Home Radna tijela i komisije OV
Komisije Općinskog vijeća Ilijaš

RADNA TIJELA I KOMISJE OPĆINSKOG VIJEĆA ILIJAŠ

  Kolegij Općinskog vijeća Ilijaš

 Rb Ime i prezime Stranka
 1 Alma Omerović SDA
 2 Alen Hasković SDA
 3 Halid Dizdarević SDA
 4 Alan Šerak SDP
       


  Komisija za statut i propise

 Rb Ime i prezime Pozicija Stranka
 1  Nihad Suljević Predsjednik SDA
 2  Adem Efendić Zamjenik predsjednika GS
 3  Selvir Husejnović Član SDA
 4  Đemo Beganović
Član SBB
 5  Safet Stomornjak Član SDP


  Komisija za administrativne poslove, budžet, privredu, finansije i ekonomska pitanja

 Rb Ime i prezime Pozicija Stranka
 1 Zihret Čamdžić Predsjednik SDA
 2 Afan Smajić Zamjenik predsjednika SBB
 3 Adela Bešlija Član SDA
 4 Selma Pušina Član SDA
 5. Elvedin Alić Član GS


  Komisija za kulturu i sport

 Rb Ime i prezime Pozicija Stranka
 1  Mahir Brkić Predsjednik SDA
 2  Suvada Buća Zamjenik predsjednika DF
 3  Mirza Bektić Član SDA
 4  Namir Solak Član SBB
 5  Merima Rasoder Član LDS


  Komisija za boračka pitanja

 Rb Ime i prezime Pozicija Stranka
 1 Alija Ćosić Predsjednik SDA
 2 Izet Dilberović Zamjenik predsjednika Stranka za Srednje
 3 Fahir Hasanović Član SDA
 4 Enes Dizdarević Član DF
 5 Ferid Sinan Član SBB


  Komisija za javna priznanja, obilježavanje historijskih događaja i ličnosti i zaštitu kulturnog i prirodnog naslijeđa

 Rb Ime i prezime Pozicija Stranka
 1 Šeherzada Salketić Ćosić Predsjednik SDA
 2 Ismet Đananović Zamjenik predsjednika SDA
 3 Melisa Korjenić Član Stranka za Srednje
 4 Admir Čehajić Član SDA
 5 Midhat Pijađer Član DF


  Komisija za prostorno uređenje, stambeno-komunalne poslove i ekologiju

 Rb Ime i prezime Pozicija Stranka
 1  Elvir Zukić Predsjednik GS
 2  Muamera Masnopita Zamjenik predsjednika SDA
 3  Medina Hasanović Član SDA
 4  Vernes Žero Član SDP
 5  Minela Ibrić Član BPS


  Komisija za zaštitu ljudskih prava, ravnopravnost spolova, predstavke i prijedloge

 Rb Ime i prezime Pozicija Stranka
 1 Danira Hrnić-Ramić Predsjednik SDP
 2 Muamer Gurda Zamjenik predsjednika LDS
 3 Rusmir Alikadić Član BPS
 4 Elma Bečić Član SDA
 5 Vehid Halilović Član SDA


  Komisija za poslove mjesnih zajednica i saradnju sa drugim općinama i gradovima

 Rb Ime i prezime Pozicija Stranka
 1  Mehmed Smajlović Predsjednik SDA
 2  Meho Tabaković Zamjenik predsjednika SDP
 3  Adela Bešlija Član SDA
 4  Almir Bešlija Član SBB
 5  Avdija Šehić Član GS


  Komisija za zdravstvo, informisanje, socijalna i vjerska pitanja

 Rb Ime i prezime Pozicija Stranka
 1  Dejan Zelinčević Predsjednik BPS
 2  Samed Mešanović Zamjenik predsjednika SDA
 3  Belma Balta Član SDA
 4  Kenan Dervišević Član SDP
 5  Imela Omanović Član SDP


  Komisija za sprovođenje javnog konkursa za dodjelu gradskog građevinskog zemljišta

 Rb Ime i prezime Pozicija Stranka
 1 Ramiz Bibić Predsjednik SBB
 2 Azra Kulić Zamjenik predsjednika SDA
 3 Mahir Gljiva Član SDA
 4 Mirsad Kadrić Član GS
 5 Vanja Nedić Član Stranka za Srednje


  Etička komisija

 Rb Ime i prezime Pozicija Stranka
 1  Mirsad Osmanović Predsjednik SDP
 2  Almir Špiodić Zamjenik predsjednika BPS
 3  Halid Dizdarević Član SDA
 4  Anel Bumbulović Član SDA
 5  Asim Mujić Član GS


  Drugostepena stručna komisija

 Rb Ime i prezime Pozicija Stranka
 1  Petar Ilić Predsjednik LDS
 2  Sead Silajdžić Zamjenik predsjednika SDA
 3  Elemin Bešlija Član SBB
 4  Salkuna Salihović Član SDA
 5  Muhamed Šehić Član BPS


  Komisija za mlade i obrazovanje

 Rb Ime i prezime Pozicija Stranka
 1 Kenan Buza Predsjednik SDA
 2 Šejla Nahić Zamjenik predsjednika SDA
 3 Adis Gljiva Član SDA
 4 Alem Topalović Član SBB
 5 Ejub Baltić Član BPS


  Komisija za izbor i imenovanja

 Rb Ime i prezime Pozicija Stranka
 1  Rasim Šehić Predsjednik SDA
 2  Alan Šerak Zamjenik predsjednika SDP
 3  Semir Dedić Član SDA
 4  Mehmed Sinanović Član SDA
 5  Akif Bešlija Član SBB