Obavijest o hitnoj sjednici OIK-a

Dana 08.09.2022.godine s početkom u 14:00h u prostorijama OIK-a održati hitna sjednica OIK-a sa slijedećim dnevnim redom:

1. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o imenovnaju članova biračkih odbora
2. Rješenje o imenovanju lica za sprovođenje izbornog procesa
3. Odluka o određivanju lokacija biračkih mjesta i
4. Razno

Predsjednik OiiK-a
Velid Fazlić

Image

Adresa

Ul. 126. Ilijaške brigade, br. 16
71 380 ILIJAŠ

ID BROJ: 4200621930005
Depozitni račun
RAIFFEISEN BANKA : 1610000091470429

 ISO 9001:2015

Kontakt informacije

Tel:  +387 33 58 06 20
Fax: +387 33 40 05 05
Mail: info@ilijas.ba