• ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba

oficijelna internet prezentacija općine Ilijaš
Javni poziv za predaju zahtjeva za dodjelu plastenika Ispis Email
Autor Nermina Avdukić   
Petak, 28 Ruj 2018 10:17

plastenikU toku je Javni poziv za dodjelu plastenika. Projekat realizuje Općina Ilijaš u saradnji sa organizacijom Muslim Aid Sarajevo koja je razvila program ekonomskog osnaživanja socijalno i materijalno ugroženih osoba kroz proizvodnju povrća u plastenicima.

Program je organizovan na principima saradnje i sufinansiranja projekta. Omjer sufinansiranja izražen u procentima je 40% organizacija (19 480 KM), 40% Općina Ilijaš ( 19 480 KM) i 20% korisnici (487 KM po korisniku).

Projektom bi bilo obuhvaćeno 20 korisnika kojima bi se obezbjedili plastenici površine 100 metra kvadratnih, sistem navodnjavanja kap po kap, sadnice za proljetnu sjetvu, malč folije, te edukacija iz oblasti plasteničke proizvodnje.

Općina Ilijaš je raspisala javni poziv za izbor korisnika projekta u skladu sa dogovorenim pravilnikom. Općina će učestvovati u izboru korisnika, te obezbjediti prostor za edukaciju. Svaki korisnik je obavezan da prođe dvodnevnu edukaciju u prostorijama Općine Ilijaš.

alt Javni poziv

 
Održana 23. sjednica Općinskog vijeća Ilijaš Ispis Email
Autor Nermina Avdukić   
Četvrtak, 27 Ruj 2018 11:13

23 sjednica ov ilijas 1Nakon ljetne pauze danas je u sali Općine Ilijaš održana 23. sjednica Općinskog vijeća sa 12 tačaka dnevnog reda.

Nakon vijećničkih pitanja i inicijativa jednoglasno je usvojen Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Ilijaš za period 01.01. - 30.06.2018. godine. Budžet Općine Ilijaš u navedenom periodu bilježi 8.677.569,00 KM ostvarenih prihoda, što je 49 posto od planiranih prihoda u Budžetu za 2018. godinu. Sa druge strane, ostvarni su izdaci u iznosu od 4.696.140,00 KM, što predstavlja 26 posto od planiranih izdataka u Budžetu za 2018. godinu. Prema tome, ostvaren je suficit za navedeni period u iznosu od 3.981.429,00 KM. 

Pomoćnica načelnika u Službi za privredu i finansije Merima Osmanović prezentovala je Izvještaj.

“Obzirom da je izvještajni period također period kada se donosi Budžet, Operativni plan načelnika, kao i plan javnih nabavki, te se pokreću i provode zakonske procedure za realizaciju projekata, pogotovo Zakona o javnim nabavkama razumljivo je da nismo imali značajnije realizacije kapitalnog dijela Budžeta. Ostvarivanjem zakonskih preduslova kao i sa nastupom građevinske sezone otpočela je realizacija projekata planiranih kroz Budžet za 2018. godinu.

Porezni prihodni u izvještajnom periodu su ostvareni u iznosi od 5.637.100,00 KM ili 40 posto. Radi se o prihodima po osnovu poreza na prihod od imovine i imovinskih prava, poreza na nepokretnosti i prava, prihodi po osnovu indirektnih poreza, poreza na dohodak i ostalih poreza. 

Neporezni prihodi u odnosu na ukupne prihode su ostvareni u procentu od 42 posto ili 2.600.500,00 KM. Tekući transferi od Federacije su iznosili 150.000,00 KM. Tekući transferi od KS su ostvareni u iznosu od 335.952,00 KM što u odnosu na plan predstavlja izvršenje od 49 posto, a odnose se prvenstveno na sredstva po osnovu Zakona o dopunskim pravima boraca i prevoza učenika. 

Prihodi od donacija iznose 126.750,00 KM, a odnose se na učešće građana u realizaciji infrastrukturnih projekata kao i Kantonalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja za realizaciju projekta na području Bijambara.

