Previous Next

Uređenje korita rijeke Bosne u Donjoj Luci

U toku su radovi na uređenju korita rijeke Bosne u naselju Donja Luka. Radovi se realizuju u okviru projekta "Obezbjeđenje proticajnog profila rijeke Bosne na lokalitetima Kadarići, Donja Luka, Gornja Luka, Ribarići i Malešići". Vrijednost projekta je 320.000 KM, a investitor je Agencija za vodno područje rijeke Save, u čijoj su nadležnosti vodotoci prve kategorije.

Korito rijeke Bosne na navedenim lokalitetima nije bilo predmetom čišćenja i uređivanja duži vremenski period. Zbog toga je došlo do taloženja riječnih nanosa i formiranja ada u sredinama korita, ali i do značajnog erodiranja obalnog zemljišta. Iz navedenih razloga pri svakom nailasku velikih voda dolazi do pojave izlijevanja rijeke iz korita i plavaljenja okolnog područja. Plavljenja su naročito izražena na mjestima gdje je došlo do nastanka riječnih ada koje su suzile korito i usporavaju protok vode.

"Na lokalitetu smo Donje Luke gdje se radi uklanjanje dvije ade. Ova mjesna zajednica je smještena uz rijeku Bosnu tako da imamo problema kada su obilne padavine. Nakon ovog loklaiteta u našoj mjesnoj zajednici preostaje otklanjanje još dvije ade i to u Gornjoj Luci i Ribarićima. Vremenske prilike i nivo rijeke omogućavaju nesmetano izvođenje radova", kazao je Elmin Brkić predsjednik Savjeta MZ Luka.

U cilju smanjivanja rizika od plavljenja na navedenim lokalitetima vrši se iskop nanosa kako na obalama tako i u sredini korita, kao i čišćenje dionica i sječenje drveća i šiblja te uklanjanje rastinja.

Općinski načelnik Akif Fazlić kaže kako je Općina Ilijaš idenetifikovala pet lokaliteta koji su sa aspekta sigurnosti objekata građana koji žive uz rijeke Bosnu mogući problem prilikom velikih poplava i dodaje: "Završetkom ovog projekta otklonit ćemo opasnost od eventualno novih poplava, a generalno mi nastavljamo sa uređenjem korita rijeke Bosne u Ilijaš Gradu i imamo pripremljen projekat za uređenje u MZ Malešići. Agencija za vodno područje rijeke Save ozbiljno i adekvatno tretira područje protoka rijeke Bosne kroz općinu Ilijaš. Koristim priliku da se zahvalim na dobroj saradnji i na svemu što činimo kao preventivne aktivnosti od eventualnih poplava i posljedica koje takve poplave mogu izazvati."

Po završetku ovog projekta poboljšaće se proticajni profil u koritu rijeke, a doći će i do poboljšanja estetskog izgleda rijeke i priobalnog područja. Završetak radova očekuje se u augustu.

Image

Adresa

Ul. 126. Ilijaške brigade, br. 16
71 380 ILIJAŠ

ID BROJ: 4200621930005
Depozitni račun
RAIFFEISEN BANKA : 1610000091470429

 ISO 9001:2015

Kontakt informacije

Tel:  +387 33 58 06 20
Fax: +387 33 40 05 05
Mail: info@ilijas.ba