se utvrđuje Nacrt Strategije razvoja i održavanja javnih cesta na području općine Ilijaš za period od 2021. do 2031. godine.

Nacrt se stavlja na javnu raspravu u trajanju od 20 dana, počevši od 29. septembra do 19. oktobra 2021. godine i to objavom na web stranici Općine Ilijaš, javnim uvidom u sali Općine Ilijaš (III sprat) svakim radnim danom u vremenu od 9 do 14 sati, te organizovanjem javne prezentacije u sali Općinskog vijeća 15. oktobra 2021. godine sa početkom u 10 sati.

U javnoj rarspravi mogu učestvovati građani općine Ilijaš kao pojedinci, politički subjekti, mjesne zajednice, uruženja građana, javne ustanove, javna preduzeća, privrednici i druga zainteresovana fizička i pravna lica.

Zainteresovani subjekti mogu dostaviti primjedbe, prijedloge i sugestije na Nacrt Strategije u službu za saobraćaj, stambeno – komunalne poslove ili putem e-maila Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. i Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. najkasnije do 19. oktobra 2021. godine do 16 sati.

Služba će nakon provedene javne rasprave pripremiti i dostaviti Općinskom vijeću Ilijaš na razmatranje prijedlog Strategije, vodeći računa o prijedlozima, mišljenjima i sugestijama iznesenim u toku javne rasprave.

Potom je Vijeće podržalo Odluku kojom se daje suglasnost na plan utroška namjenskih sredstava prikupljenih od naknada za korištenje državnih šuma na području općine Ilijaš u periodu 2020. i 2021. godine za sufinansiranje projekata izgradnje, rekonstukcije i održavanja infrastruktrunih objekata u obuhvatu šuma i šumskog zemljišta i to za: sanaciju i rekonstrukciju puta na dionici od magistralog puta M18 – OŠ "Srednje" – Lepa Luka i platoa u naselju Srednje, potom rahabilitacija putne komunikacije za Korita (III faza) i rehabilitacija puta Spahin Han – Vladajevići (IV faza).

Usvojena je i Odluka kojom se Meho Gljiva imenuje za člana Općinske izborne komisije Ilijaš. Mandat imenovanog člana OIK-a traje sedam godine i teče od dana saglasnosti Centralne izborne komisije BiH.

Vijećnici su usvojili i Odluku o davanju saglasnosti za prometovanje nepokretnosti.

Usvojena je i Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o novčanim podrškama u poljoprivrednoj proizvodnji na području općine Ilijaš za 2021. godinu.

Podržana je Odluka o načinu i uslovima prodaje neizgrađenog građevinskog zemljišta. Ovom Odlukom se daje saglasnost općinskom načelniku za raspisivanje javnog konkursa za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu putem javnog nadmetanja radi izgradnje proizvodne hale u obuhvatu IZ Luke, a u skladu sa RP Luke.

Usvojeno je i Rješenje kojim se mijenja i dopunjuje tačka I dispozitiva Rješenja Općinskog vijeća Ilijaš kojim je utvrđeno da je od javnog interesa izvođenje radova na izgradnji filter postrojenja za prečišćavanje pitke vode sa izvorišta Zajazine na lokalitetu naselja Kamenica, te da se u tu svrhu može pristupiti potpunoj eksproprijaciji dijela zemljišta.

Općinsko vijeće je podržalo izmjene i dopune Pravilnika o stipendiranju i nagrađivanju izuzetno nadarenih učenika i studenata i Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata u stanju socijalne potrebe.

Na kraju sjednica primljena je k znanju Informacija po Izvještaju o finansijskoj reviziji Općine Ilijaš za proteklu godinu, a koju je proveo Ured za reviziju institucija FBiH.

Sastanak načelnika Fazlića i direktora Fonda Memorijala KS

Sastanak načelnika Fazlića i direktora Fonda Memorijala KS

Načelnik Općine Ilijaš Akif Fazlić i pomoćnik načelnika u službi za boračko – invalidsku zaštitu, socijalnu zaštitu i raseljena lica Nijaz Spahić održali su sastanak sa direktorom Fonda Memorijala Kantona Sarajevo Ahmedom Kulanićem. Nedavno imenovani direktor Kulanić i načelnik Fazlić dogovorili su nastavak dugogodišnje dobre saradnje.

Fond Memeorijala godinama unazad finansira postavljanje nišana šehidima koji su ukopani na šehidskim i porodičnim mezarjima na području općine Ilijaš. Fond je finansirao uređenje šehidskih mezarja u Lješevu, Starom Ilijašu i Misoči, postavljanje kapija na porodična mezarja u Solakovićima i u Srednjem, te je sufinansirao izgradnju spomen – obilježja u Mrakovu, Lješevu i Bioči i spomenika u Gornjim Čevljanovićima.

