Previous Next

Općina Ilijaš aktivirala mobilnu aplikaciju eCitizen

U cilju što veće transparentnosti lokalne samouprave i uključivanja građana u rješavanje problema u lokalnoj zajednici Općina Ilijaš je aktivirala mobilnu aplikaciju eCitizen.

Primarna svrha eCitizen mobilne aplikacije jeste omogućavanje jednostavne i transparentne komunikacije građana i lokalne uprave. Aplikacija građanima omogućava slanje žalbi ili upita lokalnoj upravi u svega 5 klikova nakon čega dobiju odgovor uprave u roku od 48 sati. Pored toga, eCitizen mobilna aplikacija ima za cilj i obavještavanje javnosti o nepredviđenim i vanrednim situacijama, poput prekida usluga i servisnih informacija.

Mobilna aplikacija je prilagođena za Android i IOS, te se može preuzeti putem stranica Google Play i App Store.

Ovo softversko rješenje je dostupno i kao online platforma na adresi www.ecitizen.ba. Na online platformi aktivni su i moduli za komunikaciju građana sa vijećnicima, modul za javne rasprave, modul za pripremu sjednica vijeća i slično. Dodatne mogućnosti će biti dostupne samo na online platformi.

Aplikacija je kreirana u okviru Projekta općinskog okolišnog i ekonomskog upravljanja (MEG2) koji finansira Vlada Švicarske, a provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP).

Image

Adresa

Ul. 126. Ilijaške brigade, br. 16
71 380 ILIJAŠ

ID BROJ: 4200621930005
Depozitni račun
RAIFFEISEN BANKA : 1610000091470429

 ISO 9001:2015

Kontakt informacije

Tel:  +387 33 58 06 20
Fax: +387 33 40 05 05
Mail: info@ilijas.ba