Tekući transferi od ostalih nivoa vlasti su ostvareni u iznosu od 2.089.829,00 KM što predstavlja 45 posto od ukupno planiranih, a detaljno su dati kroz izvještaj od kojih izdvajamo kapitalni transfer od države BiH u iznosu od 100.000,00 KM za opremanje IZ Luka, 23 sjednica ov ilijas 2kapitalni transfer od KS i to Ministarstva privrede za realizaciju projekta rješavanje imovinsko pravnih odnosa u IZ Luka i sufinansiranje projekta uređenja industrijskih zona, zatim sredstava za uređenje korita rijeke Misoče u naseljima Mlini i Misoča, sredstva Ministarstva obrazovanja, nauke i mladih KS za izgradnju fiskulturne sale u OŠ “Hašim Spahić” i objekta područne škole u Bioči, Kantonalne uprave za šumarstvo za rekonstrukciju putnih pravaca u zoni šumskog zemljišta, kao i Ministarstva komunalne privrede i infrastrukture za rekonstrukciju gradske vodovodne kanalizacione mreže i filter postrojenja Karašnica. 

Kada je u pitanju rashodovna strana bruto plate i naknade uposlenim izvršene su u iznosu od 891.544,00 KM. Izdaci za materijal i usluge izvršeni su u iznosu od 443.513,00 KM što je 39 posto planiranih sredstava na godišnjem nivou.

Što se tiče pozicije tekućih transfera evidentirani su izdaci u iznosu od 1.068.806,00 KM što je u odnosu na prošlu godinu uvećanje od 11 posto.
Kapitalni transferi i izdaci su ostvareni u iznosu od 2.154.031,00 KM što je 18 posto od planiranog godišnjeg iznosa, kroz koji su realizovani brojni projekti i koji su omogućili rješavanje brojnih problema građana i koji doprinose poboljšanju uslova i ugodnijeg življenja u općini Ilijaš.

Planirana budžetska rezerva u iznosu od 7.400,00 KM je utrošena za rješavanje stambenog zbrinjavanja”, kazala je u izlaganju Osmanović.

Vijećnici su usvojili i predloženi Plan stipendiranja izuzetno nadarenih učenika u srednjem i studenata u visokoškolskom obrazovanju u školskoj 2018/2019. godini prema kojem je planirano stipendiranje 80 učenika i 112 studenata. Planiran sredstva za ovu namjenu iznose 136.800,00 KM. 

Usvojen je i Plan za stipendiranje 36 učenika u srednjem i 22 studenta u visokoškolskom obrazovanju u stanju socijalne potrebe u školskoj 2018/2019. godini. Planirana sredstva za stipendiranje učenika i studenata u stanju socijalne potrebe iznose 36.000,00 KM. 
 
Usvojen je Izvještaj o procijenjenoj šteti na dijelu općine Ilijaš prouzrokovanoj poplavama.

Zbog poplava i stanja elementarne nepogode koje je područje Misoče zahvatilo ovog ljeta nastale su velike materijalne štete te je za njihovu sanaciju potrebno tražiti pomoć kantonalnih i federalnih službi civilne zaštite i fondova solidarnosti drugih općina i drugih izvora jer sredstva kojima raspolaže Općina nisu dovoljna kako bi se štete sanirale. Komisija za procjenu utvrdila je da je ukupna šteta nastala u iznosu od 43 137,90 KM, navedeno je u Izvještaju.  

23 sjednica ov ilijasOpćinsko vijeće je usvojilo i tri Odluke o načinu i uslovima prodaje neizgrađenog građevinskog zemljišta.

Usvojena je i Odluka o gubitku statusa javnog dobra u općoj upotrebi kako bi se riješili imovinsko – pravni odnosi na dijelu putnog zemljišta u naselju Popovići i to na dijelu od društvenih prostorija prema novoizgrađenom naselju. 

Usvojeno je Rješenje kojim se utvrđuje da je od javnog interesa izgradnja fekalne kanalizacione mreže u mjestu Malešići, te da se u tu svrhu može pristupiti nepotpunoj eksproprijaciji zemljišta.

Također je usvojeno Rješenje kojim se utvrđuje da je od javnog interesa izgradnja dijela vodovodnog sistema u naselju Gornji Malešići, te da se u tu svrhu može pristupiti nepotpunoj eksproprijaciji zemljišta. 

