Previous Next

Ministar Bečarević i načelnik Fazlić potpisali ugovor vrijedan 750.000 KM za projekte iz oblasti komunalne infrastrukture

Nakon što je Vlada Kantona Sarajevo nedavno usvojila Program utroška sredstava prikupljenih po osnovu vodnih naknada za 2023. godinu, danas je ministar komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Almir Bečarević s načelnicima sarajevskih općina potpisao ugovore o dodjeli sredstava, u ukupnom iznosu od  8.167.179 KM koji će biti raspoređeni prema svim jedinicama lokalne samouprave u KS. 
 
“Projekti iz oblasti vodosnabdijevanja, kanalizacione mreže i odvodnje otpadnih voda predstavljaju nastavak započetih aktivnosti, kao i početak novih projekata koji imaju za cilj poboljšanje snabdijevanja vodom, smanjenje gubitaka vode, rekonstrukciju kanalizacione mreže i bolju odvodnju otpadnih voda na području Kantona Sarajevo. Ovim programom je definisan popis odabranih projekata koji Kanton realizuje sa općinama, kao i način i praćenje njihove realizacije. Ovogodišnja izdvajanja predstavljaju nastavak zajedničke prakse i udruživanja sredstava Kantona i općina, kako bi snabdijevanje pitkom vodom uz regulaciju odvodnje otpadnih voda bilo dostupno svim stanovnicima Kantona Sarajevo”, naglasio je ministar Bečarević.  
 
Resorno Ministarstvo je podržalo projekte, bilo da su oni tek krenuli ili predstavljaju nastavak već započetih, a sve u skladu sa iskazanim potrebama općina i finansijskim mogućnostima Kantona, imajući u vidu iznos prikupljenih sredstava iz vodnih naknada.
 
Općina Ilijaš će ukupno za predložene projekte dobiti 750.000 KM. Za izvođenje radova na izgradnji fekalne i oborinske kanalizacione mreže u dijelu obuhvata RP Banovac usmjerit će se 350.000 KM. Za povećanje kapaciteta pitke vode u vodovodnom sistemu MZ Kamenica sa izvorišta "JAZIĆ", tj. za nastavak ovog projekta iz prethodne godine biće uplaćeno 150.000 KM. Za nastavak izgradnje dijela primarnog gradskog vodovoda u naselju Bioča predviđeno je 250.000 KM. 
    
Načelnici općina su iskazali zahvalnost resornom ministrstvu i Vladi KS u davanju konkretnog finansijskog doprinosa u ovim projektima, čija je primarna svrha da svi stanovnici Kantona Sarajevo dobiju pristup pitkoj vodi i riješe pitanje odvodnje otpadnih voda.
Image

Adresa

Ul. 126. Ilijaške brigade, br. 16
71 380 ILIJAŠ

ID BROJ: 4200621930005
Depozitni račun
RAIFFEISEN BANKA : 1610000091470429

 ISO 9001:2015

Kontakt informacije

Tel:  +387 33 58 06 20
Fax: +387 33 40 05 05
Mail: info@ilijas.ba