Previous Next

Zabrana održavanja sportskih, kulturnih i zabavnih događaja koji nisu primjereni manifestaciji „Dani sjećanja-Srebrenica 11. juli 1995. godine

Na osnovu člana 107. Statuta Općine Ilijaš-prečišćeni tekst (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj: 20/09 i 46/18), općinski načelnik na prijedlog Organizacionog odbora  Manifestacije "Dani sjećanja – Srebrenica 11. jul 1995. godine" donosi: 

Odluka o zabrani održavanja sportskih (osim projekta međunarodnog nogometnog turnira "Cvijet Srebrenice" 2023. u organizaciji NK Jedinstavo), kulturnih i zabavnih događaja koji nisu primjereni Manifestaciji Dani sjećanja - Srebrenica 11. juli 2023. godine

Zabranjuju se sve sportske i kulturne manifestacije u periodu od 07.07. do 11.07.2023. godine na teritoriji općine Ilijaš, a koje nisu primjerene Manifestaciji “Dani sjećanja – Srebrenica 11. juli 1995. godine”. Medijske kuće, organizatori kulturno – umjetničkih i sportskih manifestacija i ugostiteljski objekti na teritoriji općine Ilijaš, dužni su prilagoditi svoje programske sadržaje Danu žalosti i Danima sjećanja - Srebrenica 11. juli 1995. godine.

Za realizaciju ove odluke zadužuju se:

• JAVNA USTANOVA “KULTURNO – SPORTSKI CENTAR I RADIO ILIJAŠ” ILIJAŠ, a koja se obavezuje da oglasi ovu Odluku i da umjesto zabavne i narodne muzike emituje muziku i emisije prikladne danu žalosti;

• Policijska stanica Ilijaš.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na oglasnoj ploči Općine.

Image

Adresa

Ul. 126. Ilijaške brigade, br. 16
71 380 ILIJAŠ

ID BROJ: 4200621930005
Depozitni račun
RAIFFEISEN BANKA : 1610000091470429

 ISO 9001:2015

Kontakt informacije

Tel:  +387 33 58 06 20
Fax: +387 33 40 05 05
Mail: info@ilijas.ba