Obavještenje za imenovane članove biračkih odbora o obuci i testiranju

Obavještavaju se imenovani članovi biračkih odbora za izbornu jedinicu 118A Ilijaš da je planirana obuka i testiranje za iste na dan 24.09.2022. godine u dva termina i to:

I termin u 09:00 h
II termin u 15:00 h
Obuka će se održati u prostorijama KSC i Radio Ilijaš (Kino sala), a testrianje u Biznis centru.
Prisustvo obuci i testiranju u jednom od planiranih termina je OBAVEZNO.
OIK ILIJAŠ

Hitna sjednice OIK Ilijaš

Dana 22.08.2022. godine sa početkom u 17:00 sati, u prostorijama Općinske izborne komisije Ilijaš održat će se hitna sjednica OIK Ilijaš sa dnevnim redom koji će se utvrditi na samoj sjednici.
 

Obavijest o hitnoj sjednici OIK-a

Dana 08.09.2022.godine s početkom u 14:00h u prostorijama OIK-a održati hitna sjednica OIK-a sa slijedećim dnevnim redom:

1. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o imenovnaju članova biračkih odbora
2. Rješenje o imenovanju lica za sprovođenje izbornog procesa
3. Odluka o određivanju lokacija biračkih mjesta i
4. Razno

Predsjednik OiiK-a
Velid Fazlić

Image

Adresa

Ul. 126. Ilijaške brigade, br. 16
71 380 ILIJAŠ

ID BROJ: 4200621930005
Depozitni račun
RAIFFEISEN BANKA : 1610000091470429

 ISO 9001:2015

Kontakt informacije

Tel:  +387 33 58 06 20
Fax: +387 33 40 05 05
Mail: info@ilijas.ba