• ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba

oficijelna internet prezentacija općine Ilijaš
Održan prvi radni sastanak načelnika, kolegija kabineta, predsjednika i članova Savjeta MZ Ispis Email
Autor Nermina Avdukić   
Petak, 05 Srp 2019 13:45

 

09w8429875925209012Na protekloj sjednici Općinskog vijeća Ilijaš dodjeljeni su mandati novoizabranim predsjednicima i članovima Savjeta 14 MZ koji su izabrani na izborima 19. maja 2019. godine.

Tim povodom općinski načelnik je u velikoj sali Općine Ilijaš organizovao prvi radni sastanak sa predsjednicima i članovima 14 Savjeta MZ, kolegijem kabineta i predstavnicima UNDP-a.

Cilj sastanak bio je da se novoizabrani predsjednici i članovi Savjeta MZ lično upozanju sa pomoćnicima načelnika, da ih se upozna sa radom organa uprave, službama za upravu, te da se razmijene neke operativne informacije koje će im pomoći u daljnjem radu.

Ulogu domaćina sastanaka preuzela je pomoćnica načelnika u službi za društvene djelatnosti i poslove mjesnih zajednica Sanja Zagorac – Jozić.

"Mislim da smo imali vrlo kvalitetan i konstruktivan sastanak. U prvom dijelu predviđeno je upoznavanje sa radom organa uprave, a potom je sastanak nastavljen sa predstavnicom UNDP-a Jasminom Islambegović, koja je željela također da se upozna sa novim Savjetima i da ih upozna sa projektom "Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH". Pvi ciklus ovog projekta se završava u oktobru ove godine, ali je već najavljen drugi krug tog projekta i mi očekujemo da Općina Ilijaš aplicirati i biti sudionik sa novim mjesnim zajednicama, koje nisu bile partnerske u prvom projektu.

Mi smo predstavnicima Savjeta MZ još jučer uputili podloge za izradu Poslovnika o radu Savjeta MZ, zapisnike o radu Savjeta i zborova građana, podloge za izradu izvještaja o radu. Ostalo je još da im dostavimo 'templejt' Statuta MZ, kako bi ih oni prilagodili uslovima svoje mjesne zajednice, a zatim na zborovima građana usvojili nove Statute i dostavili ih na potvrđivanje Općinskom vijeću Ilijaš", kazala je Zagorac – Jozić.

90285927592085Predsjednici Savjeta su se kroz kratka obraćanja svakoga od njih predstavili prisutnima. Načelnik Općine Ilijaš Akif Fazlić se također obratio sa čestitkom za imenovanje i sa smjernicama za budući rad. Ukazao je na važnost predstojećeg perioda u kome se kreira prednacrt Budžeta Općine Ilijaš za 2020. godinu, te važnost postavljanja prioriteta prilikom kandidovanja projekata.

"Koristim priliku da vas poselamim i pozdravim i čestitam pobjedu na izborima. Izbori su pokazali da građani itekako imaju potrebe da biraju svoje predstavnike preko kojih će komnicirati sa višim nivoima vlasti i da su zainteresovani za zbivanja u svojim mjesnim zajednicama. Ako je izašlo preko pet hiljada građana koji su birali, to itekako pokazuje interes i mi tom interesu moramo odgovoriti, a najbolji odgovor je aktivnost Savjeta, organizovanje foruma i zborova građana, efikasan rad, te razmatranje tematike koja je od značaja za određenu mjesnu zajednicu. 

Kada je u pitanju zakonodavni okvir mjesna samouprava nije do kraja definsana, pominje se u Zakonu o principima lokalne samouprave, sve su to neki okviri koje treba dalje dorađivati i definisati. Potrebno je jasno i precizno postaviti status mjesne zajednice i status organa koji vode te mjesne zajednice.

Općina Ilijaš je već nekoliko godina vrlo aktivna u projektu "Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH" koju provodi UNDP. Projekat je pokazao izuzetne rezultate u šest mjesnih zajednica koje su obuhvaćene projektom.

Mislim da je važnije kapacitiranje mjesnih zajednica, nego samo projekti na terenu. Projekti pokazuju da su mjesne zajednice sa aspekta ljudskih resursa ojačale do tog nivoa da mogu realizovati same određene projekte. Općina želi nastaviti saradnju sa UNDP-om i proširiti je na sve mjesne zajednice.

