• ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba

oficijelna internet prezentacija općine Ilijaš
Održana 28. sjednica Općinskog vijeća Ilijaš Ispis Email
Autor Nermina Avdukić   
Utorak, 26 Velj 2019 13:54

 

28.sjednica ov 1Uz prisustvo 20 vijećnika u utorak, 26. februara 2019. godine održana je 28. redovna sjednica Općinskog vijeća Ilijaš. Zasjedanje je vodila predsjedavajuća Općinskog vijeća Alma Omerović. Na dnevnom redu našlo se 12 tačaka, a nakon vijećničkih pitanja i inicijativa prešlo se na dnevni red.

Komandir PS Ilijaš Irfan Nefić detaljno je prezentirao informacije o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i saobraćaja na području općine Ilijaš za proteklu godinu.

"Tokom 2018. godine ukupno je registrovano 114 krivičnih djela od čijeg ukupnog broja evidentiranih krivičnih djela policijski službenici Odjeljenja kriminalističke policije Ilijaš rasvijetlili su 78, odnosno 68 posto.

Zbog raznih oblika narušavanja javnog reda i mira policijski službenici PS Ilijaš u 2018. godini registrovali su izvršenje 64 prekršaja, što je u odnosu na 2017. godinu više za četiri prekršaja.

U izvještajnom periodu po Zakonu o javnom redu i miru u 63 slučaja podnešene su prekršajne prijave ili izdati prekršajni nalozi protiv 81 lica, dok je evidentiran jedan prekršaj po Zakonu o nabavljanu, držanju i nošenju oružja i municije.

U strukturi prekršaja protiv javnog reda i mira nabrojani su naročito drsko ponašanje – 15, tuče – 14, prosjačenje – 13. Najveći broj ovih prekršaja izvršen je na ulici – 58.

Tokom 2018. godine, na području općine Ilijaš evidentirane su 254 saobraćajne nezgode, što je za 53 saobraćajne nezgode manje nego u 2017. godini. Što se tiče statističkih pokazatelja za povrijeđena lica u 2018. godini tri lica zadobila su teške tjelesne povrede, dok je 67 zadobilo lakše tjelesne povrede.

U ovom izvještajom periodu registrovano je ukupno 5080 prekršaja iz oblasti sigurnosti saobraćaja na putevima, za koje su izdati prekršajni nalozi i podneseni zahtjevi za pokretanje prekršajnog postupka. Evidentno je da je u toku ovog izvještajnog perioda došlo do znatnog smanjenja broja prekršaja za 1586 prekršaja u odnosu na 2017. godinu", rekao je Nefić.

P28.sjednica ov 2otom je jednoglasno usvojen Izvještaj o radu općinskog načelnika i službi Općine Ilijaš za 2018. godinu. Izvještaj predstavlja sublimaciju izvještaja koji su proizvod realizacije projekata iz operativnog plana općinskog načelnika i službi Općine za 2018. godinu, planova i programa rada službi Općine za 2018. godinu i realizaciju ciljeva za 2018. godinu.

Jednoglasno je usvojen i Operativni plan općinskog načelnika i službi Općine Ilijaš za period 01.01. - 31.12.2019. godine, kojeg je detaljno obrazložio načelnik Akif Fazlić.

Osnovi za izradu Operativnog plana sadržani su u Budžetu Općine Ilijaš za 2019. godinu, u Strategiji razvoja općine Ilijaš za period 2018 – 2022. godinu, planovima i programima Vlade Kantona Sarajevo, planovima i programima rada javnih preduzeća i planovima ostalih potenicjalnih investitora.

"Operativnim planom utvrđeni su i definisani projekti čijom realizacijom će se prije svega nivo izgrađene infrastrukture u oblasti saobraćaja, vodosnabdijevanja, elktrosnabdijevanja i ostalih komunalnih funkcija, društvenih djelatnosti, ekologije i zaštite životne sredine, rada MZ i organa uprave podići na viši nivo i započeti izgradnja nove, što će uveliko poboljšati uslove života stanovništva općine Ilijaš u svim njenim dijelovima.

Neki od najznačajnijih projekta u 2019. godini su završetak prve faze izgradnje vodoopskrbnog sistema Vrutak, zavvršetak rekonstrukcije društvenog doma u Podlugovima, završetak rekonstrukcije taložnika na filter postrojenju Karašnica, izgradnja i opremanje fiskulturne sale u SŠC „Nedžad Ibrišimović“, prva faza izgradnja sportskog centra Ilijaš – gradski stadion, sanacija i utopljavanje područne škole u Gajevima, sanacija sprata vrtića u Ilijašu, rekonstrukcija regionalne ceste na potezima Stari Ilijaš – Malešići, Alića rampa – Gnionica i cesta u Lješevu prema granici kantona Sarajevo, nastavak dalje modernizacije saobraćajne, vodovodne i kanalizacione infrastrukture na cijelom području općine Ilijaš, nastavak infrastrukturnog opremanja industrijskih zona, te prva faza izgradanje reciklažnog dvorišta.