Usvojeno je Dopunsko rješenje kojim je utvrđeno da je od javnog interesa izgradnja sistema vodosanbdijevanja šireg područja Gajeva i Nišičke visoravni sa izvoršita Vrutak sa kapacitetom zahvatanja do 10 litara u sekudni i da se i tu svrhu može prisutupiti potpunoj eksproprijaciji zemljišta radi izgradnje vodozahvata – kaptaže Vrutak, izgradnje pumpnih stanica, te izgradnja distribucionog rezervoara Vrhovi. 

Na kraju sjednice usvojen je zakuljačak kojim se Nacrt Pravilnika o uslovima, načinu i postupku dodjele sredstava iz transfera za mobilnost mladih općine Ilijaš stavlja na javnu raspravu. 

U Pravilniku se navodi kako je evidentno da mladi općine Ilijaš iz godine u godinu bilježe sve bolje rezultate kako u formalnom i neformalnom obrazovanju, tako i u ostalim oblastima društvene nadgradnje i često su sudionici međunarodnih takmičenja u znanju, studijskih posjeta, međunarodnih konferencija i seminara. Sredstva iz transfera za mobilnost mladih treba da povećaju mogućnost sudjelovanja mladih na navedenim aktivnostima.

Javna rasprava o Pravilniku trajat će od 01. do 30. oktobra 2018. godine. Nakon provedene javne rasprave, zainteresirani subjekti sve prijedloge, pitanja i sugestije mogu dostaviti pisanim putem ili putem e-maila Službi za društvene djelatnosti Općine Ilijaš: Ova email adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili Javascript najkasnije do 31.10.2018. godine do 15:00 sati.

 
Materijali za XXIII sjednicu Općinskog vijeća Ilijaš Ispis Email
 

Poštovani,

Materijale za sljedeću sjednicu Općinskog vijeća Ilijaš (XXIII sjednica) možete preuzeti na sljedećem linku:

alt Materijali za XXIII sjednicu Općinskog vijeća Ilijaš

 

 
Asfaltiran lokalni put u naselju Borak Ispis Email
Autor Nermina Avdukić   
Srijeda, 26 Ruj 2018 06:24

borak asfaltiranje 1Proteklog petka završeno je asfaltiranje lokalnog puta u naselju Borak, u MZ Srednje. Dionica novoasfaltiranog puta počinje od skretanja sa magistralne ceste Sarajevo – Tuzla i proteže se do kraja naselja Borak. Ukupna dužina asfaltiranog puta je 1500 metara, a širina asfalta tri metra.

Vrijednost ugovorenih radova je 130.782,00 KM. Investitor projekta je Općina Ilijaš sa 100.352,00 KM, a preostali dio sredstava u iznosu od 30.250,00 KM finansirali su građani.

Cijelom dužinom asfaltiranog puta iskopan je kanal i izvršeno je polaganje vodovodnih cijevi.

Posebno su zadovoljni stanovnici naselja kroz koji prolazi novi asfaltni put. Sando Jovo jedan je od njih, vratio se prije 15 godina u Borak, bavi se poljoprivredom i stočarstvom i kaže kako je bilo teško voziti automobile i mašine po starom izrovanom makadamskom putu.

"Novoasfaltirani put za mene, članove mog domaćinstva i moje komšije znači mnogo. Lomio sam mašine i automobile na starom makadamskom putu, koji je bio u potpunosti izrovan. Želim se zahvaliti rukovodstvu Općine Ilijaš, na čelu sa načelnikom što su podržali ovaj projekat i nikada nisu zaboravili naše potrebe", kazao je Sando.

Izvođač radova je bila firma Halilović d.o.o., dok je usluge nadzora vršio Institut za građanje "IG" d.o.o. Banja Luka. Radovi su izvršeni u ugovorenom roku.

 
Najava 23. sjednice Općinskog vijeća Ilijaš Ispis Email
Autor Nermina Avdukić   
Ponedjeljak, 24 Ruj 2018 10:49

21.sjednicaOV1U četvrtak, 27.09.2018. godine sa početkom u 10:00 planirana je 23. sjednica Općinskog vijeća Ilijaš.

