Previous Next

Održana 29. redovna sjednica Općinskog vijeća Ilijaš

U četvrtak 27. jula održana je 29. redovna sjednica Općinskog vijeća Ilijaš koju je vodila predsjedavajuća Alma Mešić.

Nakon usvojenog dnevnog reda od 16 tačaka, te vijećničkih pitanja i inicijativa usvojen je Izvještaj o realizaciji zaključaka sa 28. i tematske sjednice i Izvještaj o realizaciji akata sa 28. sjednice Općinskog vijeća Ilijaš.

Vijeće je podržalo Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Ilijaš za period od 1. januara do 30. juna 2023. godine. Budžet u tom periodu bilježi 9.664.258 KM ostvarnih prihoda, što je 47% od planiranih prihoda u Budžetu za 2023. godinu. Sa druge strane, ostvareni su izdaci u iznosu od 6.332.760 KM, što predstavlja 31% od planiranih izdataka u Budžetu za 2023. godinu. Prema tome, ostvaren je suficit za navedeni period u iznosu od 3.331.498 KM.

Vijećnici su potom usvojili Izmjene i dopune Budžeta Općine Ilijaš za 2023. godinu. Općinsko vijeće Ilijaš na 23. redovnoj sjednici održanoj 28. decembra 2022. godine je donijelo Budžet za 2023. godinu sa planiranim prihodima i primicima u iznosu od 20.441.200 KM. Od momenta donošenja Budžeta desile su se promjene u okviru pojedinih budžetskih pozicija te je bilo neophodno izvršitit uravnoteženje rashoda i izdataka sa dostupnim prihodima i primicima.

Izmjenama i dopunama Budžeta Općine Ilijaš za 2023. godinu utvrđeni su ukupni prihodi i primici u iznosu od 20.866.830 KM, što predstavlja povećanje za 2,08% u odnosu na aktuelni Plan Budžeta. U skladu sa prijedlogom prihoda i primitaka u okviru Izmjena i dopuna Budžeta uravnoteženi su rashodi i izdaci u iznosu od 20.866.830 KM što je više za 2,08% u odnosu na aktuelni plan.

Usvojena je Odluka kojom se potvrđuju rezultati izbora za predsjednike i članove Savjeta mjesnih zajednica na području općine Ilijaš, koji su održani 18. juna 2023. godine. Proces i provedbu izbora predsjednika i članova Savjeta mjesnih zajednica do dana izbora i proglašavanja rezultata obrazložio je predsjednik Općinske izborne komisije Ilijaš mr. Nedim Matoruga kazavši da su izbori provedeni bez problema i bez narušavanja javnog reda i mira. Vijeće je usvojilo Odluku te su potvrđeni mandati izabranim predstavnicima u mjesnim zajednicama, koji će im biti dodijeljeni nakon objave Odluke u službenim novinama.

U nastavku su vijećnici raspravljali o Odluci o davanju saglasnosti o utvrđivanju cijena usluga vodosnabdijevanja pitkom vodom i odvodnje otpadnih voda. O potrebi povećanja cijene vode zbog daljeg uspješnog poslovanja JKP Vodostan Ilijaš i investiranja u dalji razvoj sistema, a usljed povećanja troškova proizvodnje vode, obaveze upravljanja zahtjevnim i finansijski za preduzeće opterećujućim lokalnim vodovodima, inflacije, skupim novim neophodnim tehnologijama, povećanja cijene električne energije i drugih razloga koji preduzeću stvaraju gubitke obrazložili su načelnik Općine Ilijaš Akif Fazlić i direktorica JKP "Vodostan" Ilijaš Belma Zukić. Oni su naveli da se cijena vode nije mijenjala 26 godina, odnosno od 1996. godine, a direktorica Zukić je dodala da će cijena vode biti umjesto dosadašnjih 1 KM na 1,38 KM po m3 za domaćinstva i institucije, a za pravna lica povećanje je sa 2,60 na 2,98 KM, što je povećanje od 38 posto. Domaćinstva koja nemaju vodomjer plaćat će 25 m3 vode, a pravna lica 35 m3. O ekonomskoj opravdanosti ove odluke govorio je i član neovisnog stručnog tijela dr.sci. Muamer Halilbašić, direktor Ekonomskog instituta Sarajevo i iznio zaključke koji idu u prilog Odluci a prema troškovima preduzeća koji opravdavaju povećanje cijene. Nakon brojnih pitanja, diskusije, negodovanja i komentara da je navedeno povećanje preveliko i neopravdano, Odluka je većinom glasova usvojena. Primjena korigovanih cijena trebala bi početi 1. septembra 2023. godine. Načelnik Fazlić je obećao subvencioniranje za socijalno ugrožene kategorije stanovništva kada je u pitanju plaćanje računa za vodu i bit će doneseni posebni socijalni programi.

