• ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba

oficijelna internet prezentacija općine Ilijaš
Novogodišnja čestitka Ispis Email
Autor Nermina Avdukić   
Ponedjeljak, 31 Pro 2018 10:37

 

nova godina 2018U povodu Nove godine, općinski načelnik Akif Fazlić i dopredsjedavajući Općinskog vijeća Ilijaš Alen Hasković, uputili su čestitku u kojoj se kaže:

“Povodom nastupajeće Nove 2019. godine u ime Općine Ilijaš, Općinskog vijeća, te u svoje lično ime svim građanima općine Ilijaš upućujemo iskrene čestitke, sa željom za dobro zdravlje, sreću i prosperitet. Kao i do sada, nastojat ćemo da u nastupajućoj godini našu lokalnu zajednicu učinimo još prosperitetnijom, uspješnijom i boljim mjestom življenja i rada za sve naše građane. Sretna Nova godina!“

 
Postavljene kamere za videonadzor na sedam lokacija u Ilijašu Ispis Email
Autor Nermina Avdukić   
Ponedjeljak, 31 Pro 2018 10:34

 

NADZORNA KAMERAU toku su završni radovi na postavljanju 10 kamera za videonadzor na području općine Ilijaš. Projekt je iniciran od strane PS Ilijaš, a finansira se cjelokupno sredstvima Općine Ilijaš u vrijednosti 69.577.98 KM.

Videonadzor će uveliko olakšati rad službenika PS Ilijaš, te povećati sigurnost građana. Ukupno će biti postavljeno 10 kamera na sedam lokacija i to dvije u ulici Bosanski put u blizini autobuske stanice u Starom Ilijašu i lokacija u blizini autobuske stanice i pravoslavne crkve. Potom tri kamere u ulici 126. Ilijaške brigade na centralnoj pješačkoj zoni, kamera u blizini SŠC "Nedžad Ibrišimović, kamera u ulici Banovac u blizini katoličke crkve, dvije kamere u ulici Moševićka - lokacija u blizini autobuske stanice u Podlugovima i ambulante Podlugovi te kamera na lokaciji raskrsnice puteva R445 – R444, tačnije na raskrsnici za Brezu – Visoko – Ilijaš.

Od 10 kamera, sedam je nadzornih, a tri sa mogućnošću očitanja registarskih tablica i sistemom koji kontroliše da li je automobil registrovan te da li je vozilo ukradeno. Odabrani dobavljač, po sprovedenoj tenderskoj proceduri, je Network d.o.o. Sarajevo.

 
Općini Ilijaš dodijeljenja cisterna za pitku vodu Ispis Email
Autor Nermina Avdukić   
Ponedjeljak, 31 Pro 2018 10:31

 

cisterna civilna zastitaKantonalna uprava civilne zaštite Kantona Sarajevo (KUCZ) kupila je i predala na korištenje nove autocisterne za pitku vodu Općinima Ilijaš i Vogošća.
Primopredaja autocisterni izvršena je u krugu ispostave Profesionalne vatrogasne jedinice KUCZ na Stupu, u prisustvu direktora KUCZ Samira Džihića, načelnika Općine Ilijaš Akifa Fazlića, te predstavnika općinskih štabova civilne zaštite i preduzeća kojima su vozila dana na upravljanje i raspolaganje.

Direktor KUCZ Samir Džihić, posebno je naglasio, da su autocisterne nabavljene u cilju poboljšanja snabdijevanje pitkom vodom stanovništva u situacijama kada voda iz lokalnih vodovoda nije za piće i za vrijeme redukcija, što se dešavalo u prethodnom periodu, te da su cisterne multifunkcionalne, opremljene spremnikom vode zapremine 8000 litara, sa ugrađenim mlaznicama i centrifugalnom pumpom zbog čega se mogu koristiti i za druge potrebe poput pranja ulica i kao ispomoć vatrogasnim jedinicama u slučaju većih požara.

Za nabavku vozila utrošeno je 345.000 KM.

Načelnik Općine Ilijaš Akif Fazlić, istakao je, da će dodijeljenu auto cisternu za pitku vodu Služba za vodosnabdijevanje Općine Ilijaš, koje je formirana u JKP Vodostan d.o.o. Ilijaš najčešće koristiti za vodosnabdijevanje ruralnih naselja u ljetnom periodu kada se dešavaju redukcije ali i u slučajevima kada dođe do zamućivanja vode na lokalnim izvorištima, te i drugim situacijama po naredbi Općinskog štabu civilne zaštite Ilijaš.

Ovom prilikom je istaknuto da Civilna zaštita i na druge načine nastoji pomoći u poboljšanju vodosnabdijevanja stanovništva na području Kantona Sarajevo, posebno kada je riječ o radovima na terenu, zašto je ustupila bagere i drugu raspoloživu mehanizaciju.

