Home Izrada Strategije
Strategija razvoja - Izrada
Održan drugi sastanak Komisije za izradu Strategije razvoja Općine Ilijaš
Strategija-640x335U svrhu izrade Strategije razvoja Općine Ilijaš, u utorak 03.03.2020. godine u prostorijama Općine Ilijaš održan je drugi po redu sastanak Komisije za izradu Strategije razvoja općine Ilijaš za period 2021-2027. godina. Cilj sastanaka bio je prezentacija i usvajanje metodologije rada te utvrđivanje rasporeda aktivnosti članova Komisije na izradi uvodnog dijela dokumenta. 
 
Izuzetan odaziv i proaktivnost članova Komisije za izradu Strategije razvoja Općine Ilijaš potvrdio je razvijenu svijest te interes lokalne zajednice da se zajedničkim snagama i planski pristupi ekonomskom i društvenom unaprjeđenju područja Općine, za kojeg Općina Ilijaš neupitno ima potencijala.
 
Rok za izradu prijedloga  ovog veoma bitnog dokumenta za našu općinu 30. novembar 2020. godine a sljedeći sastanak održat će se 10. marta 2020. godine sa početkom u 09:00 sati u prostorijama Općine Ilijaš.
 
Počele aktivnosti na izradi Strategije razvoja općine Ilijaš za period 2021-2027.
Nakon donošenja Odluke o pokretanju procesa i imenovanju Komisije za izradu Strategije razvoja općine Ilijaš za period 2021-2027. godina, 18. februara je održan prvi radni sastanak Komisije.
 
U sastav Komisije imenovani su: Mirza Marukić, Meliha Avdibegović, Merima Osmanović, Aziz Fazlić, Sanja Zagorac-Jozić, Zdravko Barić, Nedžad Masnopita, Sadik Alić, Mirza Dinar i Enisa Mešetović.
 

Capture

Izrada Strategije razvoja općine Ilijaš za period 2021-2027. godina vršiti će se u skladu sa Uredbom o izra
di strateških dokumenata u Federaciji Bosne i Hercegovine usvojenoj na 193. sjednici Vlade Federacije Bosne i Hercegovine održanoj 03.10.2019. godine. U skladu sa Uredbom i dosadašnjim iskustvom pristupit će se horizontalnoj i vertikalnoj koordinaciji u procesu izrade dokumenta te će se vršiti kontinuirano informisanje javnosti o samom procesu izrade strateškog dokumenta. 
 
Komisija će se sastajati prema dinamici izrade dokumenta i kroz radne sastanke, organizaciju okruglih stolova i tematskih rasprava, te individualni rad prema povjerenom zadatku prikupljati i analizirati podatke, predlagati mjere, ciljeve, projekte i aktivnosti iz oblasti svog profesionalnog djelovanja, a sve u cilju izrade Strategije prema metodologiji održivog razvoja uz ravnomjeran tretman oblasti: zaštita životne sredine i razvoj infrastrukture, ekonomski, ruralni i društveni razvoj.
 
Postupak izrade Strategije je u potpunosti otvoren, javan i svim sastancima Komisije, tematskim raspravama radnih grupa, te okruglim stolovima mogu prisustvovati sve zainteresovane stranke u svojstvu partnera, i to kao pojedinci – građani ili kao predstavnici grupe građana, kao što su predstavnici institucija i organizacija, predstavnici nevladinog sektora, medija, javnih i privatnih preduzeća, javnih ustanova, razvojnih agencija i sl. na način da u postupku izrade Strategije mogu jednakopravno davati usmene ili pismene sugestije, preporuke i mišljena, te predlagati strateške ciljeve, mjere, programe i projekte za koje smatraju da trebaju biti tretirani unutar Strategije.
 
Rok za izradu prijedloga  ovog veoma bitnog dokumenta za našu općinu 30. novembar 2020. godine a sljedeći sastanak održat će se 03. marta 2020. godine sa početkom u 09:00 sati u prostorijama Općine Ilijaš.
 


OPĆINA ILIJAŠ
Strategija razvoja
Izrada Strategije
Vizija razvoja
Vodić kroz općinu
Konkursi/Oglasi/Pozivi
Općinsko vijeće
Budžet
Javne nabavke
Plan kapitalnih investicija
Postavite pitanje
Uprava Općine Ilijaš
Mjesne zajednice
Projekat LIFE

E-REGISTAR
administrativnih postupaka

 

 

 PRODUŽEN ROK ZA PRIJAVU

 
PRIJAVA KORUPCIJE
 
 
Prijavu korupcije i druge nepravilnosti možete prijaviti na e-mail: 
e-uprava
INFO

ADRESA:
126. Ilijaške brigade, br.6
71 380 Ilijaš

TELEFON:
+387 33 58 06 20

E-MAIL:
info@ilijas.ba

RADNO VRIJEME
07:45 - 16:15

RAD SA STRANKAMA:
08:00 - 16:00


 

Sve informacije o Vašim zahtjevima možete dobiti na Info Desk-u (Info Pultu) Općine Ilijaš.

Na Info Desk-u ćete dobiti detaljna upustva, vodiće za ostvarivanje Vaših zahtjeva, kao i tipske obrasce zahtjeva.

Info Desk se nalazi na ulazu u glavnu zgradu Općine Ilijaš.

Više informacija na:
Telefon: +387 33 58 06 20
E-mail: info@ilijas.ba