• ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba

oficijelna internet prezentacija općine Ilijaš
Održana 15. Sjednica Općinskog vijeća Ilijaš Ispis Email
Autor Nermina Avdukic   
Četvrtak, 28 Pro 2017 12:57

 

15SjednicaOVAlmaU četvrtak, 27. decembra 2017. godine održana je 15. redovna sjednica Općinskog vijeća Ilijaš. Sjednicom je predsjedavao Mahir Dević, predsjedavajući Općinskog vijeća.

Na sjednici je usvojen program rada Općinskog vijeća za 2018. godinu. 

Usvojen budžet za narednu godinu u iznosu 17.833,000 KM

Vijeće je usvojilo predloženi Budžet Općine Ilijaš za 2018. godinu, kao i pripadajuću Odluku o izvršavanju Budžeta Općine Ilijaš za 2018. godinu. U procesu kreiranja ovog najvažnijeg finansijskog dokumenta prethodno je organizovana javna prezentacija Nacrta Budžeta Općine Ilijaš za 2018. na kojoj su učestvovali građani. Javna rasprava o Nacrtu Budžeta trajala je 15 dana i svi zainteresovani subjekti mogli su dostaviti primjedbe, prijedloge i sugestije u pisanoj formi.

U općinskom Budžetu za narednu godinu planirana sredstva iznose 17.833,000 KM i veća su za 11,53% u odnosu na plan prihoda za 2017. godinu, odnosno 9,04% više u odnosu na plan prihoda u Nacrtu Budžeta Općine Ilijaš za 2018. godinu.

U strukturi planiranih budžetskih prihoda i primitaka neporezni prihodi iznose 2.600.500 KM, porezni prihodi iznose 5.637.100 KM, prihodi od tekućih transfera 723.000 KM, prihodi po osnovu donacija 35.000 KM, prihodi od kapitalnih transfera 4.633.000 KM, prihodi po osnovu zaostalih obaveza iznose 3.300 KM, kapitalni primici 850.000 KM, dok se prenesena sredstva iz prethodne godine procjenjuju na 3.351.100 KM.

15SjednicaOVNacelnikKada je riječ o planiram izdacima za bruto plaće i naknade planirano je 2.169.750 ili 12,17%, izdaci na materijal i usluge 1.130.750 KM, tekući transferi 2.477.800 KM, za kapitalne transfere planirano je izdvojiti 6.080.700 KM ili 34,10%, izdaci za kamate i ostale naknade 5.500 KM, kapitalni izdaci 5.908.500 KM, a budžetska rezerva iznosi 60.000 KM.

„Ono što je značajno promijenjeno u odnosu na Nacrt Budžeta jeste da je Budžetom planiran novi projekat za 2018. godinu, a to je izgradnja fiskulturne sale Osnovne škole „Hašim Spahić“.

Druga velika i važna pozicija jeste da smo u Budžet pozicionirali pitanje nabavke zemljišta u MZ Podlugovi sa 200.000,00 KM.

Važno je napomenuti da smo Budžetom planirali sredstva za pravnu pomoć boračkoj populaciji za 50.000,00 KM. Povećali smo budžet za stipenditanje učenika i studenata za 25.000,00 KM.

Budžetom smo pozicionirali sredstva za objekat područne škole u Kamenici sa 55.000,00 KM, područne škole Bioča 50.000,00 KM i područne škole Ljubinići 20.000,00 KM.

Značajno su povećana sredstva kako bismo u 2018. godine uspostavili Dobrovoljno vatrogasno društvo Srednje,“ rekao je općinski načelnik Akif Fazlić.

Vijeće je na sjednici usvojilo Odluku o davanju mišljenja na Godišnji plan gospodarenja privatnim šumama za 2018. godinu, te godišnji plan realizacije šumskoprivrednih osnova za radove na teritoriji općine Ilijaš i to ŠGP "Gornjebosansko"- dio i ŠGP "Bistričko"- dio.

Općinsko vijeće usvojilo je Odluku i Nacrt Odluke kojom se uređuje način označavanja naziva naseljenih mjesta, poslovnih zona, ulica i trgova, način utvrđivanje kućnih brojeva, način označavanja zgrada i građevinskih parcela kućnim brojevima, kao i vođenje registara naselja, poslovnih zona, ulica, trgova i kućnih brojeva.