Fond Memorijala osnovan je 1997. godine od strane Skupštine Kantona Sarajevo kao Fond Kantona Sarajevo za izgradnju, a kasnije i očuvanje i održavanje grobalja šehida i poginulih boraca, memorijalnih centara i spomen – obilježja žrtava genocida.

Prvobitna misija Fonda bila je upravo to, da se sistemski riješi izgradnja i postavljanje, te na koncu i očuvanje i održavanje grobalja šehida i poginulih boraca, ali i nadgrobnih spomenika za veterane, pripadnike Armije i MUP-a Republike Bosne i Hercegovine, kao i ostala spomen-obilježja.

Očigledno da je Fond Memorijala Kantona Sarajevo završio, odnosno priveo kraju svoju primarnu djelatnost, međutim direktor Kunalić najavljuje mnogo planova za budućnost. „Mi sada moramo da idemo u pravcu izgradnje kulture pamćenja, u naučnom razvoju. Želimo da Fond memorijala KS bude nosilac ili ustanova u BiH kojoj je primarna zadaća izgradnja kulture sjećanja i pamćenja,“ kazao je Kulanić.

Načelnik Fazlić je kazao kako Općina Ilijaš svake godine izdvaja finansijska sredstva za podršku u organizaciji manifestacije "Odbrana BiH". Također, svake godine Općina Ilijaš i Fond organizuju posjetu Tunelu spasa za učenike devetih razreda ilijaških osnovnih škola. Općina Ilijaš je spremna da u budućnosti podrži ostale značajne projekte Fonda, a koje su primarno vezani za izgradnju kulture sjećanja i pamćenja.

Čišćenje korita rijeke Misoče u MZ Stari Ilijaš

Čišćenje korita rijeke Misoče u MZ Stari Ilijaš

Protekli vikend počeli su radovi na čišćenju korita i obale rijeke Misoče u dužini 710 metara, na lokalitetu kod Jahorine u mjesnoj zajednici Stari Ilijaš.

Radovi su nastavljeni i danas, a podrazumijevaju otklanjanje različitih prepreka duž korita rijeke, visokog rastinja, nanosa smeća i ostalog otpada.

Vrijednost radova je 15.585,00 KM, a provode se u okviru projekta sanacije vodotoka II kategorije na području općine Ilijaš.

Projekat se provodi u pet mjesnih zajednica. Riječ je o sanaciji rijeke Stavinje u Podlugovima, rijeke Misoče, rijeke Ljubine i potoka Rače u Srednjem, zatim sanacija potoka Kraljevac i potoka Morava u MZ Mrakovo, te sanacija potoka u naselju Kamenica.

Cjelokupni projekat finansira Općina Ilijaš u vrijednosti od 60.224,75 KM.

Najava 9. redovne sjednice Općinskog vijeća Ilijaš

Najava 9. redovne sjednice Općinskog vijeća Ilijaš

U utorak, 28. septembra 2021. godine sa početkom u 10:00 sati planirana je 9. sjednica Općinskog vijeća Ilijaš.

Za Dnevni red planirane su sljedeće tačke:

1. Vijećnička pitanja i inicijative;

2. Izvještaj o realizaciji zaključaka sa 8. sjednice Općinskog vijeća Ilijaš;

3. Zaključak kojim se utvrđuje Nacrt Strategije razvoja i održavanja javnih cesta na području Općine Ilijaš za period 2021. - 2021. godine;

4. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na plan utroška namjenskih sredstava prikupljenih po osnovu naknade za korištenje državnih šuma;

5. Prijedlog Odluke o imenovanju člana Općinske izborne komisije Ilijaš;

6. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za prometovanje nepokretnosti - zemljište označeno kao k.č.br.362/7 K.O. Ilijaš Grad;

7. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o novčanim podrškama u poljoprivrednoj proizvodnji na području općine Ilijaš za 2021. godinu;

8. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o građevinskom zemljištu;

9. Prijedlog Odluke o načinu i uslovima prodaje neizgrađenog građevinskog zemljišta – obuhvat Industrijske zone "Luke" Ilijaš;

10. Prijedlog Rješenja iz imovinsko-pravne oblasti kojim se mijenja i dopunjuje tačka I dispozitiva Rješenja Općinskog vijeća Ilijaš broj:01/1-02-1334-9/21 od 26.06.2021. godine;

11. Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o stipendiranju i nagrađivanju izuzetno nadarenih učenika i studenata - prečišćeni tekst;
12. Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata u stanju socijalne potrebe - prečišćeni tekst;

13. Informacija po Izvještaju o reviziji Ureda za reviziju Federacije BiH.

Image

Adresa

Ul. 126. Ilijaške brigade, br. 16
71 380 ILIJAŠ

ID BROJ: 4200621930005
Depozitni račun
RAIFFEISEN BANKA : 1610000091470429

 ISO 9001:2015

Kontakt informacije

Tel:  +387 33 58 06 20
Fax: +387 33 40 05 05
Mail: info@ilijas.ba