Kada je u pitanju realizacija projekata vi znate da se projekti definišu Budžetom Općine. Svi projekti prolaze i definištu se kroz Operativne planove i Općina je implementator svih tih projekata. Mi odgovaramo za provođenje procedura i implementaciju projekata, a na vam je da postavite prave prioritete prilikom knadidovanja projekata", kazao je Fazlić.

Na samome kraju sastanka predstavnica UNDP-a Jasmina Islambegović obratila se prisutnima, te vrlo pohvalno iskazala bitnu ulogu Savjeta partnerskih mjesnih zajednica i samog organa uprave u projektu "Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH".

Općina Ilijaš je ispunila sva očekivanja ovog projekta i visoko je rangirana u odnosu na ostale općine koje su učestvovale u istom projektu.

 
Potpisan Ugovor za izgradnju prvog reciklažnog dvorišta u Ilijašu vrijednosti 330.000 KM Ispis Email
Autor Nermina Avdukić   
Petak, 05 Srp 2019 12:08

 

902357298652892190Ugovor za prvu fazu izgradnje reciklažnog dvorišta potpisali su danas u Općini Ilijaš načelnik Akif Fazlić i predstavnik firme "Vizija" d.o.o. Visoko Tarik Smajić. Vrijednost Ugovora je 330.000,00 KM, a rok za izvođenje radova 90 dana.

Potpisivanju su prisustvovali i rukovodilac poslovne jedinice JKP "Rad" Ilijaš Alan Šerak, te  pomoćnik načelnika u službi za građanje Aziz Fazlić.

"Općina Ilijaš prepoznala je važnost upravljanjem otpadom i zbog toga smo još prije dvije godine krenuli u definiranje projekata iz te oblasti. U tom smislu izrađena je projektna dokumentacija koja je kandidirana resornim ministarstvima. Pokazali smo odgovornost i mislim da smo jedina općina u KS koja posjeduje projekte iz ove djelatnosti.

Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša KS prepoznalo je naše aktivnosti i trud, te su nam kroz značajna sredstva i potpisivanje Sporazuma omogoćili da idemo u proceduru javnih nabavki i definišemo prvu fazu ovog projekta.

Očekujemo da druga faza projekta bude završena naredne godine i da time u potpunosti finaliziramo ovaj projekat.

Izgradnja reciklažnog dvorišta ima ogroman značaj sa aspekta zaštite okoliša i upravljanjem otpadom i također daje novi imidž općini i gradu Ilijaš. Zadovoljstvo je da smo danas bili u mogućnosti da potpišemo ovaj Ugovor i da kreće realizacija ovog projekta", rekao je načelnik Općine Ilijaš Akif Fazlić.

98237502752097507852Firma "Vizija" d.o.o. Visoko obavezala se da će sve radove na reciklažnom dvorištu izvesti po Ugovoru i projektu. Ti radovi svakako biće izvedeni po jedinstvenim građevinskim normama.

"Rok za izvođenje radova je 90 dana, a u posao ulazimo nakon dostave projektne dokumentacije i imenovanja nadzora", rekao je predstavnik firme "Vizija" d.o.o. Visoko Tarik Smajić.

Pomoćnik načelnika u službi za građenje Aziz Fazlić rekao je da u narednom periodu predstoji  imenovanje nadzora, a potom će izvođač dostaviti bankovnu garanciju, nakon čega se kreće sa radovima. Za očekivati je da to bude u narednih desetak dana. 

O značaju reciklažnog dvorišta govorio je i Alan Šerak rukovodila poslovne jedinice JKP "Rad" u Ilijašu.

"Projekat je višekorisne namjene, kako za preduzeće koje je operater i bavi se prikupljanjem otpada, tako i za građane na području općine Ilijaš. Imajući u vidu da smo mi napravili određeni korak naprijed kada je upitanju dvolinijski sistem odlaganja otpada, samim tim su se pojavile neke nove potrebe građana, a to je jedna uređena lokacija gdje će moći na sasvim zakonit način odlagati dodatne različite vrste otpada", rekao je Šerak.

 
Potpisan Ugovor za izgradnju sportske plohe u Dragoradima u vrijednosti 99.000 KM Ispis Email
Autor Nermina Avdukić   
Petak, 05 Srp 2019 11:26

received 362570927730274U kabinetu općinskog potpisan je Ugovor o izvođenju radova na izgradnji sportske plohe u Dragoradima između Općine Ilijaš i firme "Sela" d.o.o. Sarajevo.

Vrijednost ugovora je 98.996,28 KM. Izvođač radova je najavio da će se sa radovima početi do kraja naredne sedmice.

