Previous Next

Napreduju radovi na uređenju školskog dvorišta područne škole u Ljubnićima

Napreduju radovi na uređenju školskog dvorišta područne škole u Ljubnićima. Radovi se izvode u dvije faze i to izgradnja sportske plohe i uređenje dvorišta. Općina Ilijaš je za realizaciju ovog projekta osigurala sredstva u vrijednosti od 133.686,24 KM. Izvođač radova je firma Fazum Gradnja d.o.o. Ilijaš.

Jedan od dugoročnih prioriteta Općine Ilijaš je stvaranje najboljih uslova u obrazovnim ustanovama. Stoga su i u ovoj godini obezbjeđena značajna finansijska sredstava za unapređenje odgojno-obrazovnog procesa i poboljšavanje uslova boravka i rada u školama.

Image

Adresa

Ul. 126. Ilijaške brigade, br. 16
71 380 ILIJAŠ

ID BROJ: 4200621930005
Depozitni račun
RAIFFEISEN BANKA : 1610000091470429

 ISO 9001:2015

Kontakt informacije

Tel:  +387 33 58 06 20
Fax: +387 33 40 05 05
Mail: info@ilijas.ba