Previous Next

Nastavlja se modernizacija saobraćajne infrastrukture na području općine Ilijaš

Kako je dogovoreno na sastanku koji je održan prije dva dana u Općini Ilijaš i na kojem su definisani ključni prioriteti kada je u pitanju putna infrastruktura na području općine Ilijaš danas je upriličen obilazak terena tamo gdje se realizuju ili će se realizovati ovi projekti. Obilasku terena prisustvovali su načelnik Općine Ilijaš Akif Fazlić, direktor Direkcije za puteve Kantona Sarajevo Selmir Kovač i pomoćnik načelnika u Službi za saobraćaj, stambeno – komunalne poslove i građenje Aziz Fazlić.

Prva lokacija koju su obišli je putni pravac u naselju Vratuša, u mjesnoj zajednici Podlugovi. Riječ je o loklanom putu koji povezuje dvije vrlo naseljene mjesne zajednice i koji može biti alternativni u odnosu na regionalnu cestu. Ovo naselje ima ogroman broj stanovnika uglavnom iz Istočne Bosne, koji su se doselili poslije 1996. godine i koji su se borili da izgrade svoje domove i otpočnu novi život u Ilijašu.

Načelnik je naglasio kako od Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo očekuje da zajednički sufinansiraju neke od projekata.

"Zaista je važno da se svi nivoi vlasti uključe u realizaciju projekata putne infrastrukture kako bismo urbanizirali našu općinu i podigli kvalitet življenja na viši stepen. U tom smislu očekujemo angažman prije svega Ministarstva saobraćaja KS. Općina je izdala građevinsku dozvolu za put na Vratuši, ranije smo izdefinisali imovinske odnose, te završili projekat separatne kanalizacije koja je koštala preko 350.000 KM. Time su se stekli svi uslovi da završimo proceduru izbora izvođača i da se krene u realizaciju ovog projekta. Još jednom želim apelirati na resorno ministarstvo da podrži ovaj projekat i da potpišemo Sporazum kako bi Općina pokrenula proces javnih nabavki", rekao je načelnik Fazlić.

Nakon Vratuše obilazak je nastavljen posjetom lokaliteta na kojem se vrši rekonstrukcija regionalne ceste prema granici sa općinom Breza. Riječ je o dionici dužine 1200 metara, u prvoj fazi rekonstruisano je 600 metara, a u toku je realizacija druge faze. Projekat se realizuje fazno zato što se radovi izvode paralelno sa saobraćajem.

Ključni prioritet Općine Ilijaš je da u saradnji sa Direkcijom za puteve Kantona Sarajevo u potpunosti rekonstruiše mrežu regionalne ceste.

"Područje kojim prolazi regionalna cesta počinje u Donjoj Vogošći i završava se granicama sa općinom Breza i gradom Visoko. Općina i Direkcija su pri kraju ovog projekta. Preostala je još samo završna faza rekonstrukcije dionice do granice sa općinom Breza koja će se završtiti u ovoj građevinskoj sezoni", kazao je načelik Fazlić.

Prema najavama iz Direkcije za puteve priprema se rekonstrukcija dva mosta. Jedan na rijeci Bosni i drugi na rijeci Stavinji. "Mi u Općini posebno insistiramo na rekonsturkciji mosta na Stavinji. Urbanistička dozvola za taj most je izdata i vjerovatno će se u ovoj godini doći do završetka svih procedura, odnosno do izdavanja građevinske dozvole", rekao je načelnik Fazlić.

Selmir Kovač direktor Direkcije za puteve Kantona Sarajevo kazao je kako su preostali još samo mostovi. "Za onaj na rijeci Stavinji u fazi smo izrade glavnog projekta, a za most na rijeci Bosni u fazi smo izrada idejnog projekta. U planu za narednu godinu je njihova rekonstrukcija. Čime će kompletna mreža regionalne ceste u općini Ilijaš biti završena", rekao je direktor Kovač.

Saobraćajna infrastruktura ključ je razvoja svake lokalne zajednice i zato Općina Ilijaš želi ubrzati modernizaciju i rekonstrukciju izgradnje putne mreže.

Image

Adresa

Ul. 126. Ilijaške brigade, br. 16
71 380 ILIJAŠ

ID BROJ: 4200621930005
Depozitni račun
RAIFFEISEN BANKA : 1610000091470429

 ISO 9001:2015

Kontakt informacije

Tel:  +387 33 58 06 20
Fax: +387 33 40 05 05
Mail: info@ilijas.ba