28.sjednica ov 3Važno je napomenuti da će se realizacijom projekata definisanim u oblasti privrede i poljoprivrede, kao što je nastavak subvencioniranja poljoprivredne proizvodnje, uvođenje novih poticaja za poslovne ideje i strat up biznis, a posebno dalje ulaganje u industrijske zone, stvoriti ambijent i uslovi za dalji ekonomski rast i zapošljavanje.

Dinamika realizacije nekih od projekata biće uslovljena aktivnostima nosilaca, finansijera i implementatora projekata, prije svega Vlade Kantona Sarajevo i njenih nadležnih ministarstava i direkcija kao investitora", kazao je Fazlić.

Sjednica je potom nastavljena jednoglasnim usvajanjem Izvještaja o izvršenju Budžeta Općine Ilijaš za 2018. godinu. Izvještaj je prezentovala pomoćnica načelnika u Službi za privredu i finansije Merima Osmanović.

"Budžet Općine Ilijaš u periodu od 01.01.2018. do 31.12.2018. godine bilježi 16.985.089,00 KM ostvarenih prihoda, što je 90 posto od planiranih prihoda u Bužetu za 2018. godinu. Ostvareni su izdaci u iznosu od 14.156.121,00 KM što predstavlja 75 posto od planiranih izdataka u Bužetu za proteklu godinu. Prema tome, ostvaren je suficit za navedeni period od 2.828.968,00 KM.

Prihodi od poreza, u odnosu na planiranu veličinu na godišnjem nivou su ostvarni u procentu od 98 posto, a neporezni prihodi u iznosu od 67 posto u odnosu na plan.

Tekući trensferi od Federacije su ostvareni u iznosu od 150.000,00 KM, a tekući transferi od Kantona Sarajevo u iznosu od 606.519,00 KM, što u odnosu na plan Budžeta Općine Ilijaš za 2018. godinu predstavlja izvršenje od 100 posto.

Prihodi od donacija su ostvareni u iznosu od 63.028,00 KM, što u odnosu na plan Općine Ilijaš za 2018. godinu predstavlja izvršenje od 88 posto. Kapitalni transferi od ostalih razina vlasti ostvareni su u iznosu od 5.862.370,00 KM.

Ukupni izdaci u izvještajnom periodu iznose 14.156.121,00 KM, što predstavlja 75 posto ostvarenja ukupno planiranih izdataka na godišnjem nivou.

Bruto plaće i naknade uposlenima su u iznosu 1.776.774,00 KM. Izdaci za materijal i usluge iznose 901.561,00 KM. Općina Ilijaš je u formi tekućih transfera imala izdatke u iznosu od 2.276.284,00 KM, što je procentualno 91 posto od planiranih izdataka ove vrste na godišnjem nivou. U okviru ove 28.sjednica ov 4pozicije praktično se vidi podrška lokalnoj zajednici u smislu finansiranja potpore funkcionisanju i poboljšanju komunalnih funkcija, podrške čitavom nizu udruženja kao i pomaganje niza projekta koji utiču na poboljšanje života u društevenom i socijalnom smislu, te smatramo da su ovim izvršenjem u potpunosti zadovoljeni ovi zahtjevi.

Kapitalni transferi i izdaci su ostvareni u iznosu od 9.001.958,00 KM, što je 69 posto od planiranog godišnjeg iznosa", kazala je Osmanović.

Vijećnici su podržali Odluku kojom se za zatvaranje konstrukcije finansiranja Gradskog stadiona sa pratećim sadržajima kreditno zadužuje Općine Ilijaš u iznosu od 1.200.000,00 KM.

Usvojena je i Odluka kojom se povjerava na upravljanje i korištenje sistem za videonadzor šireg gradskog područja općine Ilijaš Policijskoj stanici Ilijaš koja je u sastavu VII Policijske uprave pri Ministarstvu unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo.

Policijska stanica Ilijaš je dužna uz godišnju informaciju o stanju kriminaliteta, jasvnog reda i mira i saobraćaja na području općine Ilijašdostaviti izvještaj o stanju sistema videonadzora šireg gradskog područja općine Ilijaš i efektima njgovog korištenja.

Vijećnici su usvojili Odluku o načinu i uslovima neizgrađenog građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja radi izgradnje proizvodno – poslovnog objekta u obuhvatu industrijske zone Luka u skladu sa RP Luke Ilijaš.

Usvojeno je Rješenje kojim se utvrđuje da je od javnog interesa izgradnja javne rasvjete u naselju Ribarići i da se u tu svrhu može pristupiti nepotpunoj eksproprijaciji zemljišta, odnosno ustanovljenju prava služnosti radi postavljanja betonskih stubova.

