Previous Next

Održana 18. redovna sjednica Općinskog vijeća Ilijaš

Redovna 18. sjednica Općinskog vijeća Ilijaš održana je ove srijede, a sadržavala je sedam tačaka dnevnog reda. Sjednicu je vodila predsjedavajuća OV Ilijaš Alma Omerović i dopredsjedavajući Akif Bešlija. I na ovoj sjednici vijećnici su imali mnoštvo pitanja i inicijativa usmjerenih na iznalaženje rješenja i olakšavanje života građana, a ticala su se uglavnom realizacije infrastrukturnih projekata.
 
Sa dnevnog reda je povučena tačka dnevnog reda koja je sadržavala Zaključak kojim se usvaja idejni projekat "Skulptura ljuljačka", za koju je planirano da se gradi u pješačkoj zoni u centru Ilijaša, na lokalitetu između dvije stambeno poslovne zgrade do restorana Fontana. Ipak, vijećnici su usvojili Zaključak kojim se idejni projekat daje na javni uvid u periodu od 30. juna do 15. jula 2022. godine, a javna rasprava bit će održana 15. jula 2022. godine, a o tačnom terminu rasprave građani će biti blagovremeno obaviješteni.
 
Podršku vijećnika dobila je i Odluka o usvajanju "Vizije razvoja mjesnih zajednica općine Ilijaš" u sklopu projekta "Jačanje uloge mjesnih zajednica u Bosni i Hercegovini". Vizija se temelji na principima reprezentativnosti, odgovornosti, inkluzivnosti, koordinacije, transparentnosti, profesionalizacije i osposobljenosti predstavnika MZ, nezavisnosti i depolitizacije, demokratskog odlučivanja i participativnosti, navodi se, između ostalog, ova Odluka.
 
Na sjednici je usvojen i Prijedlog Odluke o usvajanju „ Strategije razvoja općine Ilijaš za period 2021.-2027. godine“, nakon uvodnog izlaganja načelnika Općine Ilijaš Akifa Fazlića. Ovaj strateški dokument je u potpunosi usaglašen sa razvojnim strategijama viših nivoa vlasti, odnosno Strategijom razvoja Federacije BiH za period 2021.-2027. i Strategijom razvoja Kantona Sarajevo za period 2021.-2027. Povodom izrade ovog dokumenta su pribavljena pozitivna mišljenja data od strane Federalnog zavoda za programiranje razvoja i Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo.
 
Prijedlog Odluke o organizaciji Jedinstvenog općinskog organa uprave je usvojen, a promjena se odnosi na formiranje nove službe – Službe za internu reviziju u sklopu Općine Ilijaš, što je predviđeno i definisano zakonom.
 
Nacrt odluke o usvajanju i provođenju Plana parcelacije "Jelik" također je usvojen, te je nakon poziva vijećnicima da prisustvuju sadržajima Manifestacije "Ilijaški dani 2022", kao i programu obilježavanja godišnjice genocida u Srebrenici, 18. sjednica završena. 
Image

Adresa

Ul. 126. Ilijaške brigade, br. 16
71 380 ILIJAŠ

ID BROJ: 4200621930005
Depozitni račun
RAIFFEISEN BANKA : 1610000091470429

 ISO 9001:2015

Kontakt informacije

Tel:  +387 33 58 06 20
Fax: +387 33 40 05 05
Mail: info@ilijas.ba