Oglas o potrebi hitnog stupanja u posjed nekretnina potpuno eksproprisanih Rješenjem Službe za imovinsko pravne poslove, geodetske poslove i katastar Općine Ilijaš broj: 06/1-27-1615/23 od 16.06.2023. godine

Image

Adresa

Ul. 126. Ilijaške brigade, br. 16
71 380 ILIJAŠ

ID BROJ: 4200621930005
Depozitni račun
RAIFFEISEN BANKA : 1610000091470429

 ISO 9001:2015

Kontakt informacije

Tel:  +387 33 58 06 20
Fax: +387 33 40 05 05
Mail: info@ilijas.ba