Izvor: Pres Vlade KS

 
Održana 26. Sjednica Općinskog vijeća Ilijaš - Budžet Općine Ilijaš za 2019. godinu 17.700.000 KM Ispis Email
Autor Nermina Avdukić   
Četvrtak, 27 Pro 2018 15:00

 

26 SJEDNICA OVDvadeset šesta sjednica Općinskog vijeća Ilijaš održana je ovog četvrtka uz prisustvo 20 vijećnika. Dnevnim redom je planirano 13 tačaka, a sjednicu je vodio dopredsjedavajući Općinskog vijeća Ilijaš Alen Hasković. Na samom početku svečanu zakletvu položili su novi vijećnici iz Stranke demokratske akcije Šeherzada Salketić i Vehid Halilović te vijećnik iz Socijaldemokratske partije Eldar Šehić.

Prijedlog Odluke o izboru predsjedavajućeg Općinskog vijeća Ilijaš povučen je sa dnevnog reda nakon višesatne rasprave i dvije pauze.

Na sjednici je usvojen program rada Općinskog vijeća za 2019. godinu. Vijeće je potom usvojilo predloženi Budžet Općine Ilijaš za 2019. godinu, kao i pripadajuću Odluku o izvršavanju Budžeta Općine Ilijaš za 2019. godinu. U procesu kreiranja ovog najvažnijeg finansijskog dokumenta prethodno je organizovana javna prezentacija Nacrta Budžeta Općine Ilijaš za 2019. na kojoj su učestvovali građani. Javna rasprava o Nacrtu Budžeta trajala je 15 dana i svi zainteresovani subjekti mogli su dostaviti primjedbe, prijedloge i sugestije u pisanoj formi.

26 SJEDNICA OV 1U općinskom Budžetu za narednu godinu planirana sredstva iznose 17.700.000 KM, što je za 6,48% manje u odnosu na plan prihoda za 2018. godinu, odnosno 11,86% više u odnosu na plan prihoda u Nacrtu Budžeta Općine Ilijaš za 2019. godinu.

U strukturi planiranih budžetskih prihoda i primitaka neporezni prihodi iznose 2.809.500 KM, porezni prihodi iznose 5.647.100 KM, prihodi od tekućih transfera 618.500 KM, prihodi po osnovu donacija 40.000 KM, prihodi od kapitalnih transfera 2.764.500 KM, prihodi po osnovu zaostalih obaveza iznose 500 KM, kapitalni primici 1.850.000 KM, dok se prenesena sredstva iz prethodne godine procjenjuju na 3.970.000 KM.

Kada je riječ o planiram izdacima za bruto plaće i naknade planirano je 2.238.700 ili 12,65%, izdaci na materijal i usluge 1.132.350 KM, tekući transferi 2.414.300 KM, za kapitalne transfere planirano je izdvojiti 6.906.500 KM ili 39,02%, izdaci za kamate i ostale naknade 650 KM, kapitalni izdaci 4.962.500 KM, a budžetska rezerva iznosi 45.000 KM.

"Za današnju sjednicu smo, u skladu sa Zakonom o budžetima, pripremili Prijedlog Budžeta Općine Ilijaš. Uz Budžet ide i Odluka o izvršavanju Budžeta, a na dnevnom redu će se naći još nekoliko bitnih tačaka. Prije svega, to je davanje saglasnosti na šumsko – privrednu osnovu, odnosno na plan gospodarenja šumama za 2019. godinu. Imamo pokretanje izmjena i dopuna Regulacionog plana Željezara, koja podrazumijeva gradnju proizvodne hale u okviru industrijske zone Željezara i također nekoliko važnih odluka iz imovinsko – pravne službe.

Ono što građane najviše interesuje je Prijedlog Budžeta. On je utvrđen u iznosu od 17.700.000 KM i značajno je veći u odnosu na Nacrt Budžeta. U proteklih mjesec dana Općina Ilijaš je uspjela 26 SJEDNICA OV 2obezbijediti nekoliko transfera sa Kantonom Sarajevo, a koji znače finansiranje kapitalnih projekata i koji će ući kao prenesena sredstva u 2019. godinu. Ovih 17.700.000 KM sastoji se od tekućih prihoda u 2019. godini koji su projicirani u iznosu od oko 12.500.000 KM, kreditnog zaduženja od 1.200.000 KM i svih transfera o kojima sam govorio u vrijednosti oko 4.000,000 KM. Ovo pokazuje da je Budžet realno koncipiran, da ima svoju finansijsku osnovu, na bazi je fiskalnog kapaciteta naše Općine. Budžetom planiramo finansirati nekoliko značajnih projekata iz sfere vodosabdijeanja, sportske i obrazovne infrastukture i zadovoljstvo je da smo te projekte već pripremili i pokrenuli. U narednu godinu ulazimo zaista puno bolje sa aspekta pripremljenosti realizacije tih projekata i to je garancija uspješne 2019. godine", kazao je općinski načelnik Akif Fazlić.