Na samom kraju sjednice Općinsko vijeće je podržalo Zaključak kojim se odobravaju novčana sredstva u iznosu od 30.000,00 KM za pomoć licima koji se nađu u stanju socijalne potrebe, a svoja prava ne mogu ostvariti putem Službe socijalne zaštite Općine Ilijaš. Lica koja spadaju u tu kategoriju su starije osobe bez bližih srodnika, samohrani roditelji, invalidna lica koja ne ostvaraju prava putem Službe socijalne zaštite, lica oboljela od hroničnih i drugih oblika bolesti i mnogočlane porodice bez primanja koja se računaju kao prihod.

Navedena novčana pomoć će se ralizovati u budžetskoj 2018. godini i istu odobrava općinski načelnik, na prijedlog Službe za opću upravu, boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu i nadležne komisije Općinskog vijeća. Iznos novčane pomoći je 100,00 KM mjesečno za jednog korisnika i ista će se isplaćivati putem bankovnih računa korisnika.

 
Posjeta djece vrtića "Ilijaš" općinskom načelniku u povodu Dana Općine Ilijaš Ispis Email
Autor Nermina Avdukić   
Utorak, 26 Velj 2019 12:40

 

djeca vrtic ilijas posjetaOdgajatelji i 25 mališana iz JU "Djeca Sarajeva" vrtić "Ilijaš" posjetili su Općinu Ilijaš povodom Dana nezavisnosti BiH i Dana reintegracije općine Ilijaš.

Prijem djece upriličen je u kabinetu općinskog načelnika, gdje su ih dočekali načelnik Akif Fazlić i pomoćnica načelnika u Službi za društvene djelatnosti i poslove mjesnih zajednica Sanja Zagorac – Jozić.

Kao znak sjećanja na njihov dolazak mališani su načelniku uručili poklon i čestitku, koje su sami izradili.

Vrtić "Ilijaš" broji 71 člana i u narednom periodu se nadaju povećanju kapaciteta.  Operativnim planom općinskog načelnika i službi Općine Ilijaš za period 01.01. - 31.12.2019. godine planiran je projekat sanacije sprata ovog vrtića.

Kao poklon ilijaškim mališanima za Dan reintegracije općine Ilijaš u četvrtak, 28. februara, na gradskom trgu sa početkom u 12 sati planiran je zabavni program sa animatorima i maskotama, edukativno – zabavna predstava za djecu "Pomagajte doktore, lutke naše izliječite", te plesna zabava sa maskotama.

 
Zabavni program za djecu povodom Dana Općine Ilijaš Ispis Email
Autor Nermina Avdukić   
Utorak, 26 Velj 2019 07:43

zabava za djecu U povodu 23. godišnjice reintegracije općine Ilijaš za najmlađe Ilijašane Općina je pripremila bogat zabavni program.

U četvrtak, 28. februara na gradskom trgu sa početkom u 12 sati planiran je zabavni program sa animatorima i maskotama, edukativno – zabavna predstava za djecu "Pomagajte doktore, lutke naše izliječite", te plesna zabava sa maskotama.

Draga djeco, svi ste dobrodošli!

 

 
Olakšica za privredne subjekte: Finansijske izvještaje mogu predati u ispostavu FIA-e u Ilijašu Ispis Email
Autor Nermina Avdukić   
Ponedjeljak, 25 Velj 2019 11:24

 

FIAU toku je izrada i predaja finansijskih izvještaja po godišnjem obračunu za period od 1. januara do 31. decembra 2018. godine u Finansijsko – informatičku agenciju (FIA).

Privrednim subjektima sa područja općine Ilijaš uveliko je olakšano, jer od ove godine imaju mogućnost predati svoje finansijske izvještaje u ispostavi FIA-e u Ilijašu.

Do sada su se ovi izvještaji predavali u centralu FIA-e u Sarajevu.

S ciljem što efikasnijeg servisiranja korisnika usluga s područja općine Ilijaš omogućen je prijem i obrada godišnjih i polugodišnjih finansijskih izvještaja, revizorskih i konsolidovanih izvještaja, prodaja federalnih taksi i mjenica, kao i izdavanje potvrda po osnovu stare devizne štednje.

Ispostava u Ilijašu se nalazi u Biznis centru na adresi Hašima Spahića br. 23 (zgrada KSC Ilijaš). Kontakt telefon je 033/407-914.

 
Društveni centar Ilijaš: Održana kreativno - edukativna radionica Ispis Email
Autor Nermina Avdukić   
Ponedjeljak, 25 Velj 2019 07:20

 

radionica 12U prostorijama Društvenog centra Ilijaš - Mrakovo, 23. februara 2019. godine održana je druga edukativno-kreativna radionica za djecu u okviru projekta “Centar za sve“, koji se realizuje uz podršku UNDP-a, Fondacije Networks i Općine Ilijaš.

