Odluka o dodjeli sredstava iz Granta za projekte mladih, koji se finansiraju i sufinansiraju sredstavima Budžeta općine Ilijaš za 2023. godinu

Image

Adresa

Ul. 126. Ilijaške brigade, br.6
71 380 ILIJAŠ

ID BROJ: 4200621930005
Depozitni račun
RAIFFEISEN BANKA : 1610000091470429

 ISO 9001:2015

Kontakt informacije

Tel:  +387 33 58 06 20
Fax: +387 33 40 05 05
Mail: info@ilijas.ba