• ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba

oficijelna internet prezentacija općine Ilijaš
Održana 16. sjednica Općinskog vijeća Ilijaš Ispis Email
Autor Nermina Avdukic   
Utorak, 30 Sij 2018 12:40

16.sjednica OV 002U utorak, 30. januara 2018. godine održana je 16. redovna sjednica Općinskog vijeća Ilijaš. Zasjedanje je vodio Mahir Dević, predsjedavajući Općinskog vijeća.

Na sjednici je usvojen Izvještaj o realizaciji zaključaka sa 15. Sjednice Općinskog vijeća, Izvještaj o realizaciji Programa rada Općinskog vijeća za 2017. godinu i Izvještaj o rješavanju upravnih predmeta u protekloj godini.

Komandir VII Policijske uprave Ilijaš Amir Halilović prezentirao je vijećnicima informacije o stanju kriminaiteta, javnog reda i mira i saobraćaja na području općine Ilijaš za 2017. godinu.

“U 2017. godini zabilježeno je 31 djelo teške krađe, a 34 djela su rasvjetljena, odnosno rasvijetljeno je nekoliko djela iz prethodne godine. Krađa je bilo sedam, isto toliko oštećenja tuđih stvari, osam slučajeva nasilja u porodici, jedna krađa šume, šest slučajeva posjedovanja i omugućavanja uživanja opojnih droga. Dodatnim angažovanjem policiji u pojedinim akcijama MUP-a  Kantona Sarajevo i akcija lokalnog karaktera sužen je prostor za kriminalno djelovanje, kako pojedinaca, tako i organiziranih grupa“, kazao je komandir Halilović.

16.sjednica OV 008Zbog raznih oblika narušavanja javnog reda i mira policijski službenici registrovali su izvršenje 60 prekršaja, bilo je 20 tuča, 12 naročito drskih ponašanja i sedam prosjačenja. U prošloj godini evidentirano je 307 saobraćajnih nezgoda, dvije sa smrtno stradalim licima i 58 nezgoda u kojima su osobe zadobile lakše tjelesne povrede. U 2017. godini registrovano je 6666 prekršaja iz oblasti sigurnosti saobraćaja na putevima. Policijski službenici i u 2017. godini vršili su osiguranje svih javnih skupova i manifestacija, a nastavljeni su i uspješni projekti rada policije u zajednici,  dobre saradnje sa Općinom Ilijaš i građanima.

Općinsko vijeće usvojilo je Prijedlog odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Ilijaš za 2017. godinu. Plaketa općine Ilijaš, kao javno priznanje za 2017. godinu dodjelit će se ministru finansija KS dr. Jasminu Halebiću, vijećniku Saudinu Durmiću i Javnoj ustanovi O.Š. "Hašim Spahić" Ilijaš.

Općinsko vijeće je usvojilo zaključak da se predsjednicima Savjeta šest mjesnih zajednica koje učestvuju u Projektu jačanja uloge mjesnih zajednica, koji provodi UNDP dodijele zahvalnice. Priznanja će se uručiti 28. februara 2018. godine na svečanoj sjednici Općinskog vijeća Ilijaš povodom obilježavanja Dana općine Ilijaš i Dana nezavisnosti BiH.

Vijeće je usvojilo Odluku o visini bazne cijene za određivanje naknade za uređenje građevinskog zemljišta na području općine Ilijaš za 2018. godinu. Ovom Odlukom se definiše prosječna cijena uređenja građevinskog zemljišta u iznosu od 200 KM po 1 m2 korisne stambene površine. Naknada za uređenje građevinskog zemljišta za Industrijsku zonu Luke kao poticajna mjera investitorima utvrđuje se u fiksnom iznosu od 10,50 KM po 1 m2 korisne površine objekta.

Usvojena je Odluka o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene 1 m2 korisne stambene površine u stambenoj izgradnji na području općine Ilijaš za 2018. godinu. Odlukom se definiše da prosječna građevinska cijena 1 m2 korisne stambene površine u stambenoj izgradnji na području općine Ilijaš u 2018. godini iznosi 800,00 KM, odnosno da se zadrži na nivou iz 2017. godine.