Radonici su prisustovali članovi i članice Udruženja “Budi mi drug“, koji su uz podršku učenika Srednjoškolskog centra “Nedžad Ibrišimović” i volonterki Omladinske organizacije “Iskoristi dan-Carpe Diem” realizovali niz kreativno-edukativnih aktivnosti. Učesnici radionice imali su priliku naučiti osnovnu upotrebu rada na računaru, nakon čega su napisali pismo svojim prijateljima iz Udruženja te izradili kreativne crteže. Prije samog početka radionice, održan je edukativni čas za volontere, kako bi se informisali o radu sa djecom sa poteškoćama u razvoju, koji je održala Mufida Mahmutović iz Udruženja “Budi mi drug”.

“Nisam bila aktivni volonter do sada, ali nisam ni bila u prilici prije se priključiti našem udruženju ‘Budi mi drug’ i ‘Carpe diem- Iskoristi dan’, ali mi je drago da sam sada i ja dio toga. Nisam imala nikad predrasude, niti sam mislila da su djeca sa poteškoćama u razvoju nešto drugačiji, jer imam u radionica 11porodici dva slučaja. Sa mamine strane imam tetku rahmetli koja je dijalizni bolesnik od njene sedme godine. Odrastala sam sa njenim dijalizama, operacijama, njenom različitošću i odgajana da je to sve u redu. Uvijek sam govorila:’Tetka, ja kada porastem bit ću doktorica i izliječit ću te.’ Kader, sudbina su bili brži, ali nisam odustala od toga da želim pomoći nekom drugom da mu uljepšam ovaj svijet. Imam i amidžu sa očeve strane koji boluje od cerebralne paralize od svog rođenja. U kolicima je, ne može da priča, niti samostalno da funkcioniše. Nije samo fizičko zdravlje ono zbog kojeg živimo, zato sam odlučila da želim biti psiholog i pokušati olakšati ono što se krije u svima nama, a smeta nam. Na ovim radionicama sam učvrstila svoju odluku i shvatila da je to stvarno ono što želim. Oduvijek sam se volila igrati sa malom djecom, jer su oni iskreni, puni života. Tek sada vidim koliko mogu biti iskreni, neiskvareni i da njihovoj sreći doprinose male stvari”, kazala je učesnica radionice  Lina Suljić, učenica četvrtog razreda gimanzije, Srednjoškolskog centra “Nedžad Ibrišimović” Ilijaš.

U realizaciji aktivnosti učestvovali su  predstavnici MZ Mrakovo, Općine Ilijaš, Omladinske organizacije “Iskoristi dan-Carpe Diem”, Udruženje roditelja za podršku djeci sa posebnim potrebeme “Budi mi drug” i Srednjoškolskog centra “Nedžad Ibrišimović”.

 
<< Početak < « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 » > Kraj >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
OPĆINA ILIJAŠ
Strategija razvoja
Vizija razvoja
Vodić kroz općinu
Konkursi/Oglasi/Pozivi
Općinsko vijeće
Budžet
Javne nabavke
Plan kapitalnih investicija
Postavite pitanje
Uprava Općine Ilijaš
Mjesne zajednice
Projekat LIFE

E-REGISTAR
administrativnih postupaka

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Informacija
o Kreditno Garantnom Fondu Serda

e-uprava
INFO

ADRESA:
126. Ilijaške brigade, br.6
71 380 Ilijaš

TELEFON:
+387 33 58 06 20

E-MAIL:
info@ilijas.ba

RADNO VRIJEME
07:45 - 16:15

RAD SA STRANKAMA:
08:00 - 16:00


 

Sve informacije o Vašim zahtjevima možete dobiti na Info Desk-u (Info Pultu) Općine Ilijaš.

Na Info Desk-u ćete dobiti detaljna upustva, vodiće za ostvarivanje Vaših zahtjeva, kao i tipske obrasce zahtjeva.

Info Desk se nalazi na ulazu u glavnu zgradu Općine Ilijaš.

Više informacija na:
Telefon: +387 33 58 06 20
E-mail: info@ilijas.ba

 

 

Program rada OV Ilijaš

pdfsmall
 Program rada Općinskog vijeća Ilijaš za 2019.godinu

Budžet Općine Ilijaš 2019
.

URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI ZA POTREBE RASPISIVANJA JAVNOG POZIVA U SVRHU DODJELE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ZA IZGRADNJU INDIVIDUALNIH STAMBENIH OBJEKTA NA LOKALITETU NOVO NASELJE "ALIĆA GAJ" 

Skica

Poster

BROJAČ POSJETA
'
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDanas531
mod_vvisit_counterJuče2193
mod_vvisit_counterOva sedmica4883
mod_vvisit_counterOvaj mjesec38502