Previous Next

Radionica za vijećnike i vijećnice OV Ilijaš u okviru Projekta općinskog okolišnog upravljanja (MEG II)

U okviru druge faze Projekta općinskog okolišnog upravljanja (MEG II) u Općini Ilijaš je održana radionica na temu planiranje rada i izvještavanje o radu vijeća, mehanizmi komunikacije sa građanima i praćenje realizacije akata usvojenih od strane Općinskog Vijeća.

Radionica je organizovana za vijećnike i vijećnice, predsjedavajuću OV, sekretara OV i koordinatora MEG projekta Općine Ilijaš. Cilj je bio predstaviti ključne elemente Srednjoročnog akcionog plana u dijelu koji se odnosi na planiranje rada i izvještavanje o radu vijeća, potom predstaviti mehanizme komunikacije vijećnika sa građanima i praćenje realizacije akata usvojenih od strane vijeća. Kroz prezentaciju aktuelnog stanja u JLS podstaknuti angažovanje učesnika u cilju unapređenja rada Vijeća u ovim oblastima. Radionicu je održala eksterna MEG konsultantica.

Projekat općinskog okolišnog upravljanja (MEG II) se implementira u 31 jedinici lokalne samouprave, a zajednički ga finansiraju Vlada Švicarske, Švedska i Vlada Češke Republike, kao i Evropska unija u BiH kroz svoj IPA II fond, a provodi ga Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u BiH. 

Image

Adresa

Ul. 126. Ilijaške brigade, br. 16
71 380 ILIJAŠ

ID BROJ: 4200621930005
Depozitni račun
RAIFFEISEN BANKA : 1610000091470429

 ISO 9001:2015

Kontakt informacije

Tel:  +387 33 58 06 20
Fax: +387 33 40 05 05
Mail: info@ilijas.ba