"Sa velikim zadovoljstvom potpisujem ugovor sa Općinom Ilijaš. Riječ je o izgradnji igrališta, koje obuhvata zemljene radove, tamponiranje, asfaltne radove, postavljanje mobilijara za mali nogomet i košarku, te naposlijetku ogradu visine četiri metra. Sa radovima počinjemo do kraja naredne sedmice. Rok za završetak radova je 45 dana i sa sigurnošću tvrdim biće ispoštovan", rekao je Sead Tutić, direktor firme "Sela".

Potpisivanju je prisustvovao i predjesnik Savjeta MZ Dragoradi Denis Dilberović, koji je kazao kako će nova ploha najviše značiti učenicima područne škole u Dragoradima.

"Želim se zahvaliti općinskom načelniku na konačnoj realizaciji ovog projekta. Za stanovnike, mlade i djecu MZ Dragoradi ovo je značajan projekat, jer slična infrastuktura ne postoji na području ove mjesne zajednice. Sportska ploha nalazi se tik uz područnu školu koja nema fiskulturnu salu. Izgradnjom plohe omogućit će se učenicima da časove fizičke kulture obavljaju vani u periodu kada received 2403622523252122vremeski uslovi budu povoljni", rekao je Dilberović.

Pomoćnica načelnika u službi za društvene djelatnosti i poslove mjesnih zajednica Sanja Zagorac – Jozić kazala je da je Općina prethodno imala izrađen revidovani projekat velikog rukometnog igrališta dimenzija 40x20 metara. Međutim, njegovo izvođenje je prevazilazilo finansijske mogućnosti.

"Odlučili smo se racionalizovati dimenzije i dobiti košarkaško igralište, koje će također omogućiti bavljenje i malim nogometom i odbojkom. Projekat predviđa kompletan savremeni mobilijar za mali nogomet i košarku, koji u potpunosti zadovoljava sigurnosne standarde. Riječ je o bezbjedonosnim koševima i golovima u skladu sa europskim standardima. Zaista mi je zadovoljstvo da će građani MZ Dragoradi, a naročito učenici područne škole dobiti prvi sportski objekat na području ove mjesne zajednice", kazala je Zagorac – Jozić.

 
Javni poziv za mlade osobe sa područja Kantona Sarajevo Ispis Email
Autor Nermina Avdukić   
Petak, 05 Srp 2019 06:11

 

iit-allows-startups-to-participate-in-placement-drive-1024x640U saradnji sa UNDP-ovim projektom „Boljom upravom do bržeg ekonomskog rasta“ (EGG) i uz učešće Javne ustanove Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo, Ministarstvo privrede KS raspisuje javni poziv za učešće u aktivnostima grant sheme „Razvoj preduzetništva i podrška pokretanju novih startup kompanija na području Kantona Sarajevo“. Projekat EGG će sufinansirati grant shemu sa iznosom od 150,000.00 KM i ovim sredstvima će biti pokriveni troškovi specijalističkog trening programa kao i mentoringa uspješnih polaznika u trajanju od 12 mjeseci.

Shodno pravilima i procedurama UNDP-a, projekt EGG će izvršiti selekciju i odabir pružaoca usluga specijalističkog trening programa i mentoringa putem javnog tendera. Ministarstvo privrede KS će sufinansirati grant shemu sa 850.000,00 KM i ta sredstva će isključivo biti utrošena na dodjelu bespovratnih sredstava uspješnim polaznicima trening programa.

JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo će istovremeno obezbijediti podršku odabranim korisnicima za sufinansiranje dijela troškova obaveznih doprinosa na plate tokom prve godine poslovanja u iznosu od 600.00 KM za svaki mjesec poslovanja (cca. 7.200,00 KM na godišnjem nivou po jednom podržanom korisniku), odnosno kumulativno cca. 396.000,00 KM za planiranih 55 korisnika tokom prve godine poslovanja.

Ovim javnim pozivom su obuhvaćene mlade osobe starosti do 35 godina, sa područja Kantona Sarajevo (općina Centar Sarajevo, Hadžići, Ilijaš, Ilidža, Novi Grad Sarajevo, Novo Sarajevo, Stari Grad Sarajevo, Trnovo FBIH i Vogošća).

Planirani program podrške uključuje: 1. Specijalistički višednevni preduzetnički trening program (za cca. 80 polaznika); 2. Bespovratnu finansijsku podršku za realizaciju cca. 55 najbolje ocijenjenih biznis planova, uz maksimalni iznos podrške po jednom biznis planu u iznosu od 15.000,00 KM; 3. Mogućnost da odabrani korisnici programa sa JU Zavod za zapošljavanje Kantona Sarajevo potpišu prateće ugovore o sufinansiranju troškova obaveznih doprinosa na plate tokom prve godine poslovanja; 4. Mentorsku podršku i praćenje tokom prve godine poslovanja.