Potom su vijećnici usvojili Odluku kojom se regulišu uslovi, način izdavanja vodnih akata (prethodna vodna suglasnost, vodna suglasnost i vodna dozvola) i naplate naknade za izdavanje vodnih akata u nadležnosti Općine Ilijaš definisanih Zakonom o vodama Kantona Sarajevo.

Podršku je dobila i Odluka kojom se utvrđuju posebne usluge koje pruža Služba za opću upravu, boračko – invalidsku i socijalnu zaštitu Općine Ilijaš, kao i visina naknada za obavljanje istih. Posebnim uslugama smatraju se sklapanje braka u prostorijama Biznis centra svakim radnim danom izvan radnog vremena do 20 sati, sklapanje braka subotom, nedjeljeom i svim praznicima, koji se proglase neradnim u Kantonu Sarajevo u prosotorijama Biznis centra od 8 do 20 sati, sklapanje braka svim danima u sedmici u ugostiteljskom objektu, svadbenom salonu ili drugom odgovarajućem prostoru od 8 do 20 sati, sklapanje braka kada su oba bračna partnera strani državljani i legalizacija potpisa po posebnom zahtjevu van zgrade Općine Ilijaš na području općine Ilijaš u redovnom radnom vremenu.

Vijeće je potom usvojilo Odluku o dodjeli motornog vozila Javnoj ustanovi "Dom zdravlja Kantona Sarajevo" za potrebe Doma zdravlja Ilijaš. Motorno vozilo se dodjeljuje bez naknade, a korisiti će se za unaprjeđenje uslova rada Ambulante porodične medicine u Srednjem.

Podržana je Odluka o usvajanju Regulacionog plana apartmanskog naselja "Do" Lješevo. Potom su usvojene tri Odluke o utvrđivanju javnog interesa i to za izvođenje radova na izgradnji KBTS 10(20)/0,4 kV Ljubnići 3 (1989), potom za izvođenje radova na izgradnji srednjenaponskog 10(20) kV kablovskog priključka (II faza) za TS 10(20)/0,4 kV "Luke 6" i za izvođenje radova na izgradnji STS 10(20)/0,42 kV Gornja Bioča 1 (1848).

Usvojen je Zaključak kojim se ispravlja greška koja je nastala prilikom izrade rješenja Općinskog vijeća u predmetu utvrđivanja prava vlasništva radi legalizacije poslovnog objekta.

Na samom kraju vijećnici su podržali i Zaključak kojim se utvrđuje Nacrt "Gender akcionog plana Općine Ilijaš za period od 2023. do 2027. godine". Nacrt se stavlja u javnu raspravu objavom putem web stranice Općine Ilijaš, objavom na oglasnoj ploči Općine i javnim uvidom u kancelariji broj 31 Općine Ilijaš (II sprat). U javnoj raspravi mogu učestvovati sva fizička i pravna lica sa područja općine Ilijaš. Javna rasprava se određuje u trajanju od 15 dana, počevši od 1. augusta do 15. augusta 2023. godine. Zainteresovana lica mogu dostaviti primjedbe, prijedloge i mišljenja Službi za društvene djelatnosti i poslove mjesnih zajednica Općine Ilijaš, koja provodi javnu raspravu, u pisanoj formi putem pošte, protokola ili putem e-maila Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. najkasnije do 15. augusta 2023. godine do 16 sati. Primjedbe, prijedlozi i sugestije dostavljeni poslije navedenog roka neće biti uzeti u razmatranje.

Image

Adresa

Ul. 126. Ilijaške brigade, br. 16
71 380 ILIJAŠ

ID BROJ: 4200621930005
Depozitni račun
RAIFFEISEN BANKA : 1610000091470429

 ISO 9001:2015

Kontakt informacije

Tel:  +387 33 58 06 20
Fax: +387 33 40 05 05
Mail: info@ilijas.ba