15SjednicaOAlanDamirNacrt se stavlja u javnu raspravu objavljivanjem na općinskoj web stranici, javnim uvidom u Nacrt u prostorijama Općine i konačno organizacijom javne prezentacije nacrta 11. januara 2018. godine, u sali Općinskog vijeća. Javna rasprava će trajati 30 dana, počevši od 3. januara do 2. februara 2018. godine.

U javnoj prezentaciji mogu učestvovati građani, politički subjekti, mjesne zajednice, udruženja građana, javne ustanove, javna preduzeća, privrednici i druga zainteresirana fizička i pravna lica.

Utvrđen je Nacrt Strategije održivog razvoja Općine Ilijaš 2018.-2020, koji će biti stavljen u javnu raspravu u trajanju od 30 dana. Strategija predstavlja integralni strateški dokument od posebnog značaja, koji definiše održivi razvoj kao ciljno orijentisan, dugoročan, neprekidan, sveobuhvatan i sinergetski proces koji utiče na sve aspekte života na lokalnom nivou.

U Strategiji se potencira izrada modela koji na kvalitetan način zadovoljava društveno-ekonomske potrebe i interese građana, a istovremeno uklanja ili znatno smanjuje uticaje koji prijete ili štete zdravoj životnoj sredini i prirodnim resursima.

Općinsko vijeće je donijelo Odluku o usvajanju i provođenju izmijena i dopuna Regulacionog plana „Alića Gaj“ i „Apartmansko naselje Sovrle 2“ – Ilijaš.

15SjednicaOVIldaMahirOdlukama se utvrđuju uslovi korištenja, izgradnje, uređenja i zaštite prostora Regulacionog plana „Alića Gaj“ i „Apartmansko naselje Sovrle 2“ – Ilijaš, a naročito granice prostorne cjeline, urbanističko-tehnički uslovi za izgradnju građevina, uslovi za uređenje građevinskog zemljišta, uređenje zelenih i slobodnih površina.

Općinsko Vijeće donijelo je Odluku kojom se nastavlja saradnja i korištenje usluga Pravobranilaštva Kantona Sarajevo. U dosadašnjoj praksi poslove zastupanja Općine Ilijaš bili su povjereni Pravobranilaštvu Kantona Sarajevo.

Predstavničko tijelo općine usvojilo je Odluku o usvajanju „Strategije prema mladima općine Ilijaš sa Akcionim planom 2018-2022“. U cilju podrške mladima Općina je definirala, usvojila i provoditi će Strategiju prema mladima na lokalnom nivou.

Strategija prema mladima jeste dokument institucija vlasti sa programskim pristupom djelovanja prema mladima što uključuje definirane probleme i potreba mladih, strateške pravce djelovanja, te ciljeve same Strategije.

Jednosglasno je usvojena Odluka kojom se daje saglasnost Javnoj ustanovi „Kulturno sportski centar i Radio Ilijaš“ za davanje u zakup poslovnih prostora.

Na ovoj sjednici usvojena su i određena rješenja iz imovinsko-pravne oblasti kojima se reguliše utvrđivanje javnog interesa za izgradnju javne rasvjete na lokalitetu zaštičenog područja Bijambara i izgradnja stubne transformatorske stanice „Moševići 2“.

Na kraju sjednice prezentirane su informacije o stanju privrede, poljoprivrede i samostalnog privređivanja na području općine Ilijaš, te informacije o protivminskim akcijama i mjerama zaštite i spašavanja za 2017. godinu, koje je pripremila Služba civilne zaštite. Informacije su vijećnici primili k znanju.

 
Mjesna zajednica Mrakovo:Održana edukacija o pisanju CV-a i motivacionog pisma za mlade Ispis Email
Autor Adha Masnopita   
Srijeda, 27 Pro 2017 13:19

carpediem2U okviru projekta  “Edukativne radionice u MZ Mrakovo”, Omladinska organizacija “Iskoristi dan – Carpe Diem” realizovala je besplatnu jednodnevnu edukaciju za mlade o temi „Pisanje CV-a i motivacionog pisma“, koja se održala u subotu 23.12.2017. u prostorijama Društvenog centra u Mrakovu. 
Polaznici edukacije su se kroz praktičan rad i primjere upoznali sa vještinama kako se piše CV, na šta obratiti pažnju prilikom razgovora zaposao, kako se pripremiti, šta obući, šta je neverbalna komunikacija, koja pitanja se mogu očekivati na razgovoru zaposao, te kako aplicirati na radno mjesto. 
 
