Blog

Lattest News Aroud Business

Previous Next

Općina Ilijaš finansijski podržala rad Udruženja "Dajte nam šansu" – 25 porodica sa područja općine Ilijaš korisnici ovog Udruženja

Općina Ilijaš finansijski je podržala rad Udruženja "Dajte nam šansu" sa 3.000 KM. Tim povodom direktorica Udruženja Ines Kavalec danas je posjetila Općinu i potpisala sporazum o sufinansiranju servis centara "Dajte nam šansu 1 i 2".

Servis centri su mjesto podrške porodicama djece i osoba s poteškoćama u razvoju bez obzira na dob djeteta ili osobe s invaliditetom, vrstu ili stepen poteškoće, na nivou Kantona Sarajevo. Centri pružaju usluge građanima svih devet općina KS.

Direktorica Udruženja Dajte nam šasnu Ines Kavalec kazala je kako Udruženje "Dajte nam šansu" postoji od 2011. godine, a od 2014. godine krenuli su sa konkretnim promjenama i kao pilot projekat otvorili servisni centar za podršku porodicama u saradnji sa USD-om Tada je servisni centar imao 60 korisnika, a danas broji ukupno 843 porodice. Drugi servisni centar otvoren je 2017. godine.

"Trenutno pružamo 14 različitih usluga koje su socijalnog karaktera, a svaka usluga je namjenjena kompletnoj porodici. Naš fokus nije isključivo dijete ili osoba sa poteškoćama u razvoju, nego kompletna porodica. Cilj nam je osnaživati roditelje i međupartnerske odnose, osnaživati tipično dijete unutar porodice koje ima člana porodice sa tešloćama u razvoju. Sve ovo radimo zato što sistem apsolutno ne prepoznaje porodicu, nego isključivo dijete sa teškoćama u razvoju. Kao udruženje proglašeni smo od značaja za KS. Imamo svoju budžetsku liniju na KS, te budžetsku liniju Općine Stari Grad, dakle lokalne zajednice nas podržavaju kroz javne pozive.

Po našem master planu ideja je da se obraćamo svim općinama, te prikažemo naš rad i tražimo podršku. Tako smo se obratili i načelniku Općine Ilijaš. Objasnili šta radimo, koje usluge pružamo, te koje su to usluge zapravo najviše tražene od porodica sa općine Ilijaš. Psihološka usluga koja se primarno pruža roditeljima i mobilna usluga gdje prevozimo porodice od Ilijaša do servisnog centra ili do neke druge destinacije najčešće do zdravstevnih centara. Načelnik je prepozano važnost podrške ovoj populaciji i vrlo brzo smo dobili pozitivan odgovor. Po prvi put smo dobili sredstva od Općine Ilijaš i nadam se da je ovo otvaranje vrata našoj budućoj saradnji", kazala je Kavalec.

Sa područja općine Ilijaš usluge ovog Udruženja koristi 25 porodica djece i osoba s poteškoćama u razvoju, što je 100 članova/korisnika usluga servis centara.

Image

Adresa

Ul. 126. Ilijaške brigade, br.6
71 380 ILIJAŠ

Kontakt informacije

Tel:  +387 33 58 06 20
Fax: +387 33 40 05 05
Mail: info@ilijas.ba
opacity: 0;