Vijeće je na sjednici usvojilo Odluku kojom se daje pozitivno mišljenje na Godišnji plan realizacije šumskoprivredne osnove za 2019. godinu KJP "Sarajevo-šume" d.o.o. Usvojena je Odluka o ustupanju na korištenje infrastrukturnih objekata: antenski stub i kućica na lokaciji Karašnica Javnoj ustanovi "Kulturno – sportski centar i Radio Ilijaš". 

Usvojene su i dvije Odluke iz imovinsko – pravne oblasti. Općinsko Vijeće donijelo je Odluku kojom se nastavlja saradnja i korištenje usluga Pravobranilaštva Kantona Sarajevo. U dosadašnjoj praksi poslove zastupanja Općine Ilijaš bili su povjereni Pravobranilaštvu KS.

Na kraju sjednice vijećnici su primili k znanju informacije Službe civilne zaštite o protivminskim akcijama i mjerama zaštite i spašavanja za 2018. godinu.

 
Obavještenje etažnim vlasnicima u vezi sa dostavljanjem dokumenta o vlasništvu upravniku Ispis Email
Autor Nermina Avdukić   
Srijeda, 26 Pro 2018 11:50

Ilija zgradeZbog nejasnoća koje su se u javnosti pojavile u vezi dostavljanja dokumenta o vlasništvu stana, poslovnog prostora, garaže ili garažnog mjesta na uvid upravniku ili predstavniku etažnih vlasnika u Kantonu Sarajevo, Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS obavještava građane, etažne vlasnike u zgradama kolektivnog stanovanja, da se ova obaveza odnosi samo na one etažne vlasnike koji to nisu ranije uradili i koji nisu u evidenciji upravnika.

"Naglašavamo da su samo etažni vlasnici koji nisu u evidenciji upravnika, dužni na uvid upravniku ili predstavniku etažnih vlasnika dostaviti dokaz o vlasništvu, te da je to obaveza kod promjene vlasništva i ona je kontinuirana aktivnost bez rokova, u smislu primjene Zakona o upravljanju zajedničkim dijelovima zgrade. Dokument kojim etažni vlasnik dokazuje vlasništvo je: neovjerena fotokopija, neslužbena kopija zk izvatka isprintana sa web stranice Općinskog suda u Sarajevu, bez ograničenja u smislu datuma izdavanja dokumenta, ukoliko on odražava sadašnje stanje, odnosno ukoliko nije bilo promjene vlasnika posebnog dijela (stana, poslovnog prostora, garaže ili garažnog mjesta), a u cilju izbjegavanja dodatnih troškova za etažne vlasnike. Precizna i potpuna evidencija etažnih vlasnika je osnovni preduvjet da etažni vlasnici zgrade u konačnici imaju dostatna sredstva potrebna za upravljanje i održavanje zgrade, a što je u cilju zaštite života, sigurnosti ljudi i imovine u javnom interesu”, navode iz Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS.

Izvor: Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS

 
<< Početak < « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 » > Kraj >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
OPĆINA ILIJAŠ
Strategija razvoja
Vizija razvoja
Vodić kroz općinu
Konkursi/Oglasi/Pozivi
Općinsko vijeće
Budžet
Javne nabavke
Plan kapitalnih investicija
Postavite pitanje
Uprava Općine Ilijaš
Mjesne zajednice
Projekat LIFE
Javni poziv
 
 
 Prijavni obrazac
 

E-REGISTAR
administrativnih postupaka

 

 

 
 
 
 
 

Informacija
o Kreditno Garantnom Fondu Serda

e-uprava
INFO

ADRESA:
126. Ilijaške brigade, br.6
71 380 Ilijaš

TELEFON:
+387 33 58 06 20

E-MAIL:
info@ilijas.ba

RADNO VRIJEME
07:45 - 16:15

RAD SA STRANKAMA:
08:00 - 16:00


 

Sve informacije o Vašim zahtjevima možete dobiti na Info Desk-u (Info Pultu) Općine Ilijaš.

Na Info Desk-u ćete dobiti detaljna upustva, vodiće za ostvarivanje Vaših zahtjeva, kao i tipske obrasce zahtjeva.

Info Desk se nalazi na ulazu u glavnu zgradu Općine Ilijaš.

Više informacija na:
Telefon: +387 33 58 06 20
E-mail: info@ilijas.ba

 

 

Program rada OV Ilijaš

pdfsmall
 Program rada Općinskog vijeća Ilijaš za 2019.godinu

Budžet Općine Ilijaš 2019
.

URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI ZA POTREBE RASPISIVANJA JAVNOG POZIVA U SVRHU DODJELE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ZA IZGRADNJU INDIVIDUALNIH STAMBENIH OBJEKTA NA LOKALITETU NOVO NASELJE "ALIĆA GAJ" 

Skica

Poster

BROJAČ POSJETA
'
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDanas1262
mod_vvisit_counterJuče1228
mod_vvisit_counterOva sedmica3663
mod_vvisit_counterOvaj mjesec20124