“Polaznici radionice bili su mladi srednje škole završnih razreda i studenti, ali i nezaposleni koji žele da steknu svoje prvo radno iskustvo. Nedostatak radnog iskustva, usljed velike nezaposlenosti, danas je postao hronična pojava kod većine mladih kadrova. Mladi općine Ilijaš danas su pokazali svoj etuzijazam i motivaciju da u procesu zapošljavanja, sticanja prvog radnog iskustva, prakse ili volonterskog angažmana učine prvi korak, a to je kako napraviti svoju radnu biografiju CV i pripremiti se za razgovor. Smatram da je ovo odlična prilika za sve mlade koji žele napredovati u procesu svog neformalnog obrazovanja, ali i u procesu zapošljavanja“, objasnila je edukatorica mr. prof. Selma Redžo.
Carpe-Diem1Učesnici su sa radionice ponijeli nova znanja i iskustva, te uvidjeli značaj kvalitetnog CV-a i motivacionog pisma: „Budući da živimo u modernom svijetu, znanje o kvalitetnom pisanju CV-a i motivacinog pisma je od izuzetne važnosti, kako za mene, tako i za svoje moje vršnjake. Kroz učešće na ovoj edukaciji naučila sam kako kvalitetno i ispravno napisati CV i motivaciono pismo, ali i kako se predstaviti prilikom razgovora za posao ili angažman“, kazala je učesnica radionice Dženeta Hasečić. 
Omladinska organizacija “Iskoristi dan-Carpe Diem“  kroz projekat Edukativne radionice u MZ Mrakovo realizovati će niz radionica za mlade u narednom periodu, a u cilju unaprijeđenja  kapaciteta  mladih u oblasti pisanja projekata, biznis planova, vještina komuniciranja, te profesionane orijentacije.  
Veoma smo ponosni na naše mlade ilijašane i ilijašanke koji su prepoznali značaj neformalne edukacije te preuzeli odgovornost u procesu jačanja svojih kapaciteta. Ovom prilikom, pozivam sve mlade sa područja općine Ilijaš da prate našu facebook stranicu te uzmu učešće na edukacijama koje će se održati u narednom periodu te na taj način steknu nova znanja i vještine“, navodi Enisa Mešetović koordinatorica projekta. 
Aktivnosti “Edukativne radionice u MZ Mrakovo“ realizuju se u okviru zajedničkog projekta “Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH, kojeg finanasiraju Vlada Švicarske  i Vlada Švedske, a provodi razvojni program Ujedninjenih nacija (UNDP) u BiH. 
 
Najava 15. sjednice Općinskog vijeća Ilijaš Ispis Email
Autor Adha Masnopita   
Ponedjeljak, 25 Pro 2017 11:28
12SjednicaOpcinskogVijecaIlijas 007U četvrtak, 28. decembra 2017. godine, sa početkom u 10:00 sati, održat će se 15. (petnaesta) sjedinica Općinskog vijeća Ilijaš. 
 
Dnevnim redom planirane su sljedeće tačke: 
 
1. Vijećnička pitanja i inicijative
2. Izvještaj o realizaciji zaključaka sa 14. sjednice
3. Prijedlog Programa rada Općinskog vijeća Ilijaš za 2018. godinu
4. Prijedlog Budžeta općine Ilijaš za 2018. godinu 
5. Prijedlog Odluke o izvršavanju Budžeta općine Ilijaš za 2018. godinu 
6. Prijedlog Odluke o davanju mišljenja na Godišnji plan gospodarenja privatnim šumama za 2018. godinu
7. Prijedlog Odluke o davanju mišljenja na Godišnji plan realizacije šumskoprivredne osnove za ŠGP "Gornjebosansko"-dio i ŠGP "Bistričko"-dio u 2018. godini
8. Prijedlog Odluke o načinu označavanja i evidentiranja naseljenih mjesta, poslovnih zona, ulica, trgova i kućnih brojeva
9. Nacrt Odluke o nazivima naselja, poslovnih zona, ulica i trgova na području općine Ilijaš 
10. Nacrt Strategije održivog razvoja općine Ilijaš za period 2018-2022. godine
11. Prijedlog Odluka o:
a) usvajanju Izmjena i dopuna Regulacionog plana "Alića Gaj" 
b) provođenju Izmjena i dopuna Regulacionog plana "Alića Gaj"
12. Prijedlog Odluka o:
a) usvajanju Regulacionog plana "Apartmansko naselje Sovrle 2"-Ilijaš
b) provođenju Regulacionog plana "Apartmansko naselje Sovrle 2"-Ilijaš
13. Prijedlog Odluke o povjeravanju vršenja poslova Pravobranilaštva Kantona Sarajevo za 2018. godinu
14. Prijedlog Odluke o usvajanju "Strategije prema mladima općine Ilijaš sa Akcionim planom 2018-2022."
15. Prijedlog rješenja iz imovinsko-pravne oblasti:
a) broj: 06/1-31-2731/17
b) broj: 06/1-31-2864/17
16. Informacija o stanju privrede, poljoprivrede i samostalnog privređivanja
17. Informacija Službe civilne zaštite o protivminskim akcijama i mjerama zaštite i spašavanja za 2017. godinu.
 
