Previous Next

Konkurs za stipendiranje izuzetno nadarenih učenika i studenata za školsku/akademsku 2023/2024.godinu

Općina Ilijaš raspisala je Konkurs za stipendiranje izuzetno nadarenih učenika i studenata za školsku/akademsku 2023/2024.godinu, koji ostaje otvoren 15 dana od dana objave u dnevnim novinama i na web stranici Općine Ilijaš (www.ilijas.ba) odnosno do 05.12.2023. godine do 16:00 sati.

Zahtjev za dodjelu stipendije se podnosi obavezno na propisanom obrascu (obrazac se može preuzeti u Centru za pružanje usluga građanima Općine Ilijaš ili na web stranici Općine Ilijaš). Zahtjev se pričvršćuje na zapečaćenu kovertu u kojoj se dostavljaju dokazi o ispunjavanju uslova Konkursa. Koverta sa zahtjevom se predaje lično na Protokol općine Ilijaš, ul. ”126. Ilijaške brigade” br. 6, sa naznakom: "Konkursna komisija za dodjelu stipendija za izuzetno nadarene učenike/studente" - ne otvarati!"
NEPOTPUNE I NEBLAGOVREMENE PRIJAVE NEĆE SE UZIMATI U RAZMATRANJE.
Tekst konkursa kao i ostalu dokumentaciju možete peuzeti OVDJE.

Image

Adresa

Ul. 126. Ilijaške brigade, br. 16
71 380 ILIJAŠ

ID BROJ: 4200621930005
Depozitni račun
RAIFFEISEN BANKA : 1610000091470429

 ISO 9001:2015

Kontakt informacije

Tel:  +387 33 58 06 20
Fax: +387 33 40 05 05
Mail: info@ilijas.ba