16.sjednica OV 004Vijećnici su podržali Odluku o utvrđivanju raspona cijena za neizgrađeno građevinsko zemljište prema zonama građevinskog zemljišta u općini Ilijaš za 2018. godinu. Ovom Odlukom određuje se raspon cijena za neizgrađeno građevinskko zemljište prema zonama građevinskog zemljišta utvrđenim Odlukom o građevinskom zemljištu na teritoriji općine Ilijaš i to za prvu zonu od 80,00 KM do 100,00 KM po 1 m2, za drugu zonu od 35,00 KM do 80,00 KM po 1 m2, za treću zonu od 20,00 KM do 55,00 KM po 1 m2 i za četvrtu zonu od 3,00 KM do 15 KM po 1 m2. Ovom Odlukom se cijene okolnosti afimisanja daljeg investiranja u IZ Luke, gdje je predloženo da cijena za neizgrađeno građevinsko zemljište bude u rasponu od 35,00 KM do 55,00 KM po 1 m2.

Većinom glasova Općinsko vijeće je usvojilo Odluku o visini komunalnih taksi kojom se utvrđuje visina komunlanih taksi po predmetima i uslugama u skladu sa Zakonom o komunalnim taksama Kantona Sarajevo koje se plaćaju na području općine Ilijaš. Za svaku istaknutu firmu, oznaku, obilježje ili natpis na poslovnim i drugim prostorijama, objektima i mjestima, kojima se označava da određeno pravno ili fizičko lice obavlja izvjesnu djelatnost ili zanimanje, utvrđuje se godišnja taksa. Visina takse utvrđuje se prema vrsti djelatnosti i zoni u kojoj se nalazi poslovna ili druga prostorija, objekat i mjesto na kojem je istaknuta firma, oznaka, obilježje ili natpis.

Jednoglasno je usvojen Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o zonama sanitarne zaštite i zaštitnim mjerama za izvorište Junakovac. Nakon izvršenih istražnih radova kroz Elaborat zaštite izvorišta Junakovac i utvrđivanja prve zašitne zone došlo je do stupanja na snagu novog premjera i uspostave nove katastarske općine Nišići, a samim tim i do promjene brojeva parcela koje su ušle u obuhvat prve zaštitne zone.

Usvojen je Prijedlog izmjena odluke o pristupanju izradi izmjena i dopuna Regulacionog plana Banovac.

Vijeće je usvojilo Rješenje kojim se razrješava dužnosti član Komisije za statut i propise Alen Bajić, a na tu poziciju izabran je Đemo Beganović.

16.sjednica OV 001Usvojeno je Rješenje kojim se dužnosti člana, a time i predsjednika Komisije za prostorno uređenje, stambeno-komunalne poslove i ekologiju razrješava Dženan Velić, a na tu poziciju se imenuje Suljić Šifa i Rješenje kojim se razrješava dužnosti član Komisije za mlade i obrazovanje Mirnes Đozić, a na tu poziciju izabran je Ejub Baltić.

Na sjednici je usvojeno Rješenje kojim se utvrđuje javni interes za izgradnju Spomen obilježja šehidima i poginulim borcima Misočkog ratišta iz proteklog rata u mjestu Misoča, kako bi se mogao otpočeti postupak eksproprijacije zemljišta ne kojem će se graditi navedeno spomen obilježje.

 
Najava 16. sjednice Općinskog vijeća Ilijaš Ispis Email
Autor Nermina Avdukic   
Četvrtak, 25 Sij 2018 08:11

14SjednicaOV 005U utorak, 30. januara 2018. godine, sa početkom u 10:00 sati, održat će se 16. (šesnaesta) sjednica Općinskog vijeća Ilijaš.

Dnevnim redom planirane su sljedeće tačke:

1. Vijećnička pitanja i inicijative

2. Izvještaj o realizaciji zaključaka sa 15. sjednice

3. Izvještaj o realizaciji Programa rada Općinskog vijeća Ilijaš za 2017. godinu

4. Izvještaj o rješavanju upravnih stvari u upravnom postupku za 2017. godinu

5. Prijedlog Odluke o visini bazne cijene za određivanje naknade za uređenje građevinskog zemljišta na području općine Ilijaš za 2018. godinu

6. Prijedlog Odluke o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene 1m2 korisne stambene površine u stambenoj izgradnji na području općine Ilijaš za 2018. godinu

7. Prijedlog Odluke o utvrđivanju raspona cijena za neizgrađeno građevinsko zemljište prema zonama građevinskog zemljišta u općini Ilijaš za 2018. godinu

8. Prijedlog Odluke o visini komunalnih taksa

9. Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja općine Ilijaš za 2017. godinu

10. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o zonama sanitarne zaštite i zaštitnim mjerama za izvorište Junakovac

11. Prijedlog Izmjena Odluke o pristupanju izradi Izmjena i dopuna Regulacionog plana Banovac

12. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za raskid ugovora

13. Prijedlog Rješenja o:

a) razrješenju člana Komisije za statut i propise

b) izboru člana Komisije za statut i propise

c) razrješenju člana, a time i predsjednika Komisije za prostorno uređenje, stambeno- komunalne poslove i ekologiju

d) izboru člana, a time i predsjednika Komisije za prostorno uređenje, stambeno-komunalne poslove i ekologiju

e) razrješenju člana Komisije za mlade i obrazovanje

f) izboru člana Komisije za mlade i obrazovanje

14. Prijedlog Rješenja iz imovinsko-pravne oblasti broj:06/1-31-2279/17

15. Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i saobraćaja na području općine Ilijaš za 2017. godinu.

 
Materijali za XVI sjednicu Općinskog vijeća Ilijaš Ispis Email
 

Poštovani,

Materijale za sljedeću sjednicu Općinskog vijeća Ilijaš (XVI sjednica) možete preuzeti na sljedećem linku:

alt  Materijali za XVI sjednicu Općinskog vijeća Ilijaš

 

 
Javni poziv za učesnike/ce – Edukacija “Samopouzdanje kao ključ uspjeha“ Ispis Email
Autor Nermina Avdukic   
Četvrtak, 25 Sij 2018 07:23

samopouzdanje1U okviru projekta “Edukativne radionice u MZ Mrakovo”, Omladinska organizacija “Iskoristi dan – Carpe Diem” organizuje besplatnu jednodnevnu edukaciju o temi: “Samopouzdanje kao ključ uspjeha“, koja će se održati 10.02.2018. (subota) u prostorijama MZ Mrakovo – Ilijaš, u periodu od 10:00 do 16:00 sati. 

Ništa nema takav utjecaj na naš život kao samopouzdanje. Koliko je samo puta nečija kritika ili loša riječ uticala da počnemo drugačije gledati na sebe. Koliko god da smo znali da to ništa ne govori o nama ipak smo se loše osjećali.  Ako želite više samopouzdanja, nije dovoljno samo da ga želite, potrebno je mnogo više od želje! Zato, pridružite nam se na radionicu i naučite kako izgraditi vaše samopouzdanje.

Ko se može prijaviti:
- Mladi (15 – 30 godina starosti)
- Studenti i srednjoškolci završnih godina
- Ostali pojedinci zainteresovani za usavršavanje
- Prednost pri izboru imat će prijavljeni učesnici iz Mjesne zajednice Mrakovo.

Učešće na radionici je besplatno, a svi zainteresovani se mogu prijaviti putem linka: https://www.surveymonkey.com/r/SYLWYT2 . Rok za prijave je 09.02.2018. godine do 16:00 sati. Zbog ograničenog broja mjesta, molimo da imate u vidu vrijeme prijave.

Za odabrane učesnike obezbjeđen je prevoz do prostorija MZ Mrakovo kao i certifikat o učešću.

Kontakt osoba, broj telefona i e-mail:
Enisa Mešetović, tel.: 061 352 991,e-mail: Ova email adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili Javascript

Projekat “Edukativne radionice u mjesnoj zajednici Mrakovo” realizuje se u okviru projekta “Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH” kojeg finansiraju Vlada Švicarske i Vlada Švedske, a sprovodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u BiH.

 
Mjesna zajednica Mrakovo: Održana edukacija o prezentacijskim vještinama i javnom nastupu za mlade Ispis Email
Autor Nermina Avdukic   
Ponedjeljak, 22 Sij 2018 07:39

edukacija mrakovU okviru projekta  “Edukativne radionice u MZ Mrakovo”, Omladinska organizacija “Iskoristi dan – Carpe Diem” realizovala je besplatnu jednodnevnu edukaciju za mlade o temi „Prezentacijske vještine“, koja se održala u subotu 20.01.2018. u prostorijama Društvenog centra u Mrakovu.

Učesnici edukacije imali su priliku naučiti kako pripremiti i realizovati uspješnu prezentaciju, imati sigurnost i samopouzdanje prilikom javnog nastupa, biti osposobljeni za efikasan, uvjerljiv i profesionalan nastup te kako svladati tremu i nositi se s eventualnim neugodnim situacijama.