Dnevnim redom planirane su sljedeće tačke:

1. Vijećnička pitanja i inicijative;

2. Izvještaj o realizaciji zaključaka sa 22. sjednice;

3. Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Ilijaš za period 01.01.2018. - 30.06.2018. godine;

4. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju cijene komunalne usluge – tržno – pijačnih usluga;

5. Prijedlog Plana stipendiranja izuzetno nadarenih učenika u srednjem i studenata u visokoškolskom obrazovanju u školskoj 2018/2019. godini;

6. Prijedlog Plana stipendiranja učenika u srednjem i studenata u visokoškolskom obrazovanju u stanju socijalne potrebe u školskoj 2018/2019. godini;

7. Prijedlog Odluke o načinu i uslovima prodaje neizgrađenog građevinskog zemljišta (k.č.br.294/17);

8. Prijedlog Odluke o načinu i uslovima prodaje neizgrađenog građevinskog zemljišta (k.č.br.1726/2);

9. Prijedlog Odluke o načinu i uslovima prodaje neizgrađenog građevinskog zemljišta (k.č.br.396/34);

10. Prijedlog Odluke o načinu i uslovima prodaje neizgrađenog građevinskog zemljišta (k.č.br.1400/18);

11. Prijedlog Odluke o gubitku statusa javnog dobra u općoj upotrebi (k.č.br.1395/2);

12. Prijedlog rješenja iz imovinsko-pravne oblasti:
a) broj:06/1-31-2283/18
b) broj:06/1-31-2498/18
c) broj:06/1-31-3127/18

13. Izvještaj o procjenjenoj šteti na dijelu općine Ilijaš prouzrokovanoj poplavama;

14. Nacrt Pravilnika o uvjetima, načinu i postupku dodjele sredstava iz transfera za mobilnost mladih Općine Ilijaš.

 
<< Početak < « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 » > Kraj >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
OPĆINA ILIJAŠ
Strategija razvoja
Vizija razvoja
Vodić kroz općinu
Konkursi/Oglasi/Pozivi
Općinsko vijeće
Budžet
Javne nabavke
Plan kapitalnih investicija
Postavite pitanje
Uprava Općine Ilijaš
Mjesne zajednice
Projekat LIFE

E-REGISTAR
administrativnih postupaka

 

 


za stipendiranje izuzetno nadarenih učenika i studenata u 2018/2019


za stipendiranje učenika i studenata u stanju socijalne potrebe 2018/2019


Molba i izjava studenti školska godina 2018/2019


Molba i izjava Učenici školska godina 2018/2019

Informacija
o Kreditno Garantnom Fondu Serda

e-uprava
INFO

ADRESA:
126. Ilijaške brigade, br.6
71 380 Ilijaš

TELEFON:
+387 33 58 06 20

E-MAIL:
info@ilijas.ba

RADNO VRIJEME
07:45 - 16:15

RAD SA STRANKAMA:
08:00 - 16:00


 

Sve informacije o Vašim zahtjevima možete dobiti na Info Desk-u (Info Pultu) Općine Ilijaš.

Na Info Desk-u ćete dobiti detaljna upustva, vodiće za ostvarivanje Vaših zahtjeva, kao i tipske obrasce zahtjeva.

Info Desk se nalazi na ulazu u glavnu zgradu Općine Ilijaš.

Više informacija na:
Telefon: +387 33 58 06 20
E-mail: info@ilijas.ba

 

 

Program rada OV Ilijaš

pdfsmall
 Program rada Općinskog vijeća Ilijaš za 2018.godinu

Budžet Općine Ilijaš 2018
.

URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI ZA POTREBE RASPISIVANJA JAVNOG POZIVA U SVRHU DODJELE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ZA IZGRADNJU INDIVIDUALNIH STAMBENIH OBJEKTA NA LOKALITETU NOVO NASELJE "ALIĆA GAJ" 

Skica

Poster

BROJAČ POSJETA
'
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDanas377
mod_vvisit_counterJuče1917
mod_vvisit_counterOva sedmica377
mod_vvisit_counterOvaj mjesec33879