Materijali za XV sjednicu Općinskog vijeća Ilijaš Ispis Email
 

Poštovani,

Materijale za sljedeću sjednicu Općinskog vijeća Ilijaš (XV sjednica) možete preuzeti na sljedećem linku:

alt  Materijali za XV sjednicu Općinskog vijeća Ilijaš

 

 
Božićna čestitka Ispis Email
Autor Adha Masnopita   
Petak, 22 Pro 2017 12:05

U povodu nastupajućeg katoličkog Božića, općinski načelnik Akif Fazlić i predsjedavajući Općinskog vijeća Ilijaš Mahir Dević, uputili su čestitku u kojoj se kaže:


katolickibozic"Povodom velikog katoličkog praznika Božića, u ime Općinskog vijeća Ilijaš i u ime općinskog načelinika, svim vjernicima katoličke vjeroispovjesti općine Ilijaš upućujemo najiskrenije čestitke.

Želimo da praznične dane provedete u zdravlju i miru, te da radost Božića podijelite sa svojim najbližim, prijateljima i komšijama."

 
<< Početak < « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 » > Kraj >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
OPĆINA ILIJAŠ
Strategija razvoja
Vizija razvoja
Vodić kroz općinu
Konkursi/Oglasi/Pozivi
Općinsko vijeće
Budžet
Javne nabavke
Plan kapitalnih investicija
Postavite pitanje
Uprava Općine Ilijaš
Mjesne zajednice
Projekat LIFE

E-REGISTAR
administrativnih postupaka

 

 

Odlukom načelnika Općine Iijaš djelimično se poništava Javni oglas objavljen 08.02.2017, a koji se odnosi na drugu poziciju
a sada Javni oglas glasi:

ODLUKA
o stipendiranju izuzetno nadarenih učenika i studenata u školskoj
2017-2018. godini

 

ODLUKA
o stipendiranju učenika i studenata u stanju socijalne potrebe u školskoj
2017-2018. godini

 

Informacija
o Kreditno Garantnom Fondu Serda

e-uprava
INFO

ADRESA:
126. Ilijaške brigade, br.6
71 380 Ilijaš

TELEFON:
+387 33 58 06 20

E-MAIL:
info@ilijas.ba

RADNO VRIJEME
07:45 - 16:15

RAD SA STRANKAMA:
08:00 - 16:00


 

Sve informacije o Vašim zahtjevima možete dobiti na Info Desk-u (Info Pultu) Općine Ilijaš.

Na Info Desk-u ćete dobiti detaljna upustva, vodiće za ostvarivanje Vaših zahtjeva, kao i tipske obrasce zahtjeva.

Info Desk se nalazi na ulazu u glavnu zgradu Općine Ilijaš.

Više informacija na:
Telefon: +387 33 58 06 20
E-mail: info@ilijas.ba

 

 

Program rada OV Ilijaš

pdfsmall
 Program rada Općinskog vijeća Ilijaš za 2018.godinu

Budžet Općine Ilijaš 2018
.

URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI ZA POTREBE RASPISIVANJA JAVNOG POZIVA U SVRHU DODJELE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ZA IZGRADNJU INDIVIDUALNIH STAMBENIH OBJEKTA NA LOKALITETU NOVO NASELJE "ALIĆA GAJ" 

Skica

Poster

BROJAČ POSJETA
'
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDanas241
mod_vvisit_counterJuče1120
mod_vvisit_counterOva sedmica7661
mod_vvisit_counterOvaj mjesec36550