„U današnjem vremenu jako je teško predstaviti na pravi način sebe ili svoje znanje. Tokom edukacije mladi su imali priliku da nauče nešto novo o prezentacijskim vještinama i kako se ponašati u novonastalim situacijama. Prezentacijske vještine predstavljaju jedan od najvažnijih segmenata u životu, od obrazovanja pa do potrage za poslom i upravo zato je značajno da mladi nauče pravilno komunicirati i predstaviti sebe i svoje ideje. Danas, radimo na tome da budemo bolja verzija sebe“, objasnio je Edin Zahirović trener mreSVUBiH-a.

Učesnici su sa radionice ponijeli nova znanja i iskustva, te uvidjeli značaj ovakvog vida edukcije : „Bilo je ovo jedno lijepo iskustvo gdje nam je na jednostavan a zanimljiv način preneseno znanje i vještine prezentiranja, što će nam svakako koristiti u budućnosti.“, kazala je učesnica radionice Amila Gazibara, studentica komunikologije.

edukacija mrakovo2Omladinska organizacija “Iskoristi dan-Carpe Diem“  kroz projekat Edukativne radionice u MZ Mrakovo realizovati će niz radionica za mlade u narednom periodu, a u cilju unapređenja  kapaciteta  mladih u oblasti pisanja projekata, biznis planova te profesionalne orijentacije.

„Mladi ilijašani i ilijašanke prepoznali su značaj neformalne edukacije te preuzeli odgovornost u procesu jačanja svojih kapaciteta. Ovom prilikom, pozivam sve mlade sa područja općine Ilijaš da prate našu facebook stranicu te uzmu učešće na edukacijama koje će se održati u narednom periodu, te na taj način steknu nova znanja i vještine“, navodi Enisa Mešetović koordinatorica projekta.

Aktivnosti “Edukativne radionice u MZ Mrakovo“ realizuju se u okviru zajedničkog projekta “Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH”, kojeg finansiraju Vlada Švicarske  i Vlada Švedske, a provodi razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u BiH.

 
<< Početak < « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 » > Kraj >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
OPĆINA ILIJAŠ
Strategija razvoja
Vizija razvoja
Vodić kroz općinu
Konkursi/Oglasi/Pozivi
Općinsko vijeće
Budžet
Javne nabavke
Plan kapitalnih investicija
Postavite pitanje
Uprava Općine Ilijaš
Mjesne zajednice
Projekat LIFE

E-REGISTAR
administrativnih postupaka

 

 

Odlukom načelnika Općine Iijaš djelimično se poništava Javni oglas objavljen 08.02.2017, a koji se odnosi na drugu poziciju
a sada Javni oglas glasi:

ODLUKA
o stipendiranju izuzetno nadarenih učenika i studenata u školskoj
2017-2018. godini

 

ODLUKA
o stipendiranju učenika i studenata u stanju socijalne potrebe u školskoj
2017-2018. godini

 

Informacija
o Kreditno Garantnom Fondu Serda

e-uprava
INFO

ADRESA:
126. Ilijaške brigade, br.6
71 380 Ilijaš

TELEFON:
+387 33 58 06 20

E-MAIL:
info@ilijas.ba

RADNO VRIJEME
07:45 - 16:15

RAD SA STRANKAMA:
08:00 - 16:00


 

Sve informacije o Vašim zahtjevima možete dobiti na Info Desk-u (Info Pultu) Općine Ilijaš.

Na Info Desk-u ćete dobiti detaljna upustva, vodiće za ostvarivanje Vaših zahtjeva, kao i tipske obrasce zahtjeva.

Info Desk se nalazi na ulazu u glavnu zgradu Općine Ilijaš.

Više informacija na:
Telefon: +387 33 58 06 20
E-mail: info@ilijas.ba

 

 

Program rada OV Ilijaš

pdfsmall
 Program rada Općinskog vijeća Ilijaš za 2018.godinu

Budžet Općine Ilijaš 2018
.

URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI ZA POTREBE RASPISIVANJA JAVNOG POZIVA U SVRHU DODJELE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ZA IZGRADNJU INDIVIDUALNIH STAMBENIH OBJEKTA NA LOKALITETU NOVO NASELJE "ALIĆA GAJ" 

Skica

Poster

BROJAČ POSJETA
'
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDanas231
mod_vvisit_counterJuče1120
mod_vvisit_counterOva sedmica7651
mod_vvisit_counterOvaj mjesec36540