Previous Next

Održana 11. redovna sjednica Općinskog vijeća Ilijaš

Novembarska sjednica Općinskog vijeća Ilijaš, kojom je predsjedavala Alma Omerović, održana je ovog utorka uz prisustvo 21 vijećnika. Dnevnim redom prvobitno je planirano 14 tačaka, ali zbog proceduralnih razloga povučene su četiri tačke.

Nakon vijećničkih pitanja i inicijativa usvojen je Izvještaj o realizaciji zaključaka sa prethodne sjednice.

Potom su vijećnici primili k znanju Informaciju o izvršenju budžeta Općine Ilijaš za period od 1. januara do 30. septmebra 2021. godine. Budžet Općine Ilijaš u ovom periodu bilježi 10.267.989,00 KM ostvarenih prihoda, što je 65 posto o planiranih prihoda u budžetu za 2021. godinu. Sa druge strane, ostvareni su izdaci u iznosu od 7.005.328,00 KM, što predstavlja 44 posto od planiranih izdataka u budžetu za 2021. godinu. Prema tome, ostvaren je suficit na navedeni period u iznosu od 3.262.661,00 KM.

Vijećnici su podržali Zaključak kojim se prihvata Nacrt budžeta Općine Ilijaš za 2022. godinu. Nacrt budžeta obrazložila je pomoćnica načelnika u Službi za privredu i finansije Merima Osmanović. Projicirni prihodi i primici u okviru projekcije Nacrta budžeta Općine Ilijš za 2022. godinu iznose 16.089.250 KM, a što je za 2,13 posto više u odnosu na aktuelni plan prihoda za 2021. godinu. Struktura planiranih prihoda i primitaka Nacrtom budžeta za 2022. godinu je sljedeća: porezni prihodi iznose 6.856.700 KM (42,62%), neporezni prihodi 3.415.000 KM (21,23%), prihodi od tekućih transfera 89.700 KM (5,54%), prihodi po osnovu donacija 55.000 KM (0,34%), prihodi od kapitalnih transfera 2.245.200 KM (13,95), kapitalni primici 1.100.000 KM (6,84%), prensena sredstva 1.526.650 KM (9,49%).

Ukupni projicirani rashodi i izdaci Nacrtom budžeta za 2022. godinu iznose 16.089.250 KM, što je 2,13 posto više u odnosu na aktuelni plan budžeta Općine za 2021. godinu. Planirani su izdaci za bruto plaće i naknade u iznosu o d 2.526.600 KM (15,70%), idaci za materijaln i usluge 1.665.900 KM (10,35%), tekući transferi 3.063.800 KM (19,04%), kapitalni transferi 4.810.300 KM (29,90%), idaci za kamate i ostale naknade 15.950 (0,10%), kapitalni izdaci 3.932.700 (24,44%), budžetska rezerva 75.000 (0,47%).

Nacrt budžeta Općine Ilijaš za narednu godinu stavlja se na javnu raspravu i to objavom putem web stranice Općine Ilijaš, objavom na oglasnoj ploči Općine Ilijaš i javnom prezentacijom u sali Općinskog vijeća. U javnoj raspravi mogu učestvovati građani, javna preduzeća, javne ustanove, mjesne zajednice, budžetski korisnici, političke stranke i ostale asocijacijei udruženja građana.

Javna rasprava se određuje u trajanju od 15 dana, počev od 1. do 15. decembra 2021. godine. Nakon provedene javne rasprave primjedbe i prijedlozi će se dostaviti Službi za privredu i finansije u pisanoj formi ili putem e-maila, najkasnije do 16. decembra 2021. godine, do 12 sati. Primjedbe i prijedlozi koji budu dostavljeni poslije navedenog roka neće biti uzeti u razmatranje.

Također usvojen je i Zaključak kojim se prihvata Nacrt Odluke o izvršenju budžeta Općine Ilijaš za 2022. godinu i stavlja se na javu raspravu u trajanju od 15 dana, počevši od 1. do 15. decembra 2021. godine.

Podržane su i tri Odluke o davanju saglasnosti za zaključivanje Ugovora o prodaji u skladu sa članom 23. Zakona o eksproprijaciji.

Na kraju sjednice vijećnici su primili k znaju Informaciju o stanju privrede, poljoprivrede i samostalnog privređivanja te Informaciju o štetama koje su nastale djelovanjem prirodne nesreće – poplave.

U okviru Informacije o štetama navodi se da prema preliminarnim podacima prirodne nepogode od poplava i klizišta koje su pogodile općinu Ilijaš procjenjuju se na preko 148.200,00 KM. Od toga je zaprimljeno 27 zahtjeva od fizičkih i pravnih lica u vrijednosti od 66.800,00 KM, a šteta na infrastrukturnim objektima evidentirana je u 10 mjesnih zajednica u vrijednosti 81.400,00 KM.

Image

Adresa

Ul. 126. Ilijaške brigade, br. 16
71 380 ILIJAŠ

ID BROJ: 4200621930005
Depozitni račun
RAIFFEISEN BANKA : 1610000091470429

 ISO 9001:2015

Kontakt informacije

Tel:  +387 33 58 06 20
Fax: +387 33 40 05 05
Mail: info@ilijas.ba