Previous Next

Bodovna lista kandidata prijavljenih na Javni poziv za prijem volontera u Općini Ilijaš

Na Javni poziv za prijem volontera u Općini Ilijaš od 20.05.2022. godine pristiglo je 14 prijava. Svi prijavljeni kandidati su ispunjavali uslove javnog poziva. Na osnovu člana 13. Pravilnika o jedinstvenim kriterijima i postupku izbora volontera VII stepena stručne spreme u Općini Ilijaš sačinjena je bodovna lista.  
Članom 14. istog Pravilnika propisano je da kandidati čije prijave nisu razmatrane zato što su neblagovremene, nepotpune ili koji ne ispunjavaju uslove poziva, odnosno koji smatraju da postupak odabira nije izvršen u skladu sa kriterijima iz ovog Pravilnika, mogu u roku od 8 dana od dana oglašavanja bodovne liste na oglasnoj ploči i web stranici Općine Ilijaš, izjaviti prigovor općinskom načelniku koji donosi konačnu odluku.
Kandidati koji će započeti rad bez zasnivanja radnog odnosa odnosno volonterski rad će biti izabrani sa bodovne liste u skladu sa potrebama organa uprave Općine Ilijaš, kapacitetom raspoloživih mentora i tehničkim odnosno prostornim mogućnostima službi, o kojem konačnu odluku donosi općinski načlenik.  Početak rada volontera planiran je 01. jula 2022.godine.
 
  
 
 
 
Image

Adresa

Ul. 126. Ilijaške brigade, br. 16
71 380 ILIJAŠ

ID BROJ: 4200621930005
Depozitni račun
RAIFFEISEN BANKA : 1610000091470429

 ISO 9001:2015

Kontakt informacije

Tel:  +387 33 58 06 20
Fax: +387 33 40 05 05
Mail: info@ilijas.ba