Previous Next

Najava 29. redovne sjednice Općinskog vijeća Ilijaš

Redovna 29. sjednica Općinskog vijeća Ilijaš održat će se u četvrtak, 27. jula 2023. godine sa početkom u 16:00 sati.

Dnevnim redom planirano je 16 tačaka:

 1. Vijećnička pitanja i inicijative;

 2. Izvještaj o realizaciji zaključaka sa 28. i Tematske sjednice Općinskog vijeća Ilijaš;

 3. Izvještaj o realizaciji akata sa 28. sjednice Općinskog vijeća Ilijaš;

 4. Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Ilijaš za period 01.01.2023.-30.06.2023. godine;

 5. Izmjene i dopune Budžeta Općine Ilijaš za 2023. godinu;

 6. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o utvrđivanju cijena usluge vodosnabdijevanja pitkom vodom i odvodnje otpadnih voda;

 7. Prijedlog Odluke o potvrđivanju rezultata izbora za predsjednike i članove Savjeta mjesnih zajednica na području Općine Ilijaš;

 8. Prijedlog Odluke o uslovima i načinu izdavanja vodnih akata na području Općine Ilijaš;

 9. Prijedlog Odluke o naknadama posebnih usluga u Službi za opću upravu, boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu Općine Ilijaš;

 10. Prijedlog Odluke o dodjeli motornog vozila Javnoj ustanovi "Dom zdravlja Kantona Sarajevo" za potrebe Doma zdravlja Ilijaš;

 11. Prijedlog Odluka o:

       a) usvajanju Regulacionog plana Apartmansko naselje "Do" Lješevo;

       b) provođenju Regulacionog plana Apartmansko naselje "Do" Lješevo;

 1. Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za izvođenje radova na izgradnji KBTS 10(20)/0,4 kV Ljubnići 3 (1989);

 2. Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za izvođenje radova na izgradnji srednjenaponskog 10 (20) kV kablovskog priključka (II faza) za TS 10 (20)/0,4 kV "Luke 6" (T33960);

 3. Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za izvođenje radova na izgradnji STS 10(20)/0,42 kV Gornja Bioča 1 (1848);

 4. Prijedlog Zaključka kojim se vrši ispravka greške u Rješenju Općinskog vijeća br.01/1-02-2011-20b/20 od 29.09.2020. godine;

 5. Nacrt "Gender akcionog plana Općine Ilijaš za period od 2023. do 2027. godine".

Image

Adresa

Ul. 126. Ilijaške brigade, br. 16
71 380 ILIJAŠ

ID BROJ: 4200621930005
Depozitni račun
RAIFFEISEN BANKA : 1610000091470429

 ISO 9001:2015

Kontakt informacije

Tel:  +387 33 58 06 20
Fax: +387 33 40 05 05
Mail: info@ilijas.ba