Krajnji rok za podnošenje prijava je srijeda, 07. august 2019. godine do 17:00 sati.

Prijave moraju biti dostavljene preporučenom poštom, kurirskom poštom ili lično na adresu:

Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP), Projekt „Boljom upravom do bržeg ekonomskog rasta“ (EGG) UN HOUSE Zmaja od Bosne bb 71 000 Sarajevo.

Po isteku roka za dostavljanje prijava, otvaranje prijava i izbor korisnika bit će izvršeni u zgradi Vlade KS, od strane nadležne stručne Komisije za odabir.

Sve prijave koje se dostavljaju po osnovu ovog javnog poziva moraju biti predane u zatvorenoj koverti naslovljene na „PROJEKT EGG – PRIJAVA NA JAVNI POZIV U OKVIRU GRANT SHEME „RAZVOJ PREDUZETNIŠTVA I PODRŠKA POKRETANJU NOVIH STARTUP KOMPANIJA NA PODRUČJU KANTONA SARAJEVO“.

Sva dodatna pitanja u vezi ovog poziva se mogu dostaviti putem elektronske pošte, najkasnije u roku od 7 dana prije isteka roka za podnošenje prijava, sa jasno naznačenim imenom poziva u predmetu poruke i to na sljedeću e-mail adresu: Ova email adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili Javascript .

 
Obavijest o obustavi saobraćaja u IZ Željezara Ispis Email
Autor Nermina Avdukić   
Četvrtak, 04 Srp 2019 07:35

obustava-saobracajaDanas, 04.07.2019. godine, u periodu od 7:00 do 17:00 sati uvodi se totalna obustava saobraćaja za sva motorna vozila u toku izvođenja radova na izgradnji putne komunikacije kroz Industrijsku zonu "Željezara" Ilijaš na dionici od pružnog prelaza do raskrsnice za firmu SCHIEDEL" d.o.o. Ilijaš

Izvođač radova, firma "Halilović" d.o.o. Ilijaš postavit će odgovarajuću saobraćajnu signalizaciju na dionici gdje se izovde radovi.

 

 

 

 
<< Početak < « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 » > Kraj >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
OPĆINA ILIJAŠ
Strategija razvoja
Vizija razvoja
Vodić kroz općinu
Konkursi/Oglasi/Pozivi
Općinsko vijeće
Budžet
Javne nabavke
Plan kapitalnih investicija
Postavite pitanje
Uprava Općine Ilijaš
Mjesne zajednice
Projekat LIFE

E-REGISTAR
administrativnih postupaka

 

 

PRIJAVA KORUPCIJE
 
 
Prijavu korupcije i druge nepravilnosti možete prijaviti na e-mail: 
PRISTUP INFORMACIJAMA
 

 
 
 
 
 

Informacija
o Kreditno Garantnom Fondu Serda

e-uprava
INFO

ADRESA:
126. Ilijaške brigade, br.6
71 380 Ilijaš

TELEFON:
+387 33 58 06 20

E-MAIL:
info@ilijas.ba

RADNO VRIJEME
07:45 - 16:15

RAD SA STRANKAMA:
08:00 - 16:00


 

Sve informacije o Vašim zahtjevima možete dobiti na Info Desk-u (Info Pultu) Općine Ilijaš.

Na Info Desk-u ćete dobiti detaljna upustva, vodiće za ostvarivanje Vaših zahtjeva, kao i tipske obrasce zahtjeva.

Info Desk se nalazi na ulazu u glavnu zgradu Općine Ilijaš.

Više informacija na:
Telefon: +387 33 58 06 20
E-mail: info@ilijas.ba

 

 

Program rada OV Ilijaš

pdfsmall
 Program rada Općinskog vijeća Ilijaš za 2019.godinu

Budžet Općine Ilijaš 2019
.

URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI ZA POTREBE RASPISIVANJA JAVNOG POZIVA U SVRHU DODJELE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ZA IZGRADNJU INDIVIDUALNIH STAMBENIH OBJEKTA NA LOKALITETU NOVO NASELJE "ALIĆA GAJ" 

Skica

Poster

BROJAČ POSJETA
'
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDanas64
mod_vvisit_counterJuče1871
mod_vvisit_counterOva sedmica13583
mod_vvisit_counterOvaj mjesec34326